پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، روش یادگیری مشارکتی، مسئولیت پذیری، مهارت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

همسالان کامل می‏کنند ولی نقطه نظرات مشترک طرفداران آنها را در زمینه یادگیری مشارکتی در موارد زیر بیان می‏کنند:
1-از طریق بازخورد دوطرفه و بحث
2-همکاری بین اعضای گروه
3-تجربه ارتباط با همسالان
4-تعامل میان اعضای گروه

روش‏های یادگیری مشارکتی
اسلاوین (2011) در یک جمع بندی از تحقیقات انجام شده در زمینه یادگیری مشارکتی را معرفی می‏نماید که در تازه‏ترین تحقیقات به کار گرفته شده اند و اثربخشی خود را در دستاوردها نشان داده و مورد تأیید قرار گرفته اند این شیوه‏ها عبارتند از:

گروه‏های پیشرفت تیمی دانش‏آموزان50
در این شیوه دانش‏آموزان به گروه‏هایی که از 4 تا 5 نفر تشکیل می‏شود تقسیم می‏شوند در این گروه‏ها دانش‏آموزان از لحاظ جنسیت، نژاد، زمینه‏های خانوادگی و فرهنگی، تجربیات قبلی و … متفاوت می‏باشند. روش فوق برای تدریس دروسی که زمینه‏های علمی محض دارند مانند ریاضیات، محاسبات و کاربردهای ریاضی، دستور زبان و کاربردهای آن، جغرافیا و … بسیار مناسب است.

روش مسابقه‏ی تیمی یا رقابت و مسابقه‏ی تیمی51
در این شیوه روش تدریس معلم و کارگروهی کاملا شبیه روش قبلی است ولی تفاوت آنها در این است که دانش‏آموزان به جای شرکت در آزمون در مسابقات هفتگی شرکت می‏کنند، نمره‏هایی که هر برنده برای تیم خود کسب می‏کند بدون توجه به سطحی که د رآن به رقابت پرداخهت است محاسبه می‏شود این بدان معناست که برای دانش‏آموزان ضعیفی که با همطرازان خود به رقابت می‏پردازند و دانش‏آموزان ممتازی که با تیم‏هایی که نمره‏های بالا را کسب کرده اند شانس یکسانی برای کسب موفقیت داده می‏شود.

یادگیری انفرادی با یاری گرفتن از تیم
در این روش نیز تیم‏های چهار نفری دانش‏آموزان که در سطوح کارایی متفاوت هستند تشکیل می‏شود و به تیم‏هایی که عملکرد مطلوب داشته باشند گواهینامه اعطاء می‏شود.
با این حال تفاوت‏هایی میان این روش با روش‏های قبل به چشم می‏خورد. برای نمونه در دو روش پیش آموزشی دانش‏آموزان به صورت جمعی و یکسان ارائه می‏شود ولی در این روش یادگیری مشارکتی با آموزش فردی در می‏آمیزد به علاوه دو روش قبلی برای تدریس بسیاری از موضوعات در اغلب پایه‏ها مناسب می‏باشد در صورتی که روش فوق مختص آموزش ریاضیات در پایه دوم تا بالاتر طراحی شده است.
در روش حاضر دانش‏آموزان بر اساس یک آزمون جایابی رتبه بندی می‏شوند و سپس مطابق با سرعت یادگیری خود به فراگیری مشغول می‏شوند در مجموع می‏توان گفت که اعضای یک تیم هر یک به مطالعه و یادگیری مباحث گوناگون مشغول می‏شود هم تیم‏ها با استفاده از برگه پاسخنامه به کنترل کار و کمک به حل مشکلات یکدیگری می‏پردازند. آزمون‏های نهایی هر مبحث بدون کمک هم تیم‏ها پاسخ داده می‏شود و آنها را سرگروه‏ها تصحیح می‏کنند معلمان هر هفته تعدادی از بخش‏های مطالعه شده‏ی دانش‏آموزان هر تیم را محاسبه می‏کنند و بر اساس تعداد آزمون‏های برگزاری شده امتیازات کسب شده و امتیازات اضافی مربوط به تکالیف شب که تیم‏هایی که بالاترین سطح قرار می‏گیرند گواهینامه یا جوایز گروهی دیگر اعطا می‏کنند.

