پایان نامه ارشد رایگان درباره تردستي، شعبده، پيش‌گويي

دانلود پایان نامه ارشد

جاها استثناء شده؛ ظاهراً آن گونه سِحر كه براي مقاصد درست به كار گرفته مي شود مانند فتح سرزمين كفر يا بقاي عمارت، … و به خصوص باطل كردن سِحر با سِحر جايز مي باشد.3

حضرت علي (ع) فرمودند، اگر دو مرد عادل شهادت دهند كه مرد مسلماني جادو كرده است، بايد كشته شود. 145

1-2-9-6- بطلان و بي ثمري سِحر
آن چه در اين اشارت مورد عنايت است اين است كه چون سِحر، عملي است باطل و كاري است باطل، هيچ سودي بر آن مترتب نيست و هرگز ساحر روي فلاح را نمي بيند. پيامبران الهي دو حكم قاطع خدا را به مردم آگاهي دادند: يكي آن كه ، اعجاز، كرامت و مانند آن سراسر باطل و شرك نيست؛ بلكه سراسر حق، خير، فلاح، نجاح و صلاح است و ديگر آن كه سِحر سراسر باطل و شرك است و هيچ اثر مثبتي بر آن ها مترتب نيست، از اين رو كساني كه گرفتار غسلين(چرك و زرد آبه ‌اي كه از بدن بيرون مي‌آيد). سِحر و ضَريح (گياهي بسيار بدمزه و سمي) طلسم و شر و شعبده باشند، ‌هم چون ساحران فرعون از هيچ خيري بهره نمي‌برند و شبيه برده‌اي هستند كه مولاي او، وي را براي هر كاري بگمارد و به هر سمتي بفرستد، خيري نمي‌آورد كه قرآن مي فرمايد:« اَينَما يوجهه لاَياتِ بِخيرِ »، ترجمه:« و هر كجا او روي آورد به خوبي آيا يكسان باشد». 146

1-2-9-7- آيا مي شود به ساحران مراجعه نمود ؟
بعضي از مردم وقتي مريض مي‌شوند يا حالشان بد مي شود براي علاج خود به جادوگران مراجعه مي‌كنند و از آنها دعا و تعويذ مي‌گيرند. در زمان‌هاي گذشته به خاطر كمبود علم و دانش اين شيادان مكار، مراجعه كنندگان زيادي داشتند و افراد زيادي در دام اين‌ها گرفتار بودند، اما اكنون علم و دانش و آگاهي مردم فزوني يافته است و اطباي ماهري براي مداواي بيماران وجود دارد، بازار اين حيله‌گران رونق چنداني ندارد.
اما در اثر ضعف ايمان و عدم توكل بر خدا هنوز هم افرادي به اين مكاران مراجعه مي‌كنند و اين كلاهبرداران تحت پوشش اين فن به دزديدن و چپاول احوال مردم مبادرت مي ورزند و مانند موريانه‌اي كه چوب را از داخل مي‌خورد با كمك شيطان و جن‌ها جامعه را از درون ويران مي‌سازند و به علت تغذيه مال حرام، دائماً در فقر و تنگدستي به سر مي برند، و اگر بر آن چه دعا مي‌كنند توانا بودند قبل از همه خود را بي‌نياز مي‌ساختند و گنج‌هاي زمين را استخراج مي‌كردند و تخت پادشاهان را واژگون مي‌كردند و بر اريكه‌ي قدرت قرار مي‌گرفتند و از ربودن اموال مردم جاهل و نادان و ضعيف العقيده دست مي‌كشيدند. البته بايد تفاوت اين ساحران و شعبده‌بازان را با دعانويسان شرعي بدانيم.

1-2-10- علائم دعانويسان شرعي
1- بر عمل خود اجر و مزدي طلب نمي كنند.
2- دعانويسي را شغل و حرفه‌ي خود قرار نداده ‌اند .
3- در دعاهاي آنها طلسم و جملات نامفهوم قرار ندارد .
4- اين افراد در ايمان، تقوا و اعمال صالح و نيكو مشهور هستند.
5- دعاهايي را استعمال مي كنند كه از رسول خدا و صحابه و اسلام ثابت است.
6- از پذيرش زنان بد حجاب بدون محرم، انكار و دوري مي كنند.
7- با زنان بيگانه خلوت نمي كنند و به بدن آن ها دست نمي زنند. 147

1-2-10-1- خصوصيات جادوگران حيله گر
1- خود را به شيطان تحويل داده اند .
2- افرادي لجوج هستند كه از عقيده‌ي شيطاني خود ذره‌اي عقب نشيني نمي كنند.
3- افرادي بي‌ضمير، بي احساس و مرده‌دل هستند كه كمترين خير، فايده و سودي در آنها وجود ندارد.
4- به استمداد و ياري از شيطان اصرار مي ورزند.
5- به قدرت شيطان و اعوان او اعتقاد كامل دارند .
6- زمينه گناه و معصيت و رذايل اخلاقي در آنها فراهم است.
7- افرادي حقير و پست و كم همت هستند. 148

