پایان نامه ارشد رایگان درباره مسجد الحرام، نزول قرآن

دانلود پایان نامه ارشد

اسرار را كه در قرآن آمده است، به اختصار بيان مي نماييم:

2-2-1- الف- اشاره به حركت زمين:‌
«الذي جعل لكم الارض مهدا »، « آن خدايي كه زمين را براي شما مانند گهواره قرار داد». 162
در اين آيه، ‌قرآن با كنايه، اشاره به حركت زمين مي كند و آن را گهواره‌اي تشبيه مي‌كند و مي‌دانيم به واسطه حركت گهواره است كه طفل در آرامش به سر مي‌برد و بدين سان به حركت زمين اشاره مي‌كند. علت اين امر كه قرآن با صراحت به حركت زمين اشاره نمي كند آن است كه اين جملات در زماني نازل شده است كه جز سكون زمين و حركت افلاك به دور آن چيز ديگري براي بشر مطرح نبود. توضيح بيشتر آن كه هنگامي كه هزار سال بعد از گاليله براي اولين بار اعلام كرد كه زمين حركت مي‌كند او را محكوم به اعدام كردند. از همين جا مي‌توان فهميد كه اگر قرآن با صراحت مسأله حركت زمين را مطرح مي‌كرد به طور وسيعي مطرود مي‌گشت و بنابراين قرآن اين مطلب را با لطافت خاصي بيان نموده است. كه اولاً‌ با نظرات مردم آن زمان صريحاً منافات نداشته باشد و ثانياً حقيقت را بيان كرده باشد.

ب)اشاره به عمل لقاح توسط باد:
« و أرسلنا الرياح لواقع »(سوره حجر، آيه 22). ترجمه: «و ما بادها را عامل لقاح قرار داديم».
قرن‌ها پس از نزول قرآن بود كه زيست‌شناسان پي به اثر بادها در انجام لقاح در گياهان شدند و اين از معجزات قرآن مي باشد. 163

