پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، شبیه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

مساله
“مديريت زنجيره تامين2” در راستاي ايجاد اعتماد بين مراحل مختلف زنجيره، تبادل اطلاعات در مورد نيازهاي بازار و توسعه محصولات جديد تلاش ميكند به شكلي كه در راستاي تامين نيازهاي مشتريان، مراحل مختلف زنجيره رابطه بلند مدتي با هم برقرار نمايند.
“مديريت زنجيره تامين” دامنه وسيعي دارد كه شامل: تامين كنندگان جزء، تامين كنندگان عمده، عمليات داخلي، مشتريان عمده، مشتريان جزء و مصرف كنندگان نهايي ميباشند و هدف اصلي آن جلب رضايت مشتريان نهايي زنجيره تامين ميباشد.شینگو3 مديريت زنجيره تامين را مفهومي می داند كه از صنايع توليدي آغاز شده است، در حقيقت اولين نشانهها از مديريت زنجيره تامين در سيستم توليد “JIT”4 شركت تويوتا آشكار شد. اين سيستم با هدف تنظيم مقادير عرضه به كارخانههاي توليد موتور در مقدار صحيح كوچك و اقتصادي طراحي شد و هدف آن عبارت بود از كاهش سطح موجودي و تنظيم تعاملات عرضه كنندگان با بخش خط توليد به نحو موثر و كارآمد. بعد از ظهور رويكرد مديريت زنجيره تامين در صنايع خودروسازي ژاپن بعنوان زير مجموعهاي از سيستم توليد، تحول در فضاي مفهومي مديريت زنجيره تامين آغاز و اين مديريت بعنوان يكي از مفاهيم مستقل و اصلي در نظريه مديريت صنعتي مطرح شد. در عمل، مديريت زنجيره تامين تلفيقي از قلمروهاي ويژه در فضاي مفهومي مديريت شامل مديريت كيفيت فراگير5، فرآيند طراحي مجدد كسب و كار6 و شيوه توليد درست به موقع7 مي باشد.” [1].
بنابراین می‌توان زنجیره‌ تأمین را شبکه‌ای از شرکت‌های عرضه‌کننده مواد ‌اولیه، تولیدکننده و توزیع‌کننده دانست که فعالیت‌های خرید مواد اولیه، تبدیل این مواد به محصولات نیمه‌ساخته و نهایی و توزیع محصولات نهایی را به مشتریان نهایی انجام می‌دهند. شکل 1-1 عناصر موجود در یک زنجیره تامین را نشان می دهد.

شكل1-1: عناصر موجود در یک زنجيره تامين
در حقيقت، مديريت زنجيره تامين شامل تمامي فعاليتها و فرآيندهايي است كه موجب ايجاد ارزش در كالاها و خدمات نهايي ميشود. همانطور كه در شكل 2-1، ديده ميشود، مديريت زنجيره تامين كل سازمان را مورد توجه قرار ميدهد و هدف آن افزايش شفافيت و چيدمان صحيح زنجيره تامين بصورت هماهنگ، صرف نظر از مرزهاي بخشي يا شركت است.

شكل 1-2 :شبكه زنجيره تامين يك سازمان

با توجه به توضيحات فوق و توجه به شكلهاي مطرح شده در زنجيره تامين، ميتوان اجزاي زنجيره تامين را در 3 گروه قرار داد:
الف – زنجيره تامين بالا دست:
اين بخش شامل تامين كنندگان مواد اوليه و تامين كنندگان آنها ميباشد.
ب – زنجيره تامين داخلي:
اين قسمت شامل همة فرآيندها و پردازشهايي است كه بوسيله يك سازمان در جهت تبديل دادهها به ستادهها صورت ميگيرد.
ج – زنجيره تامين پايين دست:
اين قسمت شامل همة واحدهاي درگير در توزيع و تحويل محصول يا خدمت به عمده فروشان، خرده فروشان و مشتريان نهايي ميباشد.

1-3 ضرورت انجام طرح و اهداف پژوهش
پیچیدگی کالاها و خدمات در دنیای امروز باعث شده است که شرکت هایی که به تنهایی و بدون کمک گرفتن و همکاری با دیگر سازمان ها،محصولی را عرضه می کنند، برای بقای خویش با مشکلات بسیاری روبرو شوند. به همین منظور سازمان ها دریافته اند که اگر با یکدیگر همکاری داشته باشند، مجموع منافعی که عاید آنها می شود بیش از وضعیتی است که هر یک فعالیت خود را بدون هماهنگی با سازمان های مرتبط انجام می دهند. به همین دلیل امروزه هر دو طرف خریدار و فروشنده بر اساس روابط بلند مدت و کسب سود با یکدیگر همکاری می کنند. در سالهای اخیر به دلایل زیر توجه زیادی در مقوله زنجیره تامین شده است:
➢ نیاز برای فعالیت های بهبود
➢ افزایش سطح برون سپاری
➢ افزایش هزینه حمل و نقل
➢ فشارهای شدید رقابتی
➢ افزایش جهانی شدن
➢ افزایش اهمیت تجارت جهانی
➢ نیاز برای مدیریت موثر موجودی ها
به طور کل ،زنجیره تامین دارای ساختارهای چند بعدی است که بهبود برای رشد در سیستم های زنجیره تامین نیاز به اتخاذ روش های مناسب است که می تواند تضمین کننده مدیریت کارا برای مجموعه ای از کارها در یک مقیاس گسترده باشد. [2]
هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین بهینه سازی عملکرد زنجیره تامین می باشدکه عمدتا به توسعه چارچوب مدل سازی برای تجزیه و تحلیل و درک رفتار دینامیکی زنجیره های تامین می پردازد.

