پایان نامه ارشد رایگان درباره 1725.6، 5176.7،

دانلود پایان نامه ارشد

Passing
5″
125
0
0
100.00
4.24″
106
440
440
98.47
4″
100
437.2
877.2
96.95
3.5″
90
428.5
1305.7
95.46
3″
75
419.9
1725.6
94.00
2.5″
63
0
1725.6
94.00
2″
50
406.5
2132.1
92.59
1.5″
37.5
403.6
2535.7
91.18
1″
25
400.7
2936.4
89.79
3/4″
19
397.8
3334.2
88.41
1/2″
12.5
395
3729.2
87.03
3/8″
9.5
392.1
4121.3
85.67
1/4″
6.3
389.2
4510.5
84.32
#4
4.75
386.3
4896.8
82.97
#8
2.36
279.9
5176.7
82.00
#10
2
0
5176.7
82.00
#16
1.18
1961.4
7138.1
75.18
#20
0.85
1958.6
9096.7
68.37
#30
0.6
1955.7
11052.4
61.57
#40
0.425
1952.8
13005.2
54.78
#50
0.3
1949.9
14955.1
48.00
#60
0.25
1947.1
16902.2
41.23
#100
0.15
1944.2
18846.4
34.47
#200
0.075
1860.8
20707.2
28.00
Pan

8052.80

Hydrometer Data

Time
Reading
Temperature
Soil Diameter (mm)
% Passing
0.5
45
22
0.057
27.8
1
40
22
0.0421
24.7
2
34
22
0.0312
21
5
28
22
0.0206
17.3
15
23
22
0.0123
14.2
30
17
22
0.009
10.5
60
15
22
0.0064
9.2
250
11
22
0.0032
6.8
1440
3
22
0.0014
1.8

SIEVE DATA SHEET

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره Sample، Wt.(g):، Dry Next Entries پایان نامه با کلید واژه های جامعه مدرن، فلسفه هنر