پایان نامه ارشد رایگان درمورد درآمد سرانه، بازار اوراق بهادار، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

تلويزيوني الجزيره است که برد منطقه‌اي و بين‌المللي دارد. بعد از تعطيلي شبکه بي‌بي‌سي عربي در نتيج? قطع حمايت مالي عربستان سعودي و بيکاري کارکنان آن، دولت قطر آنها را دعوت بکار کرد. اين کارکنان موضوع ايجاد شبکه‌اي عربي در قطر را با امير اين کشور مطرح کردند و با پذيرش اين موضوع از سوي شيخ حمد، اين شبکه به طور موقت براي بررسي مسائل کشور به صورت متعادل و معرفي اين کشور ايجاد شد. سپس در سال 1997، اين شبک? خبري به صورت رسمي آغاز به کار کرد و تحولي را در عرصه رسانه‌اي جهان عرب ايجاد نمود. شبکه الجزيره محور اصلي رسانه‌هاي عربي به شمار مي‌رود. اين شبکه باعث تأثيرگذاري بر عملکرد ساير رسانه‌هاي عربي و افکار عمومي جهان عرب شده و با رويکرد انتقادي، به خصوص در قبال حاکميت‌هاي عربي، باعث افزايش تساهل و تحمل نقد در جهان عرب شده است. از سوي ديگر، بعد از راه‌اندازي الجزيره، شبکه‌هاي ماهواره‌اي عربي مختلفي در جهان راه‌اندازي شده است. الجزيره حتي باعث شد کشور محافظه کار عربستان نيز به عرصه رسانه‌هاي خبري منطقه‌اي وارد شود و در حال حاضر العربيه که متعلق به عربستان سعودي است، مهمترين رقيب الجزيره به شمار مي‌رود. شبکه الجزيره با برنامه‌هاي مختلف و طرح موضوعات و مسايل مختلف در زمان‌هاي متفاوت، حتي هزينه‌هاي سياسي زيادي را به دولت قطر تحميل کرده است؛ با اين حال حاکمان قطر با تحمل و پذيرش اين هزينه‌ها، باعث حفظ جايگاه اين شبکه در جهان عرب و حتي جهان به عنوان شبکه‌اي خاص و متمايز شده‌اند. بر اين اساس، شبکه الجزيره به نشانه‌اي ((brand براي کشور کوچک قطر و جهاني شدن آن تبديل شده است.
بند دوم:ساختار اقتصادي و انرژي قطر
پول رايج قطر، ريال قطري است که در نرخ 65/3ريال در برابر 1 دلار ايالات متحده تثبيت شده است.قطر، معافيت مالياتي 12 ساله اي را براي سرمايه گذاران خارجي درنظر گرفته است و شرکت هاي خارجي اجازه دارند به طور 100 درصد مالک ي ت خارج ي داشته باشند،اگرچه مقررات سختي براي مالکيت خارجي دارايي وجود دارد. بازار اوراق بهادار و بورس دوحه ، وضعيت بورس و اوراق بهاداراين کشور را مديريت مي کنند، اما بازار اوراق بهادار خود را تنها به ارزش هاي قطري محدود مي کند. بازار بورس در سطح 2 ميليون دلار ايالات متحده در سال فعاليت مي کند.
کشور قطر عضو سازمان کشورهاي صادرکنندة نفت، موافقت نام? عمومي تعرفه و تجارت و در پي عضويت در سازمان تجارت جهاني است. احتمالا مي توان قطر را يکي از ثروتمندترين کشورهاي دنيا با تو لي د ناخالص داخل ي سران ه اي به م ي زان 5 برابر عربستان به حساب آورد. در سال 2008 ، توليد ناخالص داخلي قطر از مرز 100000 دلارگذشت.بودجه دولت در ده? اخير با مازادهاي بس يار خوش ايندي همراه بوده است . در سال 2008 مخارج تنها 70 درصد از درآمدها بوده است که سودي برابر با 12 ميلي ارددلار يا 14000 دلار به صورت سرانه ايجاد کرد. منافع بودجه اي به صورت پس انداز،عمدتاً در خارج از کشور نگه داشته مي شوند. به منظور دستيابي به دورنمايي از اقتصاد اين کشور، در ادامه به معرفي اهم بخش ها و نيز بخش خارجي اقتصاد قطر خواهيم پرداخت.