ضرورت اصلی این پژوهش مبتی بر دلایل ذیل می باشد که عبارت است از :
1. پیچیدگی مدل زنجیره تامین
2. عدم بررسی رفتار متغییرهای اساسی و تاثیرات علی و معلولی متغییر ها در روش های دیگر
3. بررسی و تحلیل جز به جز مدل زنجیره تامین و بهینه سازی آن جهت افزایش کارایی و بهبود عملکرد زنجیره تامین
اهداف اصلی پژوهش حاضر مبنی بر توضیحات بالا عبارت است از :
1. شناسایی متغییر های اساسی و موثر بر عملکرد زنجیره تامین مطالعه موردی
2. طراحی مدل و شبیه سازی زنجیره تامین مطالعه موردی با رویکرد سیستم داینامیک
3. بررسی رفتار و ارتباط متغییر های اساسی مدل مورد مطالعه
4. تجزیه تحلیل مدل
5. پیش بینی رفتار متغییر های اساسی
6. بهبود و بهینه سازی متغییر های اساسی نامبرده در مطالعه موردی

1-4 بیان مساله
در سالهای اخیر مساله زنجیره تامین به دلیل افزایش رقابت در بازارهای جهانی اهمیت زیادی پیدا کرده است. شرکت ها مجبور شده اند تا سطح خدمت مطلوب تری به مشتری ارائه دهند در حالی که بایستی قمیت تمام شده محصول را کاهش داده و در عین حال حاشیه سود شرکت را نیز تضمین نمایند.
در حال حاضر بسیاری از زنجیره های تامین بر اثر نیاز توزیع کنندگان به تولید کنندگان و تولید کننده ها به تامین کننده ها به صورت تدریجی گسترش یافته اند ، بدون آنکه از پیش طراحی شده یا پیش از شکل گیری برنامه ای برای بهبود یا مدیریت آن ها وجود داشته باشد . با توجه به پیچیده بودن ارتباط بین اجزا و حساس بودن زنجیره تامین ، هر گونه تغییر در متغییر های اثربخش بدون یک مدل داینامیک غیر قابل پیش بینی خواهد بود . با توجه به شرایط این مساله و ویژگی های شناخته شده از ابزار سیستم داینامیک به نظر می رسد استفاده از شبیه سازی پویا به عنوان ابزاری برای پیش بینی وضعیت آینده ، امکان آنالیز حساسیت متغییر های گوناگون و بررسی آثار به کارگیری سیاست های مختلف در زنجیره تامین را امکان پذیر خواهد کرد. [13]
مهمترین مساله ای که در این پایان نامه مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هزینه های ناشی از نوسان های برنامه ریزی موجودی انبار در زنجیره تامین شرکت کاله می باشد . هزینه های ناشی از نگهداری محصول در انبار ، هزینه تخفیف بابت فروش سریع تر محصول جهت کاهش حجم موجودی انبار و حتی هزینه ضایعات در زمانی که موجودی بیش از نیاز و تقاضای مشتریان بازار است. و هزینه های ناشی از کمبود کالا ،هزینه های از دست دادن مشتریان وکاهش سهم فروش در مواقعی که موجودی کمتر از نیاز است ، مساله پیش بینی و کنترل نوسان ها را به عنوان یک موضوع مهم در زنجیره تامین این شرکت مطرح ساخته است .
رفتار های نامطلوب و نوسان های موجود در موجودی انبار دلایلی مختلفی داشته و متغییر های متفاوتی از کل زنجیره بر رفتار آن تاثیر گذار هستند. از این رو برای حل مساله شناسایی متغییر های مهم و اثر گذار بر روی زنجیره تامین ، توصیف رفتار متغیر ها ، فرموله کردن نحوه ی تاثیر گذاری آن ها بر نوسان های انبار و شبیه سازی رفتار موجودی انبار مراکز توزیع در طول زمان لازم و ضروری می باشد . که از اهداف کلی پژوهش می باشد.

