پایان نامه ارشد رایگان درمورد عملیات بانکی، سلسله مراتب، استان تهران، شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

بانكي و معاملات بازرگاني آغاز گرديد، در عين حال براي رفاه طبقه بي‌بضاعت و تنزل بهره‌هاي سنگين، شعبه معاملات رهني بانك در همان محل سابق تشكيل شد. هم‌چنين در سال 1306 شعب ديگر بانك در مشهد «بيستم خرداد» و در همدان «بيستم مهر ماه» افتتاح گرديد تا تسهيلات بيشتري در انجام معاملات بازرگاني فراهم آورد.
امروزه بانك سپه با داشتن 1756 شعبه بانكي داخل كشور سه شعبه خارجي و يك شعبه بين المللي (لندن) به فعاليت خود در عرصه خدمات بانكي و مالي ادامه مي‌دهد. اين بانك براي گسترش فعاليت‌هاي غيرحضوري (شعبه) و رفاه حال مشتريان خود افزون بر2000 دستگاه عابر بانك (ATM) در سراسر كشور نصب نموده و مشغول ارائه خدمات مي‌باشد، در ادامه و همراه با گسترش شبكه‌هاي اينترنتي و خدمات نوين اين بانك نيز همراه با جامعه حركت نموده و خدمات مختلف بانك‌داري الكترونيكي از جمله اينترنت بانك- همراه بانك- درگاه غيرحضوري شمس- تلفن بانك- پايانههاي فروشگاهي– دستگاههاي ATM، سفر كارت ملي، بن كارت، واريز برداشت online، ساتنا، پايا، شبا، كارت هديه خريد، فروش اينترنتي سهام، خريد شارژ همراه و پرداخت قبوض و غيره را گسترش داده است (همان، ص 74-72).
2-7-3-2 فعالیت بانک
فعاليت بانك به دو بخش ریالی و ارزي تقسيم مي‌شود كه هر كدام آن‌ها به تفكيك شرح زير مي‌باشد.
الف) خدمات ريالي
بخش اول منابع:
1)حساب قرض الحسنه: الف-پس انداز 1-عادي 2-عابربانك 3-پس انداز طلايي
ب- جاري 1-عادي 2- طلايي
2)حساب سپرده مدت دار: الف- كوتاه مدت 1-عادي 2- ويژه 3- عابر بانك
ب- بلند مدت 1-بلند مدت عادي 2- بلندمدت طرح سمن
3 )حوالجات: شامل 1-بروات 2- چك‌هاي بانكي 3-بين بانكي 4- حوالجات 5- وصول چك‌هاي واگذاري مشتريان 6- قبول و پرداخت چك تضميمي ساير بانك‌ها
بخش دوم مصارف:
1-وام قرض الحسنه
2 – تسهیلات عقود مبادلهاي: شامل فروش اقساطي و سلف
3-تسهیلات جعاله
4-تسهیلات اجاره به شرط تمليك
5-تسهیلات مشاركتي: شامل مشاركت مدني، مشارکتبازرگانی و مضاربه
6-تسهیلات تعهدي: شامل گشايش اعتبار اسنادي داخلي و انواع ضمانت نامه‌هاي ريالي
ب)خدمات ارزی
بخش اول منابع:
1-حساب‌هاي ارزي سرمايه‌گذاري مدت‌دار
2- حساب‌هاي قرض‌الحسنه جاري ارزي
3- حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزي
4-حوالجات ارزي: 1-حوالجات ارزي صادره، حوالجات ارزي وارده
5-اوراق مشاركت ارزي
6-خريد و فروش ارز در شعب منتخب
بخش دوم مصارف:
1-تسهيلات اعتباري خارجي ميان مدت
2- تسهيلات اعتباري كوتاه مدت
3- تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي
4- تسهيلات كوتاه مدت بانك توسعه اسلامي (IDB)
5- ضمانتنامه‌هاي بانكي ارزي: جهت صادرات و جهت واردات
6-گشايش اعتبارات اسنادي
يكي از روش‌هاي پرداخت در تجارت بين‌الملل اعتبار اسنادي است كه امروزه در جهان كاربرد فروان دارد. اعتبار اسنادي تعهد مشروط يك بانك (بنا به در خواست خريدار) مي‌باشد، مبني بر اينكه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرايط اعتبار از طرف فروشنده در مدت معين اقدام به پرداخت به او بنمايد(همان، ص 113-109).
