پایان نامه ارشد رایگان درمورد بیش فعالی، مصرف مواد، کمبود توجه

دانلود پایان نامه ارشد

تحصيلي، سوءمصرف الكل مشكل در رمزگرداني، دستكاري اطلاعات، سازماندهي و مديريت زمان و مشكل در روابط دوستانه، مسائل مالي و تمايل به قطع نمودن سخن ديگران، پاسخ غير معمول به درمان دارويي و رواندرماني، مشخص كننده ADHD در بزرگسالي مي باشد(وندر،2000؛ برینس،2007؛ اسکونتاد248، 2008؛ ویلنز، فارئون، بیدرمن، 2004).كاركرد بزرگسالان واجد ممكن است در بعضي زمينه ها خوب و در برخي زمينه ها نامطلوب باشد.
شيوع اين اختلال در بزرگسالي بر اساس برخي پژوهشها، به طور كلي، در حدود 6-2درصد گزارش شده است(ولدیزن249، ایزاگری250،2009،تیتر،1998؛ فارئون و بیدرمن،2005) و برخي نيز شيوع اين اختلال را در حدود 7 درصد بيان نموده اند(کسلر251 ، بارکلی252، 2006؛ کیت،2009)،كه ميزان بالايي است. تاثير منفي اين اختلال مي تواند زمينه ساز ابتلا به مواد مخدر، مشروبات الكلي، سيگار، جرائم جنسي، ايجاد حوادث رانندگي، مشكلات تحصيلي و ساير مسائل قانوني و اجتماعي گردد(علیزاده، 2005).
2-3-2 ویژگی های تشخیصی
ویژگی های تشخیصی اختلال بیش فعالی-کاستی توجه طبقDSM-IV253 (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) عبارتند از :
• افراد مبتلا به این اختلال که با نشانه های جدی قبل از 7 سالگی آغاز می شود و حداقل در دو زمینه اختلال ایجاد می کند ، حالت بی توجهی یا بیش فعالی /تکانشگری نشان می دهند .
• بی توجهی با الگوهایی مشخص می شود که حداقل شش نشانه ی زیر را در بر دارد و دست کم 6 ماه ادامه می یابد .
1. از روی بی دقتی مرتکب اشتباهاتی می شود با نمی تواند به جزئیات توجه کند.
2. در حفظ کردن توجه مشکل دارد .
3. وقتی با او صحبت می کنند گوش نمی کند.
4. از دستور العمل ها و مسئولیت ها پیروی نمی کند.
5. در سازمان دادن تکالیف مشکل دارد.
6. از انجام دادن تکالیفی که به تلاش ذهنی مداوم نیاز دارند ، خودداری می کند.
7. وسائل لازم برای تکالیف را گم می کند.
8. به راحتی حواسش پرت می شود .
9. اغلب فراموش کار است .
• بیش فعالی / تکانشگری با حداقل شش نشانه ی زیر مشخص می شود که دست کم به مدت 6 ماه ادامه یافته باشد و در خرده گروه بیش فعالی یا خرده گروه تکانشگری جای می گیرد .
• بیش فعالی با نشانه های زیر مشخص می شود :
1. اغلب بی قرار است و وول می خورد .
2. اغلب به طور نا مناسبی صندلی اش را ترک می کند .
3. اغلب در شرایط نا مناسب ، به اطراف می دود یا به شدت جست و خیز می کند .
4. اغلب در باز ی کردن یا پرداختن به فعالیتهای اوقات فراغت مشکل دارند.
5. اغلب در حالت جنب و جوش است و طوری عمل می کند که گویی «موتوری او را می راند».
6. اغلب پر حرفی می کند.
• تکانشگری با نشانه های زیر مشخص می شود :
1. اغلب قبل از اینکه سئوالها به اتمام برسند ، پاسخ ها را می پراند.
2. در منتظر ماندن برای نوبت ، مشکل دارد.
3. اغلب برای دیگران مزاحمت تولید می کند.
