پایان نامه ارشد رایگان درمورد آسیای صغیر، کاپادوکیه، اسکندر مقدونی، نقش برجسته

دانلود پایان نامه ارشد

، که از مغرب ، از راه های صعب و سخت به ایران و از شرق و جنوب دور به دریای روم می رسیدند ، می توانند با «سرویس» ناوگان منظم تجارتی با سهولت به مقصدهای خود بروند .
با گشایش راه های دریایی سرزمین مرکزی پارس چهره ی دومی به جانب دنیا یافت و پادشاه هم خود را بر این مصروف می داشت که ملت وی از این موقعیت جدید منتفع باشد . در کناره ی خلیج ساکنین بیشتری گنجانده شدند ؛ جاده های بزرگی ساحل را به داخله ی فلات مربوط ساختند ؛ در نزدیکی بندر اصلی کاخ مستحکم عظیمی برای پادشاه بنا شد ، تا هنگام سرکشی به امور دریایی و کشتیرانی در آنجا اقامت کند . استرابون نام این کاخ را تائوکه ضبط کرده است .
داریوش چندی پس از ختم جشن تاج گذاری خود در مصر به پارس مراجعت کرد ، تا آنچه برای نتیجه گیری از احداث کانال در این طرف لازم بود ، انجام بدهد .43
داریوش یکم شمال غربی هندوستان را بر قلمرو هخامنشی افزود ؛ چون در سنگ نبشته های بعدی او این منطقه در فهرست کشورهای تابعه ایران به چشم می خورد .
عملکرد داریوش در مصر تازه تسخیر شده مهم و سرنوشت ساز بود .
نقش برجسته داریوش در این معبد او را در حال انجام دادن مراسم عبادی سنتی مصریان و تغذیه شدن به دست خدایان مصری نشان می دهد . مجسمه داریوش در هلیوپولیس پیام متفاوتی دارد . این تندیس به سبک ایرانی حجاری شده و کتیبه کوتاهی به زبان های پارسی باستان ، عیلامی و اکدی دارد که در روی چین های لباس مجسمه کنده کاری شده است .
تجسمی که از دوره سلطنت داریوش داریم اقدامات قاطعی است که پیوسته از سوی او برای مهار شورش ها و حفظ انسجام کشور ، استحکام فتوحات و استواری پیوند سرزمین های تابعه به کشور ایران انجام گرفته است

بخش پنجم
2-5- وسعت قلمرو هخامنشیان به استناد منابع
فرات – کشور هخامنشی ایران را به دو بخش بزرگ تقسیم می کرد : اول کشورهای آنسوی رود فرات که مشتمل بر ایالات زیر بود:
الف – : آسیای صغیر مرکب از ده ساتراپ بود . سه ساتراپ در مغرب و دو ساتراپ در مرکز و دو ساتراپ در جنوب و سه ساتراپ در شمال .
لیدیه Lydie 44( یکی از ساتراپ های عصر هخامنشی که سابقاً منوئی نام داشت و در سنگ نبشته داریوش نام آن « اسپرده » آمده این ایالت از طرف جنوب به رود مناندر و از طرف مشرق به فریگیه و از طرف شمال به می سیه و از مغرب به ایونی محدود بوده است . کوههای معروف آن تومولوس و مسئوگیس بود که به واسطه مناظر باصفا و رزستان های فراوان شهرت داشته است . رودپاکتول از کوههای تومولوس روان شده به خلیج ازمیر میریخت و رود کیستر و ماندر نیز درون این کشور را مشروب می ساخت .
شهر سارد – پیش از پیوستن به ایران پایتخت لیدیه بود و در دامنه کوه تومولوس واقع شده بود و دارای برج و باروی استوار بود و مرکز تجارت مهمی شمرده می شد . این شهر بعدها پادگاه لشکر ایران گردید . شهرهای دیگر این ایالت عبارتند از فیلادلفیا واقع در دامنه کوه تومولوس ، و هی پوی پا و ترالس در دامنه کواه مسئوگیس که از شهرهای زیبا و محکم و آباد به شمار می رفت و ماگنسیا که بر اثر زلزله ویران گردید .