1-2-10-2- تردستي
تردستي، از نظر لغوي به معني چالاكي، مهارت، شعبده بازي و حقه‌بازي است. و از نظر معني اصطلاحي، تردستي يا شعبده عبارت است از حركات سريعي كه بيننده خيال مي‌كند شعبده باز افعال عجيبي را انجام مي دهد در حالي كه با سرعت دست، از خطاي چشم بيننده استفاده مي كند. 149

2-1- تردستي از نظر فقهي
تردستي، ‌نوعي سِحر است با اين تفاوت كه در آن فاعل تحت تأثير نيروهاي ماوراء الطبيعه قرار نمي‌گيرد. در آيات قرآن كريم:« يُريدُ اَن يُخرِجَكُم مِن ارضكم بِسِحرهِ فَماذا تأمرون »،«‌مي‌خواهند بدين سِحر و شعبده ها شما مردم مصر را از كشور خود آواره كنند».150
بسياري از علماي دين، تردستي يا شعبده را جزء سِحر مي دانند. اين در حالي است كه شعبده سبب خارق العاده‌اي ندارد، اما آنان معتقدند تردستي نوعي چشم بندي است. شيخ انصاري مي‌گويد: تردستي جزء سِحر نيست بلكه اگر به آنها گفته شود، از باب مسامحه و مجاز است. 151
در داستان حضرت موسي(ع) هم داريم هنگامي كه ساحران و طناب ها و عصاهاي خود را انداختند آن طناب‌ها و عصاها به صورت مارهاي خشمگين ظاهر شدند و موجب وحشت حاضران گرديد در اين هنگام حضرت موسي(ع) به اذن خداوند عصاي خود را به زمين افكندند و آن عصا همه آن مارهاي خشمگين را بلعيد. 152

2-1-1- انواع تردستي و تاريخچه‌ي آن
تردستي از نظر سبك به سه دسته تقسيم مي شود: عادي، تشريفاتي و رسمي كه سبك تشريفاتي و رسمي به صورت نمايش‌هايي در شهرهاي اروپايي معمول بوده است؛ روش و ابزار و شرايط تردستي به پنج دسته تقسيم مي‌شود: خطاي بيننده – حركات سريع- حركات پنهان – ابزارها- ابزارهاي مخصوص كه عمداً براي پنهان كاري به كار مي بردند.153
اين عمل به صورت نمايش‌هايي در شهرهاي اروپايي معمول بوده. شعبده بازي چند قانون و اصل مهم دارد كه حتماً بايد آنها را رعايت كنيد؛‌مثلاً هيچ گاه نبايد تردستي و شعبده بازي را براي يك نفر دوباره انجام دهيد؛ يا نبايد راز آن را بازگو كنيد و براي افزايش مهارت تردستي و شعبده بازي خود نياز به تمرين‌هاي زيادي داريد كه براي مثال براي اولين بار جلوي آينه تمرين كنيد براي بار دوم جلوي كساني كه شما را تشويق مي كنند، مانند اعضاي خانواده و وقتي به مهارت كافي دست پيدا كرديد جلوي تماشاچيان به انجام آن بپردازيد. 154
از نظر قرآن شعبده نوع ديگري از سِحر است كه به سِحر مجازي يا تخيلي مشهور است يعني ساحران پديده‌اي را در نگاه و خيال و مسحور، غيرواقعي جلوه مي‌دهد. اين نوع سِحر، ‌همان تردستي و چشم‌بندي است كه حقيقت ندارد چنان كه مي‌خوانيم:« فإذا جِبالهُم و عِصيُهم تخيل اِليه من سِحرهم اَنها تَسعي»،« پس ناگهان ريسمان و چوبدستي ها بر اثر سِحرشان در خيال او چنين مي نمود كه آنها با شتاب مي‌خزند».
در اينجا چند مسئله وجود دارد: ساحران چشم‌هاي حاضران را جادو مي‌كردند كه بيننده اين ريسمان‌ها را به صورت مارهاي خشمگين ببينند و خيال كنند كه اين طناب‌ها و عصاها مار هستند و ريسمان‌ها جادو نشده بودند و عصاي حضرت موسي از باب معجزه و كرامت بود كه در اين جا فرق بين سِحر و معجزه آشكار مي‌شود. آيات بسياري راجع به اين مطلب وجود دارد از جمله سوره‌ي اعراف آيه‌ي 116:« فلمّا القوا سِحروا اعينَ النّاسِ و استرهبوهُمْ»،« هنگامي كه ريسمان ها را انداختند چشم هاي مردم را سِحر كردند و آنها را ارعاب نمودند از اين آيه روشن مي شود سِحر داراي حقيقتي نيست كه بتوان در اشياء تصرفي كند و اثري بگذارد بلكه اين تردستي و چشم بندي ساحران است كه آن چنان جلوه مي دهد. كار اين ساحران تردستي است ولي چون اين كارشان را تحت تأثير نيروهاي ماوراءالطبيعه انجام دادند،‌ عنوان سِحر لقب گرفت. 155
تردستي يا چشم‌بندي يا شعبده فني است براي نمودن اثري عجيب به حواس انسان‌ها به روش خاص، چه مرموز و چه با روش‌هاي فيزيكي، چه بر ذهن اثر بگذارد و چه بر چشم و گوش و حواس. يعني تردست به بيننده چيزي نشان مي‌دهد كه واقعاً اتفاق نيفتاده؛ به اين هدف كه او باور كند. از نظر افراد خاص: تردستي و شعبده كه نام ديگر آن ريميا است درباره چگونگي استفاده از قواي مادي و خواص موجودات براي وانمود كردن آثار خارق العاده به حس صحبت مي كند.