ج)‌اشاره به آهن كه در آن منافعي براي مردمان است.
«و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس »
ترجمه:«و ما آهن را كه در آن صلابت و محكمي شديد و منافعي براي مردمان در آن است نازل نموديم».
تا قرن هجدهم يعني دوازده قرن پس از نزول قرآن هنوز كارهاي فلزي در نهايت ضعف بود و نه تنها ارزش آن شناخته نشده بود بلكه اساساً مهم و قابل توجه تلقي نمي‌شد تا اين كه ناگهان چشم دنيا به آهن دوخته شد و رقابت عجيبي در ميان دانشمندان براي استخراج و استفاده بهتر از آن به وجود آمد تا آنجا كه اين دو قرن اخير دوران نهضت و پيشرفت فلز اطلاق شده و دنيا منافع آن را حتماً ‌آن چنان كه بايد دريافته و صدق يكي ديگر از حقايق قرآن نقاب از صورت به يك سو زده است. اين امر در خور توجه است كه قرآن در ميان تمام فلزات انگشت بر روي آهن گذاشته است و از منافع آهن سخن مي‌گويد و امروزه اين امر به وضوح مشهود است كه كارايي آهن از ساير فلزات بيشتر مي باشد. 164
د- قرآن و اخبار آينده:قرآن در موارد متعددي شامل اخبار غيبي است كه بعداً به وقوع پيوسته است. اين امر حاكي از آن است كه قرآن از طرف كسي نازل شده است كه مي تواند خبر از غيب بدهد و او كسي نيست جز خداي متعال كه تنها داننده‌ي غيب به صورت مطلق اوست. آياتي كه قرآن در آنها به ذكر پيش‌گويي‌هايي پرداخته است، بسيار زياد است كه ما در اين جا به چند مورد اشاره مي كنيم:
الف) قبل از آن كه مكّه توسط مسلمين فتح شود پيامبر در عالم رؤيا ديدند كه به نشانه خروج از احرام موهاي سر خود را ترشيده‌اند و از آنجا كه رؤياي انبياء رؤياي صادقه است به اصحاب خويش وعده دادند كه به زودي وارد مسجد الحرام مي شوند. در سال ششم هجري آن حضرت به همراهي جمعي از اصحاب به قصد زيارت خانه خدا راهي مكه شدند كه در بين راه مشركين در منطقه حُديبيه از حركت آنان جلوگيري كردند و كار به صلح حُديبيه انجاميد و قرار شد مسلمانان برگردند و سال بعد براي انجام مراسم حج عازم شوند. پس از انعقاد پيمان صداي اعتراض بعضي از اصحاب برخاست و صدق رؤياي پيامبر را مورد ترديد قرار دادند در چنين شرايطي آيه زير نازل گرديد: 165
«لَقد صَدق الله رسوله الرؤيا بِالحق لَتُدخُلُنَ المَسجد الحرام إن شاءالله آمنين مُحلقين رؤسكم وَ مُقصرين لا تخافونَفَعَلِمَ ما لم تَعلموا فَجعل مِن دون ذلك فتحاً قريبا»
ترجمه:« خداوند صدق خواب رسولش را آشكار خواهد ساخت كه شما مسلمانان با دل ايمن به مسجد الحرام وارد شويد و سرها بتراشيد و تقصير كنيد بدون ترس و هراس. پس خداوند آن چه را شما نمي‌دانستيد مقرّر داشت و از پس آن فتحي نزديك قرار داد».
در اين آيه ضمن تأييد رؤياي پيامبر فتح مكّه را نيز به مسلمين نويد داده شده است. در سال هفتم هجرت بود كه درستي خواب آن حضرت تحقق يافت و مسلمانان به زيارت خانه خدا نايل شدند و يك سال بعد نيز دومين وعده قرآن به وقوع پيوست و در پي شكستن صلح توسط كفّار، مكّه توسط مسلمين فتح شد. 166
ج)‌هنگامي كه فرزند پيامبر از دنيا رفت شخصي به نام عاص بن وايل گفت:« همانا محمد ابتر است. پسري ندارد كه قائم مقام او باشد و وقتي مُرد ياد او منقطع خواهد شد. در اين هنگام سوره‌ي كوثر بر پيامبر نازل شد:
«أنا اَعطيناكَ الكوثر فَصّلِ لِربّك و انحر إن شانئك هو الابتر ».
ترجمه:«‌ما به تو خير بسيار داديم، پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن همانا آن كس كه تو را سرزنش مي‌كند همانا ابتر است».
در اين آيات خبر داده مي‌شود كه آن كسي كه آن حضرت را ابتر خواند نسلش منقرض و نسل آن حضرت باقي خواهد بود.
هم چنين حضرت علي(ع) پيش‌گويي از راه علم ستاره‌شناسي را نهي كرده است، ‌زيرا پيشگويي دروغين، انسان را به جادوگري مي كشاند و غيب‌گو هم چون جادوگر است و هم چون كافر و كافر در آتش جهنم است.167

