پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، اثر شلاقی، پویایی های سیستم

دانلود پایان نامه ارشد

روش موجب می گردد که سازمان به هنگام ضرورت، ارائه کنندگان خدمات را بدون اینکه خلالی در شبکه زنجیره بوجود آید، تغییر دهد.
ایجاد جریان اطلاعات در سراسر شبکه تامین به منظور ایجاد بینش در خصوص محصول و اجزای آن برای تمامی ارائه کنندگان خدمات و همچنین به منظور فراهم آوردن اطلاعات “به هنگام” برای مشتریان در خصوص وضعیت سفارشات آنان، امری ضروری است.
سازمان ها می توانند بر مبنای زمان واقعی و در آن واحد، به محض ورود سفارش ها از طریق اینترنت آنها را دریافت کرده و اطلاعات را به تمامی اعضای شبکه زنجیره تامین ارائه کنند و همزمان در خصوص تامین تقاضای واقعی مشتری فعالیت نمایند. علاوه بر این تامین کنندگان خدمات با استفاده از این فرصت می توانند برنامه های آتی خود را پیش بینی کنند، به طوری که آنان می توانند به طور شایسته ای به برنامه ریزی ظرفیت خود بپردازند.
اطلاعات دقیق در خصوص سطح موجودی و ظرفیت، برای مشتریان این امکان را فراهم می سازد که در مورد تاریخ واقعی تحویل آگاهی یابند. سازمان های موفق و پیشرو به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا از قیمت گذاری پویا استفاده می کنند و فروش از طریق اینترنت این فرایند را تسهیل می سازد.
قیمت ها بر اساس سطح موجودی، ظرفیت تولید و باقیمانده عمر محصول مورد تعدیل قرار می گیرد و مشتریان قادر خواهند بود قیمت ها را در زمان واقعی مقایسه کرده، از طریق اینترنت سفارش داده و از تاریخ دقیق تحویل محصول آگاهی یابند. برای مثال در صنعت خودروسازی یکی از عمده ترین چالش ها، تولید محصول مورد نیاز مشتری در یک چارچوب زمانی کوتاه است که بدینوسیله از افزایش سطح میزان موجودی محصولی که مورد درخواست مشتری نیست، جلوگیری گردد.
مسائل مشترک موجود در زنجیره عرضه در این صنعت شامل زمان های تاخیر طولانی ومیزان سطح موجودی بالاست و حل این مسائل نیازمند یک زنجیره تامین انعطاف پذیر است . برخلاف مدل فشاری43، این صنعت باید به سمت مدل کششی44 که تولید بر اساس تقاضای واقعی مشتری است حرکت کند و این مدل نیازمند یک زنجیره منعطف و مرتبط با یکدیگر است که در آن ارتباطات مناسب در سراسر اجزای عرضه کنندگان و تامین کنندگان خدمات برقرار باشد. یک مدل کششی تقاضا ، قیمت گذاری پویا را تسهیل می سازدو درآمد از طریق قیمت های تعدیل شده که مبتنی بر تقاضای واقعی و ظرفیت قابل دسترس است می تواند بیشینه گردد ، یعنی خودروهای تولیدی در عرضه های با حجم کم ، بالاتر قیمت گذاری شده در مواقعی که ظرفیت عرضه بالاست پایین تر قیمت گذاری می گردند .
یک مدل کششی مبتنی بر قیمت گذاری پویا که از طریق یک زنجیره عرضه پاسخگو پشتیبانی می گردد ، می تواند منجر به کاهش زمان تاخیر گردیده و سطح بالای موجودی کالا را که در زنجیره تامین وجود دارد ، حذف کند . یک زنجیره عرضه موثر می تواند تأثیر مستقیم بر روی قیمت سهام یک سازمان نیز داشته باشد.
با توجه به ساختار خطی موجود در زنجیره تامین اغلب صنایع ، مشکلات موجود این ساختار عبارتند از :
➢ تجمع خطاهای پیش بینی تقاضا در اثر تکرار عملیات پیش بینی در طول زنجیره تامین توسط اعضا
➢ عدم اطلاع از ظرفیت تامین کنندگان
➢ وجود زمان های تامین45 طولانی برای سفارش به عنوان انگیزه ای برای انباشتن ذخیره های اطمینان
➢ هزینه های بالای سفارش دهی و حمل و نقل به عنوان انگیزه ای برای انباشت ذخیره های اطمینان
➢ عدم اطلاع از تقاضاهای کاذب ایجاد شده بوسیله اعمال سیاست های تخفیف
➢ تعدد نقاط تصمیم گیری در طول زنجیره تامین
➢ عدم اطلاع از الگوی واقعی تقاضای بازار مصرف [3]

