پایان نامه ارشد رایگان درمورد برنامه هسته ای ایران، پرونده هسته ای ایران، پرونده هسته ای، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

خزر و همچنین به عنوان منبعی مهم برای تأمین انرژی خویش در آینده ارج می نهند و از آن جایی که در تعامل گسترده تجاری و بازرگانی با امریکا و اروپاست، علاقه ای ندارد که در مسیر رسیدگی به پرونده رسیدگی به پرونده هسته ای ایران به روابط مزبور که در جهت پیشبرد اهداف راهبردی آن کشور برای تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی می باشد لطمه ای وارد شود.
اما همزمان با افزایش اختلافات بر سر برنامه هسته ای ایران چین تلاش کرده است واردات نفت خود را تنوع بخشد و نفت بیشتری از کشورهای دیگر صادر کممده نفت یعنی آنگولا و عربستان خریداری کند.(Salvin,2011,3)
با توجه به این مسائل بعید به نظر می رسد که چین با تحریم تمام عیار غرب علیه ایران به سادگی همراهی نماید.دلایل این عدم همراهی همه جانبه را می توان این گونه برشمرد:
1.تداوم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در چین، به عنوان اصول مسلم در عرصه سیاست داخلی و نیز سیاست خارجی ،نیازمند مح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دیپلماسی انرژی، امنیت انرژی، حمل و نقل، آسیای مرکزی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی، حمایت خانواده