پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، زیرساختها، شرکتهای کوچک

دانلود پایان نامه ارشد

(عباس نژادورزی، 1389، ص14).
2-7-1-8 بنگاه با کارکنان (B2E)30
مدل B2E زیرمجموعه‌ی درون سازمانی است که در آن سازمانهای دولتی، خدمات، محصولات یا اطلاعات را برای کارمندان خود فراهم مینمایند نمونهای از این مدل را میتوان برای پر کردن درخواست مرخصی، نمایش فیش کارمندان و هر درخواست دیگر از طریق وب سایت نام برد (عباس نژادورزی، 1389، ص 14).
2-7-1-9 بنگاه با دولت (B2G)31
تجارت الکترونیکی بنگاه با دولت (B2G)، به طور خاص به عنوان فعالیتهای تجاری بخش و دستگاهها و واحدهای دولتی تعریف میشود و در آن از اینترنت برای ارائه خدمات حاکمیتی، صدور گواهیها و دیگر عملیات قابل اجرا توسط دولت استفاده میشود. ذکر این نکته لازم است که B2G، فقط شامل بهرهمندی بنگاهها از آن دسته از خدمات دولتی میشود که حاکمیتی بوده و ذاتاً ماهیت تجاری ندارند و به عبارتی به عنوان غیرقابل تجارت نام میگیرند مانند خدمات شناسایی هویت، گذرنامه و یا زیرشاخههای فنی، مخابراتی و حقوقی (دژپسند، رسولی‌نژاد، 1388، ص 33).

2-7-2 طبقه‌بندی تجارت الکترونیکی بر اساس ماهیت برنامههای کاربردی

برنامههای کاربردی تجارت الکترونیکی را میتوان در سه دسته ذیل طبقه‌بندی کرد:
2-7-2-1 بازارهای الکترونیکی:
بازار شبکه‌ای از تعاملات و روابط می‌باشد که در آن، اطلاعات، محصولات یا خدمات و پرداخت‌ها مبادله می‌گردند. زمانی که بازار الکترونیکی باشد، مرکز کسب و کار دیگر یک ساختمان فیزیکی نیست، بلکه محلی بر اساس شبکه است که در آن تعاملات کسب و کاری صورت می‌پذیرد.
2-7-2-2 سیستم‌های اطلاعاتی بین سازمانی:
سیستم‌های اطلاعاتی بین سازمانی دربرگیرنده‌ی جریان اطلاعات بین دو یا بیش‌تر از دو سازمان می‌باشند. هدف عمده‌ی آن‌ها، پردازش کاراکتر معاملاتی مانند انتقال سفارش‌ها، صورت‌حساب‌ها و پرداخت‌ها با استفاده از سیستم‌های تبادلات الکترونیکی می‌باشد.
2-7-2-3 ارائه‌ی خدمات به مشتری:
یکی از بزرگ‌ترین خدمات انقلاب دیجیتالی، مشتری محوری و توجه به نیاز مشتریان است. ارائه خدمات به مشتری در زمینه‌های مختلفی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود (حنفی‌زاده، 1385، صص 22-21).