قطر به طورکلي به نفت وابسته است، اما گاز طبيعي به عنوان منبع بالقوه اي براي اين کشور به شمار مي رود. ذخاير نفت قطر 2/15 ميليارد بشکه است و با سطوح توليد فعلي(1125/1ميليون بشکه در روز در سال 2007 )، تا سال 2045 دوام خواهد داشت.
گاز طبيعي به ميزان 60 ميليارد متر مکعب در سال توليد مي شود. ذخاير گاز ، نزديک به 26000 ميليارد متر مکعب است که براي 14 درصد کل دني ا کاف ي اس ت. نف ت و گاز بيش از 55 درصد از توليد ناخالص داخل ي، 85 درصد درآمد صادرات ي و 70 درصد درآمدهاي دولتي را تشکيل مي دهند. اين کشور دار اي درآمد سرانه اي به ميزان 80 درصد درآمد سران? کشورهاي صنعتي پيشرو اروپاي غربي است. تلاش هاي صنعت يسازي و متنو عسازي اقتصاد، تنها موفقيت هاي محدو دي بر اي اين کشور دربر داشته است. صنايع اين کشور شامل تول ي د س يمان، کود، فولاد و نفت هستند. توليد فولاد ب هعنوان صنعتي موفق، براي 10 سال گذشته داراي منفعت بوده است.
وضعيت اقتصادي قطر
در عرصه اقتصاد، قطر به طور سنتي اقتصادي مبتني بر صدور مرواريد داشته است، اما با پيدايش نفت و گاز، اکنون اقتصاد اين کشور بر مبناي صدور گاز به ويژه در قالب LNG استوار است. قطر از سال 1973، وارد عرصه توليد نفت و سپس گاز شد. اين کشور با داشتن 21/15 ميليارد بشکه ذخاير ثابت شده نفت خام، چهاردهمين رتبه جهاني منابع نفت را در اختيار دارد و ظرفيت توليد روزانه 800 هزار بشکه نفت خام را دارد و انتظار مي‌رود در سال 2013، اين ميزان به 1/31 ميليون بشکه در روز افزايش پيدا کند. از نظر منابع گاز، قطر رتبه سوم را بعد از روسيه و ايران با 2?/2? تريليون متر مکعب گاز، يا ?/1? درصد از منابع گازي دنيا، در اختيار دارد. روسيه، ايران و قطر هر کدام به ترتيب ?/20، 38/3 و 2 درصد گاز جهان را توليد مي‌کنند. اما اهميت و موفقيت قابل توجه قطر در توليد و صادرات گاز مايع يا LNG است. اين کشور توانست در سال 2008، در توليد LNG از اندونزي پيشي بگيرد و به بزرگ‌ترين صادر کننده گاز طبيعي مايع جهان تبديل شود و اکنون بيش از 38 ميليون تن LNG توليد مي‌کند که اين ميزان تا سال 2012، به بيش از 77 ميليون تن خواهد رسيد. قطر با مشارکت شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي و به خصوص آمريکايي و دستيابي به فناوري توليد LNG ، به سطح بالاي توليد اين محصول رسيده است.
