پایان نامه ارشد رایگان درمورد جامعه آماری، کارت امتیازی متوازن، اقتصاد کشور، کارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

مشابه.
قلمرو موضوعی: کسب و کارهایی با ماهیت خانوادگی
1-12 جامعه آماری و روش نمونه گیری :
مجموعه افراد یا عواملی را که می‌خواهیم یک یا چند ویژگی آنها را مطالعه کنیم یک جامعه آماری می‌نامیم.
جامعه آماری ممکن است متناهی یا نامتناهی باشد.
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارمندان شرکت صنعت و شیمی و در صورت نیاز سایر شرکت ها با ماهیت کسب و کار خانوادگی می باشند.
1-13 روش نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه عبارت است از یک بخش که از یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد (نادری و نراقی، 1378؛ خاکی، 1387). با توجه به اینکه جامعه آماری از همگونی نسبی برخوردار است، می توان از روش نمونه گیری تصادفی استفاده نمود. همچنین با توجه به اینکه جامعه آماری محدود است، بر اساس جدول مورگان حجم نمونه محاسبه شده است. در جامعه آماری این تحقیق ، تعداد مدیران و کارکنان شرکت صنعت و شیمی 20 نفر است که بر اساس جدول مورگان، برای جامعه 20 نفری حجم نمونه 19 نفر می باشد.
.