شغل آنان ساختن اشیاء تجملی و فلزات بود بعضی ضرب سکه را به ایشان نسبت می دهند به قول هرودوت در لیدیه رودی بوده که تمول نام داشته و از آن خاک طلا استخراج می کردند .
لاریس Larisse45 و سیل لن Cyllene46 دو شهر بودند در نزدیکی سیمه که آن نیز شهری بود در ائولید کنار بحرالجزایر . اسمیرن ازمیر در نزدیکی شهر افس قرار داشت ، اسکندر شهر ازمیر را که چهار قرن پیش از او به دست لیدی ها خراب شده بود از نو ساخت . در زمان اردشیر اول هخامنشی تمستوکلس آتنی فاتح جنگ سالامیس از دست همشهریان یونانی خود به ایران پناه آورد . شاهنشاه ایران برای نان خانه او و تامین زندگانیش سه شهر ماگنسی ، لامپ ساک و میونت را به او اعطا کرد ولی بعضی دو شهر دیگر را که پرکت و پالسپس باشد نیز اضافه کرده اند و گویند این دو شهر را برای اثاث البیت و البسه به تمستوکلس داده شده بود . 47
ایونی یکی از ساتراپ های عصر هخامنشی که مهاجران یونانی ای بودند که از 900 سال پیش از میلاد آن ناحیه را تصرف کرده بودند . این ایالت دارای ده شهر بود که مهمترین آنها میلت ( ملاطیه ) و میونت و کلوفن و لبه دوس و جزایر ساموس و خیوس می باشد – نوسیوم از بلاد تابع کلفون بود . دیگر شهرهای ایونی ، پانیونیوم و شهر تئوس ، کلازومن و فوسه و اری تیره است . اهالی ایونی به چهار زبان تکلم می کردند .
پانیونیوم در دماغه میکال واقع بود که در آنجا معبدی برای خدای دریاها ساخته بودند .
پانیونیوم به معنی محل اجتماع همه ایرانی ها است . شهر می تیلن یکی از مستعمرات یونانی در آسیای صغیر بود و کنید نیز یکی از شهرهای یونانی در آسیای صغیر بوده است .
کاری : یکی از ساتراپ های عصر هخامنشی که از طرف مغرب و جنوب محدود به دریا بود . اهالی این ایالت نخست در جزایر دریای اژه سکونت داشتند و بر اثر نزاع با یونانی هابه آسیای صغیر مهاجرت کردند . رود مناندر نواحی آن را مشروب می کرد و مرز میان لیدی و کاری در نزدیکی میلت به دریا می ریخت . شهرهای بزرگ آن عبارتند از : عالی کارناس که مهاجر نشین یونانی و قبل از تصرف ایران مقر سلطنت پادشاهان کاری بود . هرودوت مورخ مشهور یونانی از مردم این شهر بود . شهرهای معروف دیگر آن کنوس نزدیک مصب رود کال بیس بود که به بدی و ناسازگاری هوا شهرت داشت و ساکنان آن را مردگان متحرک می نامیدند . دیگر گنید که مولد مورخ مشهور کتزیاس است و تندیسه ملکه زیبایی ونوس از شاهکارهای مجسمه ساز مشهور یونان قدیم پراک ستیل و در حدود 390 ق.م میزیست ، در یکی از معابد آن شهر قرار داشت . این شهر را دو بندر مهم بود یکی میلت ، مسقط الراس طالس فیلسوف و ریاضی دان یونانی و دیگر مئونت و شهر دیگر آن استراتونیسه است که دارای دو بندر مهم بود و آثار این شهر در محلی که امروز ترکها آنرا اسکی شهر ( شهر قدیم ) می نامند یافت می شود . جزیره ردس زادگاه بقراط پزشک معروف یونانی از توابع این ایالت بود . مردم کاری اغلب بازرگانان بودند و نیز به علم و صنعت ذوق مفرطی داشتند .