2-8 مزایای تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک برای سه گروه سازمانها، افراد (مشتریان) و جامعه مزایایی دارد.
2-8-1 منافع تجارت الکترونیکی برای سازمانها و بنگاهها عبارتند از:
توسعه بازار: تجارت الکترونیکی فضای بازار را برای بنگاه از موقعیت محلی به ملی و بینالمللی توسعه می‌دهد. علی‌رغم سرمایهگذاری اندک، بنگاهها میتوانند به آسانی و با سرعت به بهترین عرضهکنندگان، حجم وسیعی از مشتریان و طیف وسیعی از شرکای تجاری در سطح بینالمللی دست یابند. افزایش تعداد عرضه‌کنندگان و مشتریان موجب میشود تا بنگاه ارزانتر خریداری و گرانتر بفروشد. (توربان، 1385، ص49).
کاهش هزینه: تجارت الکترونیکی هزینههای ایجاد، پردازش، توزیع، ذخیرهسازی و بازیابی اطلاعات را کاهش میدهد. هزینه بالای چاپ و پست کالا را کم میکند. در ضمن هزینه‌ی اجاره مکان و استخدام کارکنان را نیز حذف میکند (عباسنژادورزی، 1389، ص 16). تجارت الکترونیکی هزینه‌های مربوط به ایجاد اطلاعات مبتنی بر کاغذ، پردازش، انتقال و دستهبندی و بازاریابی آنها را کاهش میدهد (صنایعی، 1390، ص 24).
تغییر ساعات کارکرد به صورت شبانهروز: یکی از مشکلات تجارت سنتی وابسته بودن به ساعات کار خاصی بوده است. در تجارت الکترونیک 24 ساعت، و هفت روز هفته، تجارت مبتنی بر شبکه (تجارت الکترونیک دایر است. جالبتر این‌که دایر بودن تمام ساعات روز هیچ هزینه‌ی اضافی را در بر ندارد (عباسنژادورزی، 1389، ص 16).
بهبود زنجیره تأمین: تجارت الکترونیکی میتواند با کمک مدیریت زنجیره‌ی تأمین، موجودیها و هزینه‌ی سربار و نیز تأخیرات تحویل را کاهش دهد.
کاهش زمان پیادهسازی محصول: تجارت الکترونیکی باعث کاهش زمان بین سرمایهگذاری و تولید محصولات و خدمات میگردد (حنفیزاده، 1385، ص 34).
بهبود رابطه با مشتری: تجارت الکترونیک موجب میشود تا شرکتها ارتباط تنگاتنگ با مشتری داشته باشند و نظرات آنها را گرفته، در تولید و عرضه‌ی کالا و محصولات استفاده میکنند. یعنی، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ارتقا مییابند. بنابراین، وابستگی شرکتها به مشتریان افزایش مییابد
عدم نیاز به مجوز و پرداخت مالیات کمتر: شرکتها و سایتهای برخط لزومی به ثبت شدن ندارند و کارکنان آن برای فعالیت نیاز به مجوز خاصی ندارند. بنابراین، هزینهای برای کسب مجوز نمیپردازند و مالیات آنها کاهش مییابد.
تولید براساس مشتریان: تجارت الکترونیک تولید مبتنی بر سفارش، تولید سفارشی محصولات با قیمت ارزانتر را امکانپذیر میسازد. این روش مزیت رقابتی را برای شرکتهایی که این استراتژی را پیروی میکنند، به دنبال خواهد داشت (عباسنژادورزی، 1389، ص 16).
به روز شدن اطلاعات شرکتها: یکی از مزایای تجارت الکترونیکی این است که هر نوع دادهای نظیر قیمت، کاتالوگ کالا، آدرس شرکت در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه اصلاح شده و توزیع میشوند. این تغییرات نیاز به زمان زیادی ندارند.
حذف محدودیت جغرافیایی: تجارت الکترونیک موجب میشود تا مشتریان بدون توجه به مکان فروشنده از طریق وب سایت فروشنده بتوانند کالا را انتخاب کرده و خریداری نمایند. به طور مثال مشتریان در جهان می‌توانند از طریق وب سایت آمازون کتابهای دیجیتالی خودشان را خریداری کرده و دانلود نمایند.
افزایش به اشتراکگذاری کالا: در تجارت سنتی به اشتراک‌گذاری کالا و خدمات یا غیرممکن بوده یا اگر انجام میشد، هزینه‌ی زیادی داشت. در حالی که در تجارت الکترونیکی، خیلی راحتتر و با هزینه‌ی پایینتر میتوان کالاها را به اشتراک گذاشت.
کمک به شرکتهای کوچک جهت رقابت با شرکتهای بزرگ، تجارت الکترونیکی محیطی را مهیا میکند تا شرکتهای کوچک تجاری با استفاده از مدلهای تجاری خاصی بتوانند با شرکتهای بزرگ رقابت کنند (عباس نژادورزی، 1389، ص17).
2-8-2 مزایای تجارت الکترونیک برای مصرفکننده
کاهش محدودیت زمانی(دسترسی مداوم مصرفکننده): با استفاده از تجارت الکترونیک، مصرفکننده میتواند در تمام طول سال، 24 ساعت شبانهروز خرید خودش را انجام دهد. یعنی هیچگاه با در بسته مواجه نمیشود.
افزایش حق مصرفکنندگان (انتخاب خدمات و محصولات بیشتر): تجارت الکترونیک این فرصت را برای مشتریان ایجاد میکند تا آنها بتوانند با زمان کمتری از میان چندین فروشنده و چندین محصول، محصول مورد نظر خود را انتخاب کنند.
کاهش محدودیت مکانی: تجارت الکترونیکی موجب میگردد مصرفکنندگان بتوانند بدون محدودیت جغرافیایی از کشوری خریداری کنند. یعنی، مصرفکنندگان مجبور نیستند از مکان یا شهر خاصی خریداری کنند.
شرکت آسان در حراجیها: در تجارت الکترونیک، شرکت در حراجیهای مجازی برای مصرفکنندگان امکانپذیر میباشد. این کار به فروشندگان تا محصولات خود را سریعتر بفروشند.
کاهش محدودیت افراد ناتوان: افراد معلول نمیتوانند برای خرید از منزل خارج شوند یا انجام این کار برای آنها سخت است. چنان چه تجارت الکترونیک توسعه یابد، این افراد میتوانند بدون اینکه از خانه خارج شوند، خریدهای موردنظر را انجام دهند (عباسنژادورزی، 1389، صص18-17).
دسترسی به اطلاعات: مشتریان میتوانند به جای چند روز یا چند هفته فقط ظرف چند ثانیه اطلاعات مفصلی را در ارتباط با محصولات بیابند. ضمناً استفاده از چندرسانهای بهتر و آسانتر است.
محصولات و خدمات با قیمت ارزانتر: تجارت الکترونیکی معمولاً محصولات و خدمات را با قیمت ارزانتر در اختیار مشتریان قرار داده و به آنها امکان میدهد تا در محلهای مختلف خرید کرده و بتوانند محصولات را با سرعت بیشتری با هم مقایسه کنند.
معاف از مالیات بر فروش: در بیشتر کشورها تجارت آنلاین از مالیات معاف هستند (فتحیان و مولاناپور، 1391، ص 54).
2-8-3 مزایای تجارت الکترونیک برای جامعه
تجارت الکترونیکی علاوه بر اینکه برای مشتریان و سازمانها مزایایی دارد، امتیازاتی برای جامعه دارد که برخی از آنها عبارتند از:
ارتباط مخابراتی: همانطور که بیان گردید، خرید و فروش در تجارت الکترونیک از طریق شبکههای مخابراتی و اینترنت انجام میگردد. بنابراین، مردم برای خرید و انجام کار کمتر سفر میکنند. این عمل موجب میشود تا ترافیک جادهها و آلودگی هوا کاهش یابد.
دسترسی به خدمات عمومی: در تجارت الکترونیک برخی از کالاها به قیمت پایینتر عرضه میشوند زیرا هزینههای تبلیغات، پرسنلی، توزیع و انبار کاهش مییابد. بنابراین قشر متوسط جامعه میتوانند کالای بیشتری را خریداری کنند. این امر موجب میشود تا استاندارد و سطح زندگی افراد جامعه افزایش یابد.
کاهش شکاف دیجیتالی: با تجارت الکترونیکی افراد در کشورهای جهان سوم و کمتر توسعهیافته (به خصوص مناطق روستایی) میتوانند از خدماتی از قبیل یادگیری حرفههای تخصصی و کسب مدارک دانشگاهی بهرهمند شوند. این خدمات در گذشته برای آنها در دسترس نبود.
کاهش تورم و افزایش بهرهوری: چون تجارت الکترونیکی دسترسی به اقتصاد دیجیتالی را آسان میکند، باعث رشد اقتصادی کشورها با تورم کم و بهرهوری بالا میگردد (عباسنژادورزی، 1389، صص19-18).
امنیت ملی: فناوریهای تجارت الکترونیکی امنیت ملی را افزایش میدهند و به این منظو از بهبود ارتباطات همکاری، تفسیر اطلاعات و غیره استفاده میکنند ( فتحیان و مولاناپور، 1392، ص 54).