1-5 سوالات وفرضیه های اصلی مدل مساله
سوالات این پژوهش عبارت است از :
1. متغییر های اصلی و اثر گذار زنجیره تامین کدامند و رفتار ها ی آن ها چگونه است ؟
2. نحوه ی ارتباط بین متغییر ها در مدل زنجیره تامین به چه صورت می باشد ؟
3. آیا پی توان با استفاده از تکنیک سیستم د اینامیک رفتار متغییر های اصلی مدل زنجیره را توصیف ، تبیین و پیش بینی نمود؟
4. آیا می توان حالت بهینه متغییر های مهم و اثر گذار زنجیره تامین را پیش بینی کرد ؟
5. سیاست های مطلوب جهت بهبود مدل زنجیره تامین با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک کدام است ؟
مفروضات اصلی این پژوهش عبارت است از :
1. جهت کاهش پیچیدگی در مدل ، جریان نقدینگی را در مدل در نظر نگرفتیم
2. مهمترین متغییر های اساسی در مدل زنجیره تامین مطالعه شده عبارت است از :
2. 1. میزان فروش محصول و خروج موجودی از انبار (نرخ فروش )
2. 2 . میزان مرجوعی سالم ( میزان موجودی برگشت داده شده به انبار)
2.3 . میزان ذخیره اطمینان
2 .4 . میزان سفارش از دست رفته حاصل از کمبو دموجودی
3.رفتار های متغییر های اساسی و مهم نامبرده قابل پیش بینی است
4.فضای انبار در مراکز مختلف ثابت در نظر گرفته خواهد شد.

1-6 روش پژوهش
برای هر تحقیق لازم است تا از بین متدلوژی های مختلف حل مساله ، متدلوژی که با شرایط مساله ساز گاری بیشتری داشته باشد انتخاب گردد . بر اساس متدولوژی های مورد استفاده در حوزه ی مدیریت زنجیره تامین به 4 دسته اصلی تقسیم می شوند .

1. مدل های مفهومی و غیر کمی :
تحقیقاتی که با هدف تعریف ، تشریح و ایجاد روش هایی برای ندیریت زمجیره عرضه بدون استفاده از مدل های کمی به تحلیل زنجیره عرضه می پردازد.

2. مطالعات مورد کاوی و تجربی :
تحقیقاتی که با هدف کمک به مدیرت زنجیره عرضه به جمع آوری داده ها از یک بنگاه و یا صنعت خاص پرداخته و به تحلیل آن ها می پردازد.

3. چهار چوب ها ، دسته بندی و مرور ادبیات :
تحقیقاتی که به دسته بندی و توضیح مفاهیم مدیریت زنجیره عرضه در جهت فهم و درک بیشتر گستره و عمق مفاهیم می پردازد.
4. مد ل های کمی :
تحقیقاتی که با استفاده از مدل های که قابلیت کمی شدن را دارند به ایجاد متد هایی برای مدیرت زنجیره عرضه می پردازند.
با توجه به دسته بندی پژوهشی که در این پایان نامه انجام خواهد شد ، مد ل سازی از نوع توسعه ای و کاربردی است . و در دسته 2 و 4 متئولوژی های نامبرده قرار می گیرد . چرا که علاوه بر تکنیک سیستم داینامیک به جمع آوری داده ها از یک بنگاه تولیدی توزیع و ارائه سیاست های بهبود برای آن می پردازد .
1-7 مراحل اجرای تحقیق و روش های گرد آوری اطلاعات :
مراحل اجرای این تحقیق عبارت است از :
1. مطالعات کتابخانه ای شامل بررسی منابع و مراجع موجود در زمینه مدیریت زنجیره تامین ، سیستم داینامیک و کاربرد سیستم داینامیک بر روی مدیریت زنجیره تامین اعم از کتب ، مقالات و پایان نامه های مرتبط از طریق کتابخانه دانشگاه علوم و فنون مازندران ، شمال آمل و شریف و سایت های اینترنتی معتبر
2. جمع آوری داده ها از شرکت فراورده های لبنی کاله و شرکت بانی چاو ( واحد فروش و توزیع فراورده های لبنی )
3 . پردازش اطلاعات جمع آوری شده و نتیجه گیری از آن ها
3. ارائه مدل با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک
4. آزمون مدل با روش های شناخته شده و مقایسه مدل با واقعیت
5. ارائه سیاست های مختلف برای بهبود مدل نجیره تامین مطالعه موردی و بررسی نتایج آن
1-8 جامعه آماری و روش های گرد آوری اطلاعات :
اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق ، داده های واقعی مربوط به یک سال تولید ، توزیع و فروش یک محصول منتخب ( پنیر پیتزای فله ) در زنجیره تامین شرکت فراورده های لبنی کاله و شرکت پخش بانی چاو می باشد.
از این داده ها جهت استخراج رفتار واقعی متغییر ها و نیز تست مدل و نتایج شبیه سازی استفاده شده است.

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق
و
مبانی نظری پژوهش

2-1 سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین
با ورود صنعت به قرن 21، تغییرات شدیدی در حال رخ دادن است که دورنمای صنعتی و اقتصادی جهان را دگرگون می کند. بازار به معنای واقعی جهانی شده است و مشتریان مقادیر کوچکتری از کالاهای سفارشی را طلب می کنند. بیشتر شرکت ها دامنه گسترده تری از محصول ها را ارائه می کنند و کالاهای جدید بیشتری با سرعت بیشتر و با تمرک

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، فرهنگ دانش، جامعه مدرن Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، تامین کننده