2-2-2- پايه و اساس علم و نجوم
به علي بن ابي طالب(ع) گفته شد: آيا براي علم نجوم پايه‌اي هست؟فرمود: آري! پيغمبري بود كه قومش به وي گفتند ما به تو ايمان نياوريم تا آغاز آفرينش هر كس و مدت عمر آنها را به ما بياموزي و خداي عزوجل به ابري فرمود تا بدان‌ها باريد و در گرد كوه آبي زلال جمع شد و خدا به خورشيد و ماه و اختران فرمود تا بر آن آب روان شدند. (تصوير آسمان بر آب افتاد)
سپس خداي عزوجل به آن پيغمبر وحي كرد كه با قومش بر كوه بالا برود و آنها بالا رفتند و بر سر آن آب ايستادند تا آغاز آفرينش و مدت عمرها را از مجاري خورشید، ماه و اختران و ساعات شب و روز شناختند و هر كدامشان مي دانست كسي مي ميرد و كسي بيمار مي شود، و چه فرزندي برايش زاده مي‌شود و زاده نمي شود و روزگار بدين وضع بودند تا به حضرت داوود(ع) كافر شدند و با آن ها جنگيدند و در هر روز نبرد كساني كه عمرشان به سر نرسيده بود به ميدان مي آمدند و آنان كه عمرشان به سر رسيده بود در خانه جا مي گذاشتند و از ياران داوود كشته مي شد و از آن‌ها كشته نمي شد.
داوود(ع)‌گفت: پروردگارا من به فرمان تو با آنها پيكار مي كنم و آنها به نافرماني تو پيكار كنند، از يارانم كشته مي‌شود و از آنها كسي كشته نمي‌شود. خداي عزوجل جريان را به او وحي كرد و فرمود: هر كه مرگش رسيده به ميدان نمي‌آورند تا كشته شود. داوود (ع) گفت: خدايا!‌ به چه وسيله بدان‌ها آموختي؟ فرمود: از مجاري خورشيد و ماه و اختران و ساعات شب و روز. گفت: داوود(ع) به درگاه خدا دعا كرد تا اين كه خداوند خورشيد را بر آنها باز داشت و روزشان بلند شد و شب و روزشان در هم آميخت و اندازه‌ي فزوني را نداشتند و حسابشان در هم شد.
علي (ع) فرمود: از اين روست كه مطالعه در علم نجوم بد است. 168
توجه به اين مباحث پيشگويي با پيش‌بيني تفاوت دارد مثل پيش‌بيني هايي كه در مورد آب و هوا توسط كارشناسان آب و هوا انجام مي شود.

2-3- ماده اوليه جن چيست؟‌
همان طور كه انسان از خاك آفريده شده جن نيز مادّه اوليه اش از آتش بوده و از آتش خلق شده، چنان چه خداوند در كتاب آسماني به اين مطلب اشاره فرمود:
«وَ الجانّ خلقناهُ مِن قَبلُ مِن نّارِ السَّمومِ » .
ترجمه:« جن را پيش از آن از آتشي سوزان و بي دود خلق كرديم».169
و يا در آيه‌اي چنين مي فرمايد:« و خَلَقَ الجانّ مين مارج من نّار »،« خداوند جن را از شعله هاي آتش آفريد». 170
هم چنين در سوره اعراف از زبان خود شيطان آمده كه وقتي خداوند علت سجده نكردنش بر آدم را از او پرسيد، وي در جواب گفت:« انّا خيرً مِنهُ‌ خَلَقَْتَني مِن نارٍ و خَلَقْتَهُ من طينٍ»،« شيطان در جواب گفت:«من از آدم بهترم، مرا از آتش آفريدي و او را از گِل ».
روايات بسياري نيز در اين زمينه وارد شده البته نه تنها جن و انس بلكه تمامي موجودات زنده براي خلقت ماده اوليه اي داشته‌اند، علامه مجلسي در بحارالانوار اين روايت را از ابن عامر مكي نقل مي كند:«خَلَقَ ‌الملا ئكه مِن نورِ، و خَلَقَ الجانَّ مِن نارٍ و خلق البهائم من ماءِ‌و خَلَقَ آدمَ مِن طينِ فَجْعَل الطاعه في الملائكهِ ‌و البهائمَ و جَعَلَ المعصيه في الانس و الجن»،«‌خداوند ملائكه را از نور خلق نموده و اَجنه را از آتش و حيوانات را از آب و آدم را از خاك، پس طاعت را در ملائكه، و گناه كردن را در انس و جن قرار داده است». 171

2-3-1- جن گيري
كلمه جن به معناي پوشيده و مخفي مي باشد، به همين علت در زمان جاهليت، ملائكه را جن مي‌گفتند چون از چشم انسان ها پوشيده بودند و ديده نمي شوند.
جن گيري از لحاظ معناي لغوي گرفتن و تسخير جن مي‌باشد و از نظر اصطلاحي جن گيري تلاش براي اخراج جن، شيطان يا ارواح شرور از شخص يا محلي است كه باور دارند مور تسخير قرار گرفته است. كسي كه جن گيري را انجام مي دهد جن‌گير خوانده مي شود و غالباً شخصي روحاني است كه توسط كليسا اين تعليمات، توانايي ها و قدرت ها را فرا گرفته است. كليساي كاتوليك و پاپ بنديكت شانزدهم از اين موضوع حمايت مي كنند و تحت رهبري پدر گابريل اقدام به تأسيس بين المللي جن‌گيران نموده است – جن گيري شبيه كهانت است . 172

