پایان نامه ارشد رایگان درمورد امام صادق، امام رضا (ع)، سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

اين معني اشاره كرده وهدف ارسال انبياء و برنامه ي آن ها را دقيقاً بيان مي كند و مي فرمايد: (( ما رسولان خود را با دلائل روشن فرستاديم))( لقدا رسلنا رسلنا بالبينات)
(( و با آن ها كتاب آسماني و ميزان فرستاديم))( و انزلنا معهم الكتاب و الميزان) ((تا مردم به عدل و داد قيام كنند))( ليقوم الناس با لقسط)( مكارم شيرازي- 1376: 370)
6- احسان و نيكوكاري
خداوند در قرآن مي فرمايد: (( هل جزاء الا حسان الا الا حسان))
يعني : (( آيا پاداش نيكويي و احسان،جز نيكويي و احسان))؟( سوره الرحمن- آيه 60)
(( ان الله يامر بالعدل و الاحسان…))
يعني : (( همانا خداوند به عدل واحسان فرمان مي دهد…))( سوره نحل- آيه 90)
امام علي(ع) در حديثي مي فرمايند: (( راس الا يمان الا حسان الي الناس)).
يعني : (( سرچشمه ايمان،نيكي كردن ( و خوشرفتاري نمودن) با مردم ( و اهل ايمان) است)).( غرر الحكم- ج1: 411)
امام رضا (ع) فرمود : (( عليكم بالقصد في الغني و الفقر و البر من القليل والكثير فان الله تبارك و تعالي يعظم شقة التمرة حتي ياتي يوم القيمة كجبل احد)).
يعني : (( بر شما باد(عمل) به ميانه روي در فقر و ثروت و نيكي كردن چه كم و چه زياد،زيرا خداوند متعال در روز قيامت يك نصفه خرما را( كه به قصد احسان داده شده باشد) چنان بزرگ نمايد كه مانند احد باشد)).( مجلسی-ح78: 346)
اخلاق ناپسند اجتماعي
1- سخن چيني
(( ويل لكل همزة لمزة)).
يعني : (( واي بر هر عيب جوي هرزه زبان))( سوره همزه- آيه 1)
رسول اكرم(ص) مي فرمايند : (( احذر الغيبة و النميمة فان الغيبة تفطر و النميمة توجب عذاب القبر)).
يعني : (( از غيبت و سخن چيني پرهيز كن،براستي كه غيبت،روزه را فاسد مي كند و سخن چيني باعث عذاب قبر مي گردد)).( مجلسي- ح 72:67)
امام باقر(ع) فرموده است: (( الجنة محرمة علي القتاتين المشائين بالنميمة)).
يعني : (( بهشت بر بدگوياني كه براي سخن چيني به راه مي افتند،حرام گشته است)).
( اصول كافي- ج4: 75)

2-رشوه خواري
خداوند در قرآن مي فرمايد: (( و لا تا كلوا اموالكم بينكم بالبا طل و تدلوابها الي الحكام لتا كلوا فريقا من اموال الناس با لاثم و انتم تعلمون)).
يعني: (( و اموال خود را در بين خود به ناحق مخوريد وبراي خوردن مال مردم قسمتي از آن را به طرف حكام به رشوه و گناه سرازير منما ييد با اين كه مي دانيد(كه اين عمل حرام است))).( سوره بقره- آيه 188)
((… و لا تعاونوا علي الا ثم و العدوان و اتقواالله ان الله شديد العقاب)).
يعني :(( … و در گناه و تجاوزهمكاري نكنيد و از خدا بترسيد كه عقاب خدا بسيار سخت است)).( سوره مائده-آيه 2)
3-تكبر
خداوند در قرآن مي فرمايد : (( و لا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا)).
يعني : (( با خود پسندي بر زمين راه مرو،كه زمين را نتواني شكاف و به بلندي كوهها نخواهي رسيد)).( سوره اسراء- آيه 37)
(( و لا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور)).
يعني : (( و هرگز به تكبر،از مردم روي بر مگردان و به خود پسندي بر زمين راه مرو،زيرا خدا هيچ متكبّر فخر فروش را دوست نمي دارد)).( سوره لقمان- آيه 18)
امام صادق(ع) درحديثي مي فرمايند: من لا يعرف لا حد الفضل فهوالمعجب برايه)).( مجلسي- ص 316)
4-دروغ
خداوند در قرآن مي فرمايد: ((… ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار)).
يعني :(( … خدا هرگز كسي كه دروغگو و نا سپا س است را هدايت نمي كند)).
( سوره زمر- آيه 3)
امام علي(ع) فرمود : (( ثمرة الكذب الهانة في الدنيا و العذاب في الا خرة)).
يعني : (( نتيجه دروغ گفتن،خواري در دنيا و عذاب در آخرت است)).( غرور الحكم- ص 361)
امام عسكري(ع) مي فرمايند: (( جعلت الخبائث كلها في بيت و جعل مفتاحها الذب)).
يعني : (( تمام پليدي ها در اطاقي قرار داده شده و كليد آن اطاق،دروغ است)).( مجلسي- ح 72 :262)
5-غيبت
(( ويل لكل همزة لمزة)).
