پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، کنوانسیون ژنو، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

بر همین اساس اهداف جنگی هم به دو دسته تقسیم می شوند:
الف)اهداف جنگی در جنگ ابتدایی
-گسترش اسلام و برداشتن موانع حاکمیت اسلام
2- از میان برداشتن موانع دعوت : اسلام به عنوان آخرین دین الهی آیینی جهان شمول است که رسالت هدایت تمامی انسان ها را بر عهده دارد. از این رو به ملت و نژاد خاصی اختصاص ندارد. قرآن (71)
3- نابودی ستم و نجات مستضعفین : حمایت از مظلوم یکی از اهداف مهم دین اسلام است (72) و (73)

ب)اهداف جنگی در جنگ دفاعی
1- حفظ کیان اسلام (74) بدیهی است اگر دفاع از دین شروع نباشد چیزی جز محو دین و نابودی پرستشگاهای یکتا پرستان نتیجه نخواهد داشت و چون اقامه از دین حقی مشروع است؛دفاع از آن نیز مشروع است؛(75) لذا به اجماع همه فقها دفاع از موجودیت اسلام که از آن در روایات به بیضه الاسلام76 تعبیر می شود واجب است.77
2- حفاظت از جان و مال و ناموس مسلمین : ( آیه 19 بقره ) و ( آیه 36 توبه )
فلسفه جهاد در اسلام : هدف نهایی از جهاد، صلح است یعنی صلح قطعی بشریت که تحت تبعیت وسلطه قواعد آیینی یکتاپرست قرار گیرد. هدف جنگ در اسلام و این جنگ مختص دین اسلام نیست …
هدف دین تنها به دعوت به پرستش خداوند نیست بلکه افزودن بر آن زمینه سازی برای اتمامه عدل و قسط در جامعه از مهمترین هدف های انبیای الهی است78.

2.3- کنوانسیون ژنو

2.3.1-معرفی شهر ژنو
ژنو یکی از پرجمعیت ترین کانتون های کشور (واقع در جنوب غربی) سوئیس است که در کنار دریاچه ژنو وا قع می باشد. ژنو جمعیتی بالغ بر 20 هزار نفررا داراست . زبان گفتاریمردم آن فرانسوی و دینشان مسیحیت (پروتستان و کاتولیک) می باشد. و 15%مردم این شهر مسلمانند.
در این شهر سازمان ها و نهادهای بین المللی و اروپایی زیادی واقع می باشد , از ا ین رو یک شهر بین المللی محسوب می شود و میزبان بیشترین تعداد نهادهای بین المللی جهان است, از مهمترین سازمان های بین المللی در این شهر سازمان بین الملل متحد و, صلیب سرخ بین المللی و سازمان بهداشت جهانی به شمار می رود . علاوه بر وجهۀ بین المللی ژنو , این این شهر دومین قطب اقتصادی کشور سوئیس و نهمین مرکز اقتصاد رقابتی جهان و سومین در اروپا , بعد از لندن و زوریخ می باشد. همچنین در سال 2009. م مقام سومین شهر از نظر کیفیت زندگی در جهان را بعد از وین و زوریخ به دست آورده است و در آخر می توان گفت :بسیاری از مشاهیر جهان و ایران همچون ؛ دکتر محمود حسابی و …. مدتی را در این شهر زندگی کرده اند.

2.3.2- تاریخچه حقوق بشر و کنوانسیون ژنو
ازآن جا که مقررات تصویبی کنوانسیون ژنو جزو منابع حقوق بشر دوستانه می باشد, ضرورتاً در ابتدا فصلی کوتاه را به توضیح و تبیین حقوق بشر دوستانه اختصاص می دهیم و سپس به کنوانسیون ژنو می پردازیم:

2.3.2.1- حقوق بشر دوستانه
حقوق بشر دوستانه مجموعه ای از قواعد بین المللی یا عرفی است که ,شخصاً ناظر به رفتار قوای متخاصم در جنگ های مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است. این قواعد به دلایل انسان دوستانه حقّ طرفین مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه های جنگی محدود می کـند و افـراد انسـانی و یا اموال و اشیایی را که در درگیری ها مورد آسیب قرار گرفته یا خواهند گرفت را,مورد حمایت قرار می دهد.حقوق بشر دوستانه حقوق مخاصمات مسلحانه نیز نامیده می شود. هدف آن کاهش دردها و آلام انسانی و محدود کردن آثار سوء ناشی از جنگ است ,لیکن امروزه هدف از حقوق بشردوستانه تأمین احترام به شأن و کرامت والای انسان, تضمین حقّ حیات و حقوق اساسی او و نیز تعقیب محاکمه و مجازات جنایت کاران جنگی است.79
در بحث حقوق بین الملل, دو اصطلاح حقوق بشر و بشر دوستانه به کار برده شده است که؛ با وجود شباهت اسمی وجه است که,ای که در آن ها دیده می شود , در موضوع و هدف از همدیگر متمایز می باشند و در ادبیات حقوق بین الملل معاصر بر دو منظور کاملاً متمایز دلالت دارند.
در حقیقت ,حقوق بشر دوستانه مجموعه قوانین و مقرراتی که هدفش تعیین حقوق انسان ها در زمان جنگ و اثناء تخاصمات مسلحانه است ,در حالی که حقوق بشر از مجموعه مقرراتی است که به تنظیم حقوق انسان ها در زمان صلح می پردازد.
به عبارت دیگر حقوق بشر دوستانه دارای دو عنصر است : 1)مربوط به حمایت از گروه های خاصی از اشخاص هم چون زخمی ها، بیماران، اسرای جنگی و نیز شهروندان غیر نظامی ها می شود. 2)مربوط به بحبوحه درگیری مسلحانه می شود. در حالی که حقوق بشر راجع به تمام مردم و در تمام زمان هاست. از نظر تحلیل فلسفی می توان چنین گفت که : حقوق بشر ناظر بر انسان گرایی در قوانین و یا به تعبیری دیگر انسان محوری (اپانیستی) است و قوانین بشر دوستانه از انسان دوستی و نیکوکاری نسبت به او نشأت می گیرد . قوانین بشرگرایانه به بشر از آن جهت که بشر است بدون توجه به نژاد خاص و یا موطن جغرافیایی او و به تعبیر دیگر به اصالت انسانی او مربوط است80.

.2.3.2.2-کنوانسیون ژنو

2.3.2.2.1- تاریخچه کنوانسیون ژنو
وضعیت حقوقی اسیران جنگی تا پایان قرن 19 در هیچ معاهده ای به طور تفصیلی گنجانده نشده است قبل از آن در مواد “105 و 106 مقررات 1863 در امریکا”در مورد مبادله اسیران اشاراتی شده بود .در سال 1866 در « پراگ » کنوانسیونی بین اتریش و پروس منعقد شد که همراه با اصولی در رابطه با تخلیه سرزمین اتریش، مقرراتی هم در مورد مبادله اسیران جنگی وضع گردید. اولین تلاش در تنظیم وضعیت اسیران جنگی و رفتار با آن ها، در یک معاهده چند جانبه، در کنفرانس 1874 « بروکسل»بود که اگرچه جنبه الزام آور نداشت، ولی حاوی اصولی بود که می توان آن ها را پیش درآمد تحولات بعدی دانست. در اعلامیه بروکسل، طی 12 مادّه برقراری رژیم حاکم بر اسیران جنگی مطرح شد، ولی همان طور که ذکر گردید گرچه اعلامیه تصویب نشد و به مرحله اجرا در نیامد، ولی اصول آن در موافقت نامه های بین المللی بعدی در نظر گرفته شد81.
قرن نوزده, شاهد مفاهیم نوین در حقوق طبیعی و حرکت جدید بشر دوستانه به ویژه در ایده های « هنری دونان » 82 بود. در سال 1895 سپاهیان فرانسه و اتریش در سولفرینو محلی در شمال ایتالیا به نبرد سختی پرداختند. به صورتی که در مدت کوتاهی 36 هزار مجروح به جای گذاشتند . مجروحین در صحنه نبرد در حال جان باختن بودند, بدون هیچ کمک رسانی, در این حال یک بازرگان جوان سوئیسی به نام « هنری دونان83 » اندکی پس از نبرد به منطقه جنگ وارد شد و خسارات و تلفات را مشاهده کرد. او تحت تأثیر قرار گرفت و به کمک افراد محلی یک حرکت امدادی اولیه را برای نجات مجروحین جنگ سازماندهی نمود. هانری دونان در بازگشت به کشور خود با الهام از مشاهداتش در نبرد سولفرینو کتاب خاطرات سولفرینو 84را منتشر کرد. وی پس از شرح تألمات جنگ کاهش تلفات و آلام قربانیان دو پیشنهاد کرد :
1) تأسیس یک جمعیت امدادی داوطلب در هر کشور که در زمان صلح آموزش دیده باشند تا در زمان جنگ امداد رسانند.
2) دول جهان در یک کنگره ی اجتماع نموده و یک اصل بین المللی تخلف ناپذیر را که از طریق یک قرارداد ضمانت اجرایی می یابد ,تصویب نمایند. تا مبانی حقوقی حمایت از بیمارستان های نظامی و پرسنل امدادی و درمانی را تهیه کنند. پیشنهاد اول وی منتهی به تأسیس صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی شد و پیشنهاد دوم منجر به تصویب کنوانسیون ژنو شد.
در 17 فوریه 1863 کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام وجود کرد و در اوت 1864 اولین کنوانسیون ژنو برای بهبود شرایط مجروحین نظامی در جنگ توسط نمایندگان 16 کشور به تصویب رسید85.

