پایان نامه ارشد رایگان درمورد جرم شناسی، پیشگیری از جرم، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

موفقیت های چشمگیری از طریق شاخه هایی چون بسیج محلات ، پلیس مدارس ، پلیس ترافیک و … بدست آمد .

مبحث سوم : مبانی پیشگیری پلیس
اینکه پلیس در جامعه چه نقشی دارد و آنها این نقش خود را چگونه ایفا می نمایند و اساساً فلسفه ی وجودی نیروی پلیس در جامعه چیست و ارزیابی جامعه و بخصوص شهروندان از عملکرد پلیس برچه اساسی است ، سئوالاتی است که در مورد نقش پلیس و وظایف آن مطرح می گردد و همچنین پاسخ به سئوالاتی ازقبیل اینکه آیا مأموریت اصلی پلیس دستگیری بزهکاران ، پیشگیری از وقوع جرم ، برقراری امنیت و آرامش در جامعه می باشد و برای رسیدن به این منظور از چه امکاناتی و به چه نحوی استفاده می شود ، می تواند در تبیین جایگاه پلیس و وظایف آن مؤثر واقع گردد. پلیس مسئولیت مهار و کنترل جرم را برعهده دارد و تأمین کننده امنیت شهروندان با ارائه خدمات عمومی اضطراری به صورت تمام وقت می باشد و در اینکه یکی از وظایف پلیس مبارزه جدی و شدید بر علیه جرم می باشد تردیدی نیست اما در کنار این وظایف ، وظایف دیگری نیز به پلیس محول می گردد که منجر به جلوه نمایی پلیس در قالب پلیس اداری و نه پلیس نظامی می گردد. علاوه بر این یکی از مباحث مهم در وظایف پلیس این مسئله می باشد که اولویت های پلیسی در جامعه چگونه تعیین می شوند به عبارتی آیا پلیس صرفاً اهداف خود را می بایست از طریق راهکارهای نظامی و فنی جامعه عمل بپوشاند و به پیشگیری وضعی از جرم بپردازد و به مبارزه با جرم بپردازد یا اینکه می تواند با حل مشکلات عمومی مردم و یا راهکارهای اجتماعی جدید و مداخله و نظارت در فعالیتهای سایر نهادهای جامعه و ورود در عرصه های جدیدکنترل بزهکاری از طریق نهادینه ساختن قوانین و فرهنگ سازی ، به پیشگیری اجتماعی از جرم بپردازد . پاسخ به این سئوال و چگونگی تشخیص این اولویت موضوع بحث کتاب حاضر می باشد تا بتوانیم به نتایج مشخصی برسیم و با ارائه پیشنهادات مفید ، نقش پلیس را در کنترل بزهکاری و پیشگیری از جرم تبیین کنیم . هر سازمانی بر مبنای اهدافی بوجود می آید که این اهداف از یک سو نشانگر وظایف و اموری است که سازمان مورد نظر باید انجام دهد و از سوی دیگر وظایف سازمان مذکور و مسئولیت و اختیارات آن با سایر نهادها مشخص می سازد براساس ماده 2 قانون نیروی انتضامی جمهوری اسلامی ایران ، هدف از تشکیل این نیرو ، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار چوب این قانون ، در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است . البته وظایف نیروی انتظامی منحصر در موارد فوق نبوده ، بلکه وظایف بی شماری که بنابر اصل تقسیم کار و ضرورت انتظامی و امنیتی ، انجام آنها طبق بندهای 26 گانه ماده 4 قانون نیروی انتظامی ، برعهده این نیرو گذاشته شده است : مانند گذرنامه ، شماره گذاری خودرو یا صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ، صدور گواهینامه رانندگی ، امور نظام وظیفه و غیره که بسیاری از این موارد مربوط به وظایف پلیس اداری می باشد . در حال حاضر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عهده دار وظایف و مأموریتهای بسیار حساس و پر مسئولیت می باشد که از سوی قانونگذار در قوانین موضوعه و بالاخص در قالب ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیش بینی گردیده است این وظایف و مأموریتها همواره با توسعه و تحولات اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و . . . در زمینه های گوناگون ، مسئولیت های جدیدی را متوجه این نیرو می گرداند که مستلزم تغییر و تحول در روشهای پلیس در جهت مبارزه با بزهکاری و فرآیند کنترل و مهار جرم می باشد هر چند پلیس کانون اولیه و نقطه تمرکز در بخش مراقبت عمومی به شمار می رود اما تردیدی نیست که این وظیفه در جامعه تنها برعهده پلیس نبوده بلکه تلاش ، تحرک و فعالیت طیف گسترده ایی از سایر سازمان ها غیر از پلیس را نیز می طلبد و در بحث از مراقبت عمومی ، اجرای قانون و کنترل جرم در یک طرف و فعالیتهای بی شماری که دارای کانون و تمرکزی پیشگیری کننده و مبتنی بر حل مشکلات می باشد در طرف دیگر قرار می گیرند. معمولاً با یک دیدگاه واقع بینانه ، حداقل نقش و وظایف پلیس عبارت است از :