يعني : (( واي بر هر عيب جوي هرزه زبان))( سوره همزه- آيه 1)
رسول خدا(ص) درحديثي مي فرمايند: (( من اغتاب مسلما اومسلمة لم يقبل الله صلاته و لا صيامه اربعين يوما وليلة الا ان يغفر له صاحبه)).
يعني : (( هر كس از مرد يا زن مسلماني غيبت كند،خداوند تا چهل شبانه روز نماز وروزه او را قبول نمي كند مگر اين كه صاحبش او را ببخشد)).( مجلسي- ح 75: 218)
چگونگی برخوردهای اجتماعی از نظر قرآن و اسلام
از جمله دستورات مهم و مؤکد قرآن درباره ی وظایف یک مسلمان متعهد، نحوه ی برخورد وی با دیگران است. با توجه به آنکه انسان موجودی مدنی و اجتماعی است،‌و زندگی فردی برای او غیر ممکن یا بسیار دشوار است، و معمولاً افراد بشر از آن گریزانند، بایستی حدود و مرزهایی برای ارتباط اعضای جامعه با یکدیگر وجود داشته باشد تا زندگی همگان در سایه عمل به آن ها که در قالب قانون تجلی دارد، با آرامش و رفاه سپری گردد.
قرآن و دین مقدس اسلام که در بردارنده مترقی ترین و جامع ترین قوانین سعادت بخش است،‌از این جنبه مهم زیستی نیز بیگانه نیست و چنین قوانینی را تحت عنوان قوانین برخوردی بیان داشته است. مسلمانی که خود را پایبند به دستورات و قوانین حیات بخش و سعادت آخرین اسلام و قران می داند، بایستی کاملاً بدین امور عمل نماید (شمس الدین -1374: 57)
برخورد با مریض:
یکی از دستورات مهم اسلام درباره ی چگونگی برخوردها، کیفیت برخورد با مریض یا افرادی است که بر هر نحو نعمت سلامتی خود را از دست داده اند، چه افرادی که کسالتهای جزئی دارند و چه اشخاصی که دارای ناراحتی ها شدیدتر و یا معلولیت از ناحیه ی اعضای مختلف می باشند.
از امام صادق (ع) در این زمینه روایتی رسیده است که فرمودند:
کسی که به عیادت مریض برود، خداوند هفتاد هزار ملائکه را مأمور می نماید که تا روز قیامت برای او تسبیح و تهلیل و تقدیس گویند و برایش عبادت کنند و نیمی از ثواب نمازهای آن ها برای اوست. (مجلسی- ح 78 :217)
برخورد با پدر و مادر:
بهترین و ارزشمندترین نحوه ی برخورد انسان بعد از انجام فرامین خداوند متعال، در برخورد با پدر و مادر و قدردانی از زحمات و رنجهای طاقت فرسای آنها تجلی می یابد و قرآن کریم در این باره می فرماید:
(و وصینا الانسان بوالدیه حملته اما و هناً علی و هن و فصاله فی عافین ان اشکرلی و لوالدیک الی المصیر»
«و ما به هر انسانی سفارش کردیم که در حق پدر و مادر خود نیکی کن، مخصوصا مادر که چون بار حمل فرزند برداشته و تا مدت دو سال که طفل را شیر بازگرفته هر روز بر رنج و ناتوانیش افزوده گشته، ای فرزند! در حق آنان بسیار نیکی کن و) نخست شکر من (که خالق و منعم تو هستم) و سپس شکر پدر و مادر را (که عهده دار انتقال نعمتهای من به تو می باشند) بجای آور که بازگشت همه بسوی من است. (سوره ی لقمان- آیه ی 14)
«الذین یصلون ما أمرالله به أن یوصل ….»
امام صادق (ع) فرمودند: (صله ی ارحام و مخصوصا ارحام آل محمد صلی الله علیه و آله یعنی اهل بیتش پیامبر می باشند. ) (مجلسی – ح74: 98)
برخورد با همسایگان
در دین مقدس اسلام چنانکه صراحتاً از آیات قرآن کریم و احادیث و روایات ائمه ی معصومین علیهم السلام بر می آید، همسایه جایگاه ویژه و خاصی را دارد. خداوند متعادل در آیه ای می فرماید:
«و اعبدو الله و لا تسرکوا به شیئاً و بالوالدین احساناً و بذی القربی و الیتامی و المساکین و الجار ذی القربی و البحار الجنب….(خدای یکتا را بپرستید و هیچ چیز را شریک وی نگیرید و نسبت به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و بینوایان و همسایه و خویشاوند و همسایه بیگانه و….. نیکی و مهربانی کنید….) ( سوره نساء- آیه 36)
مولای متقیان علی (ع) نیز در آخرین لحظات عمر مبارکشان با فرزندان را به رعایت حقوق همسایگان سفارش می فرمایند:
«الله الله فی جیرانکم فانه وصیة نبیکم»
(خدا را، خدا را، در مورد همسایگانتان (در نظر داشته باشید و به آن ها نیکی کنید) که این سفارش پیامبرتان است.) (مجلسی- ج 74: 153)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ايمان، كسي، فردي Next Entries تحقیق رایگان درمورد الگوریتم ژنتیک، فرآیند ارزیابی، انتخاب طبیعی