پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، تامین کننده

دانلود پایان نامه ارشد

ز بر نیاز بازار ارائه می کنند. این تغییرات چالش های اجتناب ناپذیر و مسائل جدید لجستیک را برای همه تولید کنندگان پدید آورده است. در دهه های 1970 و 1980 شرکت ها عملیات تولیدی خود را کاملا تحت کنترل قرار دادند. این کار با استفاده از تولید علمی و برنامه ریزی مواد، زمانبندی و کنترل کارگاه و سیستم هایی نظیر برنامه ریزی منابع تولیدی و برنامه ریزی منابع انسانی انجام می شد. در دهه 1990 شرکت ها سعی کردند خود را در رده جهانی مطرح کنند. شرکت ها مدیریت جامع کیفیت را بکار بستند تا فرآیندهایشان را تحت کنترل درآورند و بهبود مستمر را پدید آورند، همچنین تکنیک های تولید بهنگام8و موجودی صفر نیز معرفی شدند تا کارخانجات بتوانند ار آنها بعنوان روشی برای کاهش هزینه و همزمان با آن بهبود در کیفیت استفاده کنند. اکثر این شرکت ها معتقدند که قدم بعدی که برای افزایش سود و سهم بازار باید بردارند، مدیریت زنجیره تامین کارا است.
در یک زنجیره تامین ابتدا مواد خام ساخته می شوند، سپس کالاها در یک یا چند کارخانه تولید و در نهایت به عمده فروشی ها یا مشتری تحویل می شوند. جهت کاهش هزینه و بهبود سرویس دهی، استراتژی های کارایی زنجیره تامین در سطوح مختلف زنجیره تامین باید در نظر گرفته شوند. زنجیره تامین شامل سازندگان مواد اولیه، مراکز تولیدی، انبارها، مراکز توزیع و عمده فروشی ها و نیز مواد خام، موجودی در حال ساخت و محصولات تمام شده اند که بین تامین کنندگان کارخانجات و مشتریان در جریانند. در دنیای رقابتی امروز زنده ماندن برای شرکت هایی که جدا از تامین کنندگان و دیگر شرکای تجاری فعالیت می کنند، مشکل شده است. شرکت ها همیشه دنبال کاهش هزینه ها و بطور همزمان افزایش کیفیت کالاها و خدمات خود هستند.
علاقمندی به مفهوم مدیریت زنجیره تامین از دهه 1980 تا به حال در حال افزایش بوده است. این علاقه هنگامی که شرکت ها مزایای همکاری تجاری با سایر شرکا را دیدند به شدت افزایش یافت. مفهوم مدیریت زنجیره تامین بر اساس تشکیل شبکه ارزشی است که شامل موجودیت های جداگانه می باشد. این موجودیت ها متعهد شده اند تا منابع و اطلاعات را برای رسیدن به هدف مدیریت تامین کنندگان و نیز مدیریت جریان مواد و قطعات مهیا کنند [3]
2-2 تعریف مدیریت زنجیره تامین
یک زنجیره تامین شامل همه بخش هایی است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در تکمیل نیازمندی های مشتری درگیر می باشند. زنجیره تامین، تنها در برگیرنده تامین کنندگان و تولیدکنندگان نبوده، بلکه علاوه بر آن بخش های حمل ونقل، عمده فروشان، خرده فروشان و حتی مشتری های آنان نیز از دیگر اجزاء زنجیره به حساب می آیند. در حقیقت، هدف اولیه هر زنجیره تامین، برآوردن نیازهای مشتریان می باشد و نتیجه این فرآیند، کسب سود و درامد برای تولیدکننده و دیگر عناصر درگیر در زنجیره خواهد بود. به طور کلی، حرکت مواد از تامین کنندگان به تولید کنندگان و سپس به توزیع کنندگان و خرده فروشان و در نهایت به مشتریان در طول زنجیره، سیر فعالیت های زنجیره تامین را نشان می دهد. در این میان، نمایش جریان های اطلاعاتی و مالی در طول زنجیره، از اهمیت بالایی برخوردار است. در یک زنجیره تامین، تولیدکننده ممکن است، مواد اولیه خود را به جای یک تامین کننده، از چندمین تامین کننده تامین نموده و از سوی دیگر محصولات خود را به تعداد زیادی توزیع کننده ارسال نماید. بنابراین، بسیاری از زنجیره های تامین به صورت شبکه های تامین می باشند.
