پایان نامه ارشد رایگان درباره عشق و محبت، روان شناختی، سلسله مراتب، کیفیت سازگاری

دانلود پایان نامه ارشد

در استحكام خانواده دارد كه از آن جمله ارضاي صحيح و كامل غريزه جنسي – عموماً رضايت از يكديگر محبت و دوستي را بوجود مي آورد و در پرتوي علاقه و مهرباني نسبت به هم خواسته‌هاي يكديگر رامراعات خواهند كرد (كجباف، 1381).
براي دريافت عشق و محبت بيشتر در زندگي به كشاني نياز داريم كه بتوانيم با خيال راحت احساسات خود را با آنها در ميان بگذاريم. دست چين كردن كه به راحتي بتوانيم همه ي حرفهاو احساسات خود را با آنها مطرح كنيم بدون آنكه مورد سرزنش و انتقاد و طرد شدگي قرار بگيريم بسيار مهم وانرژيي بخش است.
وقتي كه بتوانيم بگوييم كه كسي هستي و چه احساسي داري آنگاه قادر خواهي بود عشق و محبت را به تمام معنا دريافت كني. وقتي كه چنين عشق و محبتي را در اختيار داشته باشي ساده تر ميتواني از چنگال احساست منفي (رنجش – عصبانيت – ترس و غيره ) رهايي يابي (گري، 1951 ترجمه بلوچ، 1383 ).
محبت
محبت در روانشناسي و واقعيت زندگي مشترك عميق ترين، پايدارترين، جدي ترين و در عين حال زيباترين معاني را دارد. محبت فقط يك احساس محض يا كلام تنها نيست محبت تنها در تقديم يك هديه، گفتن يك جمله زيبا و نگاهي پر معنا خلاصه نمي شود همه اينها مي تواند نشانه اي ازرفتارمحبت آميز باشد.اما محبت يك مرام تربيتي و شيوه زندگي است. محبت زيباترين جلوه ايمان و با شكوه ترين رفتار مذهبي است. محبت پاسخي به گرانقدرترين نياز خطري انسان است و در يك كلام محبت آميزه اي از گذشت و ايثار، شجاعت و صداقت، حق شناسي و عدالت، صبوري، همدلي و احسان است.رفتار محبت آميز رفتاري است با همراه ايثار – قرباني كردن هوسها و كشش‌هاي نفساني، فداكردن ميلها و منفعت‌ها، تحمل سختيها و لب فروبستن‌ها و سوختن، روشني بخشيدن، تشنه ماندن فرد، انديشه سيراب كردن ديگران (رضوی، 1389).
رضايت زن و شوهر در انتخاب يكديگر فوايد زيادي در استحكام خانواده دارد كه از آن جمله ارضاي صحيح و كامل غريزه جنسي – عموماً رضايت از يكديگر محبت و دوستي را بوجود مي آورد و در پرتوي علاقه و مهرباني نسبت به هم خواسته‌هاي يكديگر را مراعات خواهند كرد (كجباف، 1381 ).
صميميت
صميميت شامل مراقبت ومحافظت از علائق فردي معشوق و در صورت لزوم قرباني ساختن منافع و مصلحت‌هاي خود است. صمیمیت تنها به رابطه جنسی محدود نمی شود بلکه به معنای احساس توجه و تعهد نیز هست که آزادانه و بدون استفاده از هیچگونه وسایل خود حمایتی، بدون ترسی از دست دادن هویت خود در رابطه مورد نظر ظاهر می شود.
میل به صمیمیت نه فقط جنبه جسمی که جنبه روانی نیز دارد این میل مکرراً به عنوان اشتیاق خاص به خلوت و تنهایی در نظر زوجها جلوه گر می شود (رضوی،1389).
صميميت تنها به رابطه جنسي محدود نمي شود بلكه به معناي احساس توجه و تعهد نيز هست كه آزادانه و بدون استفاده از هيچ گونه وسايل خود حمايتي، بدون ترسي از دست دادن هويت خود در رابطه مورد نظر ظاهر مي شود (شولتز، 1990. به نقل از كريمي، 1384).
