پایان نامه ارشد رایگان درمورد ايمان، كسي، فردي

دانلود پایان نامه ارشد

كه وقتي آن را مي شكافي دنيايي نامحدود از دانستني ها را از آن خارج مي نمايي.تمامي دانشمندان بزرگ جهان اعتراف ميكنند كه با وجود تمامي اختراعات خود،هنوز قطره اي كوچك از درياي بيكران علم الهي را كشف ننموده اند.
3- نقش قرآن در تعليم و تربيت:
قرآن بزرگترين كتاب تربيت افراد و جامعه است.در جاهاي فراواني از قرآن احترام به پدر و مادر و بزرگان و رعايت ادب و احترام آمده است.قرآن به ما انسانها آموخته است كه راه زندگي بهتر با رعايت احترام به ديگران و قبول راهنمايي آنها امكان پذير است.بزرگاني كه تجربيات خود را به سختي بدست آورده اند و به آساني به هديه مي نما يند.
علم و سواد آموزي در قرآن آنقدر اهميت دارد كه پيامبر ما مسلمانان اسيران در مقابل با سواد نمودن مسلمان آزاد مي كردند اسيران كافري را كه در جنگ به اسارت در آمده بودند.
اسلام كه كتاب قرآن را اساس كار خود مي داند،علم و دانش را ازگهواره تا گور سفارش مي نمايد و پيامبر بزرگ ما مسلمانان بر آن تأ كيد مي كند.
4- نقش قرآن در يا فتن راه سعادت:
بدون شك در اين زمانه پيدا كردن راه درست و نادرست مشكل است. اما قرآن كريم با زبان شيرين بارها و بارها،راه سعادت و راه بدبختي را از هم جدا نموده است و به ما انسانها نشان داده است.قرآن تلاش نموده است كه به ما بگويد اگر مي خواهي خوشبخت شوي و در آخرت سعادتمند باشي،از چه راهي بايد حركت كني و چرا اگر گمراه شدي نا اميد نشوي و بتواني راه سعادت را پيدا نمائي.
زيرا قرآن راهي را پيش روي انسان مي گذارد كه خداوند بزرگ مي خواهد ما در آن حركت كنيم.راهي كه نهايتاً به سعادت ختم مي شود و انسانها مي توانند در آن راه،با خيالي آسوده حركت نمايند.
نقش قرآن در ايمان ما :
اگر هر كسي كاري آغاز نمايد و به آن ايمان نداشته باشد،حتماً نا موفق خواهد بود.پس پايه شروع هر موفقيتي داشتن ايمان به آن كار است.
قرآن به زيبائي و در جا هاي مختلف،سعي دارد كه ايمان راسخ انسانها را به راه خود كه همان سعادت هر دو جهان است،تقويت نمايد.به همين خاطر بارها از نقش ايمان به عنوان پا يه و اساس موفقيت نام برده است و پشتكارانسانها را دررسيدن به موفقيت بسيار مهم مي داند.اين نقش باعث شد كه مسلمانان در صدر اسلام با نيروئي بسيار كم از نظر تعداد بر تعداد بسيار زيادي از كافران پيروز شوند.
6- نقش قرآن در شادابي زندگي :
تجربه نشان داده است كه هر كسي با قرآن دوست باشد،آن را بخواهد و براي او ارزش قا ئل باشد قرآن كتابي است كه جواب اعتماد او را خواهد داد او را تنها نمي گذارد،در غم و شادي همراه اوست و شادابي و نشاط را براي او به همراه خواهد آورد.
قرآن دوست نيمه راه نيست كتابي است كه انسانها را به عبادت همراه با روحيه و نشاط و شادي دعوت مي نما يد.اگر دوست انسان قرآن باشد حتماً طرفدار اين دوستي خداست و چه كسي قوي تر و مطمئن تر از خداوند است و چه كسي قوي تر و مطمئن تر از خداوند در حمايت از كسي؟
انسان با زندگي با قرآن روحيه بالايي پيدا مي كند.متوجه مي شود كه خداوند هر لحظه با او درحال گفتگو است.پس خود به خود حالت شادماني و سرور به او دست مي دهد و سبب مي شود كه زندگي را با خوشي سپري نمايد.
7- نقش قرآن در جلوگيري از نا اميدي :
نا اميدي بزرگترين وسيله شيطان براي دوري انسا نها از خداست.قرآن به ما مي آموزد كه راه گذشت و مغفرت الهي همواره بر روي انسانهاي توبه كار باز و همواره دريچه رحمت الهي باز است.انسان نبايستي برابر فرمايش قرآن خود را هيچگاه نااميد و مأيوس بداند كه اگر چنين باشد شروع شادي ابليس خواهد بود.
خداوند در قرآن كريم بارها بر توكل انسانها به خداوند همراه با اميدواري اشاره مي كند كه اين امر باعث مي شود انسان همواره روزنه اميد را در كارها پيش روي خويش ببيند و با كوچكترين شكستي نااميد نشود.
