پایان نامه ارشد رایگان درمورد انضباط كاركنان، روش تحقیق، نام تجاری، شرکت سهامی

دانلود پایان نامه ارشد

كه هر چه تعامل اجتماعي پليس و نگرش پليس راهور نسبت به برقراري ارتباط با مردم بيشتر شده و پليس راهور از ابزارهاي خشونت كمتر استفاده نمايد و توجه بيشتري به خواسته هاي مردم داشته باشد مردم نيز به قوانين راهور پايبندتر شده و نظام تشويق
فصل دوم : ادبیات پژوهش

و تنبيه در ميان كاركنان راهور مي تواند در افزايش تعاملات اجتماعي آنان و پايبندي مردم به قوانين راهنمايي موثر باشد.
کليدواژگان: تعامل پليس با مردم ، تعامل اجتماعي، پليس راهور Traffic police ، رعايت قوانين راهنمايي Obeying Traffic rules ، رفتار ترافيكي Traffic behaviour، رانندگان Drivers ، نگرش پليس Police attitude ، تشويق و تنبيه .Persuasion& punishment

39- بازپردازي مفهوم انضباط كاركنان: رويكردي قرآني (دانایی فرد و همکاران،1389)
موضوع انضباط كاركنان يكي از مسائل اساسي در مديريت منابع انساني است كه به طور عمده بر ‏كنترل و يا پيشگيري از رفتار نادرست كاركنان در سازمان تاكيد دارد. سه گونه انضباط سنتي، ‏تدريجي و مثبت، ناشي از همين تلقي رايج از انضباط است. در گونه سنتي به مديران اين مجوز داده ‏مي شود كه در صورت بروز رفتار نامناسب از كاركنان، بلافاصله با ايشان برخورد كنند. در حالي كه ‏در گونه تدريجي بر برخورد مرحله اي تاكيد شده است. در گونه مثبت انضباط، هرگونه تنبيه نفي شده ‏و تنها اقدام مثبت توصيه مي شود. ‏
در اين مقاله، ضمن بررسي ريشه هاي نظري هر يك از گونه هاي مذكور در علم الاجتماع، گونه اي ‏نو و مبتني بر ديدگاه اسلامي مفهوم پردازي شده است. راهبرد پژوهش كيفي بوده و بر اساس مطالعات ‏كتابخانه اي ساختاربندي شده است كه در آن از روش هاي تحليلي در طبقه بندي گونه هاي انضباط ‏كاركنان بهره برداري شده است. به اين ترتيب تلاش شده ضمن احصاي گونه هاي موجود انضباط به ‏مثابه گونه هاي ايدئال در دانش مديريت، سازه هاي مبنايي آن ها بر اساس ادبيات علوم اجتماعي ‏بازشناسي شود. دوگان هستي شناسي مبتني بر دنياگروي و يا آخرت گروي و اصالت فرد و يا جامعه، ‏حداقل چهارگونه رويكرد به انضباط كاركنان را بازپردازي مي كند.
در نهايت اين كه گونه ايدئال انضباط تعالي بخش بر اساس آيات قرآني، براي ساخت مفهوم ‏انضباط تبيين شده است.‏
کليدواژگان: رفتاركاركنان؛ انضباط كاركنان؛ انضباط تعالي بخش؛ مفهوم پردازي؛ گونه شناسي؛ طبقه بندي؛ ‏مديريت اسلامي

40- تحليل و نقدي بر فلسفه تربيتي كانت با تاكيد بر نظريه تربيت اخلاقي(بهشتی و نیکویی، 1388 )
هر چند معرفت شناسي، فلسفه ي اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه ي دين، حوزه هاي اصلي تاملات فلسفي حكيم برجسته ي اروپايي، امانوئل كانت است، اما وي، چونان بسياري از فيلسوفان ديگر، از تعليم و تربيت غافل نمانده، در اين عرصه نيز به انديشه گري و نظريه پردازي روي آورده است.
فصل دوم : ادبیات پژوهش

