پایان نامه ارشد رایگان درباره روش FMEA، محدودیت ها، بودجه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

محصولات در صنعت بهداشت و درمان نير كاربردهاي فوق العاده اي دارد [52].
از طرف دیگر، استفاده از روش FMEA مزایای متعددی را برای سازمانهایی که به دنبال بهبود کیفیت و ایمنی خود هستند، به دنبال خواهد داشت؛ اول آن که، این روش فرآیندی ساختمند است که استنباطی نظام مند از ایده ها درباره انواع ریسک های احتمالی، تحلیلی دقیق از زمینه های ریسک / خطر، مستندسازی مناسب منابع و مفروضات، و شناسایی و مداخلاتی که ریسک ها را تا سطحی قابل قبول مدیریت می کند، را ارتقا خواهد داد. مطابق با هدف نهایی مدیریت ریسک، در موارد کاربردی بسیاری لازم است تا روش FMEA در هر خروجی متناقضی مداخله نماید تا سطح ریسک باقی مانده به حدی قابل قبول برسد.
علیرغم موارد مطروحه، روش FMEA محدودیت هایی را شامل می گردد:
اول این که، بطور سنتی FMEA، تنها روشهای شکست که همزمان با هم نیستند را در نظر می گیرد. هر روش شکست به طور جداگانه در نظر گرفته می شود، و فرض بر آن است که بقیه اجزای سیستم همانند آنچه طراحی شده عمل می کنند. از این رو، هر نوع FMEA محدودیت هایی به صورت دو رفتار متناقض زیر را به دنبال خواهد داشت:
اثر شکست های چند جزیی بر کارکردهای سیستم، و
جلوه های پنهان عیوب همچون زمانبندی، توالی و امثالهم.
دوم این که، اولویت بندی روشهای شکست برای کنش های صحیح موضوعی اساسی است. از این رو، زمانی که از هر کدام از جنبه های کمی از اعداد موجود در تحلیل استفاده می شود، باید در تصمیم گیری دقت کافی لحاظ گردد.
در بسیاری از صنایع، FMEA بر مداخلات انسانی به جهت شناسایی و تخفیف شکست و اثرات آن استوار است، و در این رابطه هیچ برآوردی از اشتباهات و نقایص انسانی انجام نمی گیرد. در FMEA فرض بر آن است که در هر زمان که شکست رخ می دهد، مداخله انسانی قابل اطمینان خواهد بود.
از طرفی، در اکثر مواقع، از FMEA در مرحله طراحی / اجرای رویه استفاده می شود، و هیچ پیش زمینه اصلی از روش FMEA از یک روش شکست واقعی و یا نتایج تجربی از زمینه کاربرد آن وجود ندارد. هر چند این پیش زمینه از روش FMEA منتج نمی گردد و در برخی کاربردها، تداوم پالایش یک روش FMEA از طریق پیش زمینه به صراحت، به عنوان یک جنبه مهم از امنیت تحلیل سیستم در نظر گرفته شده است [ 49] .

2-11- ریسک های موجود درپروژه آسایشگاه های سالمندان
شکل 2-8 ریسکهای موجود درپروژه آسایشگاه سالمندان را نشان می دهد

شکل 2-8- ریسکهای موجود درپروژه آسایشگاه سالمندان

2-11-1- ریسک های حقوقی و قراردادی و مالی
سازمانهای غیرانتفاعی که در پروژه های توسعه آسایشگاهها فعال هستند با مسایل عدیده ای در حسابرسی، مسئولیتهای حقوقی و مالیاتی روبرو هستند. این مسایل تاثیر بسیاری در بهینه سازی کارکرد و موفقیت عملیات این مراکز خواهند داشت؛ برخی از این موارد عبارتند از:
الف- جذب اعتبار
از انجا که استاندارد و کمیسیون مشخصی برای تصمیم گیری و ارزیابی در این مورد وجود ندارد، بسیاری از این گونه سازمان ها در تلاش برای جذب اعتبار و یا اعتبارگذاری از سوی مراکز و نهادهای مختلف هستند. برای جذب اعتبار اولین مساله مورد نظر آن است که در اغلب موارد، موسسه خیریه متقاضی باید در حال فعالیت باشد تا اعتبار مورد نظر تایید گردد.
