پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، ادله الکترونیکی، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

مستقیمی بر سایر حوزههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع به دنبال خواهد داشت (خانیجزنی، 1386، ص 70).

2-3 تعاريف تجارت الكترونيكي

تجارت الكترونيكي راه و روش جديد كسب و كار، به صورت الكترونيكي و با استفاده از شبكهها و اينترنت ميباشد. در اين روش فرآيند خريد و فروش يا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طريق شبكههاي كامپيوتري از جمله اينترنت صورت ميگيرد. تعاريف متعددي از تجارت الكترونيكي، با توجه به ديدگاههاي مختلف اشاره شده است كه در ذيل به بعضي از آنها اشاره مي‌شود (توربان و همكاران، 2006).
از ديدگاه ارتباطات: تجارت الكترونيكي، تحويل اطلاعات، محصولات، خدمات يا پرداختها از طريق خطوط تلفن، شبكههاي كامپيوتري يا هر ابزار الكترونيكي ديگر ميباشد.
از ديدگاه تجاري: ابزري است كه كسب و كارهاي مختلف، شركا و مشتريان آنها را قادر ميسازد تا موضوعاتي چون كيفيت خدمات و غيره را ارتقاء و موضوعاتي همچون هزينهها را كاهش دهند.
از ديدگاه فرآيند كسب و كار: تجارت الكترونيكي به كارگيري فناوري براي خودكارسازي تبادلات كسب و كار و جريان كار است (ويل ويتيل، 2001).
از ديدگاه خدماتي: تجارت الكترونيكي، ابزاري است كه از خواستههاي دولتها، شركتها، مصرف‌كنندگان و مديريت در جهت كاهش هزينههاي ارائه خدمات در راستاي بهبود كيفيت محصولات و خدمات و افزايش سرعت تحويل خدمات پشتيباني ميكند (معمارنژاد، 1385، ص 23).
از ديدگاه آموزشي: تجارت الكترونيكي شرايط لازم را براي آموزش الكترونيكي در مدارس، دانشگاه‌ها و ديگر سازمانها از جمله سازمانهاي كسب و كاري فراهم ميكند.
از ديدگاه فناوري اطلاعات: به آن دسته از كاربردهاي فناوري اطلاعات كه به صورت سيستمي براي پشتيباني و پيشبرد جريان كاري و مبادلات تجاري ايجاد شده است، ميگويند.
از ديدگاه جامعه: تجارت الكترونيكي مكاني را براي افراد يك جامعه فرآهم مينمايد تا بتوانند در آن مكان آموزش ببينند، مشاركت كنند و با يكديگر تعامل داشته باشند (حنفی‌زاده، 1385، ص 13).
کمیسیون اروپایی در سال 1997 تجارت الکترونیک را این گونه تعریف نموده است که تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی دادهها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی میباشد و در واقع تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، نامه‌ی الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبعیابی، خریدهای دولتی، بازاریابی خدمات بعد از فروش را در برمیگیرد (سادات آل داود، 1385، ص53).
از مجموعه تعاریف ارائه شده میتوان نتیجه گرفت که زمینههای کاربرد تجارت الکترونیکی بسیار گستردهتر از مبادله کالا، خدمات و وجوه است. بر خلاف آنچه تصور میشود، میدان تجارت الکترونیکی تخصصهای ویژهای را در بر نگرفته بلکه رشتههای مدیریت، انفورماتیک، بانکداری، حسابداری، مهندسی صنایع و بسیاری دیگر از تخصصها را نیز متأثر نموده است و تجارت الکترونیکی هم‌چنین ساختارها را تغییر داده و سیاست‌گذاریهای کلان و حقوق بینالمللی را دستخوش تغییر کرده است (خانیجزنی، 1386، 71).

2-4 تاریخچه‌ی تجارت الکترونیکی

کاربردهای تجارت الکترونیکی اولین بار در اوایل دههی هفتاد و به همراه ابداعاتی مانند 21EFT شناخته شد. البته در ابتدا کاربردهای آن فقط محدود به شرکتهای بزرگ، مؤسسات مالی و برخی تاجرین قدرتمند بود. سپس فناوری EDI22 ارائه شد که برای انتقال الکترونیکی اسناد مورد استفاده قرار میگرفت. EDI نه تنها برای شرکتهایی مانند مؤسسات مالی، بلکه برای تولیدکنندگان، فروشندگان، خدمات و انواع دیگر معاملات نیز مفید واقع میشد.
در اوایل دهه نود با استفاده از شبکه جهانی وب و به کارگیری اینترنت، اصطلاح تجارت الکترونیکی نیز شکل گرفت. تجارت الکترونیکی به سرعت شروع به رشد کرد. وب سایتهای فراوانی ساخته شدند. یک دلیل این رشد سریع، ایجاد شبکه ها، پروتکلها، و نرمافزار جدید تجارت الکترونیکی بود و دلیل دیگر آن افزایش رقابت و سایر فشارهای تجاری بود (شکوفیان، 1391، ص 27).
از سال 1995، کاربران اینترنت با پیشرفتهای چشمگیری مواجه شدند، از فروش مستقیم محصولات به صورت آنلاین گرفته تا آموزش به صورت الکترونیکی. امروزه تقریباً تمام سازمانهای متوسط و بزرگ دنیا دارای وب سایت هستند و تقریباً بیشتر شرکتهای آمریکایی دارای پروتال‌هایی هستند که کارمندان، شرکای تجاری و حتی عموم افراد می توانند از طریق آنها به اطلاعات شرکت دسترسی پیدا کنند. بیش‌تر این سایتها حاوی دهها هزار صفحه و لینک هستند. در سال1999 کاربرد تجارت الکترونیکی از مدل B2C به سوی B2B و در سال 2001 از B2B به B2E سوق یافت. با در نظر گرفتن ماهیت فناوری و اینترنت، تجارت الکترونیکی بدون تردید به تغییر و تحولات خود ادامه خواهد داد (فتحیان و مولاناپور، 1392، ص 36).