كانت پس از تبيين آخرين ديدگاه هاي خود در كتاب هايي چون «نقد خرد ناب»، «دين در محدوده ي عقل تنها» و «بنياد ما بعد الطبيعه ي اخلاق» بحث هايي را در حوزه ي تعليم وتربيت مطرح ساخت كه حاصل آنها در كتاب «تعليم و تربيت» گردآوري شد. كانت با تقسيم بندي تعليم و تربيت به چهار مرتبه ي «پرورش»، «تاديب»، «آموزش» و «اخلاق» از يكصد و سيزده نكته ي تربيتي سخن گفت. پرورش جسماني، مركب از دو بخش تغذيه و پرستاري و مخصوص دوران كودكي است. در اين مرحله، اصل هايي (مانند: ضرورت تغذيه با خوراك طبيعي، يادگيري از راه فعاليت هاي شخصي و طبيعي، اعتدال، تربيت سختگيرانه، جلوگيري از عادتهاي نامطلوب) مطرح است. تاديب جنبه ي منفي و بازدارنده دارد، و مانعي در برابر خوي سركش آدمي است. در اين مرتبه مي توان از اصل هايي چون عادت كردن به مخالفت با خواهش هاي نفساني و كاربرد روش هايي چون پاداش و تنبيه سخن گفت. آموزش (يا فرهنگ)، بخش مثبت تعليم و تربيت بوده و شامل پرورش قوه هاي ذهني و يادگيري اطلاعات و معلومات است. اصل هايي مانند رعايت اعتدال، پرورش قوه هاي داني ذهني به منظور رشد قوه هاي عالي ذهني، و كاربرد قوه هاي ذهني در اين مرتبه به بحث گذاشته مي شوند. و سرانجام اخلاق (يا تربيت اخلاقي)، برترين مرتبه تعليم و تربيت و به منزله ي مقصد و غايت آن است. در اين مرحله مي توان از اصل هايي همچون عمل مطابق با تكليف و كاربست قوه هاي عالي ذهني سخن به ميان آورد. اين مقاله با نقدهايي بر ديدگاه هاي تربيتي كانت به پايان مي رسد. عدم مرزبندي دقيق مراتب تربيتي چهارگانه، خدشه دار بودن نظر كانت در باب عدم جواز كاربرد روش پاداش دهي، و آينده گرايي شديد وي در بحث هاي تربيتي از جمله اين نقدها است
کليدواژگان: فلسفه ي تربيتي، پرورش جسماني، تاديب، آموزش، تربيت اخلاقي

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-3 بخش سوم : معرفی جامعه پژوهش

2-3-1 درباره شرکت لبنیات پاک :
شرکت لبنیات پاک به منظور تولید محصولات لبنی پاستوریزه و متنوع در شهر تهران تاسیس شد.تاسیس این شرکت با نام لبنیات پاستوریزه پاک (شرکت سهامی خاص) تحت شماره 7205 در اداره ثبت شرکتها و مجوز 4801/20/321 وزارت صنایع و معادن تحت لیسانس شرکت فورموست آمریکا 1 و با نام تجاری پاک در سال 1338 در شهر تهران انجام شد.
با توجه به موفقیتهای این شرکت در جلب رضایت مشتریان و به تبع آن گسترش سهم بازار و همچنین گسترش فعالیتهای خود،این شرکت در سال 1349 اقدام به خرید کارخانه تولید بستنی کانادا فراست 2 کرد.
همراه با افزایش قدرت نفوذ شرکت پاک در بازار،این شرکت در سال 1351 اقدام به خرید کارخانه تولید بستنی الدورادو3 نمود.درست دو سال بعد یعنی در سال 1353 با احساس نیاز به دسترسی آسانتر به مواد اولیه این شرکت اقدام به سرمایه گزاری در گاوداری سپهان نمود.
در سال 1354 این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر کرد که این کار علاوه بر جلب سرمایه،موجب مقبولیت بیشتر این شرکت و محصولات آن در میان شهروندان گردید.که پیرو این موضوع این شرکت در سال 1355 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند ملت ایران،و با توجه به رخدادهای سیاسی بوجود آمده رابطه شرکت با شرکت فورموست آمریکا قطع شد.
در دوران سازندگی پس از جنگ تحمیلی،این شرکت اقدام به خرید شرکت پاک پی شهرکرد در سال 1376نمود.در همان سال شرکت لبنیات پاک دو اقدام دیگر در همان سال انجام داد،خرید شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه سنندج و همچنین سرمایه گزاری در پاک سامان کشور تاجیکستان.
به منظور رشد فعالیتها،در سال 1377 نیز اقدام به خرید شرکت مجتمع شیر و گوشت مازندران(ساری) نمود.