ب- نیازمندی های وابسته به سن
مراکز افراد مسن و یا بازنشسته معمولا گرایش به اسلوب زندگی پویا دارند و از این رو مکان هایی را برای ورزش (همچون تنیس، استخر شنا یا چشمه های آب معدنی)، اتاق تمرین و نرمش و مکانهایی برای ایجاد تفریح و سرگرمی ایجاد می کنند.
براین اساس در برخی کشورهای دنیا؛ همچون ایالات متحده؛ استانداردهایی را بر اساس گروه سنی و محدودیت های ناشی از سن وضع نموده اند. این استانداردها برای دو گروه سنی 55 و بالاتر و 62 و بالاتر وضع شده اند.
پ- قابلیت اجرای معافیت های مالیاتی
تشخیص این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که محدودیت های مربوط به سن نه تنها در قوانین موضوعه یافت می شود بلکه در آنها معافیت های مالیاتی مربوط به اجرا و تداوم پروژه های معطوف به اسکان سالمندان نیز باید اجرا گردد.
ج – رفتار بی طرفانه در اسکان
رفتار بی طرفانه در اسکان، تبعیض در امر اسکان برمبنای به
رنگ پوست
ملیت
مذهب
جنسیت
قوانین قومی
معلولیت،
را نفی می کند. بر این اساس امکانات و مراقبت های موجود و قابل ارائه در بین تمام افراد بسته به نیازهای جسمی و عاطفی آنها توزیع خواهد شد [50] .
د- اجرایی پذیری
یکی از موارد مهم دیگری که در تصمیم بر آغاز پروژه های ساخت آسایشگاههای سالمندان وجود دارد، مساله اجرایی پذیری خدمات با پایین ترین هزینه است. اجرایی پذیری را می توان از دو منظر اجرایی پذیری پروژه و اجرایی پذیری اقتصادی نگریست. اجرایی پذیری پروژه به طور ساده به این اشاره دارد که در نگاهی به کل پروژه، آیا موضوع یا پروژه توانسته است به بهره وری دست یابد؟ این امر به عوامل متعددی بستگی دارد. متاسفانه بسیاری از پروژه ها بواسطه بالا بودن هزینه ها عملی نیستند. اجرایی شدن پروژه معمولا به عوامل زیر بستگی دارد:
توسعه نیاز به نوسازی
خصوصیات فیزیکی از قبیل دسترسی، تسهیلات زندگی، حریم، فاضلاب، خصوصیات خاک، اندازه و شکل
موانع حقوقی و قانونی نظیر، منطقه بندی و فرامین، گرفتاری های مالکیتی، محدودیت های اسناد انتقال یا تجاوز و غصب
ملاحظات محیطی: هم جنبه های حفاظت از محیط زیست و هم مفاد خطرساز در سایت
عوامل اجتماعی ـ اقتصادی
شرایط بازار
عوامل مالی و هزینه ای
دسترسی و نیاز به منابع مالی سرمایه گذاری / اعانه
هرچند اجرایی شدن پروژه عاملی در بازنگری استثناأت کاربردی است، تمرکز خدمات و موسسات خدماتی بر اجرایی پذیری اقتصادی است.
