پایان نامه ارشد رایگان درباره عدم تحمل بلاتکلیفی، افراد مبتلا، راهبردهای مقابله، اختلال اضطراب اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

به علاوه عدم تحمل بلاتکلیفی در مقایسه با مسئولیت پذیری،کنترل، برآورد آسیب، تحمل اضطراب و راهبردهای مقابله تنها سازه ای بود که به طور موفقیت آمیز نشانه های اختلال وسواسی-اجباری را از اختلالات خلقی و نگرانی پیش بینی کرد(هالاوای،همبرگ و کولس،2006).
در پژوهشی که توسط فراست و استکتی (1997) انجام گرفت میزان کمال گرایی بین بیماران وسواسی، پنیک و گروه کنترل مقایسه شد. بیماران وسواسی نمرات کلی بالاتری گرفتند که بیشتر به دلیل نمرات زیاد در زیر مقیاس های نگرانی در مورد اشتباهات و تردید در مورد اعمال بود. بیماران وسواسی نسبت به بیماران مبتلا به پنیک، فوبی اجتماعی و فوبی خاص در مقیاس های نگرانی در مورد اشتباهات و تردید در مورد اعمال نمرات بالاتری می گیرند. نمرة بالای تردید در مورد اعمال به نظر می رسد که با تشریفات خاصی مانند چک کردن مرتبط است. نگرانی در مورد اشتباهات و تردید در مورد اعمال نه به دلیل تمایل به انجام کارها به صورت عالی یا رسیدن به ملاک های خاص و سخت، بلکه ناشی از این احساس است که اگر کارها به صورت کاملأ درست و به شیوة خاصی انجام نگیرند، اتفاق بدی رخ می دهد(آنتونی، پوردن، هوتا و اسوینسون،1998؛ به نقل از شاهجویی، 1389). استکتی و کوهن(1998)گزارش کردند که افراد مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری نسبت به گروه اختلال اضطراب آمیخته که شامل افراد مبتلا به اختلال پانیک با آگورافوبیا و بدون آگورافوبیا، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و آگورافوبیا بودند، عدم تحمل بلاتکلیفی بیشتری را نشان دادند (هالاوای، همبرگ و کولس، 2006).
خلاصه فصل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کمال گرایی، کمال گرایی جامعه مدار، ابعاد کمال گرایی، کمال گرایی خودمدار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره موانع اجرایی، منابع فارسی، محدودیت ها