می سیه : یکی از ساتراپ های عصر هخامنشی که این ایالت حاصل خیز از طرف شمال به پروپنید دریای مرمره و از مغرب به بحر اژه و از جنوب به لیدیه و از شرق به ایالت بی تی نیه محدود بود و ساتراپ پوان این ایالت در شهر داسی کیلیوم که دیاس کیلو نام دارد بوده است .
از شهرهای معروف آن پرگاموس بود که در آنجا کاغذ مخصوصی می ساختند که معروف به « پارشومن » است این شهر در کنار رود سله نوس قرار داشت .
فریگیه : یکی از ساتراپ های عصر هخامنشی بود که دشت های پهناور این ایالت به توسط چندین رودخانه مهم که رود هالیس قزل ایروماق کنونی و سانگارس جزء آنها است مشروب می شد . 48
« خشایارشا » در بازگشت از یونان کاخی بلند و باغ وحش خوبی در این ناحیه بنا کرد اهمیت تاریخی که یکی از شهرهای این ایالت یعنی « تیم برارا » داشت این است که کوروش کبیر پادشاه ایران ، کرزوس پادشاه لیدیه را در آن جا مغلوب ساخت .
مردم فریگیه کشاورز بودند و میل مفرطی به پرورش چهارپایان داشتند . شهر سله نس واقع در نزدیکی رود منادر شهر بزرگ آن محسوب می شد و قونیه که امروز یکی از شهرهای آسیای صغیر است جزء این ایالت بوده و در قدیم « ای کونیوم » نام داشته است و شهر گُرد Gorde واقع در فریگیه بوده است . بیزانس واقع در بوسفور و کالسدن قاضی کوی کنونی در این ایالت بود . فریگیه سفلی در ساحل هلس پونت یعنی « پل یونان » که امروز آن را « داردانل » گویند قرار داشت . کرسی این ایالت را داس کیلیوم می نامیدند . شهر خیرسیوپولیس واقع در کالسدون و آن سیرا به یونانی آنگورا و آنکارا کنونی به معنی لنگر و شهر گردیون که رود گرانیک که امروز آن را کی سو گویند به دریای مرمره می ریزد که جنگ اول اسکندر با ایران در ساحل این رود روی داد ، از کنار این شهر می گذشت . گردیون پایتخت سلاطین فریگیه بود . رود گرانیک یا گرانیکوس در نزدیکی شهر سیزیکوس به دریای مرمره می ریزد .
کاپادوکیه : یکی از ساتراپ های عصر هخامنشی که از طرف شمال به دریای سیاه از مغرب به پافلاگونیه و از جنوب به کوههای توروس و از مشرق به ارمنستان محدود و شامل ناحیه واقع میان رود هالیس و فرات بوده است این ایالت به دو قسمت کاپادوکیه بزرگ و کاپادوکیه کوچک منقسم می شد .
مردم قسمت اول را یونانیان ، شامیان سفید می نامیدند و کلمه شام که در یونانی قدیم سیریا بوده در کتب قدیم آرام نامیده می شده و عربها آن را شام گویند که به معنای سمت چپ است . رود هالیس از رودهای بزرگ این ایالت است که به دریای سیاه می ریزد « استرابون » جغرافی دان قدیم یونان از مردم «آماسیا» یکی از شهرهای کاپادوکیه بوده است .
پافلاگونیه : یکی از ساتراپ های هخامنشی که در جنوب دریای سیاه ( پونتوس ) واقع بود و بندر سی نوپ امروز از شهرهای معروف آن بوده است . از شهرهای پافلاگونیه آمیزوس در کنار دریای سیاه بوده است .
