پایان نامه ارشد رایگان درباره فرهنگ سازی، رفاه عمومی، پایداری اقتصادی، موازین اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصاد میشود که هرکدام از این عوامل نیز دارای مؤلفههای خاص خود هستند . در این بین وقف به عنوان یک مؤلفه پایداری در نظام اسلامی موجبات گسترش سرمایههای اجتماعی پایدار میشود. و هر جامعهای که سرمایههای اجتماعی بیشتری را دارا باشد مسلما ادارای اقتصاد پایدار تری نیز میگردد. در این بین با تعمیم دادن موضوع به جزییات ، نهادهایی خلق میشود که هر یک به نوبه خود دارای پایداری اقتصادی هستند و در کل نیازهای شبکه اجتماعی را با توجه به مؤلفههای توسعه پایدار حل میکنند.
در این بین با توجه به اهمیت وقف در فقر زدایی وایجاد اشتغال و همچنین توزیع متناسب ثروت در بین اقشار مختلف مردم به ویژه نیازمندان ضروری است که این موضوع با ادبیات پایداری اقتصادی که در بعضی جهات دارای مؤلفههای نزدیک به وقف است به صورت جهانی مورد برسی قرار گیرد.
به طور کلی وقف از دو راه می‌تواند در این مورد مؤثر باشد:
1. نفس استقلال و رشد و توسعه اقتصادی (مبتنی بر موازین اسلامی) که به طور طبیعی موجب رفاه عمومی و زدودن ودست کم کاهش چشمگیر فقر و محرومیت و آثار شوم آن در جامعه خواهد شد.
2. بخش عمده موارد مصرفی که واقفان دورنگر و نیکوکار در طول تاریخ وقف در نظر گرفته‌اند به رفاه عمومی، فقرزداییو عدالت اجتماعی مربوط می‌شود.
در حال حاضر با توجه به اسلامی بودن ایران و تأثیر عمده این مذهب بر ساختار اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی و … با قاطعیت می‌توان گفت که مهمترین مشکل در حوزه وقف در کشورمان عدم وجود اطلاع رسانی شفاف به مردم و عدم وجود بانکهای اطلاعاتی و نبود گزارشهای مالی از ارزش و عواید یکایک موقوفات کشور است.
سازمان اوقف و امور خیریه کشور به عموان نهادی عمومی و متولی موقوفات کشور باید مواظب باشد تا به طور شفاف هرساله ، گزارش مالی موقوفات متصرفی و غیر متصرفی را در اختیار عموم مردم بگذارد. این سازمان در زمینه اطلاع رسانی به جای فراهم آوردن بانک داده و اطلاعات ، بیشتر بر ارایه اخبار در حوزه وقاف متمرکز است،
از دیگر مشکلات حوزه وقف عدم هماهنگی سازمانهای متولی موقوفات با واقفان و همچنین با یکدیگر است. در حال حاضر، موقوفات گوناگون کشور درحیطه عمل وزارتخانهها و سازمانهایی همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی (مکاتب و مدارس)، راه و ترابری (پلها و جادهها)، نیرو (قنوات و آب انبارها و یخچالها)، جهاد کشاورزی (زمینهای زراعی و باغات)، وزارت ارشاد (نشر کتب و تبلیغ دین)، حج وزیارت و حتی سازمان میراث فرهنگی (حفظ و احیای آثار و بناهای مذهبی عام المنفعه) قرار دارندو علیرغم مفید بودن قرار داشتن هریک از موقوفات تحت سازمان تخصصی خود، برسی عملکرد جمعی موقوفات و همچنین مجزا نمودن عملکرد موقوفات از سایر بخشهای این سازمانها کار چندان آسانی نیست. از این رو به نظر می رسد مجموعه اقداماتی در راستای فرهنگ سازی و اصلاح قوانين اداره شهرها و افزايش اختيارات شوراها و محلات و مناطق؛ روی آوردن موقوفهها به بازار سرمایه، معافيت مالياتي و كاهش عوارض شهرداري و در نهایت ارزيابي سالانه از ميزان وقف مردم ، می تواند در توسعه وقف موثر باشد.
نمودار 2-1: شیوه ارتباطی موضوع( منبع نگارنده)

در راستای فرهنگ سازی به منظور توسعه مقوله وقف ، معطوف نمودن جامعه دانشگاهی و متخصصین و مجموعه مدیریت شهری می تواند بسیار اثر بخش باشد که نمود آن در اقبال به تدوین ساز و کار اقتصادی تامین هزینه ساخت ، تامین هزینه های جاری و …… را همزمان با طراحی های کالبدی در فرآیند طراحی خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی تبلور می یابد.
پيشنهادات راهبردي و راهكارهاي اجرايي برای مشارکت هدفمند در زمینه وقف به قرار زیر است :
2-18-1 راهبردها
راهبردهاي موجود در زمينه مشاركت واقفان در امور اقتصادی شامل موارد زير است:
ـ برنامهريزي كلان در جهت تقويت سرمايه اجتماعي و حس اعتماد در واقفان؛
ـ توزيع قدرت از طريق انتقال اختيارات سازمان موقوفات به شهروندان مناطق و محلات؛
ـ محدود شدن دخالت سازمان‌هاي دولتي در مديريت وقف شهری و سياست‌گذاري كلان وقف،
ـ گسترش فضاي فعاليت نهادهاي مدني، عمومي و مردمي در مديريت وقف؛
ـ فرهنگ‌سازي درخصوص واگذاري نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري به مردم؛
ـ اصلاح قوانين اداره شهرها و افزايش اختيارات شوراها و محلات و مناطق؛

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ربع رشیدی، خواجه نظام الملک، کاروانسرا، توسعه پایدار Next Entries پایان نامه رایگان درباره دوره بازگشت، تعدد زوجات