فصل دوم : ادبیات پژوهش

با توجه به اهتمام شرکت در دستیابی به استانداردهای جهانی ،شرکت لبنیات پاک در سال 1378 موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001 از شرکت لویدز انگلستان شد.
در سال 1379 شرکت لبنیات پاک شروع به تولیدات غیر کارخانه ای نمود.
در سال 1380 با توجه به موفقیتهای روزافزون این بنگاه موفق اقتصادی ،شرکت لبنیات پاک شروع به گسترش صادرات نمود.
در سال 1382 بود که با توجه به اهتمام مسئولان وقت،این شرکت موفق به اخذ گواهینامه HACCP از شرکت لویدز نمود.
در سال 1386 با توجه به گسترش بازارهای در دسترس شرکت به کشورهای اسلامی،این شرکت اقدام به دریافت نشان نمادیبن حلال نمود.
اکنون پس از گذشت 55 سال از تاسیس این بنگاه اقتصادی،با توجه به احساس مسئولیت مسئولان این شرکت نسبت به ارائه خدمت به جامعه(محصولات سالم و متنوع لبنی،دستیابی به استانداردهای جهانی و …)،نام تجاری پاک یکی از برترین برندهای عرضه کننده محصولات لبنی در ایران میباشد (www.pakdairy.com)

2-3-2 خلاصه ای از تاریخچه شرکت لبنیات پاک

نام شرکت:لبنیات پاستوریزه پاک
آدرس: تهران -جاده قدیم کرج – میدان شیر
کشور: ایران

تاسیس شرکت با نام لبنیات پاستوریزه پاک (شرکت سهامی خاص) تحت شماره 7205 در اداره ثبت شرکتها و مجوز 4801/20/321 وزارت صنایع و معادن تحت لیسانس شرکت فورموست آمریکا و با نام تجاری پاک – 1338
فصل دوم : ادبیات پژوهش

خرید کارخانه تولید بستنی کانادا فراست – 1349
خرید کارخانه تولید بستنی الدورادو – 1351
سرمایه گذاری در گاوداری سپهان – 1353
تبدیل به شرکت سهامی عام – 1354
پذیرفته شدن شرکت در بورس اوراق بهادار تهران – 1355
قطع ارتباط با شرکت فورموست آمریکا – 1358
خرید شرکت پاک پی شهرکرد – 1376
خرید شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه سنندج – 1376
سرمایه گذاری در پاک سامان کشور تاجیکستان – 1376
خرید شرکت مجتمع شیر و گوشت مازندران (ساری) – 1377
اخذ گواهینامهISO 9001 از شرکت لویدز انگلستان – 1378
شروع تولیدات غیر کارخانه ای – 1379
گسترش صادرات – 1380
اخذ گواهینامهHACCP از شرکت LOYDS’S – 1382
دریافت نشان نمادین حلال – 1386

فصل سوم
روش شنا سی پژوهش
(روش تحقیق)

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه:

در اين بخشنوع پژوهش براساس هدف و ماهيت معرفي مي شود. در این فصل به توضیح مفهوم نمونه،نمونه گیری و حجم نمونه همچنين نحوه گردآوري داده ها ،پایایی و روایی بيان ميشود. معمولا پژوهش هاي علمي از روش هاي مطالعه ميداني و کتابخانه اي براي گردآوري داده ها و اطلاعات استفاده مي کنند. همينطور جامعه آماري و نمونه آماري معرفي مي شوند. سپس گزاره هاي پژوهش ( فرضيه ها ياسوالات ) ارائه مي گردد.