قرائت و نگارش تلفیقی مشارکتی52
در این روش که در حقیقت برنامه‏ای جامع برای آموزش قرائت و نگارش در سال‏های خیر دوره ابتدای است جدیدترین شیوه یادگیری مشارکتی به شمار می‏رود. در این روش معلمان به شیوه‏ی برنامه‏های سنتی از تشکیل گروه‏های قرائت استفاده می‏کند و دانش‏آموزان را به تیم‏های مختلف که از دو جفت دانش‏آموز تشکیل شده است تقسیم می‏کنند. هنگامی که معلم به آموزش یکی از تیم‏ها اشتغال دارد تیم‏های دیگر به یک سلسله فعالیت‏های شناختی نظیر قرائت در حضور همدیگر، بحث در مورد چگونگی نگارش یک داستان، خلاصه کردن داستان، املاء کلمه‏ها و سخت معنی مشغول می‏شوند در صورتی که تقسیم کلاس به گروه‏های قرائت همگن ممکن نباشد همه دانش‏آموزان کلاس به منزله یک تیم واحد رد جریان یادگیری با یکدیگر مشارکت می‏کنند. در طول ساعت‏های تدریس زبان دانش‏آموزان به فعالیت‏هایی از قبیل نگارش اصلاح و ویراستاری آثار یکدیگر در تهیه مقدمات انتشار کتاب از سوی تیم مشغول می‏شوند. در اکثر فعالیت‏های روش مذکور دانش‏آموزان درس را که معلم ارائه کرده است به صورت تیمی مطالعه کرده و تمرین‏ها و آزمون‏های مربوط به آن نیز به صورت تیمی انجام می‏دهند این بدان معناست که تا زمان اعلام آمادگی همه‏ی اعضای یک تیم دانش‏آموزان مورد آزمایش قرار نخواهد گرفت. گواهینامه نیز بر اساس میانگین عملکرد همه‏ی اعضای تیم را در روش قرائت و نگارش اعطاء می‏شود.

تقسیم موضوع به بخش‏های مختلف (جیگ ساو)53
این روش یکی از الگوهای روش تدریس مشارکتی است که برای محیط‏های آموزشی مناسب می‏باشد و در سال 1978 توسط آرونسو به کار برده شده. در این روش فراگیران به گروه‏های 4 تا 5 نفره تقسیم می‏شوند. آرونسون گروه‏های 6 نفره تشکیل داد، ولی امروزه با توجه به نتایج تحقیقات بسه به شرایط، تعداد اعضای گروه فرق می‏کند.