2-9 معایب تجارت الکترونیک
1) باز بودن اینترنت که مهمترین نقطه قوت این شبکه است، از نظر ایمنی و در مقایسه با شبکههای ارزش افزوده، بزرگترین نقطهضعف آن نیز به شمار میرود. مصادیق این اشکال به این صورت است:
– اطمینان طرفین از اصالت و اعتبار یکدیگر
– حفاظت پیامهای محرمانه در مقابل سوء استفاده، پیگیری و استراقسمع
– اطمینان از معرفی هویت واقعی هر یک از طرفین به یکدیگر
2) استفاده از آن محدود به کسانی است که امکانات لازم نظیر کامپیوتر، کارت اعتباری، امکان استفاده از اینترنت و … را در اختیار دارند.
3) سازمانهای متخصص جهت حل اختلافات احتمالی در نظامهای حل اختلاف هنوز ایجاد نشده و یا کافی نیستند.
4) احتمال ایجاد مشکلات ناشی از ارسال و دریافت و هم‌چنین درک آن توسط طرفین وجود دارد.
5) تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسانها
6) کاهش نیروی شاغل در اثر مکانیزهشدن فروش
7) صنایع نوپا و ضعیف سهم فروش خود را در رقابت جهانی از دست میدهند (کیهان، 1386، ص 80).