حفظ نظم ، جلوگیری از وقوع جرم ، مأموریتهای محیطی و ترافیکی ، مساعدت و همکاری در شرایط اضطراری و حوادث غیر مترقبه ، ممانعت از جرم مصالحه و حل و فصل اختلافات در بسیاری از کشورها به پلیس مأموریتهای مختلفی اعم از نظارتی یا اداری محول می گردد بدین علت که تصور می شود با نقش وظیفه عمومی آنان سنخیت دارد البته در سال های اخیر تأکید بیشتری بر عنصر « خدمات رسانی » نسبت به عنصر «قوه قهریه » در نقش و وظیفه پلیس شده است لذا امروزه سیاست پلیس در مبارزه با جرم حتی به هنگام استفاده از نیروی قهریه فرد ، استفاده از آن مقدار نیرویی است که برای انجام وظیفه قانونی اش ضروری می باشد پلیس سعی می کند تا در مواجهه با خشونت و آشوب حرفه ای ، آرام و خویشتن دار بوده و بدون ترس یا جانبداری یا لطمه زدن به حقوق دیگران ، عمل نماید پلیس در صدد آن است تا ترس و هراس مردم را کاهش داده و تا آنجاکه ممکن است اولویت های آنها را در رفتار خود منعکس نماید و با نشان دادن تمایل به تغییر، به انتقادات سازنده پاسخ مثبت دهد البته اینکه تصویر جدی پلیس ، معرفی واقع بینانه ترس از آنچه پلیس واقعاً و عملاً انجام می دهد می باشد یا خیر ، نیز موضوعی قابل بحث می باشد. پلیس غالباً تنها سازمانی است که بصورت بیست و چهار ساعته آماده پاسخگویی به نیاز مندی شهروندان می باشد لذا پلیس به بسیاری از موارد از جمله مواد مخدر ، مشروبات الکی ، منازعات خانوادگی ، درگیری های خیابانی ، نقض مقررات راهنمایی و رانندگی و حوادث و اتفاقات جنایی می پردازد بطور کلی آنچه که در اولویت پلیس قرار می گیرد و سعی در انجام آن دارد و شهروندان جامعه نیز فکر می کنند که باید پلیس به این وظیفه اصلی اش عمل کند حفظ امنیت و آرامش است در حقیقت پلیس زمانی جایگاه خود را در میان مردم پیدا می کند در استقرار امنیت به ویژه امنیت روانی ، که در فصول آتی به آن می پردازیم ، نهایت تلاش خود را بنماید و این موضوع سهل و ساده نمی باشد و در راه دستیابی به آن مشکلات و موانع زیادی بر سر راه می باشد. موضوعات یا مشکلات حقوقی و اخلاقی مرتبط با حفظ امنیت عمومی و عدالت و انصاف ، با استفاده زیاد و فوق العاده پلیس از اختیارات و آزادی عمل خود و اسرار برحفظ آرامش ایجاد می گردد اینکه عدالت به خوبی توسط پلیس که همانند یک دستگاه خودکار قانونی عمل می کند ، حاصل گردیده است ، جای تردید دارد موقعیتهای پلیس غالباً پیچیده و مبهم می باشند قانون نیز در خصوص نحوه عمل پلیس در بسیاری از این موقعیتها ساکت می باشد و پلیس نیز نیرو و منابع لازم برای دستگیری و اقدام برعلیه کسانی که مبادرت به نقض قوانین نموده و با پلیس رودرو می شوند ، در اختیار ندارد حتی اگر قرار بود نیروهای پلیس مبادرت به چنین اقدامی نمایند ، تمامی نیرو و امکانات پلیس به سرعت مصرف می شد و از بین می رفت هر چند طبیعی است که با افزایش جرم ، تماسها و در خواست های به عمل آمده از سوی جامعه نیز بطور پیوسته افزایش می یابد ، لذا با توجه به اینکه هزینه ها و مخارج عمومی ، تحت کنترل و نظارت دقیق قرار می گیرد نیروهای پلیس نیز مجبور خواهند بود فعالیت های خود را اولویت بندی نمایند. تقاضا و درخواست برای دریافت نیرو و امکانات اضافی در تمامی حوزه های اصلی عملیات پلیسی و انتظامی ، نظیر گشت زنی ، بازجویی ، تحقیقات و امور مربوط به آمد و شد ( ترافیک ) وجود دارد و تا زمانی که نظر و عقیده مصرف کننده ( جامعه ) مهم و تعیین کننده می باشد فشار زیادی برای توجه بیشتر و دقیق تر به آنچه مردم از پلیس توقع دارند براین نیرو اعمال می گردد . مأموران پلیس بنابر دلایل مختلف تحت فشار و تنش های گوناگونی قرار دارند که اگر این موارد به صورت های مختلف در ابعاد جسمی ، روحی و روانی آنان اثر گذارده و زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی آنان را دچار التهاب و مشکلاتی می نماید. در جوامع مدرن امروزی ، سازمان پلیس نه تنها به عنوان ساز و کار کنترل اجتماعی ، بلکه به عنوان یک بنگاه خدماتی نیز در نظر گرفته می شود که وظیفه آن تسهیل شرایط زیست اجتماعی به منظور ایجاد احساس امنیت در جامعه می باشد و در این راستا ، سازمان پلیس خدماتی ارائه می دهد تا ضمن پیشگیری از وقوع جرم با جرایم ارتکاب یافته و عوامل آن مقابله نماید .