2-5 سیر تکاملی تجارت الکترونیک‌

مراحل تکامل تجارت الکترونیکی شامل، مراحل سه‌گانه‌ی زیر می‌باشد که هر کدام در جای خود و به درستی باید انجام شود. این مراحل در نمودار زیر نشان داده شده است.
نمودار (1-2). مراحل تکامل تجارت الکترونیک

2-6 تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي:
هر فناوري پيشرفتهاي باعث ايجاد تهديدها و فرصتهاي جديدي براي سازمان ميشود. تغيير فناوري، موجب تغيير موازين قانوني و بازرگاني شركتها و متحول ساختن سيستمهاي سازماني و اجتماعي ميگردد. تكنولوژي اطلاعات ميتواند چهار مزيت عمده ايجاد كند:
ارزانتر (توليد خروجيهاي مشابه با هزينه‌ی كمتر)
بيشتر (توليد خروجيهاي بيشتر با هزينه‌ی مشابه)
سريعتر (توليد خروجيهاي مشابه با همان هزينه در زمان كمتر)
بهتر (توليد خروجيهاي بيشتر با همان هزينه و همان زمان)
با تجارت الكترونيكي ميتوان موانع جغرافيايي و تفاوت شب و روز در مناطق مختلف را از ميان برد و باعث ارتقاء ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطوح ملي و بينالمللي شد. تجارت الكترونيكي روش كسب و كار را تغيير داده و بدين ترتيب باعث تبديل بازارهاي سنتي به شكلهاي جديدتر ميشود.
تجارت الكترونيكي و به خصوص نوع اينترنتي آن باعث ايجاد تغييرات چشمگيري در شرايط رقابتي شده (به عنوان مثال ظهور و ورود سریع رقباي جديد، جهاني شدن رقابت، رقابت شديد در استانداردها و …) و در عين حال توانسته است فرصتهاي جديدي براي جايگزيني كسب و كار و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در زمينههاي مختلف به وجود ميآورد. به‌طور كلي ميتوان فوايد تجارت الكترونيكي را در قياس با تجارت سنتي در موارد ذيل دانست:
• حضور در بازار، با سياست “همه جا، همه كس، همه وقت” ميسر است.
• معرفي و تبليغ محصول با استفاده از تجارت الكترونيكي به خصوص در اينترنت، دچار محدوديتهاي موجود در تبليغات متعارف سنتي نبوده و در هر زمان قابل دسترس است. هم‌چنين ميتواند براي هر گروه از مصرفكنندگان تغيير يابد.
• تجارت الكترونيكي، كانالهاي معمول فروش را تغيير داده و امكان فروش مستقيم و بدون واسطه محصولات و خدمات را در بازارهاي جديد فرآهم ميسازد.
• فروش الكترونيكي يكي از مهمترين كاربردهاي تجارت الكترونيكي است. فروش الكترونيكي، به مقدار بسيار زيادي، هزينههاي فروش، نياز به نيروي انساني و زمان عرضه محصولات و خدمات را كاهش ميدهد. هم‌چنين محصولات ميتوانند به محض آماده شدن در معرض فروش الكترونيكي قرار گيرند.
• ارائه‌ی خدمات پس از فروش به مشتری میتواند با امکان ارتباط دو جانبه بین طرفین و ارائه انواع خدمات به مشتری تسهیل و تکمیل شود.
• ورود به بازارهای جدید و استراتژیک بدون در نظر گرفتن مرزهای فیزیکی معمول میسر است.
• فرصتهای تجاری و شغلی جدید به وجود میآید.
• قدرت تجزیه و تحلیل محصولات با استفاده از نظرات مشتریان برای تولید محصولات جدید یا تغییر در تولید محصولات قبلی به مقدار قابل توجهی افزایش مییابد.
• قدرت تجزیه و تحلیل بازار افزایش یافته و سازمان میتواند بر اساس این تجزیه و تحلیل، استراتژیهای فروش یا بازاریابی خود را در یک یا چند عرصه تغییر دهد.
در مقابل، تجارت الكترونيكي مشکلاتی را با خود به همراه دارد که در صورت عدم اتخاذ راهحل مناسب میتواند ویژگیهای آن را نیز تحت الشعاع قرار دهد:
• سهولت در سرقت اسرار و رمز محرمانه سازمانها
• عدم تبیین مالیاتی دقیق
• عدم تبیین قوانین گمرکی دقیق
• عدم آشنایی با قوانین، آداب، رسوم و فرهنگهای ملل مختلف
• کلاهبرداری از طریق کارتهای اعتباری
• عدم اعتماد و امنیت (حنفی زاده، 1385، صص15-14).
2-7 طبقهبندی تجارت الكترونيكي از دیدگاههای مختلف:
معمولاً مدلهای تجارت الکترونیکی را “طبقهبندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات یا ارتباطات” نیز مینامند. این مدلها یا طبقهبندی اعضای تجاری از روی ماهیت معاملات یا ارتباطات بین آنها صورت میگیرد.
2-7-1 طبقهبندی تجارت الكترونيكي براساس ماهیت تبادلات
2-7-1-1 بنگاه به بنگاه (B2B)23
تجارت الكترونيكي بنگاه با بنگاه به صورت تجارت الکترونیکی میان بنگاههای تجاری تعریف می‌شود. B2B یکی از انواع تجارت الکترونیکی است که با روابط میان بنگاههای تجاری سر وکار دارد (دژپسند، رسولینژاد، 1388، ص30). امروزه 85% حجم تبادلات تجارت الکترونیکی در حوزه B2B میباشد (شکوفیان، 1391، ص24