2-15 اثر شلاقی در زنجیره تامین
2-15-1 مفهوم اثر شلاقی
موج اطلاعات مغشوش یا نبود اطلاعات مانند داده‌ها یا پیش‌بینی‌های نادرست درباره تقاضای مشتری نهایی ممکن است به بالادست زنجیره‌تأمین برسد و در هر حلقه از زنجیره، نوسان تقاضا را افزایش دهد. این نوسان به موجودی‌های احتیاطی بیشتر، خدمت ضعیف‌تر به مشتری، کاستی در اجرای برنامه زمان‌بندی‌ تولید، ناکارآمدی در حمل و نقل و هزینه‌های بیشتر می‌انجامد.
اثر شلاقی تقاضا هنگامی رخ می‌دهد که اعضای زنجیره‌تأمین درباره سفارش‌ها بر اساس وضعیت خود و برآوردی از تقاضای مشتری بعدی در زنجیره‌تأمین و مشتری نهایی تصمیم‌گیری می‌کنند. در نتیجه به بر‌آورد هر کدام یک عامل خطا افزوده می‌شود چنانکه در بالادست زنجیره ممکن است بیشترین خطای انباشته در بر‌آورد تقاضا وجود داشته باشد.
اثر شلاقی عبارت است از تشدید و متورم شدن نوسانات تقاضا در اثر اعوجاج اطلاعات تقاضای واقعی مصرف کننده نهایی در طول زنحیره .
پدیده اثر شلاقی مربوط به سازمان های خاصی نمی شود. و عموم سازمان ها با آن روبرو هستند. ایجاد یک نوسان در یک سر شلاق چرمی ، نوسان بزرگی را در انتهای آن موجب می شود . از این خاصیت با حفظ همان نام ساده در بحث های مربوط به سیستم های مدیریتی استفاده می شود. با این اصطلاح بسیار جالب براحتی می توان درک کرد که کمترین نوسان و تغییرات در تقاضای هر یک از اعضا زنجیره می تواند باعث انباشته شدن نوسانات و کمبود در سازمان شود .در ضمن اگر این سیگنال وارده ، موجب شود تا هر عضو برای مبارزه با این نوسانات اقدام به ذخیره موجودی نماید ، این ذخیره سازی به شکل کاذب در آمده و موجب ایجاد هزینه های سنگین در کل زنجیره و متعاقب آن کاهش کارایی کل زنجیره شود. در شکل شماره 2-6، نمایی از این اثر در زنجیره تامین نشان داده شده است. [23]