بی تی نیه : یکی از ساتراپ های عصر هخامنشی که این ایالت کمتر فرمانبردار شاهنشاه ایران بوده و فقط قسمتی از آن به اطاعت درآمده است از شهرهای این ایالت هراکله ( اراکله کنونی ) بوده است که مستعمره یونانیان مگار بود . هراکله پونت ( اراکله کنونی ) در نزدیکی خرابی های ازمیر بوده است و پروزیاد ( بروسای کنونی ) و کلودیوپولیس و آپام از شهرهای بی تی نیه بوده است .
لی کیه : یکی از ساتراپ های عصر هخامنشی بود که پام فیلیه ، کیلیکیه و لی کاونیه نیز از جمله ولایات کوهستانی و نیمه مستقل بودند که اغلب به ایالت مجاور تجاوز کرده و مردم آن را بر ضد حکومت مرکزی ترغیب کردند . داریوش سوم در ایسوس از شهرهای کیلیکیه از اسکندر مقدونی شکست خورده این ولایات در جنوب آسیای صغیر و در کنار دریای مدیترانه بود . شهر طرسوس که مامون خلیفه عباسی در آنجا درگذشت از شهرهای کیلیکیه به شمار می رفت . شهرهای خسانت ، پی نارا و پاتارا از شهرهای لی کیه بود . « پی سیدیه » ولایتی بین پام فیله و لی کیه بود و تل میس از شهرهای آن به شمار می رفت و شهرهای سول ، مالوس ، و کاست بال از شهرهای کیلیکیه بود .
سوریه : یکی از ساتراپ های عصر هخامنشی که از طرف شمال محدود به کوه های توروس و از مشرق به فرات و عربستان و از جنوب به دریای مدیترانه و اگر با فنیقیه ( لبنان ) و فلسطین حساب کنیم حد جنوبی آن مصر محسوب می گردیده است و سوریه ملل عرب مجاور آن تا کلده و عرب بادیه نشین شمال عربستان را شامل می شده است . 49
شهرهای عمده آن آنتیوش ( انطاکیه ) و سلوسی ( سلوکیه ) و صور و صیدا بود و دو شهر اخیر نیمه مستقل بودند و فقط مالیاتی به ایران می پرداختند . « حلبون » یکی از شهرهای شام است که آن را حلب گویند . بیبلس شهری بود که در شمال صیدا در فینیقیه قرار داشت .
اگیپت : اگیپت که در زمان کمبوجیه فتح شد یکی از ساتراپ های بزرگ هخامنشی بوده است و ظاهراً با لیبیا ( لیبی ) و سیران مستعمره یونانی در آفریقا که سیره نائیک نام داشت و « برقه » بنغازی کنونی تحت نظر یک ساتراپ پوان یا شهربان اداره می شد . مصریان خود را « کی مست » می نامیدند که به معنی سیاه است زیرا زمین های مصر را زمین سیاه و اراضی کویرها را زمین سرخ می دانستند . نام مصر که در بیشتر زبان های اروپائی اگیپت یا اجیپت از لفظ « خی کپتا » گرفته شده است زیرا فیقیها ممفیس پایتخت مصر علیا را به آن نام می خواندند و از فنیقی ها این اصطلاح به اروپا سرایت کرده است خی کپتا هم از لغت مصری « خات کاپ تا » آمده که به معنی معبد روح « پتا » است .
بندر پلوزیوم بر مصب اول شعبه نیل از شهرهای مصر بود و هروپولیس یعنی خلیج سوئز کنونی در کنار آن قرار داشت . جزیره الفانتین یا فیله نیز در رود نیل قرار داشت و مستعمره یهود در مصر علیا بود زیرا عده ای از یهودیان پس از خراب شدن اورشلیم به دست بخت النصر به این جزیره در مصر مهاجرت کردند . سالها پیش اسنادی در این جزیره یافت شد که بیشتر مربوط به دوره حکومت ایرانیان در مصر بود و یهودیان به جهت محبتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تخت جمشید، دریای سرخ، آسیای مرکزی، دریای خزر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد افغانستان، دریای کاسپین، خلیج فارس، شاه نعمت الله ولی