پایان نامه ارشد رایگان درباره محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، منابع طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

سمينار‌هاي ساليانه كارخانجات قند و شكر ايران، مركز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران، مشهد، صفحه، 4.
7- بی‌نام، الف، 1392، تحلیل صنعت قند و شکر در جهان و ایران، شرکت کارگزاری بهمن، آذر 1390، قابل دسترس:
www.bahmanbroker.com/c/…library/get
8- بی‌نام، ب، 1392،انجمن صنفی کارخانه‏های قند و شکر ایران، قابل دسترس:
http://www.isfs.ir/khabarsendika1.asp?id=432.
9- بی‌نام، ج، 1392، ترازنامه انرژی،وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه‏ریزی کلان برق و انرژی. تهران، صفحه، 52.
10- بنه‌عگبه، ع. 1387. تاثیر فاضلاب صنعتی کارخانه و قسمتی از پساب مزارع نیشکر شرکت کشت و صنعت کارون بر کیفیت آب رودخانه کارون در منطقه آب شیرین نی سیاه. پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه محیط زیست. گرایش آلودگی محیط زیست. واحد علوم و تحقیقات خوزستان. دانشگاه آزاد اسلامی. صفحه، 150.
11- بهادری، ت و کلاهچی، م. 1388. نیشکر گیاه گذشته، حال و آینده، سمینار تخصصی بررسی مسایل اقتصادی نیشکر و صنایع وابسته به آینده، موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، صفحه، 21.
12-‌ پورآذر، ر. صیادمنصور، ع. شریفی‏فر، ش. زند، ا. 1385. بررسی کارایی سه سم جدید در نیشکر. مجموعه مقالات دومین دوره همایش فن‏آوران نیشکر ایران. طرح و برنامه کشت و صنعت امام خمینی. صفحات، 127-109.
13-‌ جزایری، ا. 1383. بررسی اثرات زیست محیطی پساب کشت و صنعت‏های نیشکر غرب کارون و تعیین نظام شاخص کیفی. پایان نامه کارشناسی ارشد.گروه مهندسی منابع طبیعی. گرایش علوم محیط زیست. واحد علوم و تحقیقات خوزستان. دانشگاه آزاد اسلامی. صفحه، 210.
14- حمزه حق آبی، ا. 1386. بررسی بازده انرژی برای کشت گندم در مناطق خرم‏آباد، بروجرد و الیگودرز. سومین همایش ملی انرژی ایران.
15- خواجه پور، م. 1370. تولید نباتات صنعتی. انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه اصفهان. اصفهان. صفحه، 257.
16-‌ راهدار، م. ر. 1383. ترجمه کتاب نیشکر. انتشارات دانشگاه شهید چمران، صفحه، 626.
17-‌ رضایی، ع، ا. 1387. فرآیند تولید شکر، ماهنامه تخصصی، خبریه شکرشکن، شماره 45-42.
18- زارعی شهامت، ا. 1389. تحلیل بهره‌وري اقتصادي، انرژی و آب در تولید نیشکر و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود آن در استان خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه ماشین‌هاي كشاورزي و مکانیزاسیون. دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. صفحه، 130.
19- سامی، م. 1389. تحلیل پایداری سیستم‌های کشاورزی مکانیزه با استفاده از منطق فازی. پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شهید چمران اهواز. صفحه، 127.
20- سازمان حفاظت محیط زیست. 1383. خبرنامه تغییر آب و هوا، شماره2، دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا.
21-‌ سراغی، ا. 1385. بررسی و مقایسه میزان صدمات مکانیکی وارده بر جوانه قلمه نیشکر در عملیات کشت دستی و ماشینی. مجموعه مقالات دومین دوره همایش فن‏آوران نیشکر ایران. طرح و برنامه کشت و صنعت امام خمینی. صفحات، 155-141.
22-سیفی‏پور، م. 1390. بررسی ضایعات نیشکر در مراحل فرآوری و ارائه راهکار بهینه. پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه مکانیزاسیون. دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. صفحه، 90.
23-شاه‏حسینی، م. 1389. بهره‏گیری از مزایای گازهای Co، So2، Nox، برای سه واحد احیای مستقیم شرکت فولاد خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. واحد علوم و تحقیقات خوزستان. دانشگاه آزاد اسلامی. صفحه، 93.
24- شیخی‏گرجان، ع. نجفی، ح. عباسی، س. صابر، ف. رشید، م. 1391. کتاب راهنمای آفت‏کش‏های ایران، انتشارات کتاب پایتخت، چاپ چهارم، صفحه، 321.
25- عساکره، ع. 1389. تعیین کارایی نظام تولید کنسرو ماهی در استان خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تهران. صفحه، 150.
26- غیاث‏الدین، م. 1385. آلودگی هوا (منابع، اثرات و کنترل)، انتشارت دانشگاه تهران.
27- غدیریان، م. کیهانی، ع. امید، م. 1392. چرخه کامل انرژی در تولید اتانول از ملاس نیشکر. مهندسی بیوسیستم ایران، دوره 44، شماره2، پاییز و زمستان 1392، ص، 135-142.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره زیست محیطی، مصرف انرژی، دی اکسید کربن Next Entries پایان نامه با موضوع محیط زیست، زیست محیطی، استان خوزستان