پایان نامه ارشد رایگان درمورد طرح پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

دستي و ماشيني است.
گلدنت
اين نشان تجاري که در سال 1390 تاسيس شده است توليد کننده انواع خميردندان بزرگسال و كودك است.
 اوه
از سال 1378 تا کنون شامپو، شامپو بچه، شامپو بدن، مايعات نرم¬كننده مو، مايعات ظرفشويي، مايعات دستشويي با اين برند توليد شده است.
ساافتلن
مايعات نرم‌كننده حوله و لباس، قرص لباسشويي، مايعات لباسشويي، پودر لباسشويي ماشيني و دستي از مجمله محصولاتي هستند که از سال 1380 تا کنون به بازار عرضه شده است.
 هوم پلاس
از سال 1381 تا کنون با برند هوم پلاس انواع شيشه شوي، مايعات ‌ظرفشويي، مايعات سفيدكننده، پاك كننده و ضدعفوني كننده، جرمگير، پودر ماشين ظرفشويي، نمك فعال‌كننده ماشين ظرفشويي، مايع مكمل شستشوي ماشين ظرفشويي توليد شده ااست.
مريدنت
اين برند از سال 1385 با نام مريت و از 1390 با نام مريدنت به توليد خميردندان بزرگسال و ژل دندان كودك مي پردازد.
. آترا
مجموعه پاکشو با اين برند به توليد (پودر لباسشويي دستي و ماشيني مي پردازد.
 آيري 
با اين برند، مايعات نرم‌كننده حوله و لباس، مايعات لباسشويي ، پودر لباسشويي دستي و ماشيني توليد ميشود
9- اِسپيف
از سال 1389 تا کنون مايعات شيشه شوي، مايعات جرم‌گير، مايعات سفيد كننده، مايعات ظرفشويي، پاك‌كننده و ضدعفوني‌كننده، پودر لباسشويي ماشيني و دستي با اين برند توليد مي گردد.

1-3- مقدمه
تحقيق فرايندي است كه از طريق آن مي توان درباره ” ناشناخته ها ” به جستجو پرداخت . پايه هر علمي روش شناخت آن است و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي بستگي دارد كه درآن علم بكار ميرود. روش تحقيق به عنوان يك فرايند نظام مند براي يافتن به يك پرسش و يا راه حل يك مسئله است ( خاكي، 1378).
پژوهش مي تواند به عنوان فعاليتي نظام مند و سازمان يافته براي بررسي مشکلي خاص که مستلزم راه حلي است، تعريف شود ( الواني و همکاران، 1383).
هدف از انتخاب روش تحقيق اين است كه مشخص كنيم چه روش تحقيقي براي بررسي موضوعي خاص لازم است. انتخاب روش تحقيق به اهداف و ماهيت موضوع پ‍‍‍‍ژوهش بستگي دارد. طرح پژوهشي چارچوبي را براي مطالعه روابط بين متغير بوجود مي آورد. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي اتخاذ كند تا او را هر چه سريعتر، دقيقتر، آسانتر و ارزانتر در دستيابي به پرسش هاي تحقيق ياري نمايد.
2-3- فرآيند تحقيق:
اين تحقيق به صورت كتابخانه اي و ميداني انجام گرفته، و با انجام مراحل زير به فرضيات تحقيق پاسخ داده شده است:
1) بررسي تحقيقات مشابه
2) مطالعات علمي پيرامون موضوع و طرح سوال اصلي تحقيق با استفاده از کتب و مقالات فارسي و لاتين
3) تعيين روش تحقيق و تعيين اندازه نمونه
4) تهيه و تنظيم پرسشنامه بر اساس ادبيات موضوع
5) جمع آوري اطلاعات
6) تجزيه و تحليل داده هاي آماري
7) نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات لازم
فرآيند اين تحقيق در شش مرحله صورت گرفته كه شكل 1-3 نمايانگر آن مي باشد.

شکل 1-3- فرآيند تحقيق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کسب و کار، بهبود عملکرد، خانواده گسترده، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سازمان های خدماتی، تحلیل داده، رگرسیون، محدودیت ها