اجرایی پذیری اقتصادی از طریق انواع مختلفی از بودجه بندی پروژه بوجود خواهد آمد. بودجه اولیه به تعیین اجرایی پذیری ابتدایی پروژه کمک می کند. بودجه بندی اولیه معمولا در بر گیرنده تخمین تمام منابع و استفاده از همه دارایی ها از قبیل هزینه های سایت و تخمین نوسازی / ساخت است. برای مثال، بودجه بندی می تواند مخارج تملک، بهبود سایت (مانند سایت، کاهش آلودگی و ساخت و ساز)، هزینه های نرم (مانند مطالعه بازار، وکیل، معمار، مجوزها و حق الزحمه ها)، هزینه های دوره ساخت (نظیر سود بهره ساخت و ساز، هزینه های دوره ساخت همچون مالیات ها)، حق الزحمه های مالی، ذخایر از پیش سرمایه گذاری شده، دستمزدهای توسعه، مالیات دارایی ها و بودجه عملیاتی را تخمین بزند.
این عوامل متعدد مبنایی را برای سنجش این امر فراهم می کنند که آیا مراکز با کمترین هزینه اجرایی پذیری عمل میکنند و از این رو برای افراد مسن ساکن این مراکز مقرون به صرفه هستند [50] .
2-11-2- ریسک های بهداشتی و درمانی
ریسک بیمارستانی، احتمال قرار گیری بیماران در معرض اتفاقات خطرناک است که بیشتر ناشی از مدیریت مراقبت سلامت است تا نتایج حاصل از بیماری. مدیریت ریسک بیمارستانی در برگیرنده اعمالی پیچیده است که به جهت بهبود کیفیت مراقبت فراهم شده توسط سازمان های مراقبت بهداشت و سلامت و اطمینان از امنیت بیماران، انجام می پذیرد. این مفهوم تمام زمینه های فرآیند مراقبت را شامل می گردد. عملا، از روش های شکست به عنوان راههایی مختلف یاد می کنند که طی آنها، فرآیندی خاص یا مراحل زیر مجموعه آن از دستیابی به اهداف خاص خود باز مانده و شکست می خورند [17] .
هر نظامی به صورت ذاتی مستعد بروز خطا است و طراحی نظامی که عاری از خطا باشد، غیر ممکن است. خدمات پزشکی و مراقبتی ضمن اینکه مجموعه ای از خدمات تشکیل شده است، افراد متعدد، تجهیزات، سخت افزار و نرم افزارهای مختلفی را در بر می گیرد. این گستردگی تعاملات موجب می شود نظام هایی سلامت و مراقبت بهداشتی در برابر وقوع خطاهای پزشکی آسیب پذیر باشند.
خطاهای پزشکی ممکن است هنگام تشخیص بیماری، تجویز داروها، انجام جراحی، به کارگیری وسایل و نیز گزارش نتایج آزمایشات و … رخ دهند [60] . نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده در حیطه روان شناسی تشخیصی و فاکتورهای انسانی تاثیرگذار، حاکی از آن است که بیشتر خطاهای پزشکی ناشی از ضعف در سیستم هایی بوده که فرد در آنها کار می کرده است. به عبارت دیگر، بیشتر این خطاها ناشی از شکست در طراحی فرآیندها، وظایف آموزش و شرایط کاری است که احتمال وقوع خطا را بیشتر می کند [7] .
طی تحقیقی که در بیمارستان های دولتی تهران به عمل آمده است، «فرد ارائه دهنده خدمات» به عنوان مهمترین تهدید در بروز خطاهای پزشکی شناخته شده است. کندی نیز عوامل انسانی را از مهمترین عوامل بروز خطا در سیستم بهداشت و درمان می داند[15] . نکویی و همکاران نیز به این نتیجه رسیده اند که اثر خستگی و کم خوابی روی وقوع حوادث روزمره و بروز اشتباهات حرفه ای نظیر اشتباه در دارو دادن به بیماران بسیار مشهود است[16]. انوشه و همکاران نیز عدم تامین نیروی انسانی کافی، عدم تدوین برنامه کاری مناسب را از مهمترین عوامل مدیریتی، کمبود دانش و آگاهی فرد ارائه دهنده خدمات را از مهم ترین عوامل فردی در بروز اشتباهات دانسته اند[58] .
