پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، بیمارستان، عابر پیاده، پیاده روی

دانلود پایان نامه ارشد

حوادث ترافيكي:
در مقايسه احتمال آسيب مردان و زنان، در همه كشورها احتمال آسيب مردان يك گروه سني خاص طي سوانح رانندگي بيش از زنان همان گروه سني مي باشد.دليل اين امر شايد اين باشد كه مردان در مقايسه با زنان بيشتر از وسيله نقليه استفاده مي كنند و بيشتر با آن رانندگي مي كنند.همچنين احتمال استفاده كردن داروها ،الكل و تحت تاثير قرار گرفتن آن و رانندگي با سرعت زياد و انجام ديگر رفتارهاي بي پرواي رانندگي در مردان بيش از زنان مي باشد. بررسی ها نشان می دهد که بیشتر قربانیان حوادث رانندگی عابرین پیاده از سنین نوجوانی وجوانی بین سن های 7سال تا 45سال هستند . (مهریاری ،قربانی ، 1385 : 12) در تصادفات شهرستان دماوند برابر آمار بدست آمده از کروکی ها ی ترسیمی بیشترین آمار قربانیان عابرین پیاده مرد ها بوده اند . و سنین جوانی و کهنسالی بیشترین فروانی را داشته است

تصویر شماره5
4-3-8-2- عوارض بهداشتي و درماني ناشي از حوادث ترافيكي
– مجروجين ناشي از حوادث ترافيكي بيشترين استفاده كنندگان واحدهاي مراقبتهاي شديد واتاقهاي عمل مي باشند. بخش اعظم افزايش حجم كاري دربخشهاي راديولوژي وفيزيوتراپي و خدمات نوتواني به علت آسيبهاي حوادث ترافيكي مي باشد .عوارض رواني اجتماعي به دنبال تصادفات ترافيكي جاده اي حتي براي آسيبهاي جزئي وجود دارد..درد، ترس و خستگي تقريبا به مقدار زياد شيوع دارد.از افرادي كه به كار مشغول شدند نمي توانند كارهاي معمولي را انجام دهند، خانواده هايي كه اعضايش در حوادث ترافيكي كشته شده اند و خانواده هايي كه در اثر حوادث ناتوان شده اند يك كاهش دائمي در كيفيت زندگي شان بوجود آمده است . عوارض اجتماعي ورواني اجتماعي ناشي از تروماهاي حوادث ترافيكي هميشه با شدت حوادث فيزيكي تناسب ندارد.حتي جراحتهاي مختصر مي توانند باعث عوارض رواني اجتماعي شديد شوند. (20 ) نتايج يك بررسي نشان داد كه در اولين سال بعد از حادثه، نزديك به يك پنجم كساني كه آسيب ديده بودند دچار يك درصد واكنش استرس زاي شديد شدند و يك چهارم آنها نيز دچار مشكلات رواني گرديدند.ضمن آنكه حدود 10 آنها دچار مشكلات رواني طولاني مدت از قبيل اختلال خلق ( 10 % ) اضطراب مسافرت ( 20 % ) واختلال استرسي بعد از تروما ( 11 % )شدند. دربسياري از كشورهاي با درآمد كم ومتوسط و گاهي اوقات در بعضي كشورهاي صنعتي هزينه هاي مراقبتهاي طولاني،ازدست دادن نان آورخانه بعلت حوادث ترافيكي ميتواند خانواده را به فقر وبدبختي بكشاند.دراين خانواده ها ،فقر و بدبختي به ميزان زياد باعث مشكلات رواني در بچه ها مي شود . ( صادقیان ، خسروی ،1387، 226 )
5-3-8-2- آسیبهای شایع
در سراسر دنيا به عنوان علت اصلی معلولیتها و مرگ و مير شناخته شده است تخمين زده مي شود سالانه ۲ميليون نفر در سراسر دنيا در اثر حوادث ترافيكي می ميرند و ۵۰ميليون نفر دچار جراحت مي شوند . در تهران ، ۵۰ درصد از مرگ و میرهای ناشي از تروما در افراد ۱۵سال و کمتر به علت حوادث ترافيکي گزارش شدهمچنین از ۷۲۰۰ مورد شکستگي صورت بستري شده در يک بيمارستان آموزشي در تهران ۶۵۵۲ مورد ۹۱درصد) به علت حوادث ترافيکي بوده است و مطالعه منتظري وهمكاران در مورد مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيکي در ا يران نشان داد كه ۷۹ درصد از موارد مرد بوده و اغلب در سن ۴۰ سال ياکمتر و عابر پياده يا مسافر ماشين بود ه اند و ضربه به سر، شايع ترين علت مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيکي است. در مطالعه حاضر از مصدومين حوادث ترافيکي مراجعه کننده به مرکز تروما، ۷۲ درصد مرد و ۲۸ درصدزن هستند .( صادقیان ، خسروی ،227:1387 )آسيب‌هاى ناشى از وسايل نقليه حتى در کودکان زير يکسال اولين علت در بين آسيب‌هاى مختلف است. سهم عابران از تصادف‌هاى رانندگى برحسب گروه‌سنى و منطقه در جهان متفاوت است. براى مثال، در گروه سنى ۵ تا ۹ ساله آسيب‌هاى پياده‌ها سهم عمده را در تلفات ناشى از وسايل نقليه دارد و درصد تلفات عابران از کل حوادث رانندگى از 20 %در کشورهاى پيشرفته تا 50 % در شرق مديترانه متفاوت است. تصادفات وسایل نقلیه با عابرین پیاده باعث آسیب های شایع و در بعضی از موارد موجب اختلات جسمانی غیر قابل درمان می گردند .1One of the most common and debilitating injuries suffered by drivers and passengers is an acquired brain injury caused by the head being hit or hitting an object violently (called a traumatic brain Another common form of injury from a car accident is neck injuries, which can occur in more mild forms such as whiplash and neck strain, to more serious injuries like cervical dislocation and disc injury. The damage to the spinal cord is caused when displaced bone fragments, disc material, or ligaments bruise or tear into spinal cord tissue, destroying axons, the part of our nerve cells that carry signals up and down the spinal cord between the brain and the rest of the body. The lower back is the most common site of back injuries , including sprains and strains, herniated discs and fractured vertebrae. In a car accident, injuries to the face are common and can be caused by the steering wheel, dashboard, airbag, windshield, side window, car seats or shattered glass.
9-2- مطالعات تصادفات عابرین پیاده :
آغاز و پایان تمامی سفر هایی که انسان انجام می دهد به صورت پیاده انجام می گیرد ، همانطور که در
آیین نامه های کشور ما ، ایران ، آمده است عابر پیاده شخصی است که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت کند. به طور کلی حرکت پیاده طبیعی ترین، قدیمی ترین وضروری ترین شکل جا به جایی انسان در محیط است و پیاده روی هنوز مهمترین امکان برای مشاهده مکان ها ، فعالیت ها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط است .
————————————————————————

