پایان نامه ارشد رایگان درباره دفاع مشروع، قتل عمد، تیراندازی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ظاهری (اشتباه در شرایط عینی دفاع مشروع) نام نهادند.126 آنچه در واقعیت وجود دارد چیزی خلاف آنچه که در ذهن وی جریان دارد را نشان میدهد، وی به صورت معقولی می پندارد که اینک زمان دفاع است و بر اساس همین تصور معقول اقدام به دفاع از خود میکند غافل از اینکه خطری وجود نداشته و وی نیروی خود را بر علیه شخص غیرمهاجمی به کار برده است. مانند پرونده ای که در یکی از دادگاههای نظامی مورد بررسی قرار که مفاد آن به شرح ذیل است :
الف:شرح ماوقع
حسب محتویات پرونده در پی شکایت اولیاء دم متهم مذکور به علت ارتکاب تیراندازی برخلاف مقررات منجر به قتل شادروان ع.م تحت تعقیب دادسرا قرار گرفت با این توضیح که برابر گزارش کلانتری یک دستگاه خودروی پژو خاکستری رنگ حامل چهار تن ملبس به لباس بلوچی و مسلح به سلاح گرم از محور جاده قدیم کاشان قم به سمت استان قم متواری گردیدند. به همین منظور طرح مهار اجرا میگردد. متهم مذکور که افسر گشت کلانتری بوده خودروی متواری حامل شخص مقتول را مشاهده نموده و پس از اعلام موضوع به مرکز پیام کلانتری اقدام به تعقیب خودرو می نماید. با توجه به اینکه خودروی پژو با سرعت 170 کیلومتر در ساعت همچنان متواری و به اخطارهای پلیس نیز توجهی نمی نماید، متهم مذکور به تیر اندازی هوایی ( یک تیر مشقی و یک تیر جنگی ) مبادرت می ورزد. خودروی پژو به فرار ادامه میدهد و به سمت بزرگراه متواری و سپس وارد کوچه فرعی و به صورت ناگهانی متوقف می شود. متهم در اظهارات اولیه در ادامه چنین بیان داشته که اینجانب به منظور سلب هرگونه اقدامی با یک قبضه سلاح کلاش خود را به کنار خودروی متواری رسانده و در حالیکه شیشه خودرو دودی و خاک آلود بود و انعکاس نور خورشید دید و اشرافیت به داخل ماشین را تقلیل میداد مشاهده نمودم که راننده علاوه بر قفل نمودن درب خودرو و با خم شدن در زیر صندلی در تلاش و تقلا میباشد و همزمان نیز درب عقب شاگرد باز و شرنشینان از خودرو خارج و احدی از آنان شیء را بغل گرفته بود، بنابراین با عنایت به وصول خبر اولیه و تأکید مؤکد بر مسلح بودن سرنشینان به منظور دفاع از خود و جلوگیری از هرگونه خطر قریب الوقوع برای خود و همکاران انتظامی ناشی از اقدام مسلحانه از داخل خودرو ناگزیر به سمت پای راننده شلیک که متأسفانه حرکات و جابه جای وی گلوله به وی اصابت و همچنین موجب جراحت سرنشین کناری گردید و علیرغم تلاشهای صورت گرفته جهت خارج نمودن مجروحین از خودرو به لحاظ قفل بودن درب خودرو سمت راننده خروج متوفی از خودرو امکان پذیر نبود و در نهایت منجر به فوت وی گردید در تحقیقات تکمیلی صورت گرفته خودرو پژو حامل 10 نفر افغانی غیر مجاز به مقصد استان تهران بوده است که سه نفر از آنان در صندوق عقب جاسازی شده است. پرونده ابتدا به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع میگردد . اولیاء دم تقاضای قصاص نمودهاند. متهم در جلسه بازجویی بازپرس ضمن تکرار سخنان قبلی خود مبنی بر اینکه به منظور دفاع اقدام به این امر نمودم اضافه کرد با توجه به شرایط موجود و خبر اعلامی مبنی بر مسلح بودن سرنشینان سبب شد تا تصور نمایم قصد تیر اندازی به سمت اینجانب را دارد. اما متهم در دومین جلسه بازجویی این شعبه با عدول از اظهارات قبلی خود اظهار داشته تیر اندازی به سوی متوفی از روی سهل انگاری بوده و نه از روی دفاع مشروع و چون بار اولم بود و ترسیده بودم و در دفاع از خود و دیگران تیر اندازی کردم لیکن در پاسخ به این سؤال که اگر قصد شما شکستن شیشه بود نه تیر اندازی شیشه را با قنداق اسلحه میشکند نه با لوله اسلحه و انگشت شما روی ماشه چه کار میکرده پاسخ مناسبی نداده و اظهار داشته چون ترسیده بودم اسلحه را به شکل درستی نگرفتم و اشتباه کردم. در نهایت با توجه به اینکه متهم در راستای انجام وظیفه مرتکب جرم شده پرونده امر با قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی ارسال گردید اداره تشخیص در نظریه کارشناسی خود اعلام کرد آثار و ضایعات ایجاد شده بر