2-7-4 تحولات بانكداري در ايران پس از پيروزي انقلاب
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي انقلاب بلافاصله به منظور حفظ سرمايه‌هاي ملي و بكار انداختن اقتصاد كشور و صيانت و تضمين سپرده‌ها و پس اندازهاي مردم در بانك‌ها ضمن قبول اصل مالكيت مشروع و مشروط در خردادماه سال 1358 كليه بانك‌ها را ملي اعلام نمود.
در پي ملي شدن بانك‌ها تغييرات و تحولاتي در سيستم بانكي به وقوع پيوست كه مالا منتج به تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در سيستم بانگي گرديد در اينجا مختصری سير تحولات مزبور مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت:
2-7-4-1 قانون منتج شدن بانك‌هاو لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها
بطور كلي قبل از ملي شدن بانك‌ها و به لحاظ مسائل اقتصادي و مديريت،‌ سيستم بانكي علي الخصوص تعدادي از بانك‌ها كه از لحاظ نقدينگي دچار كمبودهاي شديد شده بودند، به شكل قبلي خود مواجه با مشكلاتي بود و آن‌چه به نظر مي‌رسيد اين بود كه دولت بايستي براي حفظ و صيانت سپرده‌ها و ايجاد حسن اعتماد هرچه بيشتر مردم به سيستم بانكي، در امور بانكي دخالت نموده تا سيستم بانك‌داري قادر به ادامه حيات گشته و بدين طريق همواره بتواند ضمن حفظ سپرده‌ها و حقوق مردم نزد بانك‌ها،‌ خدمات بانكي مورد نياز اقتصاد كشور را نيز ارائه نمايد. بر اين اساس شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 17/3/1358 كليه بانك‌ها را ملي اعلام نمود (همان، 146-161).
در پي ملي شدن بانك‌ها، شواري انقلاب، در مهرماه 1358 لايحه اداره امور بانك‌ها را نيز به تصويب رسانيد كه طبق لايحه اركان بانك‌ها و وظايف هر يك مشخص گرديد ماده 17 تا 21 لايحه مزبور به مجمع عمومي بانك‌ها اختيار داد تا نسبت به گروهبندي و ادغام بانك‌ها اعم از بانك‌هاي تخصصي و تجاري اتخاذ تصميم نمايد.
متعاقبا به موجب مصوبه مورخ 25/9/1358 مجمع عمومي بانك‌ها، طرح ادغام بانك‌ها از ابتداي سال 1359 به مورد اجرا گذارده شده و بدين ترتيب مجموعه بانك‌ها از 36 واحد و 16 موسسه اعتباري به 9 واحد به شرح زير تقليل يافت:

1-بانك ملي ايران
2-بانك سپه
3-بانك رفاه كارگران
4-بانك صنعت و معدن (از ادغام بانك‌هاي اعتبارات صنعتي، توسعه صنعتي و معدني، توسعه سرمايه‌گذاري، صندوق ضمانت صنعتي و صندوق معادن).
5-بانك مسكن (از ادغام بانك رهني ايران، بانك ساختمان،‌ شركت سرمايه‌گذاري ساختماني و 16 موسسه اعتباري مسكن).
6-بانك كشاورزي ايران (از ادغام بانك تعاون كشاورزي و بانك توسعه كشاورزي).