روش جیگ ساو یک متد ویژه مشارکتی است که نزدیک به 3 دهه پیشینه موفقیت سودمندی را در ابعاد مختلف تربیت به همراه دارد، توانسته است در کاهش تضادها و نابرابر یهای نژادی، ایجاد جوش و پویایی یادگیری، نقش ارزنده‏ای را ایفا نماید (رابرت54، 2011).
روش جیگ ساو یکی از ویژگی‏های برجسته را نسبت به سایر روش‏های ویژه یادگیری مشارکتی دارد که در آن افراد، تیم‏های ویژه و تخصصی پیرامون آن قسمت از بحث یا موضوعی که انتخاب کرده اند، تشکیل می‏دهند و این امر فرصت ویژه‏ای برای تمرین مهارت مسئولیت پذیری و سایر مهارت‏های اجتماعی است (آرونسون55، 2011).
این روش که ابتدا به وسیله آرونسون و همکاران در سال 1978 میلادی طراحی شد در این روش دانش‏آموزان برای کار کردن روی موضوع درسی که به بخش‏های مختلف تقسیم شده است تیم‏های 4 تا 6نفره تشکیل می‏دهند برای مثال یک سفرنامه را می‏توان به بخش‏های گوناگون از قبیل سال‏های مسافرت اتفاق‏هایی که در طول این سفر پیش آمده، نتایج سفرنامه و مسائل مهم را تقسیم کرد، در این روش هر یک از اعضاء به مطالعه بخش ویژه‏ی خود می‏پردازد سپس اعضای تیم‏های مختلف که بخش‏های مشترکی را مطالعه کرد هاند به منظور بحث و بررسی پیرامون مطلب مذکور یک گروه تخصصی تشکیل می‏دهند پس از آن هر یک به تیم خود بازگویی کردند و به منظور آموزش بخث خود به اعضای تیم در نوبت قرار می‏گیرند از آنجا که تنها راه فراگیری بخش‏ها شنیدن دقیق توضیحات هم تیم هاست انگیزه توجه به مطالب و کار هم تیم‏ها در سایرین تقویت می‏شود.
روش جیگ ساو یکی از ویژگی‏های برجسته را نسبت به سایر روش‏های ویژه یادگیری مشارکتی دارد که در آن افراد، تیم‏های ویژه و تخصصی پیرامون آن قسمت از بحث یا موضوعی که انتخاب کرده اند، تشکیل می‏دهند و این امر فرصت ویژه‏ای برای تمرین مهارت مسئولیت پذیری و سایر مهارت‏های اجتماعی است. (آرونسون، 2011)
در کلاس‏های مبتنی بر الگوی جیگ ساو از الگوی یادگیری مشارکتی استفاده می‏شود این الگو دقیقا مانند پازل (جورچین) است. در جیگ ساو نیز شرکت هر یک از دانش‏آموزان مانند هر تکه از یک پازل برای تکمیل کردن و فهمیدن کاملا ماحصل و نتیجه نهایی ضروری است. اگر نقش هر دانش‏آموز بنیادی باشد پس وجود هر دانش‏آموز نیز ضروری است و این به طور دقیق همان چیزی است که سبب موثر واقع شدن این استراتژی شده است (بهرنگی و آقایاری، 1383).

فرایند روش جیگ ساو را می‏توان به صورت زیر تقسیم نمود:

گروه دانش‏آموزان کلاس درس

گروه الف
1 2 3 4

گروه ب
1 2 3 4

گروه ج
1 2 3 4

گروه د
1 2 3 4

گروه‏های تخصصی(1)

گروه‏های تخصصی(2)

گروه‏های تخصصی(3)

گروه‏های تجمعی
شکل 1-2 فرایند روش جیگ ساو

فرایند روش جیگ ساو (بهرنگی و آقایاری، 1383)
بعد از اجرای این فرایند معلم بایست به ارزیابی میزان یادگیری دانش‏آموزان در موضوعات مد نظر بپردازد. بایستی برآورد نماید که آیا همه دانش‏آموزان در فرایند یادگیری فعالیت داشته اند یا خیر؟ علاوه بر این بایستی از دانش‏آموزان نیز خواسته شود که به ارزیابی آموخته‏های خود و دیگر اعضای گروه اقدام نمایند و سپس بایستی اهداف و مباحث یادگیری برای جلسه بعد را مشخص نمود و جلسه درس را خاتمه داد.

روش آموختن با هم56
این شیوه را جانسون و جانسون در سال 1987 ابداع نموده اند. در این روش دانش‏آموزان در گروه‏های ناهمگن 4 تا 5 نفره مشغول انجام تکالیف خود می‏شوند. نتایج کار گروهی روی یک ورقه منعکس می‏شود و مبنای دریافت نمره یا روش‏های گروهی همین کار مشترک است محور اصلی موفقیت در این روش یادگیری مشارکتی فعالیت‏های درون گروهی مشترک و تشکیل جلسه‏های مباحث منظم درباره‏ی چگونگی بهتر انجام دادن یک کار گروهی است.