گفتار نخست : تعریف پیشگیری :
تعاریف متعددی از سوی نظریه پردازان حوزه پیشگیری به عمل آمده است که می توان آنها را به دو بعد عام وخاص تقسیم کرد .در تعریف عام ازپیشگیری هر رفتاری که منجر به جلوگیری از وقوع جرم گردد پیشگیری تلقی میشود به عنوان مثال اگر دولت در تأمین مسکن جوانان واشتغال زایی در جامعه اهتمام ورزد این حرکت دولت به عنوان یک حرکت پیشگیرانه محسوب میشود چرا که با کاهش برخی مشکلات در جامعه بسیاری از عوامل وقوع جرم نیز از بین می روند وهمین امر یعنی پیشگیری از بروز رفتار های نابهنجار. در پیشگیری عام اقدامات کیفری نیز می توانند امری پیشگیرانه تلقی شوند و با سرکوب رفتارهای نابهنجار بطور کلی از تکرار جرم پیشگیری نمایند .اما در تعریف خاص از پیشگیری اقدامات غیر کیفری مورد توجه می باشد که برای کاهش نرخ جرم ومحدود نمودن امکان وقوع جرم بکار می روند .
در تعریف پروفسور ریموند گسن « مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاسی جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا دشوار نمودن یا احتمال وقوع آن را پایین آوردن است بدون اینکه به تهدید یا کیفر اجرای آن متوسل شوند »20 .
دکتر محمد علی اردبیلی معتقد است : « پیشگیری فرایند عقلی است که تجربه، درستی یا نادرستی آن را اعیان می کند. در واقع پیشرفت و کمال سیاست پیشگیری در گرو تجدیدنظر دائمی شیوه ها و راهکارهایی است که در تامین هدف های پیشگیری بکار می رود. در سیاست های پیشگیری آزمایش و خطا سهم مهمی دارد. زیرا پیشگیری همواره بر نوعی شناخت از علل و زمینه های پیدایی واقعه استوار است و چون داده های جرم شناسی و تحقیقات در قلمرو بزهکاری هنوز علل موثر رفتارهای غیر قانونی را معلوم نکرده است عمل گرایی وجه غالب سیاست های امروزین پیشگیری است »21.
دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی پیشگیری را شاخه ای از جرم شناسی کاربردی دانسته و از آن تعبیر به « حقوق پیشگیری » می نماید22 .

گفتار دوم : انواع پیشگیری از جرم 23
تقسیمات متعددی از پیشگیری به عمل آمده که به برخی از مهمترین آنها بطور خیلی مختصر اشاره می گردد.
الف ) پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری :
در پیشگیری کیفری که از وظایف قوه قضائیه می باشد هدف جلوگیری از وقوع جرم یا کاهش دادن نرخ جرم از طریق تدابیر و اقداماتی است که ماهیت کیفری دارند و مخاطب آن عمدتاً مجرمان می باشند. اما پیشگیری غیر کیفری شامل تدابیر و اقداماتی است که ماهیت غیر کیفری دارند و معمولاً به منظور پشگیری از وقوع جرم انجام می شود و نه برای پیشگیری از تکرار جرم .
ب ) پیشگیری عمومی و پیشگیری خصوصی از جرم :
در پیشگیری عمومی از جرم علل و عوامل عمومی جرم بطور کلی مورد مطالعه قرار می گیرد اما در پیشگیری خصوصی از جرم اقدامات خاصی به منظور جلوگیری از وقوع برخی جرائم خاص انجام می پذیرد .
ج ) پیشگیری ابتدائی ، ثانویه و ثالث :
این نوع مدل پیشگیری نخستین بار در سال 1967 با الهام از مدل پزشکی وارد بحث های جرم شناسی گردید. پیشگیری اولیه شامل اقداماتی است که کل جمعیت را در بر می گیرد و قبل از بروز مشکل و وقوع جرم انجام می پذیرد. پیشگیری ثانویه شامل اقدام هایی می شود که در مورد یک گروه خاص در معرض خطر انجام می پذیرد. و پیشگیری ثالث شامل اقداماتی است که پس از بروز مشکل و برای جلوگیری از شدت یافتن وضعیت پیش آمده و بازپروری افرادی که دارای اختلال می باشند صورت می پذیرد .
د )

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پیشگیری اجتماعی، ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه قاجار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جرم شناسی، پیشگیری اجتماعی، نظم و امنیت