پایان نامه ارشد رایگان درباره منبع کنترل، ایماگوتراپی، منبع کنترل درونی، بهداشت و سلامت

دانلود پایان نامه ارشد

منابع بیرونی کنترل سلامت با رفتارهای بهداشتی منفی و وضعیت روانشناختی ضعیف رابطه دارد.
ذکر این نکته مهم است که ما به عنوان افراد درونی یا بیرونی به دنیا نمی آییم، بلکه کانون کنترل بر اساس یادگیری و تجاربمان در جریان رشد ایجاد می شود و مطلب مهم تر اینکه چون کانون کنترل مبتنی بر ادراکات فرد از زندگی است، از این رو می توان آن را مجددا ارزیابی کرد و تغییرش داد. درونی‌ها در مقایسه با بیرونی‌ها از پیشرفت زیادی یرخوردارند، زیرا آنها در مقابل شکست‌هایشان واکنش منفی کمتری از خود نشان می دهند و از موفقیت‌هایشان نیز رضایت شخصی بیشتری کسب می کنند(همان منبع).
درونی‌ها بیشتر تمایل دارند تا با رویدادهای تنش زای زندگی با روش مسأله گشایی مقابله کنند، به خصوص زمانی که بر رویداد تنش زا کنترل دارند. بیرونی‌ها به احتمال زیاد به رویدادهای قابل کنترل از طریق تخیل واکنش نشان می دهند. همچنین درونی‌ها بیشتر مستقل هستند، آنها در قبال رویدادهای زندگی و سلامت جسم و روان خود مسئولیت بیشتری می پذیرند(هاشمی نصرت آبادی، 1389).
بررسی‌ها نشان داده اند که کودکان همزمان با رشد خود، جهت گیری درونی پیدا می کنند.کنترل درونی از اواخر نوجوانی تا میانسالی افزایش می یابد و تا سنین پیری در همان سطح باقی می ماند. رفتار افراد دارای جهت گیری درونی با رفتار افراد دارای جهت گیری بیرونی متفاوت است(شولتز، 1999؛ ترجمه سید محمدی، 1389).
افراد درونی احتمالا در موقعیتهای مختلف، اطلاعات بسیاری کسب می کنند و یادگیری بیشتری خواهند داشت در موقعیتهایی که باید از میان شقوق مختلف دست به انتخاب بزنند، احساس انتخاب شخصی بیشتری دارند، بین همسالان خود محبوب هستند، و به سوی افرادی که می توانند آنها را تحت تأثیر قرار دهند، جذب می شوند. همچنین این افراد کمتر دچار اضطراب و نشانه‌های روانپزشکی می شوند. افراد دارای جهت گیری درونی به کسب نمره‌های بالاتر در مدرسه تمایل دارند و در آزمونهای هنجارشده پیشرفت تحصیلی نمره بالاتری به دست می آورند. آنان در مقابل تلاش برای ترغیب و اجبار، مقاوم تر، درک کننده تر، کنجکاوتر و در پردازش اطلاعات، کاراتر هستند (افضلی، 1385).
حسن زاده و همکاران (1384) با بررسی « ارتباط میان منبع کنترل سلامت و رفتارهای بهداشتی» دریافتند که بین منبع کنترل درونی سلامت و رفتارهای بهداشتی در زمینه‌های بهداشت فردی، تغذیه، ورزش، خواب و استراحت و کنترل اضطراب رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین رفتار بهداشتی دانش آموزان با منبع کنترل درونی و بیرونی سلامت تفاوت معنی داری وجود داشت.
تحقیقات نشان داده که اگر افراد بتوانند منبع کنترلی به وجود آورند که بیشتر درونی باشد تا بیرونی، آنها
می توانند یاد بگیرند که مسئولیت بیشتری برای بهداشت و سلامت خودشان تقبل می کنند.مفهوم منبع کنترل یا مسئولیت برای خویشتن در همه ابعاد تأثیر می گذارد. برای مثال افراد درونی از نظر جسمی معتقدند آنها می توانند اعمال خود را کنترل کنند و تغذیه عمومی و وضعیت مناسب یا شرایط خارجی را برای تغییر دادن الگوی خود به کار می برند. از نظر هیجانی، بعضی افراد برای احساسات خود مسئولیت را تقبل می نمایند در حالی که افراد دیگر معتقدند که چیزهای دیگر یا افراد دیگر می توانند علت احساسات آنها باشند. از نظر عقلی،درونی‌ها معتقدند که آنها افکارشان را انتخاب می کنند ولی بیرونی‌ها معتقدند آنها را مدتها پیش یاد گرفته اند و نمی توانند آنها را تغییر بدهند. از نظر اجتماعی درونی‌ها می توانند ببینند که چگونه آنها به موفقیت و شکست در تعاملات و ارتباطات کمک می کنند اما بیرونی‌ها پیامد را به شخص دیگری نسبت می دهند. در بعد روحی، درونی‌ها معتقدند که آنها معنایی برای خودشان خلق می کنند ولی بیرونی‌ها معتقدند معنی توسط نیروهای خارجی و بیرونی آشکارمی شود (افضلی، 1385).
لازاروس و فولکمن108 استدلال می کنند از آنجا که افراد با منبع کنترل درونی بر این باورند که می توانند نتایج رویدادها را تحت کنترل داشته باشند، به احتمال بیشتری در مقایسه با افراد با منبع کنترل بیرونی، از استرادژی‌های مقابله‌ای معطوف به حل مسئله فعالانه استفاده می کنند(لازاروس و فولکمن، 1984).