فصل دوم: ادبیات تحقیق

فصل دوم: بخش اول

مقدمه
2-1-1 اهمیت و ضرورت تحقیق:
تقریبا آغاز فعالیت تمام شرکت ها به شکل کسب و کار خانوادگی است. بیشتر از 80 ٪ از تمام شرکت ها در جهان و بیش از ، 12 ٪ از تولید ناخالص داخلی ، و 15 ٪ از نیروی کار در ایالات متحده متعلق به شرکت های خانوادگی است.، بر اساس برآورد های آستراخان8 و شانکر9 (1996) اگرچه بسیاری از شرکتهای خانوادگی کوچک هستند ، ولی حدود 35 درصد از شرکت های ذکر شده در اس اند پی 50010 و فهرست 500 تایی فورچون را تشکیل می دهند ( اندرسون11 و ریب12، 2003). دربسیاری از متن ها ویژگی های منحصر به فرد شرکتهای خانوادگی در مقابل شرکت های دارای مالکیت متنوع مطرح شده است. این ویژگیها ، از جمله اعتماد ، نوع دوستی ، و تعهد ، می تواند در افزایش بهره وری شرکت و عملکرد آن داشته است (دیویس13، 1983؛ چامی14، 1999).
کسب و کار خانوادگی از دو سنگ بنای «کسب و کار» و «خانواده» به وجود آمده است.این ترکیب، سبب ایجاد هم افزایی میان «کسب و کار» و «خانواده» خواهد شد و از این روست که اهمیت دو چندان دارد. مدیریت مناسب در هر یک از این سنگ بناها به صورت مستقیم بر دیگری تأثیر خواهد گذاشت و این ویژگی سبب می شود تا مفهوم جدیدی برای مدیریت کسب و کار خانوادگی شکل گیرد.
صاحبان چنین کسب و کارهایی علاوه بر داشتن مهارتهای مدیریتی و کارآفرینی باید از مهارت های زندگی مانند ارتباطات نیز در سطح عالی برخوردار باشند.
راه اندازی کسب و کار موفق خانوادگی، علاوه بر ایجاد درآمد برای اعضای خانواده سبب بهبود روابط میان اعضاء و کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی برای خانواده ها خواهد شد.
2-1-2 جایگاه کسب و کارهای خانوادگی در اقتصاد کشور ما:
کسب و کار خانوادگی همواره در کارآفرینی و اقتصاد جوامع نقش بسزایی داشته است، زیرا در بررسی‌های به عمل آمده بزرگترین منابع سرمایه‌گذاری های غیر رسمی برای راه اندازی کسب و کار اعضای خانواده ،دوستان و بستگان هستند.
در ایران نیز کسب و کارهای خانوادگی با زندگی روزمره مردمان عجین شده است، به گونه ای که در ساختار اقتصادی و شیوه درامد زایی و زندگی آنان، نمونه های زیادی از کسب و کارهای خانوادگی «هر چند بدون سازماندهی» به چشم می خورد. (زعفریان و همکاران، 1386)
2-1-3 کسب و کارهای خانوادگی در دیگر کشورها:
کسب و کارهای خانوادگی یکی از بخش های مهم اقتصاد کشورهای پیشرفته هستند. در آمریکا بیش از ۸۰ درصد کسب و کارها توسط خانواده ها کنترل می شود؛ و بیش از ۶۰ درصد نیروی کار آمریکا برای کسب و کارهای خانوادگی کار می کنند، کسب و کارهای خانوادگی دارای روح کارآفرینانه و نشانگر آرزوها و رویاهای بسیاری از افراد برای استقلال، فعالیت خانوادگی، غرور و ثروت هستند.
به همین ترتیب در اروپا و آمریکای جنوبی و مرکزی ، کسب و کارهای خانوادگی بر ساختار اقتصاد حاکم هستند و بخش مهمی از اقتصاد بسیاری از کشورها را کنترل می کنند. از اینرو می توان کسب و کارهای خانوادگی را بخش مهمی از اقتصاد جهانی دانست.
متأسفانه نرخ موفقیت در اینگونه کسب و کارهای کار آفرینانه به طور کلی پایین است. تخمین ها نشان می دهد ۷۰-۸۰ درصد کسب و کارهای خصوصی طی چهار تا پنج سال اولیه‌ی حیاتشان شکست می خورند و کمتر از ۱۰ درصد آنها بیش از ۱۰ سال دوام می آورند. آمارهای کسب و کارهای خـانوادگی نشـان می دهد کـه کمتر از یک سوم آنها با موفقیت بـه نسل دوم خـانواده انتقـال می یابند. (زعفریان و همکاران، 1386)
2-1-4 تعریف موضوع و بیان مسئله:
کسب وکار های خانوادگی دارای چالشها و موانع خاص و منحصر به خود هستند .این چالشها به طور سنتی به همپوشانی سیستم های خانواده و کسب و کار نسبت داده می شود که در آن، غالبآ، پیوندهای عاطفی بین اعضای خانواده با مسائل کسب و کار در هم تنیده میشوند. (کریگ15 و لیندسی16، 2002) ؛ (لنسبرگ، 1983)17؛ (سورنسن، 1999)18. به همین دلیل کسب و کار خانوادگی به ندرت به عنوان یک سیستم جامع مورد توجه قرار می گیرد. (اشنایدر، 1989)19 . کسب و کار خانوادگی معمولا از دو منظر: کسب و کار و خانواده ، و به در قالب دو سیستم متضاد دیده می شود.
از چشم انداز کسب و کار، مانند سایر انواع کسب وکارها،.کسب و کار خانوادگی نیز سیستمی وظیفه محور و شایسته سالارانه است (دیویس و استرن20، 1980) هدف اصلی فعالیت ، تولید کالا و ارائه خدمات و سودآوری از طریق اعمال مدیریت سازمان یافته است. در نتیجه، روابط اجتماعی غالباّ تحت تاثیر و هدایتِ هنجارها و اصولی است که موجب تسهیل فرایند تولید و خدمات می شوند. به این ترتیب،” کسب و کار خانوادگی سازمانی است که بر اساس مفهوم شایستگی استوار است و سیستمی است که ارزش فرد بر اساس کاری است که انجام میدهد” (لنسبرگ، 1983، ص 42)
در مقابل، از دیدگاه خانواده ، کسب و کار خانوادگی یک سیستم خویشاوندی است که در آن اعضاء از طریق قرابت نسبی وسببی به هم مربوط هستند.واین سیستم تحت یک الگوی رفتاری ” مناسب، منسجم، آراسته و مفصل” (گافمن، 1959، ص 75 ) 21 در محیط خانواده جریان دارد، در این سیستم، پیوندی که خانواده را دور هم نگه میدارد، همکاری و وحدت، وابستگی عاطفی و روابط محبت آمیز میان اعضای آن است، و همچنین احساس مسئولیت و وفاداری به این گروه به عنوان یک سیستم، از عوامل پایداری آن است. (آلدریچ22 و کلیف23،2003) ؛ ( اشنایدر، 1989). این سیستم تا حد زیادی بر اساس نیاز طراحی شده است. این کارکرد اجتماعی اصلی خانواده برای اطمینان از مراقبت و رشد اعضای آن است. به طور خاص، “روابط اجتماعی در خانواده به منظور برآورده ساختن نیازهای متناسب با رشد وتوانایی های متفاوت اعضای خانواده ساختاردهی شده اند و تمایل دارند تا افراد را بر اساس ماهیتشان ارزش گذاری کنند” (کپنر، 1983، ص 60)24.
تحقیقات در زمینهء کسب و کار خانوادگی در حال حاضر به نقطه ای رسیده است که “برای درک کسب و کار خانوادگی ما باید وجود دو زیر سیستم (خانواده و کسب و کار) را بپذیریم ودرک کنیم که قدرت نسبی آنها است که کسب وکار خانوادگی را منحصر به فرد می سازد. (شارما25، کریسمن26 و چووآ27، 1997، ص 20)مفهومی که به تازگی توسط باسکو28 و پرز رودریگوئز29(2009 ) مورد حمایت قرار گرفته است.
باسکو و پرز رودریگوئز به این نتیجه رسیدند که داشتن رویکرد کسب و کار خانوادگی به عنوان یک سیستم واحد، (خانواده و کسب و کار) منجر به اخذ نتایج بهتر خواهد شد همچنین (پایپر30 و کلاین31، 2007) ؛ (وایت ساید32 و هرز براون33، 1991). نیز در این زمینه پیشنهاداتی دارند. این مطالعه تجربی تاییدی بر نگرش ” تک سیستمی ” است که ما آن را به عنوان زمینه تحقیق استفاده میکنیم و از یک دریچه متفاوت – کارت امتیازی متوازن (BSC) -به آن مینگریم.
در این بر رسی ما از روش نوآورانه تحقیق در عمل (کاپلان، 1998)34 استفاده می کنیم تا به سوالات زیرپاسخ دهیم:
چگونه چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن، یعنی مالی، مشتری، فرایندهای داخلی کسب و کار، و یادگیری و رشد می توانند به همسو سازی اهداف ذاتا واگرای سیستم خانوادگی و سیستم کسب و کار در کسب و کار های خانوادگی کمک کنند؟.
چگونه کارت امتیازی متوازن می تواند به عنوان یک ابزار اندازه گیری و مدیریتی ، و همچنین به عنوان یک ابزار ارتباطی که توسط افراد درگیر در کسب و کار خانوادگی به راحتی قابل درک است مورد استفاده قرار گیرد.(به چار چوب خانواده کسب و کار همچنین نگاه کنید به، کریگ و مورس، 2005)
در ادبیات تحقیقی این سئوال پیش آمد که چگونه می توان به صورت همزمان اهداف خانواده و اهداف کسب و کار را مورد بررسی قرار داد. و در نتیجه زمینه ای پیش آمد که می تواند به کسب و کارهای خانوادگی کمک کند تا متوجه شوند که، وقتی شرکت خود را به یک شرکت بزرگ با وظایف سنگین تر تبدیل میکنند، استراتژی آن شرکت به طور فزاینده ای مهم می شود زیرا تصمیم گیری استراتژیک با تعداد رو به رشد ذینغعان خانوادگی و غیر خانوادگی در ارتباط است و بر آنها تاثیر میگذارد.(جاستین کریگ، کن مورس، 2010)