بررسي شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد که قطر از منظر وضعيت اقتصادي، شرايط مساعدي را دارد. توليد ناخالص داخلي (GDP ) قطر در سال 2008، 29/83 ميليارد دلار بود. رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال 2008، 8/11 درصد بود. اين آمار نشان دهنده آن است که به رغم رکود اقتصادي جهاني و آسيب‌هاي عمده کشورها از اين‌ وضعيت، قطر توانسته است به رشد خود ادامه دهد. رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور در بخش‌هاي مختلف شامل صنعت ?/79 درصد، کشاورزي 1 درصد و خدمات ?/20 درصد است. تورم در قطر 2/1? درصد و نرخ بيکاري آن هم ?/0 درصد است. صنايع عمده اين کشور شامل توليد و تصفيه نفت خام و LNG ، توليد آمونياک، کود شميميايي، پتروشيمي، سيمان، تعمير کشتي‌هاي تجاري و توليد شمش‌هاي فولادي است. صادرات قطر ??/?2 ميليارد دلار در سال است و کالاهاي صادراتي عمده آن LNG ، محصولات پتروشيمي، کود شيميايي و فولاد است. شرکاي صادراتي عمده قطر نيز کشورهاي ژاپن، کره جنوبي، سنگاپور، هند، تايلند و امارات عربي متحده هستند. واردات ساليانه قطر 9?/2? ميليارد دلار است. کالاهاي وارداتي عمده آن کشور شامل تجهيزات حمل و نقل، ماشين‌آلات، غذا، مواد شيميايي و شرکاي وارداتي اصلي قطر نيز کشورهاي آمريکا، ايتاليا، ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستان هستند.
نکته مهم در خصوص اقتصاد قطر، سرانه توليد ناخالص داخلي است که آن کشور را، با سرانه‌اي حدود سه چهارم کشورهاي اروپايي، جزء ثروتمندترين کشورهاي جهان اسلام قرار مي‌دهد. درآمد سرانه قطر در سال 2008 نيز 9?9/72 دلار بود که رقم بسيار بالايي است و اين کشور از نظر درآمد سرانه بعد از لوکزامبورگ، در رده دوم جهاني قرار دارد.
به رغم رکود اقتصادي جهاني و تأثيرات منفي آن بر اغلب کشورهاي حوزه خليج فارس و به ويژه بازارهاي مالي امارات عربي متحده، عربستان سعودي و کويت، اقتصاد قطر خسارات کمتري را متحمل شده و در دوره رکود از بقيه کشورها رشد سريع‌تري داشته است. بر اين اساس است که برخي اين ايده را مطرح مي‌کنند که صحنه شکوفايي اقتصادي در خليج فارس، در حال انتقال از دبي به قطر است. قطر به دنبال الگوي خاصي از توسعه است که در آن توسعه صنعتي جدي است و رقيب توسعه لوکس يا تجاري مورد تعقيب دبي است. قطر در تلاش است تا موقعيت مرکز پولي نفت را از دبي بگيرد و در اين راستا اقداماتي اساسي مانند بکارگيري برگزيدگاني از سيستم قضايي و خدمات مالي انگلستان و کارشناسان زبده بانک بين‌المللي HSBC در مرکز مالي قرن بيست و يک را انجام داده است.
در عرصه نفت و گاز، قطر تا نيمه دهه 1990 جايگاه مطلوبي نداشت؛ چرا که همسايگاني در خليج فارس داشت که از نظر توليد نفت از جايگاه بالايي برخوردار بودند. اما از دهه 1990، توسعه و پيشرفت قطر در اين حوزه آغاز شد و اين زماني بود که اين کشور وارد عرصه توليد LNG شد و با يک رويداد مهم در زمينه فناوري، به توليد گاز مايع به جاي صادرات گاز از طريق خط لوله اقدام کرد. اين عرصه به ويژه براي جذب سرمايه خارجي بسيار اهميت يافته است. در سال 2007، قطر معادل 33 درصد توليد ناخالص داخلي خود، توانسته است سرمايه خارجي جذب کند که اين رقم بالايي است. اين کشور از ميان 131 کشور جهان رتبه دهم را در زمينه جذب سرمايه خارجي داشته که بخش عمده‌اي از آن در زمينهLNG است. مسأله ثبات اقتصادي و کم بودن ريسک اقتصادي نيز يکي از مطلوبيت‌‌هاي اقتصاد قطر به شمار مي‌رود
هر چند اقتصاد قطر در ابعاد مختلف واجد نقاط مثبت و مطلوبيت‌هاي عمده است، اما عرصه شاخص اقتصادي و مطرح اين کشور، توليد و صدور LNG است که آن را به عنوان کشوري متمايز در عرصه جهاني مطرح مي‌سازد. بر اين اساس اين کشور توانسته است در عرصه گازي شهرت بيشتري را نسبت به رتبه سومي خود از منظر منابع گازي به دست آورد و حتي دوحه را به مقر مجمع کشورهاي صادر کننده گاز طبيعي تبديل کند.