كيفيت ارضاي جنسي و عاشقانه در افراد سالم با گذشت زمان تكامل مي يابد و بشتر به آشنايي و صميميت مي گردد (كجباف، 1381 ).
صميميت واقعي بدين معني است كه دو فرد مايل به تشرك مساعي و تنظيم دو جانبه همه جنبه‌هاي مهم زندگي خود مي باشند (گرين، 1943؛ به نقل از رضوی، 1389).
توانايي ايجاد رابطه صميمي كه مستلزم مصالحه و گذشت است حتي رابطه جنسي سالم در زناشويي زماني امكان پذير است كه فرد به هويت مطلوب دست يافته باشد به نظر اريكسون حل بحران صميميت در برابر كناره گيري به توانايي عشق ورزيدن مي انجامد كه از نظر او نوعي از خود گذشتگي متقابل بين كساني است كه شريك زندگي يكديگرند به اعتقاد اريكسون چنين رابطه اي ممكن است آسيب رواني به دنبال داشته باشد (احدي و جمهري، 1378 ).
دوستي ورفتار دوستانه با همسر از جمله عوامل تعيين كننده كيفيت زندگي زناشويي است به نظر ميرسد كه اين خصوصيت اگر در اغلب ازدواج نباشد كيفيت بسياري از آنها تا حد نامناسبي تنزل مي كند (بك، ترجمه قراچه داغي، 1378 ).
صميميت حالتي است كه بين زن و شوهر پرده و حجابي نباشد آنچه در دل دارند بگويند و ياور و غم خوار يكديگر باشند در اين زمينه از صميم قلب عمل كنند. صميميت آينه اي است كه آنچه در ذهن رفتار است در آن منعكس شود (حسيني بيرجندي، 1381).
تعهد
تعهد به تصميم گيري يك فرد كه دردرازمدت عاشق است اشاره مي كند و تهد ادامه و بقاي رابطه را افزايش مي دهد (فرجي، 1372).
تعهد در نظر بسياري از انسانها جزء لاينفك عشق محسوب مي شود، تعهد ملاك طول مدت رابطه است (ساپینکتون، 1943؛ به نقل از حسين شاهي، 1379).
بعد از شيدايي اوايل ازدواج پس از آنكه شور روزهاي نخست ازدواج فروكش مي كند توجه به رفاه و خوشبختي همسر، مهمترين نيروي پيوند دهنده روابط زن و شوهر مي شود.اين احساسات كم و بيش با زندگي مشترك و نقش بعدي مراقبت از فرزندان منطبق است زن و شوهر در هر شرايطي در بيماري، سلامت درقبال آسايش، ناراحتي، ثروت و فقر يكديگر مسئولند (بك، ترجمه قراچه داغي، 1378).
مسئوليت يعني نشان عيار تعهد معيار را فراهم مي آورد تا زن و شوهر خود را با آن بسنجند به اعتقاد اريكسون يك جوان نياز دارد كه با فرد ديگري يا ديگران پيوند عاطفي برقرار كند به اصطلاح نسبت به ديگران نوعي احساس تعهد در او بوجود آيد چنانچه در اين سنين از چنين احساس تعهدي هراس داشته باشد از اجتماع خود منزوي خواهد شد (احدي و جمهري، 1378).
زن و مردي كه عقد ازدواج بسته‌اند بايد به تعهدات خود در طول عمر زناشويي پاينده بوده و همواره در نظر داشته باشد كه سرپيچي از تهدات زناشويي از عواملي است كه ريشه‌هاي اين پيوند مقدس را سست مي كند (حسيني بيرجندي، 1381).
احساس مسئوليت
يكي از جنبه‌هاي مهم مربوط به يك رابطه عاطفي خوب چيزي است كه مي توان آن را همسان سازي نياز و يا ائتلاف سلسله مراتب نيازهاي اساسي موجود در دو شخص در يك سلسله مراتب واحد ناميد، تأثير اين ائتلاف اين است كه شخص نيازهاي ديگري را همچون نيازهاي خودش احساس مي كند به همين پايه نيازهاي خودش را نيز تا حدودي متعلق به ديگري مي داند. اكنون يك من تا آنجا گسترش مي يابد كه هر دو فرد را تحت پوشش قرار مي‌دهد. هر دو فرد به خاطر مقاصد روانشناختي تا حدودي به يك نفس واحد، يك شخص منفرد و يك من منفرد تبديل مي شود
احترام متقابل
احترام متقابل، بردباري، ملاحظه و گسترش برخي علائق مشترك فقط در صورتي امكان پذير است كه ما يكديگر را به راحتي درك كنيم. احترام به ديگري به معني شناخت او بعنوان يك كليت مستقل و يك فرد جدا و خود مختارمي باشد (رضوی، 1389).
وفاداري
وفاداري به اين مفهوم يعني آنكه زن و شوهر خواسته‌هاي يكديگر را به خواسته‌ها و منافع ديگران ترجيح دهند (بك ترجمه قراچه داغي، 1378).
وفاداري صرفاً به منزله ظرفيت انسان بر اعتماد به ديگران نيست بلكه ظرفيت فرد براي قابل اعتماد بودن را نيز در بر مي گيرد (احدي و جمهري، 1378).
زن و شوهر آنچه لازمه همسري است بايد تا آخر عمر مورد نظر قرار دهند حقوق همسر خود را رعايت نمايند تعهد و وفاداري دو خصلت پسندیده است که ستونهای کاخ زناشویی را تشکیل می دهد. همسران متعهد به رعايت حقوق يكديگر تا پايان عمر وفا دار هستند و به هيچ وجه از وظايف مسئوليتي كه در اين زمينه پذيرفته اند شانه خالي نمي كنند (حسيني بيرجندي، 1381 ).
يكي از چيزهايي كه باعث رضايت زناشويي مي شود وفاداري نسبت به يكديگر است كه اريكسون وفاداري را اينطور تعريف مي كند وفاداري در واقع داشتن ايمان و نوعي احساس تعلق است وفاداري ممكن است در يك سلوك خاص نوعي اعتقاد مذهبي، مجموعه ارزشي و حتي يك رابطه عاشقانه و پايبند به ارزشهاي موقي يا فرقه معين جلوه گر شود (احدي و جمهري، 1389).
اعتماد
ممكن است زن و شوهر به رغم تعهد نسبت به ازدواج خود نتوانند احساس اعتماد و اطمينان محكمي در خود ايجاد كنند به اعتقاد بسياري از نويسندگان ريشه اعتماد و اطمينان اوليه مدتها قبل از ازدواج پا مي گیرد (بك، ترجمه قراچه داغي، 1378).
يكي از پايه‌هاي مهم زندگي شاد و خوشايند اعتماد و اطمينان زن و شوهر نسبت به يكديگر است. زندگي زناشويي كه در آن اعتماد حاكم نباشد نتيجه اش اضطراب و نگراني و بدبيني و بالاخره نابساماني است.اگر پايه اعتماد و اطمينان در خانواده اي سست باشد زندگي از نظر رواني وضع نابساماني پيدا خواهد كرد.بنابراين رفتار و حركاتي ممكن است از طرفين سلب اعتماد كند.بايد كنترل شود تا ترتيبي فراهم گردد، كه زوجين از جميع جهات نسبت به يكديگر تفاهم كامل داشته باشد (حسيني بيرجندي، 1381).

مبانی نظری کانون کنترل سلامت
سلامتی حالتی است که نه تنها به کارکردهای بدنی فرد بلکه به بسیاری از جنبه‌های کارکرد روانی او نیز وابسته است (دیماتئو79، 1999). سازمان بهداشت جهانی، سلامتی راچنین تعریف کرده است: سلامتی عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری(گنجی، 1376).
امروزه بیشتر محققانی که فرآیندهای روانشناختی را مطالعه می کنند نظرات ساده انگارانه اختصاصی بودن و مستعد بودن اندام را برای توجیه علائم جسمی رد می کنند و از نقطه نظر تعاملی به علائم جسمانی می نگرند، به طوری که در بیشتر مطالعات بر تعامل بین حالات روان شناختی و متغیرهای زیست شناختی و اجتماعی تأکید شده است(ساراسون و ساراسون80، 1999؛ ترجمه نجاریان، 1381).
دان81 (1967) سلامت را یک روش کنش وری وحدت یافته ای می داند که هدفش به حداکثر رساندن توان فرد است. به نظر وی سلاما مستلزم این است که فرد طیف تعادل و جهت هدفمند را با محیط، یعنی جایی که در آن کنش وری خود را آشکار می سازد، نگه دارد. دان سلامت را به محیط فردی محدود کرده است و عقیده دارد که تجربه سلامت در هر فرد منحصر به خود آن فرد است. او همچنین معتقد است که افراد اطلاعات حاصله از منبع درون و بیرون خود را به طریقی متفاوت پردازش و تفسیر می کنند.وجود چنین تفاوتی می تواندد ناشی از تفاوتهای فردی باشد که علی رغم فراهم کردن اطلاعات منفی درباره سلامت، نمی توان به طور مشخصی آن را توصیف کرد. بنابراین تهیه الگویی که نشان دهنده چگونگی تأثیر ادراک بر سلامت باشد بسیار مهم و کار مثبتی است (ادلین82، 1999؛ به نقل از باباپور، 1381).

الگوهای سلامت
دانشمندان در تعریف سلامت سه الگوی عمده را برگزیده اند :
الف) الگوی پزشکی: عقیده کلی الگوی پزشکی این است که سلامت یعنی فقدان یکی یا چند مورد از موارد مرگ83، بیماری84، ناراحتی85، ناتوانی86 و نارضایتی87 که در انگلیسی به آنها «5d» گفته می شود. بنابراین فرد اگر بیمار یا در حالت مرگ نباشد در حالت سلامت به سر می برد. پیروان الگوی پزشکی عمدتاً بر تبیین زیست شناختی بیماری متکی بوده و تمایل دارند که بیماری بر حسب بدکاری اندام‌ها، سلولها و سایر سیستم‌های زیست شناختی تبیین شود. در الگوی پزشکی، با مشکلات اجتماعی که بر سلامت اثر می گذارند سروکار ندارد. در این الگو سلامت از طریقه معالجه بیماری یا توانبخشی ناحیه ای از بدن که آسیب دیده است، برقرار می شود. این الگو چون بیشتر بر فرآیندهای زیست شناختی متمرکز است دارای محدودیت‌هایی است. تکیه بر تفکر زیست شناختی نمی تواند سبب درک درستی از سلامتی بر حسب عوامل روان شناختی و اجتماعی باشد و همین طور نمی تواند در ایجاد سلامت بوسیله پیشگیری از بیماری‌هایی که در اثر سبک زندگی ناسالم و رفتارهای تخریبی بوجود آمده اند، موفق باشد (به نقل از باباپور،1381).
ب) الگوی محیطی : این الگو از تحلیل نوین اکو سیستم و خطرات محیطی به سلامت انسان پدید آمده است. در این الگو سلامت بر حسب کیفیت سازگاری فرد با محیط به هنگام تغییر شرایط تعریف شده است. این الگو تأثیرات وضعیت اقتصادی، اجتماعی، آموزش و عوامل محیطی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کیفیت زناشویی، رضایت مندی، سازگاری زناشویی، رضایت مندی زناشویی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منبع کنترل، یادگیری اجتماعی، عوامل بیرونی، عوامل درونی