روی بدن متوفی با سلاح های جنگی لوله بلند کالیبر 7-8 میلی متری از فاصله نزدیک ( کمتر از دو متر) می باشد نظریه کارشناس چنین عنوان داشت است شلیک تیر منجر به فوت خارج از میل و اراده نظامی یاد شده و بدون هر انگیزه و نیت صورت پذیرفته است و عمل نامبرده سهوی و به نوعی سهل انگاری محسوب و خارج از مشمول قانون بکارکیری سلاح در موارد ضروری تشخیص داده میشود که بازپرس محترم با تحقیقات جامع با استدلال به دلایل ذیل :1- آنچه محرز و مسلم است فوت مقتول بر اثر تیراندازی متهم اتفاق افتاده است که براساس نظر هیئت کارشناسی مورد اشاره فوق این تیر اندازی برخلاف مقررات میباشد، اما علت و انگیزه حادثه چه بوده است؟ بر اساس دلایل ذیل قتل عمدی می باشد.1- طبق سخنان متهم در بازجویی های اولیه عمل متهم از روی عمد بوده لیکن برای دفاع مشروع از خود و دیگران بوده که این توجیه بلا وجه می باشد. دادرس: زیرا اولاً: برابر مقررات در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع باید دفاع صورت گیرد که در« ما نحن فیه» نه حمله ای صورت گرفته و نه خطر قریب الوقوعی احساس شده است، زیرا تیر اندازی در حالی صورت گرفته که خودرو پژو در حالت توقف کامل بوده و خود متهم و گواهان اظهار داشته اند که فرد متوفی و سایر سرنشینان اسلحه همراه نداشته اند و بنابراین هیچ نیازی به تیر اندازی نبوده است ثالثاً : دفاع با تجاوز خطر باید متناسب باشد در« ما نحن فیه» بر فرض احساس خطر از سوی سرنشینان دفاع متناسب صورت نگرفته است 2- همان گونه که اشاره شد متهم در ادامه تحقیقات با عدول از اقرارهای قبلی خود اظهار داشته که تیر اندازی عمدی نبوده و سهواً تیر اندازی شده است همچنین متهم در توجیه عمل خود چنین اظهار داشته است که من قصد تیر اندازی نداشته و قصد شکستن شیشه خودروی پژو داشته ام لیکن در پاسخ به این سؤال که معمولاً برای شکستن شیشه از قنداق اسلحه استفاده می شود نه از لوله آن که پاسخ روشن و قابل قبولی به این سؤال ارائه ننمود و در پاسخ به این سؤال که اگر قصد شکستن شیشه را داشتید چرا دست شما بر روی ماشه رفته و شلیک نمودید اظهار داشته چون ترسیدم و این کار را کردم، بنابراین با توجه به مراتب فوق در بند دوم دفاعیات که مبنی بر سهل انگاری می باشد عقیده به مجرمیت دارم و قرار صادر توسط دادستان یا دادیار اظهار نظر تأیید و اقدام به صدور کیفرخواست می شود .
ب :رأی دادگاه
در خصوص اتهام نظامی فوق الذکر بر تیر اندازی برخلاف مقررات منجر به قتل عمدی مقتول در حین خدمت به شرح کیفر خواست صادره با توجه به محتویات پرونده و مشروح گزارشات یگان خدمتی و گزارش اولیه متهم که صریحاً اعلام نموده به سمت راننده شلیک کردم، و شکایت اولیاء دم و وکیل مدافع آنان و نظریه اداره تشخیص هویت که در نظریه کارشناسی خود اعلام داشته آثار و ضایعات ایجاد شده بر روی بدن متوفی نظیر آثار و ضایعات به وجود آمده با سلاح های جنگی لوله بلند با کالیبر 7-8 میلی متر از فاصله نزدیک (کمتر از دو متر) می باشد و نظریه هیئت موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح ( مبنی بر اینکه شلیک تیر منجر به فوت راننده خارج از میل و اراده نظامی فوق میباشد که به نوعی سهل انگاری محسوب و خارج از شمول بکارگیری سلاح در موارد ضروری تشخیص داده اند) و نظریات پزشکی قانونی و اقاریر مقرون به واقع متهم و وکلای وی و توجیهات بلاوجه متهم و وکلای وی از قبیل اینکه تیر اندازی به سمت راننده برای دفاع از خود و جلوگیری از هر خطر قریب الوقوع به خود و همکاران به طرف پای مقتول تیر اندازی کردم که به علت جابه جایی مقتول گلوله به جای دیگر اصابت کرد و موجب قتل و جرح گردید که طبق مقررات در برابر هر خطر قریب الوقوعی باید دفاع کرد، اما در اینجا حمله از ناحیه مقتول صورت نگرفته در حالی که خودروی وی متوقف و در محاصره کامل نیروی انتظامی بوده و طبق اظهارات برخی گواهان راننده تسلیم محض بوده و دست هایش را به نشانه تسلیم بالا برده و حتی برابر اظهارات فرد افغانی که کنار راننده نشسته بوده حکایت از آن دارد که راننده سوئیچ را بالا برد و نشان داد و گفت درب قفل