• انواع آن عبارت اند از :
1. نوع ترکیبی
2. نوع عمدتاً بی توجه
3. نوع عمدتاً بیش فعال/تکانشی
2-3-3 سبب شناسي اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی
علل اختلالات بیش فعالی / کمبود توجه معلوم نیست. اکثر کودکان مبتلا به ADHD قرائن آسیب آشکار ساختمانی در سلسله اعصاب مرکزی(CNS) نشان نمی دهند. برعکس، اکثر کودکان واجد اختلالات عصبی شناخته شده ناشی از صدمات سر نقص توجه و بیش فعالی نشان نمی دهند . علیرغم فقدان اساس نوروفیزیولوژیکی و نوروشیمیایی خاص برای این اختلال ، رابطه ای قابل انتظار بین آن و انواعی از اختلالات دیگر که بر عملکرد متغیر تأثیر می گذارند ، نظیر اختلالات یادگیری ، وجود دارد. عوامل سهیم مطرح شده برای ADHD مشتملند بر مواجهه با سموم در دوره قبل از تولد، زود رسی ، و صدمه مکانیکی قبل از تولد به سلسله اعصاب جنین(بر گرفته ازگروه نویسندگان پزشکان بدون مرز،1391) .
مواد مکمل خوراکی ، رنگها ، ثابت نگهدارنده ها ، و قند نیز به عنوان عوامل احتمالی رفتار بیش فعال مطرح شده اند . قرائن علمی سببیت این عوامل را در ختلال بیش فعالی / کمبود توجه تأیید نکرده اند(بر گرفته از نویسندگان پزشکان بدون مرز،1391) .
عوامل ژنتیک
قرائن برای اساس ژنتیک اختلال بیش فعالی / کمبود توجه مشتمل است بر میزان تطابق بالاتر در دوقلوهای یک تخمکی نسبت به دوقلوهای دو تخمکی . همچنین همشیرهای کوکان بیش فعال دوبار بیشتر از جمعیت کلی در خطر ابتلا به این اختلال قرار دارند . یکی از خواهر و برادرها ممکن است عمداً بیش فعالی و دیگران عمداً بی توجهی نشان دهند .
والدین بیولوژیک کودکان مبتلا به این اختلال بیشتر با احتمال ابتلاء به ADHD مواجه هستند تا والدین پذیرنده . وقتی ADHD در کودکی با اختلال سلوک همراه باشد ، اختلالات مصرف الکل و اختلال شخصیت ضداجتماعی در پدر و مادر او شایع تر از جمعیت کلی است(بر گرفته ازگروه نویسندگان پزشکان بدون مرز،1391).
عوامل مربوط به رشد
قرائنی وجود دارد که رویارویی مادر به عفونت های فصل زمستان ، در سه ماهه اول حاملگی ممکن است نقشی در ظهور علائم ADHD در بعضی از کودکان آسیب پذیر داشته باشد .
آسیب مغزی
از دیر باز تصور می شد که برخی از کودکان مبتلا به ADHD ضمن دوره جنینی یا پریناتال متحمل آسیب جزئی و نامحسوس مغزی شده اند . آسیب مغزی فرضی ممکن است حاصل عوامل مخرب عروقی ، سمی ، متابولیک ، مکانیکی یا فیزیکی در اوائل دوران شیرخوارگی در نتیجه عفونت ، التهاب یا ضربه باشد . نشانه های عصبی غیرموضعی در این کودکان نسبت به جمعیت کلی بیشتر شایع است(بر گرفته از ازگروه نویسندگان پزشکان بدون مرز،1391) .