هدف نظریه جایگاه کنترل سلامت
هدف از نظریه جایگاه کنترل سلامت پیش بینی رفتار بهداشتی ناشی از انتظارات عمومی است که در جهت رفع مشکل گسترش یافته است. مقیاس جایگاه کنترل سلامت به عنوان یک اقدام تک دامنه از عقاید مردم که بهداشت و سلامتشان به وسیله رفتار خودشان تعیین می شود، پدید آمد (مشکی، 1389).

کنترل فردی و سلامت
کنترل فردی و سلامت، از دو راه ممکن است با هم ارتباط داشته باشند. اول، افرادی که احساس کنترل فردی شان قوی است امکان دارد به میزان بیشتری توانایی حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری را داشته باشند. دوم، به هنگام ابتلا به بیماری‌های جدی افراد دارای احساس کنترل فردی قوی ممکن است بهتر با بیماری کنار بیایند و در فرآیند توان بخشی نقشی سازنده تر داشته باشند. هر دو این ارتباطات مورد بررسی محققان از چند رویکرد به منظور اندازه گیری کنترل فردی استفاده کردند. برای نمونه، بعضی از پژوهشگران مصاحبه‌ها یا پرسشنامه‌هایی تدوین کرده اند که میزان استفاده از هر یک از انواع کنترل‌ها- شناختی، رفتاری یا اطلاعاتی – را اندازه گیری می کند. بعضی دیگر کانون کنترل افراد با استفاده از مقیاس کانون کنترل درونی-بیرونی یا آزمون‌هایی که اختصاصا کنترل بر سلامت را می سنجند، بررسی کرده اند. یکی از بهترین آزمون‌های تدوین شده در این باره مقیاس چند بعدی کانون کنترل سلامتی است.
1– کنترل سلامت توسط فرد 109: این مقیاس میزان کنترل درونی فرد را بر سلامتی‌اش اندازه گیری می کند.
2 – کنترل سلامت توسط دیگر افراد قدرتمند110 : این مقیاس باور افراد را در مورد اینکه سلامت به وسیله افرادی مانند پزشکان کنترل می شود را اندازه گیری می کند.
3 – کنترل سلامت به وسیله شانس111 : این مقیاس این باور را اندازه گیری می کند که سلاکت به وسیله بخت یا تقدیر کنترل می شود. مقیاس‌های شانس و افراد قدرتمند، میزان اعتقاد افراد به تأثیر منابع بیرونی بر سلامت ارزیابی می‌کند (مشکی، 1389).

