پایان نامه ارشد رایگان درباره هوش هیجانی، روانشناسی، سلامت عمومی، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

شوند و بتوانند با سلامت جسمانی و روانی کامل به پرورش فرزندانی با سلامت روانی کامل بپر دازند .
5-3محدودیت ها :
1- از آنجا که این تحقیق بر روی مادران کودکان جسمی – حرکتی صورت گرفته است . .نتایج آن قابل تعمیم به جامعه ی دیگر معلولان نمی باشد .

5-4پیشنهادها:
5-4-1پیشنهاد های نظری:
5-4-1-1انجام پژوهش ها ی گستر ده تر در حوزه ی استرس والد گری بویژه استرس والد گری والدین کودکان با نیاز های ویژه.
5-4-1-2انجام پژوهش های اثر بخشی و مداخله ای روانشناختی گستر ده در حوزه ی مادران کودکان با نیاز های ویژه بخصوص مادران کودکان جسمی – حرکتی .
5-4-1-3انجام پژوهش در نمونه های بیشتر ، بر روی مادران کودکان معلول نوجوان .
5-4-1-4هنجاریابی پرسشنامه هایی در حوزه های مشکلات روانشناختی والدین کودکان با نیاز های ویزه که قابل اجرا برای افراد با حداقل سواد باشند.
5-4-2پیشنهاد های بالینی:
5-4-2-1انجام مداخلات اثربخشی روانشناختی بیشتر جهت کاهش اختلالات روانشناختی مادران با کودکان نیاز های ویژه بخصوص مادران با کودکان جسمی – حرکتی در مدارس آموزش و پرورش استثنایی، مراکز بهزیستی شهرستان ها .

