پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، حمل و نقل، ترافیک شهری، عابر پیاده

دانلود پایان نامه ارشد

جسمانی،رنگ لباس، سن، جنسیت ، نوع گواهینامه، شرایط جوی)
1-15-2-عوامل بیرونی :
1-1- 15-2- نقش سازمانهای دخیل در ترافیک.
1-1-1 – 15-2- وظایف محوله :
جهت تحقق امنیت شایسته ترافیکی در کشور، شایسته است سطح مورد عمل توسط نهادهای دخیل در ترافیک به سوی پیشگیری و حتی پیش بینی گرایش پیدا کند و حوزه عملیاتی نیزبه سطح انتظام ملی ارتقاء یابد.در شرایط کنونی و با وصفی که درباره وضع موجود ترافیک و امنیت راه های کشور بیان گردید. چشم انداز موجود ایمنی ترافیک کشوربیانگر این است که امکان تغییر سطح اقدام ملی به ویژه پلیس از سطح مقابله و مهار و کنترل به سطح دیگری امکان پذیر نمی باشد .چرا که شیب نموداری افزایش نهاده های ترافیکی تعداد خودرو ، تعداد افراد صاحب گواهینامه، رشد شاخص های حمل و نقل مانع اصلی این مهم به شمار می آیند. از این روسطح عملیاتی متناظر با مقابله و کنترل منحصر به پلیس بوده و با توجه به شرایط کنونیِ این سازمان، فقط می توان میزان ناقصی از نظم و ایمنی را انتظار داشته باشیم. ( روحانی ، 1388: 85) .در حوزه مورد مطالعه با توجه به بررسی میدانی و مشاهده عینی انچه را که آیین نامه مدیریت سوانح وحمل و نقل و ترافیک مشخص نموده انجام نگرفت است .