مبانی نظری ایماگوتراپی
در سال‌هاي اخير احساس امنيت، آرامش و روابط صميمانه ميان زن و مرد به سستي گراينده و كانوان خانواده دستخوش فرايندهاي ناخوشايندي شده است. همچنين رضايت زناشويي تاثير بسزايي بر خانواده و سلامت رواني و جسماني اعضاي آن مي گذارد(حسين پور، شهرويي و عبادي، 1388) و عدم ارضاء نيازهاي عاطفي سبب بروز اخلالات، عدم سازگاري در زندگي و عدم موفقيت مي گردد(نوايي نژاد، 1387) يونگ (1971) معتقد است كه فرزندان بطور ناخودآگاه به جهتي سوق داده مي شوند كه هدف آن، جبران كردن چيزهايي است كه در زندگي والدين آن‌ها تحقق نيافته است.

تاريخچه
درمان مبتني بر تصويرسازي ارتباطي به بنيان گذاري‌هارويل هندريكس وارد عرصه زوج درماني شده است. به عقيده هندريكس ما در بزرگسالي جذب كساني مي شويم كه فكر مي كنيم آنچه در كودكي نداشته ايم را به ما خواهند داد «جور شدن ايماگويي» (حسيني، 1390).
حسيني(1390) در زمينه خاستگاه درمان مبتني بر تصويرسازي ارتباطي، بيان مي دارد كه اين درمان از مدل‌هاي روان پويشي فردي برخاسته، اما به گونه اي كه اين پويايي‌ها در بافته‌هاي ارتباطي نگريسته شوند بعدها اين درمان با تاثيرپذيري از نظريه سيستم‌ها و درمان‌هاي گروهي اصلاح شده گسترش يافت. وي همچنين اشاره دارد به اينكه اكثر افراد مباني نظري اين ديدگاه را تحليلي، به ويژه يونگ، مي‌دانند و مداخلات آن را به روانشناسي گشتالت و سايكودراما نسبت مي دهند و اينكه درمان مبتني بر تصويرسازي ارتباطي آميزه اي از نظريه‌هاي ديروز و امروز است. بروان112 (1999، به نقل از اعتمادي، 1385) نيز پيش زمينه اين ديدگاه را نظريه روان تحليلي فرويد و همكارانش، يونگ، نظريه دلبستگي و روابط شيء، نظريه بين فرديو نظريه يادگيري اجتماعي قلمداد مي كند.
لاوسون113 (2008) معتقد است نظريه تصويرسازي يك ديدگاه رابطه اي براي فهم پويايي‌ها114 و تعاملات115 دو نفره116 زوج فراهم مي كند، به علاوه يك فرايند مكالمه براي ارتباط عميق كه براي بهبود روابط زوج‌ها ضروري است را نيز فراهم مي كند. دو امر در كارهاي هندريكس برجسته است؛ اولا فرايند گفتگوي ساده كه به سرعت به كار عميق در دوران كودكي منجر مي شود. ثانيا بازگشايي متناسب گره‌هاي روابط در موضوعات مختلف (لوگمن، 2009).