وضعیت روحی نامناسب، عدم مسئولیت پذیری و احساساتی عمل نمودن فرد ارائه دهنده خدمات نیز، ارائه خدمات را به مخاطره می اندازد. فردی که تحت تاثیر الکل یا مواد مخدر از هوشیاری کامل برخوردار نیست، ممکن است موجب بروز آسیب جدی به فرد دیافت کننده خدمات گردد [60] .
از طرفی دیگر، امانویل و همکاران عامل «فرد بیمار» را از عوامل موثر در بروز خطا در مراقبت های بهداشتی دانسته اند. بیماران باید بدانند که خودشان نیز در دریافت مراقبت های پزشکی خوب، مسئول و سهیم هستند. عدم تعهد بیمار به مصرف دارو و یا انجام اقدامات درمانی به دلایل مختلف، ترس از مسایل اجتماعی مانند عدم ذکر عاداتی خاص و برخی رفتارها، ترس از سرزنش شدن توسط کادر درمانی مثلا در مورد عدم مصرف داروها همگی زمینه خطا را برای خطاهای تشخیصی و درمانی فراهم می نماید و موجب شکست فرآیند مراقبت و درمان می گردد [52] .
محیط کار از دیگر عوامل شناخته شده موثر در بروز خطاهای پزشکی است. نیز عامل محیط را یکی از علل زمینه ساز خطاهای پزشکی می دانند. می توان نتیجه گرفت کنترل خطاهای احتمالی در محیطی که بیماران در آن مداوا می شوند و افراد ارائه دهنده مراقبت در آن فعالیت دارند برای حمایت موثر از خدمات بالینی، مستلزم برنامه ریزی در خصوص فضا و محیط فیزیکی می باشد. ارائه خدمات ایمن نیازمند فضای کافی و مناسب، بدور از هر گونه آلودگی می باشد [52] .
در کل در مورد ارزیابی ریسک های درمانی و بهداشتی در ابتدا باید دانست که هدف ما از اجرای روند ارزیابی تحلیل چه عواملی است. در این رابطه برخی زمینه ها مورد نظر خواهند بود که عبارتند از:
الف) روندهایی که احتمال بروز خطا در آن ها زیاد است، مانند:
محاسبه و اندازه گیری دوز داروها
دستورات شفاهی و از طریق تلفن
ثبت دستی دستورات
استفاده از ابزارهای کنترل تزریق
ب) فرآیندهایی که توام با ریسک هستند یا ممکن است منجر به حادثه و رویداد فاجعه آمیز شوند (مثلا؛ استفاده از خون و فرآورده های خونی)
پ) فرآیند استفاده از داروهایی با ریسک بالا (لیدوکائین، کلروپتاسیم، داروهای ضد انعقادی)
ج) برگه گزارش حوادث
د) مشاهده
ز) کمیته مرگ و میر
و) مرور پرونده پزشکی بیماران
ی) تغییر فرآیندها و یا عملکردها (تدوین پروتکل جدید یا تغییر یافته درمانی) [11]
2-11-3- ریسک های عمرانی
نكته حائز اهميت در بحث مديريت ريسك در ابتدا تعريف ريسك‌ها و طبقه‌بندي آنها است. با اين كار است كه حوزه مديريت آنها نيز مشخص مي‌شود. با توجه به گستردگي انواع ريسك، مديريت آنها نيز بسيار متنوع خواهد بود. ريسك‌هاي پروژه در يك نگرش كلان و در ارتباط با مسائلي همچون زمان و هزينه پروژه تعريف مي‌شود. در صورتي كه پس از تعريف و طراحي طرح و در حين اجرا بيشتر ريسك‌هاي فني مدنظر است. براي ارزيابي و كنترل هر يك از اين نوع ريسك‌ها نيز ابزارها و روش‌هاي متفاوتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره روش FMEA، ارزیابی ریسک، مدیریت ریسک Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت ریسک، روش FMEA، خدمات درمانی