پایان نامه ارشد رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، یادگیری مشارکتی، مهارتهای اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

به دانش‏آموزان در تهیه اصول و راهنماهای انجام کار در گروه‏ها و مداخله در گروه‏ها در مواقع ایجاد مشکل و بحران با منحرف شدن گروه از حرکت در جهت اهداف و … از وظایف معلم می‏باشد (ملازهی، 1391).

اثرات کاربرد روش مشارکتی (جیگ ساو)
جاکوبز و همکاران (2011) با نتیجه گیری از تحقیقات انجام نشده عنوان نموده اند که دانش‏آموزان با استفاده از یادگیری مشارکتی می‏توانند از مزایای زیر برخوردار شوند:
– دستاوردهای علمی خویش را بهبود بخشند.
– علی رغم سطح پیشرفت قبلی یا نیازهای فردی دیگر به طور فعال تر درگیر در موضوعات با دانش‏آموزان دیگر شوند.
– انگیزه برای یادگیری افزایش می‏یابد.
– دانش‏آموزان در قبال یادگیری خود و دیگران احساس مسئولیت بیشتری می‏نمایند.
– مدت زمان درگیری انجام وظیفه و کار افزایش می‏یابد.
– مهارت‏های اجتماعی را بهبود می‏بخشد.
– عشق به مدرسه را افزایش می‏بخشد.
– نگرش دانش‏آموزان را نسبت به یادگیری مدرسه و همسالان خود بهبود می‏بخشد.
– توانایی ارزش قائل شدن و ملاحظه دیدگاه‏های متنوع را افزایش می‏دهد.
– فرصت بیشتری به معلم برای مشاهده بررسی یادگیری دانش‏آموزان می‏دهد.
جاکوبز و همکاران (2002) نیز به برخی اثرات روش مشارکتی (جیگ ساو) در کلاس درس از دیدگاه صاحب نظران مختلف اشاره می‏نماید که بدین شرح می‏باشند:
1- یادگیری متون و راهبردهای جدید از همکلاسان (هنز59، 1990)
2- رشد تفکر انتقادی در شاگردان (دیویدسم60 و دیگران، 1992)
3- تقویت عزت نفس شاگردان (برونر61، 1994)
4- افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان (ویتور62 و دیگران، 1995)
5- تقویت احساس مسئولیت دانش‏آموزان در برابر یادگیری خود و سایرین (برونز و سایرین، 1995)
6- تقویت نگرش مثبت شاگردان نسبت به یادگیری علم و دانش (رونالد، 1997)
7- تقویت مهارت‏های خودرهبری (رونالد، 1997)
8- تقویت پشتکار شاگردان برای حل مسائل درسی (رونالد، 1997)
9- تقویت مهارت‏های کلاس (ارتباطی-اجتماعی دانش‏آموزان) (فارل63، 1999)
10- افزایش پیشرفت تحصیلی همه دانش‏آموزان اعم از قوی، متوسط و ضعیف (هرید64، 2000؛ هانگ، 200 و سی، 2001، به نقل از ملازهی، 1391)
رابرت (2002) در بحث مربوط به مزایای به کارگیری روش جیگ ساو به موارد زیر اشاره می‏نماید:
– عزت نفس را در دانش‏آموزان می‏پروراند (جانسون و جانسون، 2006)
– با تجارب یادگیری بیشتر، رضایت خاطر دانش‏آموزان را بهبود می‏بخشد.
– نگرش مثبت را به مواد آموزشی افزایش می‏دهد.
– چالش برانگیزی بیشتر بدون این که میزان کار در مدت معین را نامعقول سازد (فلور65، 2007)
– فراهم سازی درک عمیق تر برای دانش‏آموزان (فلور، 2009)
– منجر به تولید بیشتر و بهتر به سوالات (فلور، 2009)

محدودیت‏های کاربرد روش مشارکتی (جیگ ساو)
1- به اعتقاد بعضی از صاحبنظران این رویکرد برای همه شاگردان به یک اندازه نمی تواند سودمند باشد و دانش‏آموزانی که عملکرد بالایی دارند از روش یادگیری رقابتی بیشتر از یادگیری مشارکتی بهره می‏برند (انویوبازی، 2011؛ به نقل از قهرمانی، 1390).
در رابطه با این اعتقاد صاحبنظرن بسیاری پاسخ گفته اند: مثلا وب می‏گوید: “دانش‏آموزان قوی به اندازه دانش‏آموزان ضعیف سود می‏برند چون آنها به خاطر موقعیتشان از سوی گروه تشویق می‏شوند و اعتماد به نفس پیدا می‏کنند (وب، 2011، ص147، به نقل از قهرمانی، 1387).