تعريف
واژه ايماگو، لغتي لاتين و به معناي تصوير است (حسيني، 1390). در فرهنگ لغت وبستر، «ايماگو» چنين معنا شده است: «نماينده يك شخص يا يك چيز»، «كپي»، «همانندي»، «تصوير ذهني». اين لغت نخستين بار در روانشناسي توسط فرويد به كار رفت. يونگ نيز در آثار خود از اين واژه استفاده كرده است. معناي مورد نظر او از اين كلمه «نماينده دروني از جنس مخالف» بود (هندريكس، 1382).
به گفته اسليپ (1994؛ به نقل از حسيني، 1390)، ايماگو يعني تصوير رواني موجود در ذهن كه از جمع آوري پيام‌هاي مثبت و منفي نهفته شده در تجارب كودكي ايجاد مي شود. اين تصوير حاصل و نتيجه دروني كردن تمامي اشخاصي است كه به نحوي مراقبت و مواظبت از كودك را به عهده داشته اند. فرافكن كردن اين تصوير منجر به توليد احساسات عشق رمانتيك مي گردد. هندريكس (1996) معتقد است كه اين پيام‌ها از والدين، همشيرها، خاله‌ها و عموها، همسالانه و معلمان دريافت مي شود و در ناهشيار ذخيره مي گردد.
درمان مبتني بر تصويرسازي ارتباطي يك نظريه و شيوه درماني در مورد همسريابي، ازدواج و فرايند شكل گيري تعارض‌هاي زناشويي است(هندريكس و‌هانت، 1999). لاکوت و هندریکس (1998) عنوان نمودن ایماگو یک مدل ارتباطی زوج درمانی است که مداخلات عاطفی و شناختی را جهت تسهیل درک و تغییر درونی دو نفر بکار می گیرد، همچنین پیتر و بایلی (1998) در تحقیق خود نشان دادند نمرات رضایت زناشویی پس از مداخله ایماگوتراپی افزایش داشته است.
اين درمان، تسلط ناهشيار بزرگسالان در روابط شان را مورد تمركز قرار مي دهد و به تاثير ناهشيار بر جذب شدن‌هاي اوليه همسر، روابط احساسي، مقوله قدرت و كشمكش‌هاي ميان فردي مي پردازد(حسيني، 1391).
زايلينسكي117 (1999) درمان مبتني بر تصوير سازي ارتباطي را نوعي از درمان مي داند كه از تركيب ديدگاه‌هاي درماني باليني و مكاتب نظري به عنوان يك مداخله موثر در روابط آسيب ديده و متعهد توسعه پيدا كرد. اين ديدگاه روي فرض انتخاب همسر، فقدان عشق رمانتيك118،كشمكش قدرت119 و سير تكاملي هشيار120، دوستي احساسي121 پايه ريزي شده است. مارتین و بایلاوسکی (2011) در نتیجه تحقیق خود عنوان نمودند مداخله ایماگوتراپی باعث رشد و افزایش فهم از خود و همسر، فهم از دوران کودکی،اعتماد بنفس و رشد گفتگوی بین همسران می گردد.

مراحل تحولي در درمان مبتني بر تصوير سازي ارتباطي
حسيني(1390) مراحل تحولي در درمان مبتني بر تصوير سازي ارتباطي را به پنج بخش تقسيم مي كند:
دلبستگي122، اكتشاف123، هويت124، قدرت و شايستگي125، ارتباط126 (دوست يابي).
1)دلبستگي (تولد تا 2 سالگي). كودكان نياز دارند كه به يك مراقب دل بندند. در اين مرحله لازم است كه والدين در دسترس و گرم باشند(حسيني، 1390). كودكي كه از زخم‌هاي دلبستگي گرم نامطمئن127 رنج كشيده، ممكن است ترس از دست دادن128 را رشد دهد، به دليل اينكه دلبستگي صميمي به ندرت تجزيه شده است. ما وفاداري عميقي به تجارب دلبستگي129 دوران كودكي مان داريم و در درون روابط مان، شبيه به رفتارهاي دوران كودكي مان كه حاصل پيسوتيگ با والدين بوده است رفتار مي كنيم(فلمك، 2003).
2) اكتشاف(2 تا 3 سالگي). در اين مرحله كودكان نياز دارند كه كشف كردن و ماجراجويي را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منبع کنترل، یادگیری اجتماعی، عوامل بیرونی، عوامل درونی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ایماگوتراپی، شناخت درمانی، رویکرد رفتاری، خانواده درمانی