عوامل روانی / اجتماعی
کودکان مقیم مؤسسات معمولاً بیش فعال بوده و میدان توجه محدودتری دارند . این علائم از محرومیت هیجانی طولانی ناشی شده و با رفع عوامل محرومیتی ، مثل انتقال به خانه والدین رضاعی و پذیرفته شدن به عنوان فرزند از بین می روند. حوادث استرس آمیز ، اختلال در تعادل خانوادگی ، یا سایر عوامل اضطراب انگیز در شروع و دوام این اختلال سهیم هستند . عوامل زمینه ساز ممکن است مشتمل باشد بر مزاج کودک ، عوامل ژنتیک – خانوادگی و توقعات جامعه برای رعایت رفتار یا عملکرد معمول و پذیرفته شده ، وضع اجتماعی – اقتصادی به نظر نمی رسد که عامل زمینه ساز بوده باشد(بر گرفته ازگروه نویسندگان پزشکان بدون مرز،1391) .
به طور کلی وجود بي ثباتي و كشمكش هاي دوران كودكي، عوامل ژنتيك، مشكلات تحصيلي و رفتاري، مصرف سيگار، ويژگي هاي جمعيت شناختي، تكانشگري و هم ابتلايي با ساير اختلال هاي روانپزشكي از جمله اختلال هاي رفتاري برون گرايانه و درون گرايانه و مهارگسيختگي هاي عصبي- رفتاري شامل اختلال بيش فعالي– كمبود توجه ADHD)) اختلال سلوك254CD)) و اختلال نافرماني مقابله جويانه255(ODD) از عوامل خطرساز سوءمصرف مواد در نوجوانان مي باشند (سادوك و سادوك، 2003؛ رالف256 ، تارتر257، كرسيكي258 ، كورنليوس259، 2003).
2- 3-4 همه گیر شناسی اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD)
در بررسی همه گیر شناسی راتر260، تیزارد261، ویتمور262(1970)که در جزیره ایل او ویت263 انگلستان انجام شد در میان 2199 کودک 10 ، 11 ساله ، تنها یک در دو هزار اختلال بیش فعالی گزارش شد(ضیاء الدینی و همکاران،1383). در تجدید نظر سوم راهنمای تشخیصی آماری (DSM-III-R) میزان شیوع این اختلال بین 3 تا 5 در صد برآورد شده است . به نظر می رسد این آمار بیشتر متکی بر تجارب بالینی است تا بررسی های همه گیر شناسی. هنگامی که بررسی ها با مصاحبه بالینی ساختار یافته و ارزیابی آموزگاران و یا پدران و مادران انجام شده شیوع بیشتر بوده است (به نقل از بررسی ضیاءالدین و همکاران ، 1383). برای نمونه در بررسی شکیم264 و همکاران (1985) ، شیوع 14 در صد بوده است . در بررسی تیلور265 ، تورلی 266و جیلز267 (1991)، 17 در صد پسران ، مبتلا به این اختلال گزارش شده اند . زاتماری268، اوفورد269 ،بویل270 (1989)،شیوع ADHD را در پسران 9 در صد و در دختران 3/3 در صد گزارش نموده اند. شیوع این اختلال بر پایه معیار های DSM-IV بین 15 تا 57 در صد بیشتر از میزان مشخص شده در DSM سوم تجدید نظر شده می باشد(سادوک و سادوک، 2000).
مطالعات طولی نشان داده اند که ADHD به دوره بزرگسالی کشیده می شود و برای عده زیادی که در کودکی این تشخیص را گرفته اند، مشکل ایجاد می کند(بارکلی271، فیشر272، ادلبروک273، اسمالیش274،1990؛ وندر275،1995؛ ویس و هچمن276،1993). 66 درصد از این افراد گزارش می کنند که حداقل یک علامت از اختلال (مانند بیقراری، تمرکز ضعیف، تکانشگری و حالات انفجاری) را دارند. 64 درصد از بیقراری شکایت دارند و بیقراری 44 درصد از آنها در طی مصاحبه های بالینی مشهود است (ویس و هچمن، 1993). بین30 تا 70 درصد کودکان مبتلا به این اختلال، در نوجوانی بزرگسالی هم معیارهای تشخیصی DSM- IV را دارند (کلاین277 ، مانوزا278، 1991؛ بویک 279، استاب280، 2000).
