پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، حقوق بین الملل، اسرای جنگی، جنایات جنگی

دانلود پایان نامه ارشد

به این مسئله به نظر می رسد از آن جا که کنوانسیون ژنو 4 گانه 1949 بخشی از قواعد آمره مذکور و بیان و تدوین نموده , تا حد زیادی ویژگی های مربوط به این قواعد از جمله تخطی ناپذیری را داراست . لذا دول در نقض مفاد آن دارای مسئولیّت بین المللی می باشند اگر دولی به این تعهدات خود طبق حقوق بشر دوستانه عمل نکنند، در قبال عمل خود مسئولند، اما اگر افراد و اشخاص به تعهدات خود عمل نکنند آن ها هم در قبال عمل خود مسئولیّت دارند . اگر جنایت جنگی رخ دهد به طوری که باعث این است که جلوگیری نمایند از این که جنایات جنگی رخ ندهد، جنایات جنگی این که فرماندهان عملی را انجام دهند که به خلاف آن چیزی که در کنوانسیون و معاهدات بین المللی پذیرفته شده و حقوق بشر دوستانه خصوصاً کنوانسیون های چهارگانه ژنو باشد می توان آن ها را به عنوان یک جنایتکار جنگی شناخت و آن را مورد تعقیب قرار دهند.
اگر قرار است مسئولیّت کیفری متوجه آنان شود به عنوان یک جنایت کار جنگی معرفی می شوند یعنی جنایت کار اشخاص هستند و مسئولیّت کیفری متوجه اشخاص است آن هم اشخاص حقیقی که بالاتر از 18 سال سن داشته باشند به موجب اساس نامه دیوان کیفری بین المللی کسانی جنایت کار جنگی محسوب می شوند که اشخاص حقیقی باشند و بالاتر از 18 سال داشته باشند.
از نظر حقوق بین الملل فرماندهان و مسئولین نظامی چه فرمانده و مسئول نظامی و چه فرمانده و مسئول غیر نظامی در قبال اعمال و جنایت های صورت گرفته توسط افراد تحت سلطه اش مسئولیّت دارد . بنابراین دلیل که بایستی اثبات شوند
1) فرمانده ای مسئول است که مسئول مستقیم آن سرباز یا گروه و یا آن دسته است.
2) فرمانده می دانسته یا باید می دانسته است یعنی به صورت معقولانه و به صورت منطقی باید نسبت به آن موضوع آگاهی اطّلاع پیدا می کرده است. اصل بر این است که باید بداند و از راه ها و طرق مختلفی که وجود دارد به این موضوع واقف شده ,( مگر این که ناگهانی اتفاق افتد ) جهل و عدم علم و آگاهی فرمانده نسبت به تخلفات زیر مجموعه پذیرفته نیست و وسایل ارتباطی موجود نباشد. فکر نبرد بسیار وسیع باشد.
وقتی که فرمانده مسئول شناخته شده سرباز هم به واسطه آن عمل و نمی توان گفت که سرباز به واسطه جنایتی که انجام داده است مسئولیتی متوجه او نیست اما این می تواند در مسئولیّت سرباز تخفیف ایجاد کند سرباز در هر صورت مسئول است. وقتی که به یک سرباز دستوری داده می شود به تبع نسبت به آن دستور اطّلاع و آگاهی دارد و نمی شود که فرق میان دستور قانونی و عادی را نمی داند. اما اگر آن دستور کاملاً آشکار و دستوری غیر قانونی بوده این دیگر تبعیت و پیروی از دستور آمر مورد پذیرش نیست.

4.2ـ گفتار دوم:حقوق اسیران جنگی

روال رفتار اولیه با اسرا در حقوق بین الملل این است که اسیران به دو دسته نظامی و غیر نظامی طبقه بندی می شوند و هر کدام از این دو گروه با توجه به شرایط، نوع کار و … از حقوق، امتیازات و هم چنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودشان می باشد و نیز تکالیفی که ممکن است شخصی در حین درگیری منجر به اسارت مجروح شود یا به امراض گوناگون مبتلا گردد یا در زمان آزادی شرایط جسمانی مساعدی نداشته باشد، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی کند و یا سلامت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در حین بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردید در چنین مواردی، حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند. گفتنی است، موافقت نامه های مصوب در صورتی قابل اجرایی می یابند که طرفین جنگ، همگی از اعضای معاهده می باشند برخی از مواد تصویبی غریب و مهجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد به رغم، تمامی این مصوبات و تأکیدی که بر رعایت این اصول در سطح جامعه بین الملل شده هنوز بازدارندگی لازم ایجاد نشده است.