ضمائم و منابع

منابع :
1. استورا، ج.ب. ( 1377). “تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن”. ترجمه: پریرخ دادستان، تهران : رشد.(تاریخ انتشار به زبان اصلی 1995).
2. استيو، هين. (1384). “هوش هيجاني براي همه”. ترجمه: رويا كوچك انتظار و مژگان موسوي شوشتري، تهران: تجسم خلاق.
3. اصانلو ، زهرا؛ پور محمد رضای تجریشی ، معصومه ؛ گنجعلی وند ، ناهید؛ میر زمانی ، محمود و صالحی ، محمود. (1390). “تاثیر آموزش مدیریت هوش هیجانی بر کاهش نشانگان استرس مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر”. فصلنامه ایرانی کودکان استثنائی، سال یازدهم، شماره 2، صص: 162-151.
4. امامی مقدم ، زهرا؛ داودی ، ملیحه؛ بهنام وشانی ، حمید رضا وامین یزدی ، سید امیر. (1392). “تاثیرآموزش مهارت های هوش هیجانی بر واکنش به استرس تحصیلی دختران دبیرستانی”. فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد، سال سوم، شمارهی 6، صص: 31-27.
5. آمدي تميمي ، عبدالواحد بن محمد. (1360). “غررالحكم و دررالكلم” ، شرح جمال الدین خوانساری. تهران : دانشگاه تهران.
6. آنا ستازی، آن. (1387). “روان آزمایی”. ترجمه: محمد نقی براهنی. تهران: تهران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی1967).
7. برادبري، ت و گريوز، ج. (1384). “آزمون هوش هيجاني”. ترجمه: مهدي گنجي. تهران: ساوالان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).
8. حبیبی، زهره؛ خسروجاوید، مهناز و حسین خانزاده ، عباسعلی. (1393). “اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر راهبردهاي مقابله با تنیدگی در افراد با آسیب بینایی”. فصلنامه پرستاری و مامایی جامع نگر، دوره 24، شماره 1، صص: 29-21.
9. دادستان ، پریرخ؛ احمدی ازقندی ، علی و حسن آبادی ، حمید رضا. (1385). “تنیدگی والدینی و سلامت عمومی : پژوهشی درباره ی رابطه ی تنیدگی حاصل از والدگری و سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه دار دارای کودکان خردسال”. فصلنامه روانشناسی تحولی، دوره 7، شمارهی 2، صص: 184-171.
10. الدر، هري. (1382). “چگونه هوش خود را افزايش دهيد؟”. ترجمه: فرشاد نجفي‌پور. تهران: نسل نوانديش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).
11. دشتی ، محمد. (1383). “ترجمه ی نهج ابلاغه”(چاپ بیست و چهارم).قم :موسسه ی فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین.
12. دلاور ، علی. ( 1380). “احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی(چاپ پنجم)”. تهران: رشد.
13. رنجبر، محمد جواد؛ غلامی ، فائزه و نظری ، طوبی. (1392). “ارتباط بین سطح استرس والدگری مادر و اضطراب در کودکان دبستانی”. ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان تبریز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. صص: 27-26.
14. روشن بین ، مهدیه ؛ پور اعتماد ، حمید رضا و خوشابی ، کتایون. (1386). “تاثیرآموزش گروهی فرزند پروری مثبت بر استرس والدگری مادران کودکان 10-4 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی /کمبود توجه”. فصلنامه خانواده پژوهشی، جلد 10، شمارهی 3، صص: 572-556.
15. سانتراك ، ج. (1385). “زمينه روان‌شناسي( چاپ دوم)”. ترجمه: مهرداد فيروزبخت. تهران: انتشارات رسا.
16. سموعي، راحله. (1381). “ترجمـه و هنجاريـابي آزمـون هـوش هيجـاني”. تهران: انتشارات موسـسه تحقيقاتي علوم رفتاريي سينا (روان تجهيز).
17. سياروچي، ژ؛فورگاس ، ژ و مایر ، ج . (1384). “هوش عاطفي در زندگي روزمره (چاپ دوم)”. ترجمه: اصغر نوري و حبيب‌الله نصيري. اصفهان: نشر نوشته.
18. شریفی در آمدی ، پرویز. (1387). “اثربخشی آموزش هوش عاطفی بر سلامت روان مادران کودکان عقب مانده ی ذهنی آموزش پذیر”. فصلنامه خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی. دوره4، شماره 4، صص: 439-423.
19. شریفی در آمدی، پرویز؛ مولوی ، حسین و رضوانی ، فاطمه. (1384). “تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روان مادران کودکان فلج مغزی در شهر اصفهان”. فصل نامه دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره 26، صص: 76-63.
20. شریفی درآمدی ، پرویز. (1386). “آموزش و پرورش عاطفی-اجتماعی و نقش هوش هیجانی”. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره 23، شمارهی 2، صص: 19-18.
21. شریفی درآمدی ، پرویز ؛ قاسمی داوری ، لیلا. (1392). “تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر میزان استرس و تاب آوری مادران کودکان عقب مانده ذهنی”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
22. علم الهدايي، سيدحسن. (1385). “هوش هيجاني و زندگي خانوادگي”. ارائه شده در سايت: www.Iranhealers.com
23. فاطمي، سيدمحسن. (1385). “هوش هيجاني”. تهران: سارگل.
24. قمی ، شیخ عباس. (1416 ق). “سفینه البحار”. تهران : اسوه.
25. کاکاوند ، علی. (1386). “بررسی رابطه منبع کنترل راتر با سلامت عمومی سربازان وظیفه”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
26. گلمن، د. (1380). “هوش هيجاني”. ترجمه: نسرين پارسا. تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).
27. گلمن،د. (1383). “هوش هیجانی در کار”. ترجمه: بهمن ابراهیمی و محسن جوینده. تهران: بهین دانش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی1999).
28. گنجی ، حمزه. (1378). “روانشناسی عمومی”. تهران: نشر دانا.
29. گيتوني، م و ايوبري، و. (1385). “هويت و هوش هيجاني”. ترجمه: پريچهر به‌كيش. تهران: انجمن اوليا و مربيان.
30. مجلسي، محمدباقر. (1403ق). “بحارالانوار( چاپ دوم)”. بيروت: موسسه وفاء.
31. گل‏پرور ، محسن؛آقایی ، اصغر و خاکسار ، فخری. (1384). “رابطه هوش هيجانى و مؤلّفه‏هاى آن با پيشرفت‏گرايى شغلى در بين كارگران كارخانجات و صنايع”. مجله دانش و پژوهش در روان‏شناسى، شمارهی25 ، صص: 106-75.
32. محمدي ري‌شهري، محمد. (1378). “خردگرايي در قرآن و حديث”. ترجمه: مهدي مهريزي. قم: انتشارات دارالحديث.
33. ميردريكوندي، رحيم. (1380). “مقايسه‌ هوش، هوش هيجاني و عقل از ديدگاه روان‌شناسي و منابع اسلامي وساخت مقياس سنجش عقل”. پايان‌نامه دكتري، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
34. هالاهان ، د.پی؛ کافمن ، ج . ام. (1378). “کودکان استثنایی مقدمه ای بر آموزش های ویژه (چاپ پنجم)”. ترجمه: مجتبی جوادیان. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
35. نوریان ،مهدی. (1382). “هوش هیجانی”. فصلنامه اصلاح و تربیت، شمارهی 109، صص: 24-20.
36. نجفی، هادی. (1423ق). “موسوعه احادیث اهل بیت”. بیروت: داراحیا التراثالعربی.
37. همرنگ یوسفی ، محمد تقی و نظم ده ، کاظم. (1388). “فرآیند جاری توانبخشی در ایران” .تهران: سازمان بهزیستی کشور.
38. یار محمدیان ، احمد؛ بنکدار هاشمی ، نازنین و عسگری ، کریم. (1390). “تاثیر آموزش هوش هیجانی و مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی زوج های جوان”. فصل نامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، جلد 12، شمارهی 2، صص: 12-3.