8- قرآن و نقش آن در سازندگي روح :
روح آدمي همانند جسم او نيازمند تقويت است.اين تقويت در بدن انسان با مصرف نمودن غذا،ويتامين ها و پروتئين و… به وجود خواهد آمد و در مورد روح او با توسل و تمسك به معنويات در رأس آن خالق هستي ايجاد خواهد گرديد.لذا در مورد انسان اين موجود نا شناخته كه هر چه ازاو بگوئيم كم گفته ايم،نقش وصل شدن به غير جهان مادي،بسيار نقش پر رنگ و بي بديلي خواهد بود.
روح آدمي با عبادت و توسل به ايزد منان و بيانات او در قالب كتابي به نام قرآن تجلي مي يابد.انسان نخستين نيز نيازمند اتكا به قدرتي ناشناخته بود كه آن قدرت در هنگام نيازمندي بيش از ساير اوقات خود را نشان خواهد داد.
9- قرآن و نقش آن در سلامت اعتقادي :
بدون شك تكيه بر قرآن و مضامين پر محتواي آن باورهاي انسان و اعتقادات او را جلا مي بخشد و روز به روز بر غناي تفكري او خواهد افزود.در روزي كه ا نسان به معناي واقع نمي داند كه چه چيز صحيح است و چه چيز غلط چه راهي به سر منزل خود مي رسد و چه راهي به بيراهه مي رود،اين قرآن و ارشادات گهر بار اوست كه راه نجات را به انسان نشان مي دهد و او را از سقوط به منجلاب بدبختي نجات مي دهد و راه سعادت را بر او هموار مي سازد.
نقش قرآن در زندگي اجتماعي انسان
اخلاق اجتماعي به زندگي فردي و اجتماعي انسان معنا مي بخشد
اخلاق اجتماعي به زندگي فردي و اجتماعي انسان معنا مي بخشد، اين اخلاق زندگي اجتماعي را سامان بخشيده و روابط را تنظيم مي کند، کساني که اخلاقيات اجتماعي را مورد توجه قرار مي دهند بيش از ديگران حقوق اجتماعي و مصالح جامعه را رعايت کرده، افرادي مسئوليت پذير، با وجدان و منظم هستند
جواد آرين منش نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخلاق هنري است که هستي و روح انسان را مي سازد و در اين ميان اخلاق اجتماعي مجموعه رفتارها و کردارها و همچنين بايدها ونبايدهايي است که سازنده روح اجتماعي بوده، ساخت جامعه، اجتماع و انسان را موجب مي شود وي با اشاره به اينکه انسان موجودي اجتماعي است، يادآور شد: خصيصه و فطرت انسان وي را به زندگي اجتماعي و اجتماعي زيستن دعوت مي کند، بي ترديد زندگي اجتماعي به روابط خاصي ميان انسانها نياز داشته و تعاملات اجتماعي جزء ضرورتهاي جامعه بشري است آرين منش در ادامه افزود: اگر بخواهيم روابط انساني را به خوبي تنظيم کنيم، احتياج به ضوابط و روابط و همچنين اخلاقيات خاصي است .
نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس با اعلام اينکه در شريعت اسلام سه بخش متفاوت براي زندگي سالم و شايسته اجتماعي ذکر شده است، گفت: يک بخش از اين موارد موضوعاتي هستند که در عقايد جاي گرفته و اعتقادات را شکل مي دهد، بخشي ديگر قوانين اجتماعي هستند که زائيده زندگي اجتماعي براي بهتر زيستن بوده و دسته سوم نيز اخلاقيات است که ابعاد فردي و اجتماعي را شامل مي شود . وي تأکيد کرد: در زندگي فردي و اجتماعي نياز به اخلاق به عنوان روح جامعه اسلامي به شدت احساس مي شود، اخلاق مجموعه اي از بايدها و نبايدهايي است که مي تواند جنبه فردي و اجتماعي داشته و به زندگي انتظام بخشد.
منبع: خبرگزاري مهر
اخلاق پسنديده ي اجتماعي
1- سلام و درود
رسول خدا(ص) درسخني مي فرمايند: (( اذا تلا قيتم فتلا قوا بالتسليم والتصافح))(( وقتي كه يكديگر را ملاقات مي كنيد،با سلام و مصافحه برخورد نماييد)).(( مجلسي- ح 76 :ص 12)
(( و اذاحييتم بتحية فحيوا باحسن منها اوردوها…))(( چون شما را به سلامي نواختند،به سلامي بهتر ازآن يا همانند آن پاسخ گوييد…))( سوره ي نساء- آيه ي 86)
در آيه در آغاز مي گويد:هنگامي كه كسي به شما تحيت گويد پاسخ آن را به طرز بهتر بدهيد يا لااقل به طور مساوي پاسخ گوئيد))
(( تحيت )) در لغت از ماده (( حيات )) و به معني دعا براي حيات ديگري كردن است خواه اين دعا به صورت سلام عليك(خداوند تو را به سلامت دارد و يا حياك الله ( خداوند تو را زنده بدارد ) و يا مانند آن،باشد ولي معمولاً از اين كلمه هر نوع اظهار محبتي را كه افراد بوسيله ي سخن،با يكديگر مي كنند شامل مي شود كه روشن ترين مصداق آن همان موضوع سلام كردن است.( مكارم شيرازي- 42:1370)
2- صداقت و راست گويي
صدق،در لغت،به معني مطابقت است و در مقابل كذب ( عدم مطابقت ) قرار دارد.