روش پژوهش گروهی
این روش به وسیله شلوموساران و بیل شاران در دانشگاه تلاویو طراحی شد این روش در اصل یک طرح عمومی اداره‏ی کلاس درس است که طبق آن دانش‏آموزان در گروه‏های کوچک با استفاده از روش‏های مشارکتی بحث‏های گروهی و برنامه ریزی مشارکت فعالیت می‏کنند در این روش دانش‏آموزان به گروه‏های 2 تا 6 نفره تقسیم می‏شوند. پس از انتخاب عنوان مورد مطالعه هر گروه آن را به بخش‏های کوچک تر تقسیم می‏کند و هر بخش را یکی از اعضاء مطالعه می‏کنند در آخرین مرحله هر یک از گروه‏ها مجموع آموخته‏ها و یافته‏های خود را به صورت یک کار گروهی به بقیه کلاس ارائه می‏دهند.

جدول 1-2 مقایسه فعالیت‏های گروه‏های مشارکتی با فعالیت‏های گروه‏های کوچک
گروه‏های همیار
گروه‏های کوچک
همبستگی مثبت وجود دارد یا همه نجات می‏یابیم یا همه غرق می‏شویم. گفتگوی رو در رو
هیچ همبستگی وجود ندارد دانش‏آموزان معمولا برای خودشان کار می‏کنند. به ندرت جواب هایشان را با یکدیگر مقایسه می‏کنند.
پاسخگویی فردی وجود دارد هر دانش‏آموز باید بر تمام مطالب مسلط باشد.
بازخورد را به روی دوش دیگران گذاشتن بعضی از دانش‏آموزان اجازه می‏دهند تمام کار یا بیشتر کار را دیگران انجام دهند.
معلم مهارت اجتماعی لازم را برای کارگروهی آموزش می‏دهد.
مهارت‏های اجتماعی را به طور نظام مند نمی آموزند.
معلم رفتار دانش‏آموزان را زیر نظر دارد. بازخورد و بحث دربره رفتار دانش‏آموزان
رفتار دانش‏آموزان مستقیما مورد مشاهده قرار نمی گیرد. معلم اغلب با دانش‏آموزان دیگر کار می‏کند و یا درس جلسه‏ی بعد را آماده می‏کند. هیچ نوع گفتگویی در مورد این که دانش‏آموزان چطور با یکدیگر کار کردند انجام نمی شود. حداکثر ممن است گفته شود کار خوبی بود سعی کنید زنگ دیگر در هنگام کار کمتر شلوغ کنید.

مقایسه فعالیت‏های گروه‏های مشارکتی با فعالیت‏های گروه کوچک: الیس و والن
(ترجمه رستگار و ملکان، 1379)
گروه‏های مشارکتی با مشخصه‏ها و ویژگی‏هایی که برای این نوع یادگیری برشمرده شد از سایر گروه‏های بدون رویکرد مشارکتی متمایز می‏گردند. الیس و والن (ترجمه رستگار و ملکان) تفاوت فعالیت در گروه‏های کوچک را با گروه‏های همیاری به شرح جدول زیر توصیف می‏نمایند. جاکوبز57 و همکاران (2002) برخی تفاوت‏های میان آن کلاس‏هایی که تشویق کننده‏ی مشارکت و همیاری می‏باشند و آن کلاس‏هایی که منع کننده‏ی مشارکت می‏باشند را به شرح جدول زیر ذکر می‏نمایند (به نقل از قلتاش، 1383).
جدول 2-2 تشویق کننده‏ی مشارکت و منع کننده‏ی مشارکت
کلاس درس مشارکتی
کلاسی که منع کننده مشارکت است
به آنچه که هم ردیفان می‏دهند نگاه کنند، از آنان یاد بگیرند به آنها کمک کنید و با ا یده‏های آن‏ها شریک شوید.
نگاه به نوشته‏های خودتان کنید.
با بغل دستی به منظور مبادله‏ی ایده ها، مباحث توضیح دادن پیشنهاد کردن و سوال کردن هم صحبت شوید.
کار خود را انجام دهید و بگذارید همه کارشان را انجام دهند.
اگر احتیاج به یاری دارید از هم گروهی‏ها و دیگران کمک بخواهید قبل از اینکه معلم تقاضای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، روش یادگیری مشارکتی، انسجام اجتماعی، پیشرفت تحصیلی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، یادگیری مشارکتی، مهارتهای اجتماعی