شکل 2-6 : نمایی از اثر شلاقی بر روی زنجیره تامین
2-15-2 علل ایجاد اثر شلاقی
برای درک بیشتر اثر افزایش تغییر پذیری در زنجیره تامین و این که، اثر شلاقی چه زمانی ایجاد می شود فرض کنید در یک زنجیره تامین، عمده فروش به عنوان یکی از عناصر فعال در زنجیره سفارش ها را از خرده فروش دریافت می کند و به تامین کننده خود یعنی توزیع کننده سفارش می دهد.عمده فروش برای تعیین مقدار این سفارش ها باید تقاضای خرده فروش را پیش بینی نماید. اگر عمده فروش به داده های تقاضای مشتری دسترسی نداشته باشد باید از سفارش های خرده فروشی برای پیش بینی خود استفاده کند و تغییر پذیری سفارش های خرده فروش به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از تغییر پذیری در تقاضای مشتری می باشد، عمده فروش مجبور است موجودی اطمینان بیشتری نسبت به خرده فروش نگه دارد. یا به منظور تامین سطح خدمتی همانند سطح خدمت خرده فروش ظرفیت بالاتری را حفظ نماید. از مفاهیم فوق می توان این گونه نتیجه گرفت که سفارش های بین عناصر و اعضای زنجیره تامین منعکس کننده تقاضای واقعی مشتری نهایی نمی باشد. این تحلیل را می توان به عناصر بالادستی زنجیره یعنی به توزیع کننده و تولید کننده نیز تعمیم داد.
لی و همکاران [22]چهار علت مهم در وقوع اثر شلاقی را شناسایی نمودند:
1) به روز کردن پیش بینی تقاضا
2) سفارش دهی دسته ای
3) نوسان قیمت
4) سهمیه بندی و بازی کمبود.
علاوه بر چهار عامل فوق سوزا،زیک و چویانگ، دو عامل دیگر را نیز به آنها اضافه نمودند این عوامل عبارتند از:
5) محدودیت های ظرفیت
6) هماهنگی ضعیف

2-15-3 راه های کاهش اثر شلاقی
پس از شناسایی عواملی که سبب بروز و رشد اثر شلاقی می شوند، می توان پیشنهادهایی برای کاهش این اثر یا از بین بردن تأثیر آن ارائه کرد، سه گام مهمی را که سازمان ها می توانند برای کاهش دادن اثر شلاقی در زنجیره تامین بکار گیرند عبارت است از این که سازمان ها بایستی با یکدیگر تبادل و تسهیم اطلاعات داشته باشند. تا به این وسیله اطلاعات مربوط به تقاضا از بخش های پایین دستی زنجیره به قسمت های بالادستی آن جریان یابد. به طوری که این تسهیم اطلاعات سریع و دقیق باشد. دومین قدم برای کاهش اثر شلاقی، هم ترازی کانال می باشد. که عبارت است از هماهنگی قیمت ها، طرح ریزی موجودی و مالکیت بین قسمت های مختلف در زنجیره تامین. سومین مرحله برای کاهش اثر شلاقی، بهبود کارایی عملیاتی است. که به کاهش در زمان های تحویل و کاهش هزینه ها از قبیل هزینه های ثابت سفارش دهی اشاره دارد.
برخی از محققین علاوه بر موارد فوق نیز پیشنهادهایی را بیان می کنند. این پیشنهادها شامل کاهش عدم قطعیت، کاهش تغییرپذیری فرآیند تقاضای مشتری و ایجاد همکاری های راهبردی است.
➢ کاهش عدم قطعیت:
یکی از پیشنهادهای همیشگی برای کاهش یا حذف اثر شلاقی کاهش دادن عدم قطعیت در سرتاسر زنجیره تامین با استفاده از متمرکز کردن اطلاعات تقاضا است، یعنی اطلاعات کاملی درباره تقاضای واقعی مشتری برای هر مرحله از زنجیره تامین فراهم باشد.
➢ کاهش تغییرپذیری:
اثر شلاقی را می توان با کاهش تغییرپذیری ذاتی فرآیند تقاضای مشتری کاست. برای مثال اگر بتوان تغییرپذیری تقاضایی را که خرده فروش مشاهده می کند کاهش داد. حتی اگر اثر شلاقی رخ دهد، تغییرپذیری تقاضایی که به دست عمده فروش می رسد نیز، کاهش خواهد یافت.
➢ همکاری های راهبردی:
اثر شلاقی را می توان با ایجاد همکاری های راهبردی از بین برد. این همکاری های راهبردی، شیوه تسهیم اطلاعات و مدیریت موجودی در زنجیره تامین را تغییرمی دهد و احتمالاٌ تأثیر اثر شلاقی را از بین می برد. [7]