خداوند در قرآن كريم مي فرمايد:(( و قل رب ادخلني صدق واخر جني مخرج صدق…))
(( و بگو اي پروردگارمن،مرا به راستي و صداقت داخل كن وبه راستي و صداقت بيرون بر…))
در اين آيه به يكي از دستورات اصولي اسلام كه از روح ايمان و توحيد،سرچشمه مي گيرد اشاره كرده مي گويد : (( بگو پروردگارا! ورود مرا در هر كار نيز صادقانه قرار ده)) هيچ كار فردي و اجتماعي را جز با صدق و راستي آغاز نكنم،هم چنين هيچ برنامه اي را جز به راستي پا يان ندهم،راستي و صداقت و درستي و امانت و خط اصلي من در همه ي كارها باشد و آغاز و انجام همه چيز با آن صورت گيرد.( مكارم شيرازي- 225:1377)
3- عيب پوشي
خداوند در قرآن مي فرمايند : (( ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا)).
يعني : (( اگر درباره خلق به آشكار يا پنهان نيكي كنيد يا از بدي ديگران در گذاري ( بسيار محبوب خداست) كه خدا هميشه از بديها در مي گذرد با آن كه بر انتقام بدان تواناست)).
( سوره ي نساء- آيه ي 149)
((… و ليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم و الله غفوررحيم)).
يعني : (( … بايد مومنان هميشه بلند همّت بوده و با خلق،عفو و صفْح پيشه كنند و از بديها در گذرند.آيا دوست نمي داريد كه خدا هم در حقّ شما مغفرت و احسان فرمايد؟ كه خدا بسيار( درحقّ خلق) آمرزنده و مهر بان است)).( سوره ي نور- آيه ي 22)
پيامبر اكرم(ص) در حديثي مي فرمايند : (( من سترعلي مسلم ستره الله تعالي في الدنیا و الا خرة)).
يعني : (( هر كسي بر مسلماني پرده پوشي كند،خدا در دنيا و آخرت بر او پرده مي پوشاند)).
4- مشورت
مشورت كه از دستورات مهم اسلامي است به معناي انديشي و كنكاش آمده است و خداوند در اين باره مي فرمايد:
(( و الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون.))
( و آنان كه دستورات پروردگار را اجابت و اطاعت كردند و نماز به پا داشتند و كارشان را با مشورت يكديگر انجام دادند و از آن چه روزي شان داديم انقاق مي كنند.)( سوره شورا- آيه 38)
در حديث پرمعنايي از پيغمبر گرامي اسلام(ص) مي خوانيم:(( انه ما من رجل يشاور احداَ الاهدي الي الرشد)) ((احدي در كارهاي خود مشورت نمي كند مگر اين كه به راه راست و مطلوب هدايت مي شود.))
قابل توجه اين كه: تعبير در اين جا به صورتي است كه آن را يك برنامه ي مستمر مؤمنان مي شمرد،نه تنها در يك كار زود گذر و موقت،مي گويد همه ي كارهاي آن ها در ميانشان به صورت شوري است،و جالب اين كه خود پيامبر(ص) با اين كه عقل كل بود و با مبدأ وحي ارتباط داشت در مسائل مختلف اجتماعي و اجرائي،درجنگ و صلح و امور مهم ديگر،به مشورت با ياران مي نشست،و حتي گاه نظر آن ها را ترجيح مي داد با اين كه مشكلاتي از اين ناحيه حاصل مي شد،تا الگو و اسوه اي براي مردم باشد،چرا كه بركات مشورت از زيان هاي احتمالي آن به مراتب بيش تر است.( مكارم شيرازي- 462:1376)
5- عدالت
عدالت را به معناي دادگري و انصاف داشتن به كار مي برند.
خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: (( لقد ارسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط…))(( همانا ما پيامبران خود را با دلايل روشن فرستاديم و همراه ايشان،كتاب و ميزان(عدل) نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند…)).( سوره ي حديد- آيه ي 25)
هدف اصلي بعثت انبياء
از آن جا كه سبقت به سوي رحمت و مغفرت و بهشت پروردگار است؛نياز به رهبري (( رهبران الهي)) دارد.در آيه ي مورد بحث كه از پر محتوا ترين آيات قرآن است به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد مدل ریاضی، ارزیابی عملکرد، معیارهای ارزیابی Next Entries تحقیق رایگان درمورد سلسله مراتب، تحلیل حساسیت، نظریه پیچیدگی