3-1 نوع و روش تحقیق:
تحقیق را از نظر هدف می توان به تحقیق بنیادی،کاربردی و اقدام پژوهی طبقه بندی کرد.(شریفی، پاشا شریفی،1383،ص85)

3-1-1 تحقیق بنیادی:
در تحقیق بنیادی ، موارد و جنبه های کاربردی تحقیق در مسایل واقعی و استفادۀعملی از نتایج تحقیق کمتر مورد توجه محقق است . انگیزه تحقیق عمدتاً ارضای کنجکاوی محقق و کشف اصول و قواعد کلی حاکم بر روابط پدیده هاست . تحقیق بنیادی توسط دانشمندان رشته های مختلف علوم و اغلب در مورد جانوران ودر موقعیت های آزمایشگاهی انجام می گیرد . افراد مورد مطالعه به روش تصادفی انتخاب می شوند و یافته های تحقیق به صورت اصول و قواعد کلی تنظیم و به جامعه تعمیم داده می شود .مجموعۀ اصول و قواعد حاصل از نتایج تحقیقات بنیادی در هر رشته ، پایه های دانش بشر را به وجود می آورند که ممکن است به صورت تدوین نظریه های علمی برای تدوین پدیده ها منتهی شوند .(پاشا شریفی،شریفی، 1383، ص 86)
در بیشتر موارد، هدف محقق از انجام دادن تحقیق بنیادی دستیابی به اصول و قواعدی که دارای موارد استفادۀ علمی باشند نیست . اما باید دانست که یافته های تحقیق بنیادی اغلب به عنوان پایه های تحقیق کاربردی مورد استفاده قرار می گیرند .به علاوۀ ، در بعضی موارد ، یافته های
فصل سوم : روش تحقیق

تحقیق بنیادی در عمل برای بهبود شرایط زندگی مفید واقع می شوند .چنانکه بسیاری از نتایجی که روان شنا سان ضمن آزمایش با جانوران در مورد یادگیری به دست آورده اند ، امروزه در تعلیم و تربیت و موقعیت های بالینی برای اصلاح رفتار افراد مورد استفادۀ عملی قرار گرفته اند . (پاشا شریفی،شریفی،1383،ص87)

3-1-2 تحقیق های کاربردی:
اصول و روش های انجام دادن تحقیق کاربردی همانند تحقیق بنیادی است،بدین معنا که در اینجا نیز افراد مورد مطالعه به روش تصادفی انتخاب می شوند و نتایج حاصل از تحقیق در مورد گروه نمونه ، به جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است ، بر اساس همان اصول تحقیق بنیادی تعمیم می یابد . تفاوت اصلی تحقیق کاربردی با تحقیق بنیادی در این است که هدف محقق از تحقیق کاربردی ، دست یابی به اصول و قواعدی است که در موقعیت های واقعی و عملی به کار بسته می شوند وبه بهبود محصول و کارآیی روش های اجرایی کمک میکنند.بیشتر تحقیق هایی که در روان شناسی ،تعلیم و تربیت و سایر علوم رفتاری انجام می شود ،ازنوع تحقیق کاربردی است (پاشا شریفی،شریفی ،1383،ص 87)

3-1-3 اقدام پژوهشی :
آنچه که به آن اقدام پژوهشی گفته می شود ،از اواخر دهۀ1930به بعد در زمینه های روا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انضباط كاركنان، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، ابعاد سخت افزاری، آزمون فرضیه، مدل مفهومی