شرايط اقتصادي قطر
كشور قطر با تخمين جمعيتي نزد كي به 8/ 1 ميليون نفر در سال2011 از نظر شرايط اقتصادي، در رده شصت و هفتمين اقتصاد بزرگجهان بر مبناي شاخص GDP قرار دارد. اقتصاد اين كشور با نرخ بي سابقه اي در حال رشد است. نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال 2010 ميزان 6/ 16 درصد و در سال 2011 ، 7/ 18 درصد بوده است. اين نرخ رشد بر مبناي صادرات نفت و سهم عظيم اين كشور از ذخاير طبيعي گاز شكل گرفته است در سال 2011 ميزان توليد ناخالص داخلي قطر بر اساس نرخ رسمي مبادله 4/ 124 ميليارد يورو و توليد ناخالص داخلي سرانه در اين سال 6/ 70378 يورو بوده است.
اقتصاد قطر تا چندي پيش در انحصار بخش دولتي بوده است اما با تغ يير سياس تهاي دولت و با در پيش گرفتن سياست آزادسازي اقتصادي در اين كشور، فعاليت بخش خصوصي در بسياري زمين هها رونق گرفته است. نقش دولت قطر امروزه بيشتر نظارت بر فعالي تهاي اقتصادي و پشتيباني از صنايع اصلي است. دولت اين كشور تلاش م يکند تسهيلاتي را ايجاد كند تا سرمايه هاي داخلي و خارجي جذب اقتصاد اين كشور شوند. با وجود اينكه قطر در منطقه GCC و پس از تش يكل اتحاديه گمركي در اين منطقه، متعهد به تدوين تعرفه خارجي مشترك با كشورهاي عضو اين منطقه شده است؛ اما اين ميزان افزايش اندك بوده و اقتصاد قطر همچنان اقتصادي باز است.
ريسك سياسي
بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط مراجع بين المللي در ميان كشورهاي آسيايي خصوصا منطقه خاورميانه، كشور قطر از ثبات نسبي برخوردار است و سقف اعتبارات كوتاه مدت )زير دو سال( براي اين كشور معادل 80 ميليون دلار و اعتبارات ميان مدت و بلند مدت )بيش از دو سال( معادل 160 ميليون دلار است.
حقوق مالکيت:اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي كشور قطر تنها اجازه دارند مسكن، اماكن تجاري و صنعتي را به مدت 50 سال اجاره كنند و اين دوره زماني نيز قابل تمديد نيست. در قوانين سرمايه گذاري اين كشور نيز سرمايه گذاران خارجي تنها مجوز در اختيار داشتن 49 درصد مال يكتشركت قطري را داشته و 51 درصد باقيمانده بايد در مال يكت كي شر كي قطري باشد. هرچند در موارد خاص وزير امور مالي، اقتصاد و تجارت قادر است اجازه مال يكت 100 درصد سهام پروژه ها در زمينه هاي كشاورزي، صنعت، درمان، آموزش، گردشگري و بهره برداري از منابع انرژي و معادن را به خارج يها بدهد.
سرمايه گذاري خارجي
قطر كيي از كشورهاي مناسب جذب سرمايه گذاري خارجي است.با توجه به منابع و صنايع گسترده نفت، گاز و پتروشيمي، اين كشوراز جايگاه مناسبي براي جذب سرمايه هاي خارجي برخوردار است.دولت قطر با جذب سرمايه گذار يهاي كلان خارجي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، عدم تمرکز، روشنفکران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز