پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش از راه دور، آموزش و پرورش، آموزش و پرورش تهران

دانلود پایان نامه ارشد

فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت، مدارس در مسير هوشمند سازي در پنج مرحله زير دسته بندي مي شوند که هر مدرسه پس از تکميل فرم هاي پيوست يک و دو و تاييد موارد توسط شهرستان و ناحيه (1) منطقه مربوط، در يکي از مرحله ها قرار ميگيرد و از مزاياي مربوط به آن مرحله بهرهمند مي شود. اين ارزيابي در تابستان هر سال انجام مي شود و بر اساس امتياز کسب شده، جايگاه مدرسه در يکي از مراحل هوشمند سازي براي سال تحصيلي بعد ارتقاء يا کاهش ميبابد (شيوه نامه آموزشي،1390).

2-1-5-6. مشکلات اجراي طرح مدارس هوشمند
هر چند توسعه مدارس مجازي و هوشمند در سالهاي اخير در دستور کار مسئولين قرار گرفته ولي مشکلاتي وجود دارد که مانع توسعه هم جانبه آن ميگردد. مهمترين مشکلات پيش روي توسعه مدارس هوشمند در کشور را ميتوان به شرح ذيل دسته بندي کرد:
– نبود قوانين و مقررات مورد نياز در وزارت آموزش و پرورش يکي از اين مشکلات مي باشد. با توجه به اينکه در مدارس هوشمند کنترل، نظارت و ارزشيابي مبتني بر فنآوري رايانه بوده و به صورت هوشمند انجام مي شود، بسترهاي قانوني مورد نياز اين مدارس با مدارس سنتي متفاوت است (صادقي مقدم، 1387). نبود مقررات در اين زمينه باعث ايجاد مشکلات متعدد در مدرسه هوشمند شده است. بعنوان مثال معلم خود را براي ايجاد محتواي درسي چند رسانهاي مؤظف نمي داند و اگر هم معلمي با علاقه شخصي محتواي درسي را تهيه کند محل قانوني براي پرداخت و جبران مالي ندارد.
– ساختار و تشکيلات مدارس ايران کلاً سنتي است و در آن فن آوري اطلاعات جايگاهي ندارد. توجه به اين نکته که فن آوري اطلاعات در مدارس هوشمند نقش کليدي و تعيين کننده دارد (جلالي، 1388)، لزوم تناسب ساختار و تشکيلات مدارس کشور را با فنآوري اطلاعات مشخص ميسازد.
– باورهاي فرهنگي جامعه ما، بويژه اولياي دانش آموزان نيز يکي از موانع بزرگ در مسير طرح مدارس هوشمند است. هنوز با توجه به گذشت چندين دهه از توليد اينگونه فناوريها، متأسفانه فرهنگ استفاده از آن چندان رونق نيافته و مقاومت هاي زيادي در اين مسير وجود دارد و در بسياري از خانوادهها تلقي نادرستي از اين مقوله موجب شده تا اين تکنولوژي به عنوان يک نامحرم فرض شود و از ورود تجهيزات الکترونيکي به منزل خودداري شود لذا فرزندان چنين خانواده اي سخت با مشکل مواجه خواهندشد.
– متاسفانه علي رغم پيشرفت قابل توجه اين علم در دنيا به دلايل محدود بودن هنوز شبکههاي ارتباطي کشور بسيار نامناسب است و برقراري تعاملات اينترنتي مخابراتي چندان آسان نيست (جلالي، 1388). خطوط عادي تلفن جوابگوي نيازمندان نبوده و مشکلات اين سيستم انگيزه کاري را از افراد سلب مي کند. بنابراين مسئولان مربوط ميبايست چاره اي اساسي براي رفع اين معضل بينديشند. مشکل اقتصادي بسياري از خانواده ها براي تامين حداقل يک دستگاه کامپيوتر يکي از مهمترين موانع موجود در مسير موفقيت مدارس هوشمند است و اين مساله زماني بيشتر محسوس خواهد بود که مدارس هوشمند در مناطق مختلف، تعميم داده شود چون در حال حاضر حتي درصد قابل توجهي از دانش آموزان مناطق برخوردار نيز امکان تهيه کامپيوتر در منزل را ندارند.
ـ ناهماهنگي برنامههاي آموزشي براي شرکت دانش آموزان در کنکور و امتحانات نهايي.
ـ حاکم نبودن روحيه تحقيق و پژوهش و ارزشگذاري به توليد دانش در سيستم آموزشي ما به دليل متمرکز بودن ساختار آموزشي مطالب درسي به صورت يکسان و هماهنگ ارائه مي شود و به همين دليل توجه به محفوظات و تسلط بر کتاب ملاک ارزشيابي دانش آموزان محسوب مي شود. با توجه به اين که خلاقيت و نوآوري و ابتکار جايگاه چنداني در سيستم ما ندارد اجراي اين گونه طرحها نيز با مشکل مواجه ميشود.
ـ ضعف شديد دانش آموزان در به کاربردن زبان انگليسي عليرغم اين که آموزش زبان انگليسي در برنامه درسي دوره راهنمايي و دبيرستان وجود دارد ولي متاسفانه دانش آموزان، غالباً توانايي استفاده از سايتهاي فارسي را دارند و از دستيابي به منابع علمي خارجي بي بهره مي مانند.
ـ بالا بودن تعداد دانش آموزان در کلاس.
ـ زياد بودن حجم کار دبيران در هفته و کمبود وقت آزاد براي آماده کردن منابع لازم و ارائه تدريس الکترونيکي.
ـ کمبود وقت در کلاسها به علت حجيم بودن مطالب کتاب هاي درسي.
ـ انتظارات مختلف اولياء از معلمين، به خصوص توقع آماده کردن دانش آموزان براي شرکت در کنکور عليرغم مشکلات موجود و برخي نگرانيهاي که ممکن است بي مورد هم نباشد ولي ضرورت توجه به اينگونه طرح ها و به تدريج عمومي کردن براي همه دانش آموزان امري اجتناب ناپذير است (سايت استان فارس).
2-1-5-7. تجهيزات هوشمندسازي مدارس
در آستانه هزاره سوم، موضوع آموزش در جوامع بشري از اهميت فوق العاده اي برخوردار گرديدهاست و در اين راستا نقش تجهيزات کمک آموزشي وتکنولوژي آموزشي، سخت افزار و نرم افزار،کمتر از خود آموزش به نظر نميرسد تا جايي که اين روزها در بسياري از کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه دنيا اين مهم به حوزه مدارس کشيده شده و هوشمند سازي مدارس در زمره مهمترين پروژه هاي آموزشي اين کشورها قرار گرفته است. گفتني است بر خلاف تصور عده اي، تجهيز کامل يک مدرسه و تبديل آن به مدرسه هوشمند واقعي، در کشور ما شايد نيازمند زماني معادل 5 الي 10 سال باشد، بنابراين توصيه اکيد کارشناسان، سيماپردازان آداک بنا بر تجربه چندين ساله تجهيز مدارس، تهيه مرحله به مرحله تجهيزات هوشمند و فازبندي طرح هوشمندسازي مدارس در يک بستر زماني مناسب مي باشد ( شعباني، 1371). يکي از راههاي متداول مطابق اين پيشنهاد، طراحي و اجراي يک کلاس هوشمند در مدرسه به عنوان يک طرح نمونه است. بديهي است که راه اندازي يک نمونه کلاس هوشمند، علاوه بر اعمال هزينههاي کمتر براي مسئولان مدرسه، امکان بررسي، نياز سنجي و تعمق بيشتر براي ادامه پروژه و ارتفاع مدرسه مذکور به سطوح عالي يک مدرسه هوشمند استاندارد و کارآمد را فراهم مي نمايد (نيرومند و بخت آوري، 1390). با توجه به اهداف مدرسه هوشمند و با توجه به نوع جهتگيري آن در تربيت دانشآموزان، نياز به تجهيزات و امکاناتي دارد که در مدارس سنتي کمتر بدان توجه شده است. اين تجهيزات شامل موارد زير است: تجهيزات سخت افزاري و شبکه شامل:رايانه شخصي به تعداد مورد نياز، چاپگر و اسکنر، تجهيزات Active / passive شبکه، پهناي باند متناسب براي شبکه WAN و AN و تجهيزات نرم افزاري شامل: وب سايت، نرم افزارهاي پايه، نرم افزارهاي آموزشي چندرسانهاي، نرم افزارهاي کاربردي، نرم افزارهاي اتوماسيون اداري، تجهيزات تامين برق اضطراري. براي ايجاد اين نوع مدارس ابتدا بايد يک برنامه درازمدت را مد نظر داشت. به عنوان مثال مدرسه اي که امروز به نام هوشمند ايجاد مي شود ممکن است حتي بيشتر از 10 سال طول بکشد تا ابزار خود را که شامل زير ساخت ارتباطي، محتواي مناسب، آموزش معلمين، تغيير روش هايآموزشي و فرهنگسازي والدين است کامل کند (سيد خاموشي، 1389).