شده بیایید و بگیرید و باز کنید و اظهارات برخی گواهان مبنی بر اینکه راننده سوئیچ را جلوی پای متهم انداخت تا درب را باز کند اما متهم با اینکه سلاح کمری داشته با زور کلاش سرباز را گرفته بسوی راننده تیر اندازی نموده است در حالی که نه حمله ای از سوی راننده اتفاق افتاده نه خطر قریب الوقوعی اتفاق افتاده است راننده تسلیم محض بوده و نیاز به تیر اندازی نبوده است در نتیجه هیچ دفاع مناسبی صورت نگرفته است گرچه متهم در مراحل بعدی و دادگاه از اقرارهایش عدول کرده ست و در دادسرای نظامی اظهار داشته است که دوستان و همکارانم گفته اند حقیقت را گزارش کن و من هم حقیقت را گزارش کردم و نمی دانستم که به ضررم تمام می شود و در برخی از اظهاراتش عنوان نمود است که با لوله تفنگ می خواستم شیشه درب ماشین را بشکنم که دستم روی ماشه رفت و شلیک شد، که این ادعا نیز مردود است زیرا نامبرده می توانست راننده ای که تسلیم او شده از درب عقب بیرون بیاورد و چه کسی با لوله تفنگ که آن مسلح میباشد شیشه درب ماشین را میشکند علی فرض صحت ادعای متهم گواه تعرفه شده که سلاح کلاش را به زور از سرباز گرفته با سر تفنگ زد شیشه را شکست هنوز درب باز نشده بود راننده سوئیچ خود را جلوی پای متهم انداخت متهم با لگد به درب ماشین زد که درب را باز کند ماشین دیگری که متعلق به یگان امداد بود رسید یکی از مأمورین از ماشین پیاده شد و شلیک هوایی کرد در همین حال متهم یک تیر مشقی به طرف زمین شلیک کرد و به راننده اصابت کرد حال از روی عمد زد یا نه من اطلاعی ندارم که با اصابت تیر به راننده، راننده از دنیا رفت و فردی که کنارش بود مجروح شد و با عنایت به دفاعیات بلاوجه وکلای متهم مبنی بر اینکه طبق اظهارات گواه باید قانون به نفع متهم تفسیر کرد و طبق گزارش اولیه متهم که نامبرده اقرار نموده که به سمت راننده شلیک کردم موضوع معنون از مصادق بندهای 206 قانون مجازات اسلامی نمیباشد و با توجه به اظهارات گواهان و مطلعین مخصوصاً افرادی که ذیل صورتجلسه اولیه پیوست پرونده صص 2 و1 امضاء نموده اند گزارش عین حقیقت است و ما امضاء کردیم و سابقه کیفری متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی طبق کیفر خواست صادره محرز و مسلم است بنابراین مستنداً به ماده 205 و بند ب ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 و بند ب ماده 290 ق.م.ا مصوب 1392 دادگاه متهم مذکور را علاوه بر جبران خسارت (قیمت یک فشنگ جنگی ) در حق یگان خدمتی محکوم به قصاص نفس می نماید ».127
ج: تحلیل رأی
به نظر میرسد اگر متهم از ابتدا که به دفاع مشروع استناد کرده بود عدول نمی کرد، راهی برای نجات وی وجود داشت چون اولاً وصول خبر اولیه و تأکید مؤکد بر مسلح بودن سرنشینان این خبر خطر قریب الوقوع می باشد که هر لحظه تیر اندازی توسط سرنشینان خودرو به طرف مأمور و به قتل رسیدن او را گوش زد میکند، یعنی شرایط حمله فعلیت داشته و خطر نیز قریب الوقوع می باشد در توجیه اقرارهای اولیه بیان داشته که برای دفاع مشروع از خود و دیگران بوده که این توجیه برای دادرس بلاوجه میباشد چرا؟ چون به این صورت تفسیر نموده اند که برابر مقررات در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع باید دفاع صورت گیرد که در« ما نحن فیه » نه حملهای صورت گرفته خطر قریب الوقوعی احساس نشده است، زیرا تیر اندازی در حالی صورت گرفته که خودرو پژو در حالت توقف کامل بوده و خود متهم و گواهان اظهار داشته اند که فرد متوفی و سایر سرنشینان اسلحه همراه نداشتهاند و بنابراین هیچ نیازی به تیر اندازی نبوده است خوب این سؤال مطرح است که اگر طبق گزارش اسلحه همراه داشتند چه ؟ اگر افرادی که در ماشین پنهان شده بودن جانی بودن چه؟ اینها همه سؤالاتی است که باید جوابی برای آن پیدا شود والا در آینده شاهد مجازات شدن امثال این مأمور می باشیم به جای اینکه کسانی که جرم انجام می دهند به سزای عمل خود برسند و به خود اجازه تعدی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دفاع مشروع، جبران خسارت، قاعده غرور، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق ایران