بررسی ها حاکی از آن است که در 50 تا 60 درصــد موارد، علایم این اختلال تا دوران بزرگسالی ادامه پیدا می کند (آدلر281 ، 2004) شیوع ADHD در بزرگسالان حدود پنج درصد برآورد می شود (ویلنز،2004) .
2-4- رابطه بین متغیر ها
2-4-1 استعداد به اعتیاد و اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی ( ADHD )
درصد بالایی از موارد ، هم ابتلایی در اختلال بیش فعالی- کم توجهی( ADHD ) مشاهده می شود که از جمله آنها اختلالات مربوط به مصرف مواد282 SUD می باشد. این همراهی در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است (ویلنز، 2004؛ کلور283،برادی284، جانسون ، واید285 ،1999 ؛ ریگز286، 1998) . چرا که سابقه ADHD احتمال SUD را در نوجوانان و بزرگسالان افزایش می دهد ( فیشر، 2002 ؛ بارکلی ، اسمالیش ، فلچر287، ویلنز،2004). چندین مطالعه نشان می دهد که ADHD باعث شروع زودتر و شدت بیشترSUD می شود(کینگ288،برونر289،کیدورف290،استولر291، میرسکی292،1999؛ریگز، هال293،میکولیک-گیلبرستون، لومان294 وکایزر295،2004).
2-4-2 تنظیم شناختی هیجان و استعداد به اعتیاد
افرادي كه تنظيم هيجاني بالايي دارند، در پيش بيني خواسته هاي ديگران توانايي بيشتري دارند.آنها فشارهاي ناخواسته همسالان را درك و هيجان هاي خود را بهتر مهار مي كنند و در نتيجه در برابر مصرف مواد مقاومت بيشتري نشان مي دهند(ترينيداد296 ، جانسون297، 2002 ).در مقابل، كساني كه تنظيم هيجاني پاييني دارند، براي مقابله با هيجانهاي منفي خود، عموماً گرایش بیشتری به مواد دارند و به سوي مصرف مواد كشيده مي شوند (ترينيداد، آنگر298، چو299، آزن300 ، جانسون، 2004 ). همچنين نوجوانانی، كه تنوع طلب و تحريك جو هستند، استعداد بيشتری به مصرف مواد دارند (ويلز301، واكارو 302 ، مك نمار ا303، 1994).
در مجموع، دشواري در سطح پايين تنظيم هيجاني كه ناشي از ناتواني در مقابله مؤثر با هيجا نها و مديريت آنهاست، درشروع مصرف مواد نقش دارد(گلمن304، 1995 ؛ پاركر305 و همكاران، 2008) . تنظيم هيجان ها يكي از مشكلات افراد سوء مصرف كننده مواد است و اين مساله منجر به شكست در مديريت حالات عاطفي و هيجاني افراد سوء مصرف كننده مواد مي شود. همچنين، اهميت قابل ملاحظه تنظيم هيجاني و رفتار بين فردي در آسيب شناسي رواني اين افراد برجسته نشده است. بنابراين، بررسي اين متغير مي تواند در رفتارهاي بين فردي مصرف كنندگان مواد، نقشي مؤثر داشته باشد. واکنش‌پذیری و راهبردهای تنظیم هیجان منفی، احتمال سوء مصرف مواد را بالا می‌برد. همچنین افرادی که نمی توانند برانگیختگی های خود را کنترل کنند احتمالاً در معرض خطر سوء مصرف مواد بیشتری قرار می گیرند (ابولقاسمی و همکاران ،1389).
در پژوهشی در یک پیگیری 10 ساله نشان داده اند که اختلال ADHD پیش بینی کننده معنی دار اختلالات مصرف مواد306 و مصرف سیگار می باشند. تفاوت های معناداری از لحاظ محیط خانوادگی و اجتماعی در عوامل کارکردی شناختی یافت نشد (ویلنز و همکاران،2011).
2-4-3 راهبرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بیش فعالی، مصرف مواد، کمبود توجه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نشخوار فکری، سلامت روان، پرسش نامه