زنجیره تامین سیستمی پویاست که در طول زمان تکامل می یابد. در واقع، نه تنها تقاضای مشتری و توانایی های تولید کننده در طول زمان تغییر می یابد بلکه روابط زنجیره تامین در طول زمان تکامل می یابد. به طور مثال، هر قدر که توان مشتری ها افزایش یابد، فشار بر تولیدکنندگان و تامین کنندگان برای تولید، برای تولید انبوه محصولات متنوع، با کیفیت بالا و در نهایت تولید محصولاتی مطابق با خواسته مشتری، افزایش خواهد یافت. هم چنین، حتی وقتی تقاضای مشتری برای محصولاتی خاص چندان تغییر نمی کند، سطوح موجودی و سفارش پس افت، در طول زنجیره تامین، به طور قابل ملاحظه ای نوسان می یابد. اما مدیریت زنجیره تامین به گونه ای دقیق چه معنی می دهد؟
مدیریت زنجیره تامین مجموعه رویکردهایی است که برای یکپارچه سازی کارایی تامین کنندگان، سازندگان، انبارها و فروشگاه ها، مورد استفاده قرار می گیرد. به طوری که کالا به مقدار مناسب در مکان مناسب و در زمان مناسب، تولید و توزیع شود، تا در نتیجه هزینه های کل سیستم را کمینه و در همان حال الزامات سطح خدمت را براورده سازد.
از این تعریف چند نکته را می توان استنباط نمود. اول اینکه، مدیریت زنجیره تامین هرگونه تسهیلاتی را که تأثیری بر هزینه دارد و نقشی را در منطبق ساختن محصول با نیازمندی های مشتری ایفا می کند، از عرضه کنندگان و امکانات تولیدی تا انبارها، مراکز توزیع، خرده فروش ها و فروشگاه ها در نظر می گیرد. در حقیقت در برخی تحلیل های زنجیره تامین لازم است تامین کنندگان تامین کنندگان و مشتریان مشتریان نیز در نظر گرفته شوند. دوم اینکه، هدف مدیریت زنجیره تامین، کارآمدی و اثر بخشی هزینه در تمامی سیستم است، بنابراین، هزینه های تمام اجزای سیستم از جمله هزینه حمل و نقل، توزیع، موجودی مواد خام، موجودی در حال ساخت و کالای ساخته شده باید کمینه شود.بنابراین، تنها بر کاهش هزینه های حمل و نقل یا کاهش موجودی ها تأکید نمی شود، بلکه بیشتر، اتخاذ نگرشی سیستمی در مدیریت زنجیره تامین مورد تأکید است.
دونالد9 [14]: سازنده و تامین کنندگانش، خریداران و مشتریان. به عبارت دیگر همه گروه ها در سازمانی گسترش یافته کار می کنند تا یک محصول را به بازار عرضه کنند که مشتری مایل است برای آن پول پرداخت نماید. این شرکت چند گروهی، بصورت یک سازمان گسترده عمل می کند و از منابع مشترک (افراد، فرآیند ها، تکنولوژی، معیارهای عملکردی) استفاده بهینه می کند تا به هم افزایی عملیاتی دست یابد و نتیجه، محصول یا خدمتی است با کیفیت بالا، هزینه کم و سهولت دسترسی.
مک کلان10 [15]، اعتقاد دارد مدیریت زنجیره تامین شامل یکپارچه سازی فرآیند های کسب و کار از استفاده کننده نهایی تا تامین کننده اولیه می باشد که محصول، خدمات و اطلاعاتی را مهیا می کنند که برای مشتری ایجاد ارزش می کند.
گاتورنا11 [16]مدیریت زنجیره تامین را به بیان لمبرت و کوپر [17] این چنین تعریف می کند : یک فلسفه یکپارچه کننده برای مدیریت جریان کل مواد در یک کانال توزیع از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی.
تعریف دانشگاه MITاز مدیریت زنجیره تامین : مدیریت زنجیره تامین یکپارچه عبارت است از یک رویکرد یکپارچه فرآیندگرا برای تامین12، تولید13، و توزیع محصولات و خدمات به مشتریان14.

2-3 اهداف مديريت زنجيره تامين:
مديريت زنجيره تامين، بعنوان يك نمونه عالي توليدي در جهت بهبود رقابتهاي سازماني در قرن بيست و يكم اهميت يافته است. در واقع با مديريت صحيح زنجيره تامين، لازم است بگونهاي حركت كنيم كه تا به اهداف زير برسيم:
الف. كاهش هزينههاي نوآوري و خلاقيت
ب . افزايش فروش سازمان
ج . بهبود هماهنگي و همخواني بين عرضه كنندگان و توزيع كنندگان
مدیریت زنجیره تامین بعنوان يك استراتژي رقابتي با هدف بهبود پاسخ و انعطاف پذيري سازمانهاي توليدي براي عرضه كنندگان و مشتريان، در نظر گرفته شده است. شركتها تلاش ميكنند تا راههايي در جهت بهبود انعطاف پذيري، پاسخگويي و رقابت پذيري با تغيير دادن استراتژيها، روشها و تكنولوژيهاي عملياتي پيدا نمايند. [18]
ميتوان گفت هدف نهايي زنجيره تامين، برآورده ساختن رضايت مشتري بر مبناي كسب سوددهي مناسب براي سازمان مي‌باشد.

2-4 اصول نظام مديريت زنجيره تامين:
اصل اول: تقسيم بندي مشتريان بر اساس خدمات مورد نياز آنها و طراحي انتخاب زنجيرة تامين به گونهاي كه ارايه خدمات به مشتريان در بخشهاي مختلف سوددهي مناسب و مورد نظر را داشته باشد.
اصل دوم: تنظيم شبكه لُجستيك با توجه به نيازهاي مشتريان و اصل سوددهي
اصل سوم: توجه به اطلاعات بازار و هم راستا نمودن زنجيرة تامين، يا به عبارت ديگر برنامه ريزي تقاضا با استفاده از پيش بينيهاي مستمر و تخصيص بهينه منابع
اصل چهارم: طراحي و توليد محصول با گرايش به نظرات مشتري و بالا بردن سرعت پذيرش تغييرات در زنجيرة تامين
اصل پنجم: مديريت راهبردي منابع عرضه به منظور كاهش هزينه مواد و خدمات مرتبط با آن
اصل ششم: طراحي راهبرد زنجيرة تامين به گونهاي كه قادر به پشتيباني سطوح مختلف تصميم گيري بوده و بتواند نمايي شفاف از جريان محصولات، خدمات و اطلاعات ارايه دهد.
اصل هفتم: انتخاب معيارهاي جامع عملكرد براي سنجش ميزان موفقيت در دستيابي كارآمد و موثر به خواستههاي مصرف كننده نهايي
مهمترين بخش يك نظام مديريت زنجيرة تامين، بخش استراتژي است كه در واقع موتور محرك اين نظام به حساب ميآيد. [4]

2-5 رويكردهاي زنجيرة تامين:
امروزه دربارة مديريت زنجيرة تامين و فن آوريهاي مربوطه، بازار بسيار مبهم و پيچيدهاي بوجود آمده است. فروشندگان تجهيزات و فن آوري مورد نياز مديريت SCM، بهينه سازي و پيشرفت زنجيرة تامين را عهدهدار هستند. درحاليكه تحليل دقيقي از پيچيدگيهاي زنجيرة تامين موجود نيست تا بتواند نظامهاي مديريت را در اين عرصه ياري رسانند. در شبكه اينترنت، مجلات و كتابها و مطالب متنوعي درباره بهينه سازي، راه حل مشكلات زنجيرة تامين و … يافت ميشود. طي چند سال اخير، فروشندگان و نظريه پردازان زنجيرة تامين، به دو گروه عمده تقسيم شدهاند كه هر گروه بر موضوعي خاص تاكيد دارد.
الف . گروه اول: تاكيد بر فن آوري اطلاعات
ب . گروه دوم: تاكيد بر لُجستيك
از ميان دو رويكرد ياد شده، رويكرد فن آوري اطلاعات قويتر است. پيروان و طرفداران اين رويكرد اعتقاد دارند كه اطلاعات، كليد پيشرفت زنجيرة تامين است همچنين اين گروه، بر برنامه ريزي گروهي و اطلاعات مشترك تاكيد دارد و سعي ميكند شركت هايي هماهنگ با تامين كنندگان و مشتريان ايجاد كند. پيروان اين رويكرد بر هماهنگي بخشها و قسمتهاي داخلي تاكيد دارند، بطوريكه بتوانند از يك مركز تحت كنترل، اين بخشهاي داخلي را تنظيم و هماهنگ كنند. گروه كوچكتر متكي به رويكرد دوم را طرفداران و پيروان لُجستيك تشكيل ميدهند. اين گروه به الگوي زنجيرة تامين سنتيتر تعلق داشته؛ و براي تنظيم دادههاي مختلف به منظور حل مشكلات طراحي از طريق تحليل و بهينه سازي، به استفاده از تحليلهاي آماري تاكيد دارد. چندين دهه از ايجاد اين رويكرد ميگذرد و با وجود آنكه پيروان آن دربارة امور مختلف، از قبيل مهندسي صنايع، لُجستيك و تحقيق در عمليات، از اين علوم و روشها استفاده بسياري بعمل ميآروند اما در امر فروش كالاهاي خود، موفق نيستند. بايستي توجه داشت كه هر دو رويكرد، براي شركتهاي متفاوتي مناسب هستند و براي شركتهاي جديد، نظرات مفيدي ارايه ميدهند.
لازم است ميان اين دو رويكرد، با توجه به تاكيدشان بر عملكرد شركتها، تمايز قائل شد. رويكرد فن آوري اطلاعات بر امر خارجي و بيروني يعني بركنش و واكنش يك شركت با شركتهاي ديگر تاكيد دارد در حاليكه رويكرد لُجستيك، بر امر دروني و داخلي، يعني بهبود عملكردهاي درون شركت تاكيد دارد. هر دو رويكرد پيشرفت زنجيرة تامين، ضروري و مكمل يكديگر مي‌باشند. شركتي كه پيشرفت خود را در هماهنگي محصولاتش با مشترياني كه قدرت خريد دارند، جستجو ميكند و شركتي كه پيشرفت خود را در افزايش توليد قابل انعطاف و بهينه سازي هزينة شبكة توزيع اش ميجويد، هر دو ممكن است به نتايج يكساني برسند [5]

2-6 مراحل تصميم گيري15 در زنجيرة تامين:
يك مديريت زنجيرة تامين موفق احتياج به تصميم گيريهاي مختلف مرتبط با جريان اطلاعات، محصولات و سرمايه دارد. اين تصميمات را ميتوان با توجه به ماهيت تصميمات و افق زماني در 3 گروه قرار دارد:
2-6-1 طراحي16 يا تغيير استراتژي زنجيرة تامين:
در اين مرحله، شركت تصميم ميگيرد كه زنجيرة تامين

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع آموزش هنر، مشارکت مردم، آداب و رسوم Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، تکنولوژی اطلاعات