2-7-1-2 بنگاه با مشتری (B2C)24:
تجارت الكترونيكي بنگاه با مشتری یا تجارت بین شرکتها و مصرفکنندگان نهایی که شامل جمعآوری اطلاعات مشتریان، خرید کالای فیزیکی و یا خرید کالاهای اطلاعاتی میشود، که عرضه‌ی کالاهای اطلاعاتی از طریق شبکه الکترونیکی میباشد (دژپسند، رسولینژاد، 1388، صص32-31).

2-7-1-3 بنگاه با اداره (B2A)25
انجام تراکنشهای تجاری بین شرکتها و سازمانهای دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکتها و پرداخت عوارض و مالیاتها از جمله مواردی است که در این مدل قرار میگیرد (رسولیان و جوادی رهقی، 1385، ص 9). تجارت B2A در حال حاضر دوران کودکی خود را طی میکند ولی در آیندهای نزدیک زمانی که دولتها به ارتقای ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند به سرعت رشد خواهد نمود (صنایعی، 1390، ص20).
2-7-1-4 بنگاه به بنگاه به مشتری (B2B2C)26:
در مدل بنگاه به بنگاه به مشتری، شرکت تولیدکننده، محصولات خود را به مشتریان یک شرکت طرف سوم ارائه میکند. در واقع، شرکت طرف سوم، نقش واسطه را ایفا میکند، با این تفاوت که هیچ ارزش افزودهای به محصول اضافه نکرده و تنها آن محصول را به مشتریان خود عرضه میکند (حنفی زاده، 1386، ص17).
2-7-1-5 مشتری به مشتری (C2C)27
تجارت الکترونیکی مصرفکننده با مصرفکننده، تجارت میان افراد یا مصرفکنندگان میباشد. روش C2C، تمامی معاملات بین مشتریان را شامل میشود. از این طریق محیطی برای مشتری بر روی اینترنت مهیا میشود که مشتریان قادرند با همدیگر ارتباط برقرار کنند و در زمینههای مختلف، مبادلات را انجام دهند (دژپسند، رسولینژاد، 1388، ص 33). هم‌چنین این طبقهبندی از تجارت الکترونیکی شامل معاملاتی است که مصرفکنندگان بهطور مستقیم با یکدیگر انجام می‌دهند. معاملات صورت گرفته در حراجیهای آنلاین نیز در این طبقه قرار میگیرند (توربان و همکاران، 1385، صص33-32).
2-7-1-6 مشتری به بنگاه (C2B)28
این نوع از تجارت الکترونیکی شامل فروش کالاها و خدمات توسط افراد به سازمانها از طریق اینترنت است (توربان و همکاران، 1385، ص 31). این طبقه شامل افرادی میشود که از اینترنت برای فروش محصولات یا خدمات به سازمانها و افرادی که در انتظار خرید با قیمتهای پیشنهادی هستند، استفاده میکنند. شرکت پرایس لاین، یک شناخته شده در حوزه‌ی مبادلات C2B میباشد (حنفی زاده، 1385، ص 17).
2-7-1-7 شخص با شخص (P2P)29
مدل شخص با شخص، تکنولوژی است که امکان به اشتراک گذاری داده و پردازش آن را بر روی رایانههای هم‌سان و در شبکه فرآهم میکند. از این فناوری میتوان در مدلهای B2C، B2B، C2C استفاده نمود، نمونهای از این مدل میتوان تبادل الکترونیکی فیلم، نرمافزار، و کالاهای دیجیتالی دیگر را نام برد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات، زیرساختها Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، زیرساختها، شرکتهای کوچک