2-1-1- 15-2- اختصاص اعتبارات مورد نیاز ترافیکی :
مسئولین سازمانهای دخیل در ترافیک الخصوص شهرداری ها ، علت عدم هماهنگی با دیگر سازمانهای دخیل در ترافیک را عدم اختصاص اعتبار ریالی جهت انجام امورات ترافیکی عنوان می نمایند . اما با بررسی های بعمل امده چنین به نظر نمی رسد زیرا در ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 ، 60درصد از کل وجوه حاصله از جریمه های تخلفات رانندگی در اختیار انها قرار می گیرد . تاحسب مورد صرف استاندارسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها ،خط کشی و نگهداری آن ،تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی ، احداث پلهای عابرین پیاده ،احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح معبر و نقاط حادثه خیز در شهر ها نمایند . ( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،1389: 12) این اعتبار در شهرستان دماوند اختصاص یافته است اما هزینه امور ات دیگر شهری شده و جای ان در حمل ونقل و ترافیک خالی است .
2-1-15-2- ساختار و اصول هندسی معابر
1-2-1-15-2- ساماندهی تردد عابرین پیاده :
طرح هاي مناسب براي عابرين پياده نه تنها شامل احداث تسهيلات جديد بلکه شامل اصلاح تسهيلات موجود عابرين مي گردد. زيرا در صورتي که دسترسي هاي عابرين پياده افزايش يافته و شرايط مناسب تري براي آنان فراهم شود طبعا تعداد بيشتري از عابرين از تسهيلات موجود و مکانهاي در نظر گرفته شده باي پياده روي استفاده خواهند کرد.لازم است تسهيلات عابرين پياده ايمن جذاب و مناسب باشدتا به سهولت مورد استفاده قرار گيرد . در صورتيکه طراحي تسهيلات عابر پياده اصولي و صحيح باشددوام آن بيشتر و حفظ و نگهداري آن نيز آسانتر خواهد بود . بديهي است در صورتيکه طراحي و ارائه تسهيلات عابر پياده ضعيف باشد عابرين پياده هنگام استفاده از آن احساس نا امني و عدم آسايش مي نمايند و لذا ميزان استفاده آنان از اينگونه تسهيلات کاهش خواهد يافت . تسهيلات نا کارامد با طراحي ضعيف باعث ميشودعابران پياده از آن استفاده ننمايند و اين امر باعث هدر رفتن سرمايه ميشود.عواملي که در طراحي تسهيلات عابر پياده بايد مورد توجه قرار گيردعبارتند از:ويژگي ها و مشخصات محل  تراکم منطقه  مبدا و مقصد سفر هاي عابران پياده ميزان استفاده عابرين از تسهيلات موجود  و همچنين تعيين ميزان افزايش استفاده از تسهيلات عابر پياده در صورت اصلاح  و بهبود اينگونه از تسهيلات .در اغلب موارد مطالعات ترافيکي دقيقي در مورد ضرورت احداث مسير هاي عبور عابر پياده صورت نمي پذيرد و طراحي بر اساس شاخص هاي ترافيکي و شهر سازي (حجم عابر پياده کاربري هاي اطراف و ..) انجام نميشود. لذا اين مسيرها از عملکرد مناسبي برخوردار نبوده و مورد استقبال عابران پياده قرار نميگيرد. طراحي مناسب کريدور هاي عابر پياده با استفاده از شاخص هاي ترافيکي و افزايش ايمني آنها با استفاده از تجهيزات مناسب (مانند نرده کشي)ميتواند باعث افزايش کارايي آنها گردد. همچنين با ايجاد تسهيلات مناسب براي عابران پياده مي توان سفرهاي عابران پياده را به صورت ايمن و يکپارچه ايجاد نمود. ( فیروزی : 1388، 2)
2-2-1-15-2 ساماند هی تردد عابرین پیاده در میادین وتقاطع ها :
عدم ساماندهی تردد عابرین پیاده در میادین وتقاطع،عدم وجود گذر گاه های مناسب ودارای جان پناه برای عابرین و یا جزایر پناه دهنده عابر ین و عدم وجود پل های عابرین پیاده باعث شده عابرین پیاده در مراکز تقاطع ها و میادین با توجه به حجم بالای ترافیک عبور کنند که ضمن ایجاد اختلال در رفت و امد زمینه ساز تصادفات باشند .
3-2-1-15-2- توجه به اصول مهندسی ترافیک در ساخت معابر
طراحی اصولی خیابان‌ها و معابر شهری نقش بسزایی در کاهش مشکل ترافیک شهری دارد، از جمله علت‌های ایجاد ترافیک شهری را آماده نبودن زیرساخت‌های شهری می توان ذکر کرد. برای رفع این معضل نیاز است اقداماتی با هدف اصلاح هندسی و افزایش راه‌های دسترسی برخی از معابر و خیابان‌ها و معابر اصلی شهر است . جمع‌آوری اطلاعات ترافیکی خیابان‌های اصلی و فرعی شامل میزان تردد وسایل نقلیه، وجود مسیرهای دسترسی و میانگین عبور و مرور خودروها از جمله آیتم‌های مهم در بررسی معضلات ترافیکی سطح شهر است . الگوها باید به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن فراهم آوردن شرایط مناسب برای کاهش مشکلات ترافیکی با زیرساخت‌های شهری نیز منطبق باشند. توزیع مناسب و برابر امکانات در نقاط مختلف شهر را عامل مهمی در کاهش بار ترافیک در نقاط پر ازدحام شهر است و بایستی تمام امکانات رفاهی و شهری در مناطق مختلف شهر باید به صورت یکسان توزیع شود تا از جابه‌جایی‌های شهروندان در سایر نقاط شهری به دلیل استفاده امکانات کاسته شود. ( فیروز بخت : 1392)
بررسی میدانی بعمل آمده تلاقی برخورد میان وسایل نقلیه موتوری با عابرین پیادهدر تصادفات نقش عمده ای دارد ، در اکثر معابر شهرستان دماوند تردد عابرین پیاده در بخشی از سواره رو انجام می پذیرد . و پیاده روها بصورتی طراحی شده اند که وسایل نقلیه وقتی در حال گردش هستند بعلت کمبود دید با عابرین برخورد می نمایند . در مراکز اموزشی وخرید نیز بواسطه عدم پارکینگ های مجزا از نظر درب ورود وخروج تلاقی برخورد خودروها با عابرین پیاده وجود دارد
4-2-1-15-2- ظرفیت و قابلیت گذر دهی معابرو تقاطع ها
ظرفیت جاده های شهری معمولا با ظرفیت تقاطع های ان مشخص می شود. اگر نسبت گردش به چپ وسائل نقلیه و میزان تردد در جاده به طور کلی کم باشد تقاطع ها را همسطح در نظر می گیرند واگر نسبت گردش ها به خصوص گردش به چپ و تردد زیاد باشد باید به راه حل های دیگری نظیر ساختن میدان. جداسازی مسیرها. کنترل تقاطع با چراغ های راهنمایی. تقاطع های غیر همسطح یا ترکیبی از این موارد متوسل شد. به طور کلی هر تقاطع باید طوری طراحی و ساخته شود که ظرفیت کافی برای رفع نیازهای فعلی و اتی ترافیک با توجه به ظرفیت خیابان ها و مسیرهایی که به ان منتهی یا از ان منشعب می شوند داشته باشد.تقاطع ها در شبکه ترافیک شهری نقش و اهمیت ویژه ای دارند این اهمیت دلایل گوناگونی از جمله نقش عمده تقاطع ها درایمنی و ظرفیت شبکه دارد . تقاطع های یک شبکه ترافیک بخش عمده ای از تصادفهای ان شبکه را که بیشترشان منجر به جراحت یا مرگ می شوند به خود اختصاص می دهند.نکته مهم دیگر انست که ظرفیت هر پیوند و به طور کلی ظرفیت شبکه ترافیک یک شهر به ظرفیت و قابلیت کشش تقاطع های ان پیوند یا شبکه بستگی دارد به طوریکه ظرفیت تقاطع ها ،ظرفیت جاده های شهری را مشخص می کند. اما در حال حاضر هیچگونه توجهی به ظرفیت معابر وتقاطع ها نمی گردد و ساخت واحداث آنها بر اساس سلیقه و بدون در نظر گرفتن اصول هندسی انجام می پذیرد در حوزه مورد مطالعه یعنی شهرستان دماوند نیز بدین صورت انجام گرفته است . ( فیروز بخت : 1392)
5-2-1-15-2- توجه به تامین امنیت و راحتی استفاده کنندگان از راه :
عابرین پیاده در صورتی از معابر استفاده می نمایند که به سهولت وراحتی وایمنی بیشتری عبور نمایند . افراد سالمند و کم توان و دارای معلولیت جسمانی بیشتر به معابری رو می آورند که به راحتی بتوانند از ان عبور نمایند . و راهی را انتخاب می نمایند که کمترین خطری را برای انها داشته باشد . در حوزه مورد مطالعه اکثر راه های برای تردد عابرین در عرض خیابانها انجام می شود وان هم به خاطر نداشتن پلهای مکانیزه و استفاده از پل های قدیمی آهنی که دارای شیب تند ودارای صدای ازار دهنده هنگام عبور عابرین و فقدان گذ رگاه های اصولی عابرین پیاده و عدم حصار ویا نرده های اهنی در وسط معابر باعث شده تردد عابرین در عرض خیابان صورت گیرد. وبه همین دلیل به جهت عبور انها از خیابانها تصادفات عابرین پیاده را بدنبال دارد.
اجرای طرح ایست به احترام زندگی
طرح ایست به احترام زندگی طرحی است که بر اساس آن، تمامی خودروها موظف به توقف در پشت خط ایست، در خط کشی‌های عابر پیاده خواهند شد، این طرح با هدف ساماندهی تقاطع‌ها و تکالیفی که رانندگان و عابران دارند، اجرایی می‌شود.ایست به احترام زندگی با هدف تغییر رفتار ترافیکی شهروندان در شهر تهران اجرایی می شود. به طوری که رانندگان توقف پشت خط سفید و عابران تحمل برای سبز شدن چراغ عابر را مورد توجه قرار دهند.موفقیت این طرح مرهون آماده سازی بسترهای لازم در سطح شهر است یکی از بسترهای مورد نیاز اصلاح زیرساخت ها و خط کشی معابر به خصوص خطوط عابر پیاده در تقاطع هاست که در این زمینه اقدامات موثری را انجام داده .این اقدام در راستای رعایت حقوق و احترام به عابران پیاده اجرا خواهد شد. ( راهور تهران بزرگ ،1393 )