Abadi, R. K., H. Pouretemad, et al. (2009). “A Comparative Study of Parental Stress in Mothers of Autistic and Non Autistic Children.” Journal of Adolescent Health” 5(3): 387-399.
 Abidin، R. (1995). Parenting stress index: Short form.. Lutz، FL: Psychological Assessment Resources: Inc.
Abidin، R. R. (1992). The determinants of parenting behavior. Journal of clinical child psychology، 21(4)، 407-412.
Aldwin، C. M. (2007). Stress، coping، and development: An integrative perspective: Guilford Press.
Alexander، M. J.، & Higgins، E. T. (1993). Emotional trade-offs of becoming a parent: how social roles influence self-discrepancy effects. Journal of Personality and Social Psychology، 65(6)، 1259.
Ambikile، J. S.، & Outwater، A. (2012). Challenges of caring for children with mental disorders: Experiences and views of caregivers attending the outpatient clinic at Muhimbili National Hospital، Dar es Salaam-Tanzania. Child and adolescent psychiatry and mental health، 6(1)، 1-11.
Appelbaum، S. A. (1973). Psychological-mindedness: Word، concept and essence. The International Journal of Psychoanalysis.
Arango-Lasprilla، J. C.، Plaza، S. L. O.، Drew، A.، Romero، J. L. P.، Pizarro، J. A. A.، Francis، K.، et al. (2010). Family needs and psychosocial functioning of caregivers of individuals with spinal cord injury from Colombia، South America. Neuro Rehabilitation، 27(1)، 83-93.
Bar-On، R. (1997a). BarOn Emotional Quotient Inventory: A measure of emotional intelligence: Multi-health systems.
Bar-On، R. (1997b). The emotional intelligence inventory (EQ-I): Technical manual. Toronto، Canada: Multi-Health Systems.
Bar-On، R.، & Handley، R. (2003). The Bar-On EQ-360. Toronto، Canada: Multi-Health Systems.
Bar-On، R. E.، & Parker، J. D. (2000). The handbook of emotional intelligence: Theory، development، assessment، and application at home، school، and in the workplace: Jossey-Bass.
Bar-On، R. (2005). The impact of emotional intelligence on subjective well-being: research article: general. Perspectives in Education: Postmodern (Narrative) Career Counselling and Education: Special Issue 2، 23، p. 41-62.
Barnett، D. W.، Hall، J. D.، & Bramlett، R. K. (1990). Family factors in preschool assessment and intervention: A validity study of parenting stress and coping measures. Journal of School Psychology، 28(1)، 13-20.
Barnett، R. C.، Marshall، N. L.، & Singer، J. D. (1992). Job experiences over time، multiple roles، and women’s mental health: a longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology، 62(4)، 634.
Bartlett، S. J.، Krishnan، J. A.، Riekert، K. A.، Butz، A. M.، Malveaux، F. J.، & Rand، C. S. (2004). Maternal depressive symptoms and adherence to therapy in inner-city children with asthma. Pediatrics، 113(2)، 229-237.
Beck، A. T. (1979). Cognitive therapy and the emotional disorders: Penguin.
Belsky، J. (1984). The determinants of parenting: A process model. Child development، 83-96.
Bendell، K. D.، Stone، W.، Field، T.، & Goldstein، S. (1989). Children’s effects on parenting stress in a low income، minority population. Topics in Early Childhood Special Education، 8(4)، 58-71.
Boyatzis، R.، & Goleman، D. HayGroup (2001). The Emotional Competence Inventory (ECI).
Boyatzis، R. E.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره هوش هیجانی، استرس والدگری، کاهش استرس، سلامت روانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره and، of، child، M.،