عباسي و همکاران (2004) آمادگي زير ساخت و تجهيزات را به عنوان تدارک پشتيباني فن ارائه محتواي الکترونيکي، پهناي باند مناسب، و سيستم مديريت يادگيري توسط مراکز ارائه دهنده آموزش تعريف کرده اند. گروهي ديگر از پژوهشگران مانند ( ايدين وتاسکي5، 2005؛ دولش و همکاران6، 2003؛ ويلد و همکاران7، 2002 ) آن را دستيابي مدارس به سختافزارها و نرم افزارهاي مناسب مي دانند( موتيا رادوي8، 2009). اين مؤلفه، سطح زير ساختهاي فناوري اطلاعات را که شامل ظرفيتهاي سخت افزاري نرم افزاري، و شبکه در سازمان مي شود ارزيابي ميکند. به منظور کاربرد مؤثر برنامه آموزشي در مدارس هوشمند فرايندهاي پشتيباني مناسب و زير ساخت هاي فناوري مورد نياز است. مسئولين قبل از استقرار مدارس هوشمند بايد تمهيداتي اتخاذ کنند تا همه دانش آموزان و معلمان، در خانه و مدرسه به رايانه و اينترنت دسترسي پيدا کنند. (عبدالوهاي و همکاران، 1389).
«ترکيبي از وسايل آموزش سنتي و رسانه هاي مبتني بر رايانه ،درسافزارهاي مدرسه هوشمند را تشکيل مي دهند».
1-پودمان هاي آموزشي کاميپوتري: کتاب هاي داستان تعاملي بازي هاي شبيه سازي، نرم افزارهاي شبيه سازي پودمان هاي خودآموز بازي هاي کامپيوتري حل مسئله، پودمان هاي هوش مصنوعي، ابزارها، نرم افزارهاي Desktop، نرم افزارهاي تاليف، نرم افزارهاي ارائه مطالب، نرم افزارهاي نقاشي، نرم افزارهاي نقاشي متحرک، وسايل موزيکال ديجيتالي، نرم افزارهاي آهنگ سازي، Clip Art مبتني بر شبکه رايانه اي، بانک سوال، ويدئو، تلويزيون تعاملي، کتابخانه آنلاين، بولتن خبري، جستجو گرها، آموزش از راه دور، ويدئو کنفرانس، پست الکترونيکي.نرم افزارهاي کاربردي: نرم افزارهاي بانک اطلاعاتي، نرم افزارهاي واژه پرداز، نرم افزارهاي صفحه گسترده، نرم افزارهاي طراحي.در اينجا به توضيح مختصري درباره بعضي وسايل و تجهيزات که در مدارس هوشمند بکار مي رود ميپردازيم.
2-تخته سفيد: ابزاري جديد براي آموزش و فراگيري و ارائه کنفرانس تخته هوشمند، يکي از آخرين تکنولوژيهاي روز است که ترکيبي از تکنولوژيهاي الکترونيک، نرم افزار و اينترنت ميباشد. تخته سفيد هوشمند، روش تدريس سنتي و سبک کنفرانسها را متحول ساخته و ابزار نويني براي تدريس و فراگيري، برگزاري کنفرانسها بوده و آموزش از راه دور را ممکن ميسازد.
3-ديتا ويدئوپروژکتورها: بزرگ کننده تصاوير ورودي هستند که از منابع مختلف به آنها متصل مي شود. از طريق نوت بوک ها و کامپيوتر و ويژولايزرها و دي وي دي ها و ساير منابع. ويدئو پروژکتورها بايد به سقف نصب شوند در غير اينصورت احتمال سوختن لامپ آن زياد است.
4-ويژولايزر: ويژولايزر يک دستگاه مولتي مديا است که از ترکيب چند دستگاه ساخته شده است. کار پروژکتورهاي اورهد، اوپک ـ اسلايد را انجام مي دهد و جهت نشان دادن اجسام سه بعدي استفاده ميشود مثل نشان دادن انواع ماکتهاي آموزشي توسط ويدئو پروژکتور.
5-کيت برد هوشمند: کيت برد هوشمند، سامانه هوشمند سازي تصوير ديتا پروژکتور و نمايشگرهاي CD بوده که در کنار هر نوع ديتا پروژکتور قرار مي گيرد و تصوير ديتا پروژکتور روي هر سطحي (مانند ديوار، پرده نمايش ويا وايت برد معمولي) را هوشمند کرده و فراتر از يک برد هوشمند عمل مي کند.
6-پردههاي نمايش: پرده هاي نمايش در ابعاد و انواع مختلف ساخته شده اند 1ـ پرده هاي دستي اتوماتيک ديواري ـ سقفي ـ پايدار 2ـ پرده هاي برقي موتور داريي سيم و کنترل از راه دور. پرده ها کيفيت تصوير را افزايش ميدهند، کادر تصوير را تنظيم ميکنند و نور تصوير را افزايش مي دهند (سايت مدرسه هوشمند، 1390).
7-پکيج جامع نرم افزاري آموزشگاه هوشمند شامل: پرتال آموزشگاه تلفن گويا، پيک دانا، وب سايت آموشگاه، تلفن سخنگو، سيستم حضور روغياب، مديريت مالي، کتابداري آموزشگاه، بانک سوالات، سامانه پيامک، نرم افزارهاي کمک آموزشي، سي دي درسي.
8-پکيج جامع سخت افزار آموزشگاه هوشمند شامل موارد زير است: ويدئو پروژکتور ،پرده نمايش، برد لمسي هوشمند پروتئين، تبديل کننده لمسي هوشمند، تبلت بي سيم هوشمند ـ اينترنت قابل حمل، کپي برد، کامپيوترهاي با کيس (بدون کيس، لب تاپ معلمي و دانش آموزي ـ ميکروسکوپ هوشمند، زنگ هوشمند، سيستم رأي گيري دانش آموز، دوربين مداربسته هوشمند ـ شبکه هوشمند، دستگاههاي تکثير چند منظوره.
9- پکيج جامع دوره آموزشي جامع آموزشگاه هوشمند شامل: دوره آموزشي تقويت ذهني، دوره آموزشي فردشناسي و دوره آموزشي کامپيوتر مي باشد ( سايت مدرسه هوشمند،1390).

2-1-5-8. تفاوت مدارس سنتي و هوشمند
در مدارس سنتي، محدوديتهاي بسياري به خصوص در زمينه دسترسي به اطلاعات وجود دارد زيرا دانش آموزان فقط وابسته به کتابهاي محدود درسي و دانش چند معلمي هستند که با او سروکار دارند. از نظر فيزيکي نيز محيط مدرسه و کمبودهاي آموزشي مي توانند محدوديتهاي ديگري براي آموزش سنتي باشد در حالي که در مدارس هوشمند بسياري از کمبودها از طريق شبکه هاي مختلف دسترسي به اطلاعات رفع شده است (آموزش و پرورش تهران، 1386). منابع آموزشي سنتي (به ويژه جزوه و کتاب) اغلب حجيم، غير کاربردي، غير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات، انتقال دانش Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، پرسش نامه، استان مازندران