7-2-1-15-2- ساخت نامناسب پیاده روها :
در بسياري از مناطق شهري ، نظير نواحي تجاري ، مراكز خريدو مكانهاي تفريحي وقتي طول سفركوتاه و جابجايي به صورت پياده ( در صورت فراهم بودن امكانات لازم) راحت تر باشد وجود پياده رو اهميت دارد.اصولاً تعداد عابران پياده در شهرها از افرادي كه از وسايل نقليه استفاده مي كنند ، بيشتر است ، زيرا نه فقط اشخاصي كه به علت كوتاه بودن طول سفر و يا به هر علت ديگري به طور كلي از وسايل نقليه خصوصي يا عمومي استفاده نمي كنند ، بلكه حتي افرادي كه از وسايل نقليه خصوصي يا عمومي استفاده مي كنند ، نيز بسياري از اوقات به اجبار مسافتي را پياده طي مي كنند.اگر عابرين نتوانند از پياده روها به علت عرض كم و يا وجود موانع ديگر آن طور كه بايد و شايد استفاده كنند ، به اجبار از قسمتي از سطح خيابان براي پياده روي استفاده مي كنند. اينكار نه فقط خطر تصادفات را افزايش مي دهد بلكه موجب كاهش ظرفيت جاده و خيابان مي شود و تراكم را در آنها نيز افزايش مي دهد. به علاوه عدم وجود پياده روهاي مناسب مردم را تشويق به استفاده بيشتر از وسايل حمل و نقل موتوري مي كندكه خود عاملي موثر در افزايش تراكم و به خصوص تصادفات عابرین پیاده در مناطق پر رفت و آمد و متراكم خواهد بود. که در شهرستان دماوند نیز این مورد به کرات مشاهده گردیده است . ( فیروز بخت : 1392)

تصویر شماره 6 مکان نامناسب گذر گاه

8-2-1-15-2- طراحی غیر اصولی گذر گاه های عابرین پیاده :
در کروکی های ترسیمی تصادفات شهرستان دماوند در معابر شهری دماوند و رودهن کارشناسان ،130مورد از تردد عابرین را عبور از عرض خیابان قید نموده اند . که عبور از محلهای غیر مجاز داشته اند و این تردد در عرض معبر در تصادف آنها نقش داشته است . بررسیها نشان می دهد عدم وجود گذر گاه مناسب در محل از دلایل تردد از عرض خیابان عابرین می باشد . ت

تصویر شماره 7 تيپ استاندارد گذرگاه برجسته عابر پياده

تصویر شماره 8 نمای اصولی گذر گاه عابرین پیاده
ات

تصویر شماره 9 عدم گذر گاه غیر همسطح

سالهم-شماره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پلیس راهور، عابرین پیاده، حوادث رانندگی، استان تهران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، عابر پیاده، علل مرگ ومیر، ایمنی و امنیت