4.2.1- حفظ حرمت انسانی اسیر
نحوه برخورد با اسیران جنگی به نسبت نوع تمدن و تفکر بشری در ادوار مختلف تاریخ مراحل متفاوتی را طی کرده است. در دوران باستان و قرون میانه اسیر جنگی معنا و مفهوم امروزی را نداشت و در برخورد با او به هیچ روی ملاحظات انسانی و اخلاقی ملحوظ نظر قرار نمی گرفت. چه بسا اسیران که بر حسب رسم ها و سنت های غیر متمدنانه زمان خود کشته می شدند و یا به عنوان شیء در اختیار قدرت پیروز در کارهای سخت مورد استفاده قرار می گرفتند و یا به عنوان برده به فروش می رفتند. 269
ولی گذشت زمان، پیشرفت تمدن و گشایش تفکر، آشنایی و رویکرد جوامع انسانی به فضیلت های اخلاقی، باور به کرامت نوع بشر، غلبه بر سنت های غیر انـسانـی، و غـیر اخلاقی جاهلانه، توجه به حقوق انسان ها و لغو بردگی اندیشمندان را وا داشت که تلاش کنند, تا به نوعی دامنه خشونت و گستره نابودی را در جنگ ها به حداقل برسانند و تا حد ممکن رحم و عطوفت را در جنگ حاکم سازند .
پس از سال ها، کنوانسیون 1907 لاهه تعهد کشورها به رفتار متمدنانه با اسیر و حفظ حیات و کرامت او را ضروری شمرد. هم چنین در کنوانسیون 1929 ژنو و نیز کنوانسیون 1949 ژنو که امروزه ایجادگر تعهدات جهانی است، گرفتن اسیر و نگه داری او را تنها از روی احتیاط در مقابل دشمن جایز شمرده، زجر و عذاب او را هرگز مجاز ندانسته است. به موجب مادّه 4 معاهده 1907 لاهه، مادّه 48 کنوانسیون 1929 ژنو و مواد 13 و 14 کنوانسیون سوم ژنو با اسیران جنگی باید به نحو انسانی رفتار شود. 270
لذا بر اساس آنچه در کنوانسیون ژنوآمده است ؛مقامات کشور اسیر کننده باید با اسیران جنگی، در هر زمان و تحت هر شرایطی در کمال انسانیّت رفتار کنند و شرافت و شخصیت آنان محترم شمرده شود271. همچنین دولت بازداشت کننده بایستی با اسیران جنگی عموما,ً به یک نحو بدون هیچ گونه تفاوت ناشی از نژاد یا ملیت، مذهب، عقاید سیاسی یا هر تفاوت دیگری که مبنی بر نظایر علل مزبور باشد رفتار کند272. . به گفته پرفسور روتر273 «بی‏اغراق می‏توان گفت که اسیران جنگی در کلیّه موارد بجز موارد آزادی خروج از اردوگاه ها، از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارند که نیروهای مسلّح کشور اسیر کننده از آن بهره مند هستند ».
و بایستی از آن ها در برابر خشونت، بی احترامی، تحقیر، اهانت، سوء استفاده یا قرار دادن آن ها در معرض کنجکاوی های عمومی حمایت شود. همچنین دخالت های رسمی نابجا و بالاخره غفلت غیر موجّه که منجر به فوت آنان گردد و یا سلامتی آن ها را دچار مخاطره سازد، پرهیز نمایند.
در صورت بد رفتاری با آنان، کشور اسیر کننده مسئولیّت بین‏المللی خواهد داشت .اصل مسئولیّت بین المللی کشور اسیرکننده برای” جرائم مهم ” ارتکابی علیه اسیران جنگی به این نحو است که کشور مسئول، ملزم به تحویل شخص مجرم به دادگاه های ویژه ی خود و یا جهت رسیدگی قضایی به طرف متعاهدی است که در تعقیب مجرم ذینفع است274 .
4.2.1.1بررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب حفظ حرمت انسانی اسیر
1بررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب حفظ حرمت انسانی اسیر
در اسلام اسیر یک انسان است، پس بایستی با او رفتاری انسانی داشت و احترامش را حفظ کرد. دین اسلام با تحقیر و اهانت اسیران جنگی مخالف است. این امر به وضوح در قرآن و روایات و سیره نبی اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) با اسیران دیده می شود. آنچنان که در قرآن آمده است: ( و یُطعمون الطّعام علی حبّه مسکین و یتیما و اسیراً)275. همچنین در روایات وارد شده است : پیامبر(ص)می فرمایند: نیکی به اسرا، دشمنانتان را خوار می کند276. همچنین در سیره رسول اکرم (ص) نمونه های متعددی از عطوفت و احترام به اسرا امده است. و این قوانین و مقررات در اسلام نشانه شباهت آن، کنوانسیون ژنو در این حق با هم شبیه هستند .