1-www.aftabir.com/…/epidemiology_prevalent_untransmissive_enphytoti

. پیاده روی دارای اهمیت اساسی در ادارک هوای فضایی ، احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیت های محیطی است. ) پاکزاد ، 1385: 21)
هيچ كس نيست كه در لحظاتي از عمر خود عابر نباشد حتي دارنندگان بهترين  وسيله نقليه  هم وقتي در يك خيابان يك طرفه اتومبيل خود را پارك مي كنند مجبورند عرض خيابان را براي رسيدن به سمت چپ آن طي نماييند بنابراين عابرين پياده افراد بدون وسيله نقليه نيستند بلكه افرادي هستند كه به هر جهت مجبورند از عرض خيابان يا جاده يا شاه راه يا خطوط راه آهن و نظاير آن بگذرند. عدم توقف روي خط عابر پياده در جوامع شهري همان قدر كه عبور وسايل نقليه داراي اعتبار و اهميت است به همان اندازه عابرين، دوچرخه سواران و. .. نيز حق استفاده از معابر ويژه خود را دارند، به طوري كه نمي توان حقوق هيچ كدا م از گروه هاي ياد شده را فداي ديگري نمود.اما با اين وصف، در فرهنگ عبور ومرور ما آنچه كه مورد توجه وعنايت رانندگان قرار نگرفته، حقوق عابرين پياده مي باشد. توقف روي خط كشي هاي ويژه عابرين پياده و درخواست رانندگان از عابرين كه حركت خود را با شرط ايستادن وسايل نقليه تطبيق دهند نمونه بارز اين مسائل مي باشد كه مطمئنا با اصلاح نگرش و لحاظ شدن حقوق عابرين، گذرگاه هاي مذكور جايگاه واقعي خود را پيدا و عابرين نيز ترغيب به عبور از آنها خواهند شد. آيين نامه راهنمايي و رانندگي نيز در گذرگاه پياده حق تقدم عبور را به عابرين پياده داده است. رانندگاني كه با گردش به چپ يا راست وارد راه ديگري مي شوند و در مدخل آن را ه محل عبور عابرپياده وجود دارد بايستي با كم كردن سرعت ودر صورت لزوم با توقف به عابريني كه قبلا وارد محل مزبور شده اند يا در حال ورود به آن مي باشند تقدم عبور بدهند. (در گذرگاه پياده حق تقدم عبور با عابرين پياده است) اگرمحل عبور عابر پياده داراي چراغ راهنمايي براي عابرين پياده باشد بايستي از فرامين چراغ راهنمايي اطاعت كند.
وظايف عابرين پياده: بعضي از عابرين پياده فكر مي كنند كه در معابر درون و برون شهري يعني كوچه و خيابان و جاده همواره حق تقدم عبور با آنهاست و رانندگان وسايل نقليه موظفند به محض مشاهده آنها ترمز كرده و بايستند، در صورتي كه اين تصور اشتباه است، بلكه عابرين پياده هم بايستي علاوه بر رعايت قوانين و مقررات مربوطه نكات ايمني را مورد توجه قرار دهند.زماني كه در خيابان هاي نيمه تاريك و تاريك از عرض خيابان عبور مي كنند، در درجه اول بايد اطراف خود را به دقت نگاه كنند و بهتر آن است كه در شب لباس يا كفشي كه رنگ هاي روشن دارد استفاده كنند، تا با انعكاس نور بهتر ديده شوندو در صورتي كه لباس تيره به تن دارند حتما وسيله يا شي ء براق يا نوراني مثل كيف، كلاه، چراغ قوه، شبرنگ دوخته شده به لباس و. .. همراه داشته باشند.( مجله فرهنگ ترافیک عابرین وشهروندان: 1393 ، 2 )
1-9-2- اولین تصادف عابر پیاده در جهان :