فلور می‏گوید: دانش‏آموزان قوی از طریق این رویکرد به درک عمیق تر مطالب درسی نائل می‏شوند (فلور، 2011)
بیشتر صاحب نظران این عقیده را مورد تأکید قرار داده اند این که روش مذکور می‏تواند برای همه دانش‏آموزان با توانایی‏های مختلف مفید باشد مثلا اگر معلم نقش و وظیفه‏ی هر یک از دانش‏آموزان را دقیقا در داخل گروه مشخص نماید، محدودیت‏هایی که انوویوبازی، کوهن یا دیگران مطرح می‏کنند به حداقل می‏رسد.
2- یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) تنها داروی حل مشکلات آموزشی کلاس درس نیست و به همین منظور بهتر است در کنار آن از سایر روش‏های آموزشی استفاده شود، این روش در تمام رشته‏های درسی قابل اجراست و بدون تردید معلم پس از اجرا باید نقاط قوت و ضعف اجرای روش را شناسایی نماید تا در آینده نقاط ضعف را کاهش و نقاط قوت را افزایش دهد. (شافر66، 2012؛ به نقل از قهرمانی، 1387).
3- زمانی که در یک پایه تحصیلی رویکرد یادگیری مشارکتی برای اولین بار اجرا می‏شود دانش‏آموزان به دلیل این که به روش‏های توضیحی، عادت کرده اند و بیشتر شنونده منفعل بوده اند هر تغییر یا ضعیف غیرعادی در کلاس در آنها گردید ایجاد می‏کنند به ویژه اگر در وضعیت‏های قبلی در قالب همان روش سخنرانی و توضیحی خوب کار شده باشد، در این صورت باید به آنها حق داد که هر تغییری را زیر سوال ببرند یا دچار تردید و نگرانی شوند هم چنین در ابتدای کاربرد این روش دانش‏آموزان تصور می‏کنند که همه کارها را آنها انجام می‏دهند معلم هیچ اقدامی انجام نمی دهد اما پس از گذشت مدتی این روش جای خود را باز کند و تصور دانش‏آموزان تا حدود زیادی تغییر می‏کند و به مرور که معلم در کاربرد این مهارت بیشتر کسب می‏کند دانش‏آموزان اعتقاد بیشتری به سودمندی آن پیدا می‏کنند (هرید،2012؛ به نقل از قهرمانی، 1387).
4- اجرای موفقیت‌آمیز این روش مستلزم همکاری خانواده با مدرسه است بنابراین والدین دانش‏آموزان باید در زمینه‏ی فواید کاربرد آن آگاه شوند (بروفر و دیگران، 2012؛ به نقل از قهرمانی، 1387)
5- برخی بر این باورند که یادگیری مشارکتی احساس مسئولیت شاگردان را در زمینه یادگیری خودشان کاهش می‏دهد. (کول و چان، 2012) اما نظرگاه‏ها و پژوهش‏ها نشان دادند که طراحی و اجرای درست یادگیری مشارکتی احساس مسئولیت را در قبال یادگیری خود و سایرین افزایش می‏دهد.
6- اجرای موثر این روش مستلزم توانایی معلم در زمینه برنامه ریزی و اداره موثر کلاس درس است. (بروفر و دیگران، 2012؛ به نقل از قهرمانی، 1387).
7- برخی از معلمان بر این باورند که نمی توانند روش یادگیری مشارکتی را در کلاس‏های پرجمعیت به کار ببندند و لازمه اجرای این رویکرد این است که دانش‏آموزان کلاس کمتر از 30 نفر باشد (هرید، 2012) در حالی که می‏معتقد است این رویکرد را در کلاس‏های پرجمعیت تجربه کرده و نتایج مثبت گرفته است (می، 2012). همچنین گزارش شده که این روش برای کلاس‏های بیش از صد نفر هم موثر واقع شده است.
8- چنانچه این روش به خوبی اجرا نشود انگیزه دانش‏آموزان قوی هم نسبت به انجام دادن تکالیف و ارائه گزارش‏ها کاهش می‏یابد (کوهن، 2012). آموزش موثر معلمان کارآمدی اجرای این رویکرد را افزایش می‏دهد (قهرمانی، 1391، ص47)
9- دانش‏آموزانی که از نظر پیشرفت تحصیلی در سطح پایین قرار دارند ممکن است تلاش و فعالیت کمتر داشته باشند (کوهن، 2012) نظارت معلم و تعیین دقیق و وظایفه دانش‏آموزان در هر گروه این محدودیت‏ها را کاهش می‏دهد.

تحقیقات انجام شده در داخل کشور
کنعانی (1378) به “بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی در مقایسه با آموزش سنتی (سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر و پسر پایه اول متوسطه شهرستان مرودشت” پرداخت. این پژوهش بر روی 100 نفر (50 دختر و 50 پسر) از دانش‏آموزان انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که یادگیری مشارکتی بیشتر از یادگیری سنتی موجب افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان می‏شود. همچنین یادگیری مشارکتی تأثیر یکسانی بر پیشرفت تحصیلی پسران و دختران دارد و به علاوه دانش‏آموزان قوی، متوسط، ضعیف به یک میزان از یادگیری سود می‏برند.