2-10 زیرساختها و ابزارهای موردنیاز برای ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی:

برای توسعه تجارت الکترونیکی فراهم ساختن زیرساختها و ابزارهای پنجگانه زیر اجتنابناپذیر است.
1) زیرساخت‌های فنی، مخابراتی و ارتباطی مورد نیاز برای توسعهی تجارت الکترونیکی شامل گسترش ارتباطات از طریق افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن ماهواره‌ای، تلفن همراه و تقویت و مدرنسازی پست، توسعه‌ی امکانات رایانهای اعم از سختافزار، تجهیزات و نرم‌افزارهای مربوطه، توسعه اینترنت و بالا بردن نفوذ آن از طریق گسترش ISPها و کاهش هزینهی اینترنت و حذف محدودیتهای مصنوعی فرآهم میشود (معمارنژاد و پاریاب، 1386، صص 24-23).
2) سرمایه‌ی انسانی مورد نیاز و ایجاد محیط مناسب برای تحقیق و توسعه شامل نیروی کار متخصص و تحصیلکرده دانشگاهی، نیروی کار آموزشدیده در مراکز فنی و حرفهای و توسعه و گسترش مؤسسات پژوهشی و تحقیق و توسعه در این باره.
3) تحول در نهادهای اقتصادی، مالی و اداری مرتبط با مسایل به سوی الکترونیکی کردن امور شامل بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، گمرک الکترونیکی و… .
4) زیرساختهای حقوقی و قانونی مورد نیاز، تدوین و تصویب قوانین مربوط به ضابطهمند نمودن محیط اجرایی تجارت الکترونیکی عبارتند از: قانون تجارت الکترونیکی، قانون امضای الکترونیک، قانون جرایم اینترنتی، قانون حمایت از دادههای مشخص در شبکههای کامپیوتری و اینترنت.
5) نوسازی سیستمهای تولید و توزیع و تحول در نگرش مدیریتی از سنتی به مدرن و از عدم شفافیت به شفافیت امور. به طور انجام تجارت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، ادله الکترونیکی، بازاریابی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازاریابی، بازاریابی ورزشی