2.3.2.2.2- تصویب قرارداد ژنو اتخاذ این قرارداد و نقطه آغاز حقوق بین المللی بشر دوستانه مدرن است. از این به بعد تدوین قوانین جنگ سیر شتابنده به خود گرفت که این سیر (توسعه و تدوین حقوق بشر دوستانه) از 2 طریق صورت گرفت .
1) از طریق تدوین حقوق جنگ که عمدتاً از طریق کنوانسیون های منعقده در لاهه صورت پذیرفت و به همین دلیل
2) حقوق جنگ را حقوق لاهه هم می نامند .این حقوق ناظر به چگونگی رفتار دول و اتخاذ روش های جنگی در مخاصمات مسلحانه است.
3) از طریق تدوین قوانین بشر دوستانه و احترام به تمامیت افراد در منازعات مسلحانه که به صورت عمده از طریق قراردادهای منعقده در ژنو شکل گرفت و به همین دلیل حقوق بشر دوستانه را حقوق ژنو هم نامیده اند.
پس از جنگ جهانی 2 کمیته بین المللی صلیب سرخ تلاش بسیاری در توسعه حقوق بین الملل بشر دوستانه نمود و در هفدهمین کنوانسیون بین المللی صلیب سرخ که در 1948 در استکهلم برگزار شد . پیشنهادات خود را مبنی بر انعقاد قرارداد جدید به کنفرانس ارائه نمود و کنفرانس پس از اصلاحاتی این پیشنهادها را برای ارائه به کنفرانس دیپلماتیک تصویب کرد. کنفرانس دیپلماتیک برای انعقاد قراردادهای چهارگانهژنو در حمایت از قربانیان جنگ از 21 آوریل تا 12 اوت 1949 از سوی سوئیس ( امین و نگه دارنده قراردادهای ژنو ) در ژنو برگزار شد ,که نمایندگان 64 دولت در آن شرکت کردند و نهایتاً متن پیشنهادی 4 قرارداد را به تصویب رساند .

2.3.2.2.3 طرح کلی از موضوعات کنوانسیون های چهار گانه ژنو
کنوانسیون اول راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی.
کنوانسیون دوم راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا.
کنوانسیون سوم معامله با اسرای جنگی.
کنوانسیون چهارم راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ
پروتکل ها در 8 ژوئن 1977 دو پروتکل الحاقی به قرارداد های 4 گانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 تصویب شد.
1) راجع به حمایت از قربانیان درگیری های مسلحانه بین المللی.
2) پروتکل اول در حمایت از قربانیان درگیری های مسلحانه غیر بین المللی است.
به طور کلی قرارداد های 4 گانه ژنو به همراه پروتکل های الحاقی آن حدوداً حاوی 600 مادّه در زمینه حقوق بشر دوستانه می باشند که کامل ترین منابع حقوق بشر دوستانه به شمار می روند.
سومین کنوانسیون از کنوانسیون های چهارگانه ژنو، تحت عنوان « کنوانسیون ژنو مربوط به رفتار با اسیران جنگی » 86 به منظور تجدید نظر در کنوانسیون 27 ژوئیه 1929 ژنو در 6 بخش و 143 ماده، به همراه 5 ضمیمه تنظیم گردید. کنوانسیون سوم صرف نظر از ضمائم، دارای 143 مادّه است. در حالی که کنوانسیون 1929 دارای 97 مادّه بود و فصل مربوط به اسیران جنگی کنوانسیون لاهه فقط 17 مادّه داشت. بدون تردید این افزایش نه تنها مربوط به این حقیقت است که در جنگ های مدرن تعداد زیادی از سپاهیان و رزمندگان به اسارت در می آیند، بلکه منعکس کننده تمایل ملت ها به تحت پوشش درآوردن همه جنبه های اسارت بر حقوق بین الملل نیز می باشد، که تمایل و آرزوی تازه ای هم نیست.
بخش اول کنوانسیون، مربوط به رفتار با اسیران جنگی، تحت عنوان « اصول کلی » در مواد 1 تا 11، به این مسئله می پردازد که مادّه 4 آن به تعریف طبقه بندی اشخاصی که عنوان اسیر جنگی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره جنگ های صلیبی، حقوق بین الملل، حقوق بشر دوستانه، اعراب مسلمان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حق و تکلیف، اجرای عدالت، حقوق و تکالیف، منابع مالی