پژوهشی تحت عنوان «تأثیر یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دارای اختلال یادگیری در درس ریاضی و خواندن دانش‏آموزان ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر کرج» توسط مریم امین‏زاده تبریزی در سال تحصیلی 81-1380 انجام شده است که فرضیه‏های پژوهش عبارتند از:
1- آموزش از طریق روش مشارکتی به دانش‏آموزان دچار اختلال یادگیری در خواندن به افزایش پیشرفت تحصیلی این دانش‏آموزان در درس خواندن (قرائت فارسی) منجر می‏شود.
2- آموزش از طریق روش مشارکتی به دانش‏آموزان دچار اختلال یادگیری در حساب به افزایش پیشرفت تحصیلی این دانش‏آموزان در درس ریاضی منجر می‏شود.
جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل تمام دانش‏آموزان دختر دچار اختلال یادگیری در خواندن و حساب مدارس ابتدایی شهرستان کرج بود و گروه نمونه‏ای شامل 64 نفر از ناحیه 3 آموزش و پرورش شهرستان کرج (انتخاب این ناحیه به شکل تصادفی از بین 4 ناحیه بوده است) به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. نتایج بررسی آماری نمره‏های پیش‏آزمون و پس‏آزمون گروه‏های آزمایش و گواه نشان داد که پس از آموزش فوق، تفاوت معناداری بین نمره‏های گروه ها وجود دارد. یعنی آموزش به روش مشارکتی منجر به افزایش پیشرفت تحصیلی گروه‏های آزمایشی شده و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است (بذرگری، 1381).
تحقیقات نشان داده است که یادگیری مشارکتی در مقایسه با یادگیری انفرادی در پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد از جمله مبین، 1381 پژوهشی را با عنوان «تأثیر روش یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش‏آموزان پسر سال سوم راهنمایی منطقه آموزش و پرورش بخش انار» از توابع رفسنجان انجام داد که این نتایج به دست آمد. پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزانی که با روش یادگیری مشارکتی به یادگیری پرداخته بودند بیشتر از دانش‏آموزانی بود که با روش یادگیری انفرادی به یادگیری پرداخته بودند هم چنین در این تحقیق مشخص شد که در پیشرفت تحصیلی در تلفظ انگلیسی بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری وجود نداشت. (اکبری، 1381)
در پژوهشی تحت عنوان “مطالعه تأثیر روش تدریس جیگ ساو و بر رشد مهارت‏های اجتماعی پایه دوم راهنمایی شهر ایرانشهر” توسط امین ملازهی در سال 81-1380 انجام شده است. چنین نتیجه گیری می‏شود که روش تدریس جیگ ساو بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پایه دوم راهنمایی شهر ایرانشهر تأثیر معنی دار دارد. این پژوهش که از بین 2054 دانش‏آموز که از این تعداد 1091 دانش‏آموز پسر و 963 دانش‏آموز دختر بوده است و با شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه‏ای 80 دانش‏آموز از بین مدارس راهنمایی شهر ایرانشهر صورت پذیرفت با روایی محتوایی آزمون اساتید علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت تأیید شده و پایایی این تحقیق با روش آلفای کرونباخ 83/0 به دست آمد که حاکی از تأثیر روش تدریس جیگ ساو بر رشد مولفه‏های اجتماعی کلی دانش‏آموزان می‏باشد.
قراملکی (1386) در پژوهش خود با عنوان تأثیر روش تدریس فعال در رشد مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان مورد مطالعه قرار داد که نتایج زیر حاصل گردید:
– اثر روش تدریس بارش مغزی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان مثبت بوده است.
– اثر روش تدریس فعال حل مسأله بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان مثبت بود هاست.
– اثر تدریس بارش مغزی در مقایسه با روش تدرس حل مسأله بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان بیشتر بوده است.
فضلی در سال (1387) طی پژوهشی با عنوان “بررسی مقایسه‏ای تأثیر روش تدریس فعال و غیرفعال به پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان” نشان می‏دهد که بیان نمرات درس، رتبه‏های مهارت برقراری ارتباط و رتبه‏های نگرش عاطفی دانش‏آموزان دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. علاوه بر این نمرات امتحان نهایی، رتبه مهارت و نگرش دانش‏آموزان گروه آزمایش از گروه شاهد بیشتر است.
طبری (1387) در تحقیقی با عنوان بررسی مقایسه‏ای اثرات آموزشی روش‏های فعال تدریس افزایش میزان مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان پایه چهارم ابتدایی استان مازندران بیان می‏دارد که روش‏های نوین فعال تدریس باعث پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانش‏آموزان می‏گردد.
فرخی (1389) در تحقیقی با عنوان اثربخشی روش تدریس همیاری بر انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش‏آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه 7 شهر مشهد در سال تحصیلی 89-88 بیان داشت که روش تدریس همیاری بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر پایه پنجم موثر بوده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، آموزش مهارت، تشویق و تنبیه، کیفیت یادگیری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، روش یادگیری مشارکتی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی