پایان نامه ارشد رایگان درمورد روانگردان

دانلود پایان نامه ارشد

يك بار هنگام مرگ. با مصرف ماده DMT نيز فرد وارد حالت خلسه مي شود و براي حدود ۳ تا ۵ دقيقه ديگر متوجه هيچ چيز از اطراف خود نمي شود. خيلي كم پيش مي آيد فردي براي ۱۰ دقيقه در اين حالت باقي بماند. عمده شيوه مصرف اين ماده استنشاقي از طريق بيني است. این ماده یکی از توهم زاهای طبیعی است که در جنگل هاي گرمسيري استراليا و آمريكاي جنوبي از صمغ يك درخت خاص گرفته مي شود. در گذشته بومي ها به خصوص در آمازون نوشيدني اين ماده را تهيه مي كردند و براي ارتباط با ارواح و مراسم مذهبي شان آن را مي نوشيدند. نشئگي اين ماده حداكثر ۱۰ دقيقه است و حدوداً يك گرم از آن براي ۳۰ نفر كافي است. (جودکی, 1392, ص. 17; چیت گران, 1392, ص. 16)
دی متیل تریپتامین( DMT )
قارچ جادویی (magic mushroom) :
یكي ديگر از موادي است كه فازي شبيه به اسيد دارد. ماده اوليه پرورش اين قارچ سمي از انگليس وارد مي شود. اين ماده خاصيت روانگردان بسيار شديدي دارد و اگر زياد مصرف شود ضربان قلب و تنفس را كاهش مي دهد و به صفر مي رساند. اين ماده به صورت كشيدني، مخلوط شده با توتون، دم كردني، خشك شده در سالاد و… مصرف مي شود. عملكرد LSD و قارچ خيلي به هم شباهت دارند. (جودکی, 1392, ص. 17; چیت گران, 1392, ص. 16)
( قارچ جادویی )

NDMA :
قرص NDMA نوعي ماده محرك شبيه به قرص اكس است. اين ماده توهمات آسيب رسان شديد همراه با ترس ايجاد مي كند. (جودکی, 1392, ص. 17; چیت گران, 1392, ص. 16)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مواد مخدر، مصرف کنندگان، روانگردان، استان خراسان جنوبی Next Entries پایان نامه درباره هیئت مدیره، ارتباط معنی دار، حاکمیت شرکتی، تبدیل وجه نقد