7-بانك صادرات ايران (به تعداد23 بانك استان در استان‌هاي كشور و بانك صادرات در استان تهران تقسيم گردید بانك‌هاي گسترش خزر، خوزستان و آذربايجان نيز در بانك‌هاي استان مربوطه ادغام گرديدند).
8-بانك تجارت (از ادغام 12 بانك تجاري).
9-بانك ملت (از ادغام 11 بانك تجاري).
عمليات بانك‌هاي كشور به شكل فوق و براساس قانون پولي و بانكي مصوب تيرماه 1351 ادامه يافت تا اينكه در سال 1360 مسئله حذف ربا از سيستم بانكي و تغيير در قانون پولي و بانكي كشور مطرح گرديد( همان).
2-7-4-2 قانون عمليات بانكي بدون ربا
در اجراي تكليف مقرر در تبصره 54 قانون بودجه سال1360 مساله تغيير سيستم بانك‌داري كشور از شكل سنتي آن به شكل اسلامي مورد توجه دولت قرار گرفت و بررسي‌هاي اوليه شروع شد. هرچه دامنه بررسي وسيع‌تر مي‌گردید،‌ اهميت و حساس بودن موضوع محوله بيشتر احساس مي‌شد، براي آماده شدن طرح، همزمان موضوع مزبور در جلسات متعدد در شوراي پول و اعتبار و وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور تعداد زيادي از كارشناسان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مجموعه‌اي از صاحب‌نظران مورد بررسي قرار گرفت. مضافا به منظور مطابقت طرح با موازين شرع مقدس اسلام از يكي از فقهاي شوراي نگهبان نيز دعوت به عمل آمد و سرانجام طرح مزبور تهيه و براي استحضار و كسب نظر شوراي نگهبان ارسال گرديد. متعاقبا جلسات متعدد ديگري براي تنظيم اصول و پايه‌هاي اسلامي سيستم بانكي براساس موازين شرعي تشكيل گرديد و طرح نهايي به هيات وزيران تقديم گرديد.
در سال 1361 هيات وزيران عمليات بانكي بدون ربا را تصويب و سپس تقديم مجلس شوراي اسلامي نمود. همزمان با تهيه لایحه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبادرت به تهيه دستورالعمل‌هاي موقت مربوط به هر يك از عقود را نمود و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار براي اجراي موقت و به منظور كاهش عمليات ربوي، به بانك‌ها ابلاغ نمود. لايحه مزبور پس از تغييراتي مالي در شهريور سال1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس به تاييد شوراي نگهبان رسيد
متعاقبا پس از ابلاغ قانون به دولت، ‌گروهي از كارشناسان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و داراي با تشكيل جلسات متعدد و بحث و تبادل نظرهاي زياد اقدام به تهيهي آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون نمود. و آيين‌نامه‌هاي مزبور در سه ماهه چهارم سال 1362 به تصویب هیات وزیران رسید.
همزمان با تهیه آییننامههای اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، كارشناسان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شروع به تهيه دستورالعمل‌هاي مربوطه بر اساس نظريات اصلاحي ناظر بر لايحه نمودند كه اين دستورالعمل‌ها پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به كليه بانك‌ها براي اجرا، ابلاغ و جانشين دستورالعمل‌هاي موقت قبلي گرديد. قانون عمليات بانكي بدون ربا از ابتداي سال 1363 در كليه بانك‌ها به مورد اجرا گذارده شده است (همان منبع).