2-4-1- جن‌گيران چطور افرادي هستند؟
جن‌گيران افرادي هستند كه قدرت تسخير جن را دارند، ‌جن را احضار مي‌كنند و از آنان انجام كارهايي را كه براي انسان ها ممكن نيست خواستار مي شوند از جمله آن كارها اين است: به طور مثال مي‌خواهند شيني را از جاي دور دست دنيا براي شخص بياورند يا از شهري دور از افراد خاصي خبر بياورند و يا اينكه از مال دزديده شده خبر دهند و دزد مال را پيدا نمايند و … از جمله آن افراد شخصي است در آذربايجان شرقي كه افراد زيادي به خاطر پيدا شدن مال دزديده، مال گم شده و مسائل ديگر به ايشان مراجعه مي كنند. نحوه‌ي تسخير جن و خبر دادن از مال دزديده شده آن شخص به اين گونه است كه ايشان اول ورد مخصوصي زير لب، آرام و آهسته مي خوانند. 173
سپس بر روي ناخن بچه اي كه هنوز به سن بلوغ نرسيده چيزي مي نويسد يا رنگ مي كند سپس آن پسر بچه به ناخن خود نگاه كرده و مي بيند كه چه افرادي مال را دزديده اند و به كجا برده اند، نحوه‌ي دزديده شدن مال را با تمام جزئيات مي بيند و تعريف مي كند و هر سوالي را هم كه در همان حال راجع به نحوه‌ي دزديده شدن مال از او پرسيد به شما پاسخ مي‌دهد از جمله اولياء خدا كه اجنه در تسخير او بودند و براي او كاري مي كردند حضرت سليمان(ع)‌بود. اجنه براي حضرت سليمان كارهاي مهم و… بسياري انجام مي دادند. 174

2-3-2- تسخير جن از نظر فقهي
علماء در اين باره نظرات مختلف دارند: آيت الله كشميري از علماي بزرگ و شخصي خود ساخته و سالك طريق الي الله بوده اند، مي فرمايند:« بهتر است كسي دنبال تسخير جن نرود». اين جمله‌ي ايشان به اين معناست كه تسخير جن حرام نيست ولي دنبال اين كارها رفتن شايد عواقب خوشي نداشته باشد و يا آيت الله صافي گلپايگاني مي فرمايند :« بنابر احتياط واجب، تسخير جن حرام است». آيت الله شيخ جواد تبريزي مي فرمايند:« چنانچه تسخير جن موجب اضرار بر نفس تسخير كننده يا ديگري باشد حرام است و در هر حال اعتباري به اخبارات جن نيست و نمي شود كسي را به اخبار جن متهم نمود». آيت‌الله سيد علي خامنه اي مي فرمايند:« اين كار في نفسه اشكال ندارد،‌ مشروط بر اين كه از راه‌هايي كه شرعاً حلال هستند اقدام شود». آيت الله فاضل لنكراني مي فرمايند:« اگر منجر به سِحر و جادو شود حرام است». آيت الله نوري همداني مي فرمايند:« اشكال ندارد». آيت الله سيستاني مي فرمايند:« چنان چه همراه اضرار به شحص محرّم الاضرار باشد جايز نيست». آيت الله بهجت مي فرمايند:« چنان چه سبب ايذاء مؤمنين آنها باشد و خطر و ضرر بر كسي باشد اشكال دارد و حرام است». هم چنين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تردستي، شعبده، پيش‌گويي Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره امام صادق، امام زمان (عج)، رسول خدا (ص)