فصل دوم: بخش دوم

2-2-1 مفاهیم و تعاریف
2-2-1-1 کسب کار خانوادگی:
به دلیل عدم شفافیت مفهومی تعریف مورد توافقی از کسب و کار های خانوادگی وجود ندارد، تحقیقات زیادی تلاش کرده اند تا این مفهوم ‍پیچیده را شناسایی کنند مثلا هتن35 و چرچیل36 (1987) کسب و کار خانوادگی را به صورت کاری که تحت نظارت و مدیریت موسسین است معرفی می کنند که در آن اعضای جوانتر احتمالاّ کنترل کسب و کار را از اعضای مسن تر فرا می گیرند .
روزنبلات و همکاران37 در سال 1985 کسب و کار خانوادگی را به عنوان کسب و کاری تعریف می کنند که پس از انتقال موفق از نسلی به نسل دیگر همچنان توسط خانواده موسس مدیریت می شود .در این کسب و کار بخش عمده مالکیت و کنترل در یک خانواده قرار دارد.
هندلر38در سال 1989، جهت شناسایی کسب و کار خانوادگی 4 پارامتر را معرفی می کند.
۱. میزان مدیریت و مالکیت توسط اعضای خانواده.
۲. میزان وابستگی زیر مجموعه های کسب و کار.
۳.انتقال بین نسل ها.
۴. سایر شرایط.
وی می افزاید اگرچه اتفاق نظر وجود ندارد که دقیقا چه چیزی مشخص کننده کسب و کار خانوادگی است ولی به نظر میرسد که این توافق عمومی وجود دارد که ۳ پارامتر اول قابل استناد هستند.
هندلر تلاش می کند تا پارامتر های تشکیل دهنده و موثر در تشخیص کسب و کار خانوادگی را شفاف سازی کند. برخی نویسندگان جهت تشخیص کسب و کار فقط یکی از ابعاد را درنظر گرفته اند و در عین حال ابعاد دیگر را نیز مهم دانسته اند. طبق نظر هندلر و ابعاد ۴ گانه اش ، برخی از این ابعاد به متغیرهایی جهت شناسایی شاخص های تحلیل تبدیل می شوند.که به طور اخص می توان مالکیت، ساختار و اندازه خانوار را مورد توجه قرار داد و در مجموع با توجه به این ابعاد کسب و کار خانوادگی را میتوان به شکل زیر تعریف کرد.
وقتی که خانواده تاثیری به سزا در فرآیندهای حال و آینده شرکت دارند همچنین وقتی که یکی از ۳ حالت زیر رخ دهد:
۱- یک خانواده بیش از ۵۰ درصد سهام دارای حق رای یک شرکت را در اختیار دارد.
۲- یک گروه خانوادگی به طور موثر کنترل کسب و کار را در دست دارد.
۳- بخش عمده مدیریت ارشد یک کسب و کار در دستان یک خانواده است. (لیچ, 1991)39
2-2-1-2 شناخت کسب و کار خانوادگی
این بخش ماهیت کسب و کار خانوادگی را به عنوان سیستمی با عملکرد دوگانه مورد کنکاش قرار می دهد. و مهمترین نگرانی های صاحبان کسب و کارهای خانوادگی را شناسایی میکند. پس از بررسی این مطلب به این نکته پی می بریم که با اینکه خانواده ها و مسائلشا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کارت امتیازی متوازن، تحلیل داده، جمعیت شناختی، بهبود عملکرد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عملکرد شرکت، عملکرد کارکنان، حقوق صاحبان سهام، شرکت های سهامی