در دنیا  نخستین انسانی که در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داد، یک خانم انگلیسی بود. بریجیت درسکول 44ساله اولین کسی در دنیاست که در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داده است. وی روز هفدهم آگوست سال۱۸۹۶ در میدان کریستال‌پالاس لندن بر اثر تصادف فوت کرد. در پایتخت انگلستان به صورت تقریبی روزانه 11میلیون مسافرت از طریق خودرو و موتورسیکلت صورت می‌گیرد.1 در سال 1333 میلادی شهرساز و معمار آمریکایی به نام “اولمستد” که بنیانگذار رشته معماری منظر محسوب می شود ، برای نخستین بار فکر جداسازی معابر را در طراحی “پارک مرکزی نیویورک” به کار برد و راه سواره و پیاده را از هم جدا کرد .بد نیست بدانید این شهر دارای 6هزار چراغ راهنمایی است که جریان ترافیک را کنترل کرده و اطلاعات آن تحت نظارت مرکز پیشرفته کنترلی قرار دارد و برخلاف این‌که شبکه ترافیکی آن بسیار پیچیده به نظر می‌رسد، فن‌آوری کنترل‌کننده‌اش بسیار قدیمی و ساده است. طبق آخرین آمار ارایه شده از سوی اداره پلیس راهنمایی لندن 1روزانه رقمی حدود 80تصادف گوناگون به این اداره گزارش می‌شود. اگرچه لندن با توجه به تردد بالای خودروها شهر شلوغ و پرترافیکی محسوب می‌شود، اما به‌دلیل رعایت قوانین رانندگی آمار تصادف‌های بسیار پایین است که در این بین تصادف‌های منجر به جرح یا فوت رقم نسبتاً کمی را در بین تصادف‌ها به خود اختصاص می‌دهند.
2-9-2- اولین قربانی تصادف در ایران :
غلامحسین درویش معروف به درویش خان یکی از نامداراترین موسیقیدانان ایران، اولین قربانی تصادف رانندگی در ایران است.ماجرا از این قرار است که: آخر شب دوم اسفند ماه سال ۱۳۰۵ هجری شمسی جهت عزیمت استاد از محفل موسیقی به منزل درشکه ای دو اسبه کرایه می کنند و استاد سوار بر درشکه به طرف منزل حرکت می نماید، در آن زمان اتومبیل به تازگی وارد خیابانهای شهر شده بود و تعداد آنها به سختی به ۵۰ دستگاه می رسید و همچنین اخذ گواهی نامه رانندگی هنوز وجود نداشت و رانندگان عموما” ناشی بودند و قوانین راهنمایی و رانندگی نیز نه وجود داشت و نه اعمال می شد.زمانیکه درشکه حامل درویش خان از خیابان امیریه به سمت شمال می پیچد ، اتومبیل فوردی از جهت مخالف با درشکه و اسبهای آن تصادف می کند،
——————————————————————————-
www.taknaz.ir/news_detail_29707.html 1-

اسبهای درشکه درجا تلف می شوند و استاد از درشکه به بیرون پرتاب شده و از ناحیه سر به زمین برخورد می کنند، بلافاصله مردم رسیده و مجروح را به بیمارستان نظمیه تهران که بهترین بیمارستان آن زمان تهران بود می رسانند، اما متاسفانه ضربه سنگین بوده و استاد گرانقدر موسیقی ایران بعد از ۵ روز ، به دلیل ضربه مغزی فوت نموده و جامعه موسیقی را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، راهنمایی و رانندگی، عابر پیاده، شرق مدیترانه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، حوادث رانندگی، برنامه ریزی شهری، معابر شهری