2-8 پيشينه تحقيق
2-8-1 پيشينه داخلي تحقيق
نام محقق و سال تحقيق
عنوان تحقيق
جامعه و حجم نمونه
روش تحليل
تحليل نتايج
1-حقيقي، مقيمي،‌ كيماسي؛ 1382
وفاداري خدمت اثرات كيفيت خدمات و نقش ميانجي رضايت‌مندي مشتري
147 نفر از مشتريان بانك ملت
آمار استنباطي استيودنت زوجي-ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون خطي
رضايت مشتري نقش ميانجي را در اثر كيفيت خدمات بر وفاداري خدمت ايفا مي‌كند
2-فهیمی، امیرحسین،
1385
بررسي عوامل تاثير گذار بر انتخاب و وفاداري مشتري در بانكداري
مشتريان بانك ملت در يك شهر
پرسش‌نامه مدل معادلات ساختاري
ارزش ويژه برند و نرخ سود سپرده‌گذاري عوامل تاثيرگذار بر انتخاب مشتري و كيفيت خدمت به عنوان عامل اثرگذار بر وفاداري مشتري شناخته شدند
3-ميرزا حسن حسيني و مصطفي احمدي نژاد؛ 1387
تاثير رضايت‌مندي مشتري، اعتماد مشتري به نام تجاري و ارزش ويژه نام تجاري در وفاداري رفتاري و وفاداري نگرشي مشتري
مشتريان بانك رفاه به حجم 162نفر
آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون چند گانه
رابطه مثبت و قوي بين متغيرهاي مستقل رضايت‌مندي مشتري، اعتماد مشتري به نام تجاري و ارزش ويژه سهم نام تجاري با متغير وابسته وفاداري رفتاري و نگرشي وجود دارد.
4-موسوي شاهمرادي 1387
رابطه ي بين رضايت مشتري و عملكرد بانك
220نفر از مشتريان بانك‌هاي صادرات استان قزوين
پرسش نامه آزمون ميانگين واريانس و ضريب همبستگي اسپيرمن
روابط مثبت و معناداري بين رفتار كاركنان، كيفيت خدمات و موقعيت فيزيكي شعبه با نگرش مشتريان وجود دارد
5-ابوالفضل تاج‌زاده نمين، سميرا اله ياري، آيدين تاج‌زاده نيمن؛ 1388
بررسي وفاداري مشتريان
172نفر مشتريان بانك تجارت شهر تهران
آمار استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آماري رگرسيون چند گانه سلسله مراتبي
روابط معني‌داري بين توانايي رفع مشكل و اعتماد، تعهد و كيفيت رابطه؛ توانايي رفع مشكل و كيفيت رابطه وجود دارد.
6-غلامحسين خورشيدي و محمدجواد كارگر 1388
شناسايي و رتبه بندي مهم‌ترين عوامل موثر بر وفاداري مشتريان، با استفاده از روش تصميم‌گيري چندمعياره
96 نفر از مشتريان شعب بانك مسكن در شهر تهران با حداقل 5 سال سابقه
آزمون T استودنت و تحليل واريانس فريدمن
بين عوامل فيزيكي – محيطي، عوامل مربوط به خدمات و عوامل مربوط به شايستگي كاركنان، با وفاداري مشتريان ارتباط معناداري وجود دارد.
7-بهران رنجبران و مجتبي براري
تاثير بنيان‌هاي بازاريابي رابطه‌مند به وفاداري مشتريان
312 نفر از مشتريان يك بانك دولتي و يك بانك خصوصي در شهر اصفهان
روش رگرسيون چندگانه
در بانك دولتي چهار بنيان بازاريابي رابطه‌مند(اعتماد، تعهد، ارتباطات و مديريت تعارض) تاثير مثبت و معناداري بروفاداري مشتريان داشته است. در بانك خصوصي غير از متغير ارتباطات بقيه متغيرها تاثیر مثبت و معناداري بر وفاداري مشتريان داشته است.
8-مصطفي كاظمي و شيما مهاجر1388
رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان از كيفيت خدمات
140نفر از مشتريان شعب بانك اقتصاد نوين شهر مشهد
پرسشنامه آزمون فريدمن و آزمون كروسكال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد گروههای اجتماعی، قانون نظام صنفی، گروه اجتماعی، قبول سپرده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اسلام آباد غرب، ابزار پژوهش، علل گرایش، روش‌شناسی