2-16 مرور مبانی نظری سیستم داینامیک 46

روش شناسی پویایی شناسی سیستم با ادعاي شناخت ساختارِ اصلی تعیین کنندة رفتارهاي اجتماعی، اقتصادي و فنی، پژوهشگران حوزههاي مختلفی را به سوي خود جلب کرده است.
بی تردید، مبانی فلسفی و نظري پویای یشناسی سیستم یا همان پیشفرض هاي آن، در نحوه اجراي فرایند مدل سازي براي تبیین و سناریوسازي مسائل مختلف، نقش مهمی ایفا خواهد کرد؛ به گونهاي که ممکن است فرایند مدل سازي و خروجی آن با مبانی مختلف، تغییر کند و با انتظارات مدل ساز از این روش شناسی، در تناقض افتد.
یکی از بهترین راه نظم بخشیدن به واکنش های صحیح و سریع مسائل مربوط به سیستم ها ثبت و بررسی نقاط مهم عملکردی آنها به شکل سناریویی از آینده است که رفتار گذشته و حال محیط سیستم را ملاک قرار می دهد،ثبت این سناریو نیازمند بکارگیری دانش و تکنیکی است که با بهره گیری از نگرش سیستمی مشکلات را به درستی شناسایی و در جهت حل معضلات پیش آمده سریع ترین و صحیح ترین واکنش را نشان می دهد این دانش پویایی های سیستم نام دارد.
در این بخش ، ابتدا به بیان تاریخچه و تعاریف پایه ای علم پویایی های سیستم از جمله ساختار، روش مدل سازی، تأخیرات مواد و اطلاعات و همچنین الگوهای اولیه رفتار پویا پرداخته شده و کاربرد پویایی های سیستم در مدیرت زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته است. [8]

2-16-1 تاریخچه پویایی های سیستم و کاربرد آن در مدیریت زنجیره تامین
رویکرد پویایی سیستم ها در اوایل سال های دهه 60 توسط فارستر معرفی شد. ایده اولیه شکل گیری این حوزه پروژه ای بود که فارستر برای شرکت جنرال الکتریک انجام داد. در این پروژه سئوال کارفرما این بود که چه عواملی باعث نوسان در سیستم موجودی وانبار و به تبع آن نیروی انسانی شرکت می شود. تحقیقی که فارستر برروی این موضوع انجام داد این ایده را شکل داد که از قواعد موجود در کنترل سیستم ها در حوزه مهندسی برق و مکانیک می توان برای سیستم های اجتماعی نیز بهره گیری نمود. در این رویکرد تصویری از سیستم بر اساس بازخوردها و تأخیرهای موجود ایجاد می شود تا رفتار پویای سیستم ها ی پیچیده فیزیکی زیستی و اجتماعی بهتر فهمیده شود. در اینجا می توان گفت مهم ترین اصل اساسی که پویایی سیستم ها بیان می دارد این است که بازخوردها و تأخیرها رفتار سیستم ها را می سازند و پویایی رفتار سیستم نتیجه ساختار حاکم بر آن است.
منطق اصلی پویایی های سیستم مدل کردن ساختار سازمان ها با نمودارهای انباشت و جریان،ترکیب شده با ارتباطات علی و معلولی می باشد. رفتار سیستم در دنیای واقعی از طریق شبیه سازی کامپیوتری مورد بررسی قرار می گیرد. استرمن در کتاب پویایی شناسی سیستم تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهان پیچیده این گونه بیان می کند که پویایی های سیستم روشی برای افزایش یادگیری در زمینه سیستم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع اعتبار سازه، بهبود عملکرد، روش کوکران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پویایی سیستم، شبیه سازی، مدل سازی