.
4.2.2-تأمین جانی اسیران جنگی
بعد از آن که فردی به اسارت در می آید ,حفظ سلامت و تمامیت فیزیکی و فکری اشخاصی که در اختیار طرف رقیب می باشند از مهمترین حقوق ایشان می باشـد و نباید با هیچ گونه فعل یا ترک فعل ناموجه به خطر افتاده شود . لذا نبایستی اعمالی را که جان اسیر را تهدید می کند, صورت بگیرانجام شود .ئبنابراین اقدامات زیر علیه اسیر ممنوع می باشد.
1) قتل و کشتار عمدی اسیر جنگی
2) ممنوعیت رفتارهای غیر انسانی
3) شکنجه
4) قطع اعضای بدن
5) آزمایشات پزشکی یا علمی (برداشت نسوج و بافت ها یا ارگان ها جهت پیوند یا قراردادن آن ها در جای دیگر) مگر درصورتی که این گونه اعمال توجیه شده باشند.
6) فراهم آوردن عمدی موجبات رنج عظیم یا آسیب جدی به جسم یا سلامتی
7) هتک ناموس به عنف
8) برده گیری جنسی
9) و………..
اگرچه برخی از این اقدامات به صراحت در کنوانسیون ژنو بیان نشده اند ولکن می توان از اطلاق امری که در باب سلامت و احترام به اسیر آمده است، ممنوعیت این اقدامات را در رابطه با اسیر استنباط کرد و البته منع این اقدامات در حقوق بین الملل لازم دیدیم که در بحثی هر چند کوتاه به آن اشاره کنیم.
4.2.2.1- قتل و کشتار عمدی277یکی از اقداماتی که به صراحت در کنوانسیون ژنو منع شده است ؛قتل و كشتار عمدی می باشد. کنوانسیون ژنو اذعان می دارد که؛ هر عمل یا غفلت غیر موجه از دولت بازداشت کننده که موجب فوت یک اسیر جنگی شود یا سلامت او را شدیداً به خطر اندازد ممنوع است, و در حکم تخلفی مهم ازاينقرارداد تلقی می شود278. قتل عمد به نحو مورد پذیرش در کنوانسیون ها زمانی صورت می گیرد که؛ قصد متهم مبنی بر سلب حیات یا ایراد صدمه شدید توأم با بی پروایی نسبت به حیات انسان به اثبات رسد. مثلاً اگر کسی قربانی کهنسال خود را به مدت طولانی شدیداً کتک زده و بی اعتنا به خطر مرگ ناشی از این جراحات و بدون هیچ گونه معالجه او را به حال خود رها کند و فرد اخیر، بر اثر همین جراحات بمیر مرتکب محکوم به کشتار عمدی خواهد شد. در باب قتل عمد ، می توان به نمونه های دیگری چون؛ کشتن افراد دستگیر شده متعلق به نیروهای مسلح دشمن ، یا غیر نظامیان ساکن مناطق تحت اشغال بدون برگزاری یک محاکمه عادلانه، کم کردن جیره غذایی اسرای جنگی که منتهی به مرگ آن ها در اثر گرسنگی شدید گردد و نیز بدرفتاری با اسرای جنگی بر خلاف قوانین و عرف های جنگ که به نابودی آن ها منجر شود ، می توان اشاره کرد. لذا قتل اسرای جنگی به هر دلیلی از جمله دلایلی مانند؛ قصاص علیه آنان, حفاظت از خود ,یا به این دلیل که وجود آن ها عملیّات نظامی را به خطر می اندازد غیر قانونی و ممنوع است279 . بر همین اساس , استعمال اسلحه بر اسیـران جـنگی، خـصوصـاً علیه کسانی که فرار می کنند یا اقدام به فرار می نمایند، فقط باید به عنوان آخرین وسیله به کار رود ،آن هم پس از اخطارهای قبلی که متناسب با اوضاع و احوال باشد280.
4.2.2.2-ممنوعیت رفتارهای غیر انسانیرفتار غیر انسانی، فعل یا ترک فعلی عمدی و غیر تصادفی است و شامل یکی از ویژگی های زیر می شود : الف) رنج یا آسیب شدید جسمی و روانی را موجب می شود. ب)یا تعرضی شدید به سلامت یا تمامیت جسمی فرد محسوب می شود. ج) و یا مغایر با اصل بنیادین بوده و مخصوصاًتجاوزی به کرامت انسانی به شمار می رود. . قرار دادن دیگران در معرض شرایط غیر انسانی نیز نوعی رفتار غیر انسانی است با این حال غیر انسانی بودن امری باید در پرتو شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بین الملل، کنوانسیون ژنو، قواعد آمره، روابط زناشویی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره خشونت جنسی، سازمان ملل، مجنی علیه، سازمان ملل متحد