2-1-2- پيش‌گويي
پيش‌گويي از نظر معني لغوي فرايند برآورد در شرايط ناشناخته است. پيش‌بيني اصطلاحي مشابه اما عمومي تر است. هر دو اين لغات مي‌توانند به برآورد مجموعه هاي سري‌هاي زماني – داده هاي ميان بخشي و يا وابسته به طول جغرافيايي ارجاع دهند. كاربرد اين لغات ميان حوزه هاي اجرايي متفاوت است.
پيش‌گويي از نظر معني اصطلاحي به اين معني است: گفتن پيشامدها قبل از وقوع آنها، مثلاً منجمان از طريق نجوم در صدد پيش‌گويي حوادث عالم بر مي‌آيند يا توسط عام نجوم طلسم مي‌كنند البته اطلاق نام «سِحر» به پيش‌گويي مسامحه به نظر مي رسد. 156

2-1-2-1- پيش گويي از نظر فقهي
آن پيش گويي كه دروغ درآيد تحت عنوان «كذب» و «دروغ» حرام است، يعني موضوع عبارت است از،‌ «كذب» و «حكم» نيز عبارت است از «حرام» و اين به مبحث حرمت كذب مربوط است. پيش‌گويي كاذب از دو جهت حرام است هم به دليل دروغ بودن و هم به دليل كهانت . 157

2-1-2-2- رواياتي درباره پيش‌گويي
اميرالمؤمنين(ع) وقتي منجمي مي‌خواست براي كمك به پيروزي حضرت از طريق علوم نجوم (پيش‌بيني حوادث زميني از طريق ستاره‌شناسي) به حضرت مشورتي بدهد، حضرت برخورد بسيار تندي با او كردند و هر كس را كه به مشورت وي اعتماد كند كافر دانستند.
هنگامي كه مرد ستاره‌شناس گفت :«‌اگر در اين زمان(براي جنگ با خوارج) بر وي مي‌ترسم به مراد خودنرسي» حضرت فرمود: آيا خيال مي‌كني تو مي‌تواني ساعتي را نشان دهي كه هر كس در آن ساعت سفر كند بلا و بدي از او دور شود و از ساعتي بر حذر داري كه هر كس در آن سفر كند ضرر و زيان او را در برمي‌گيرد؟ آن كس كه سخنان تو را تصديق كند، قرآن را تكذيب كرده است و براي رسيدن به مطلوب و دفع امور ناخوشايند، از كمك گرفتن از خداي بي نيازي نشان داده است.
حضرت سپس رو به مردم كرد و فرمود:« اي مردم! از آموختن اخترشناسي بپرهيزيد مگر آن مقداري كه در بيابان و يا دريا وسيله‌ي راه‌يابي مي شود،‌ زيرا اخترشناسي به كهانت و پيشگويي مي‌انجامد و اخترگو مانند كاهن است و كاهن چون ساحر و ساحر مانند كافر و كافر در آتش است. 158
رواياتي درباره تحصيل علم نجوم: عبدالملك بن اعين نقل كرده كه به حضرت صادق(ع)‌گفتم: من به دانش علم نجوم مبتلا شده‌ام كاري را قصد مي كنم و وقتي به طالع مي‌نگرم و آن را بد مي‌بينم و به دنبال آن امر نمي‌روم و وقتي طالع را خوب ديدم دنبال مقصود روانه مي‌شوم.حضرت صادق(ع)‌به من فرمودند: انجام مي‌دهي؟ ‌عرض كردم: بلي، فرمود: كتاب‌هايت را بسوزان. 159
«از ابن عمير روايت شده كه من به نجوم نگاه مي‌كردم و حكم آنها را مي‌شناختم و طالع را مي‌دانستم از لحاظ چيزي نظیر ترس و غيره در دلم راه مي‌يافت. در اين موضوع به حضرت علي بن موسي به جعفر(ع) ‌شكايت كردم. حضرت فرمود: اگر به خاطرت چيزي رسيد به اولين مسكيني كه برخورد كردي صدقه بده و سپس دنبال كارت برو كه خداي عزوجل از تو دفع مي فرمايد». 160

چرا پيشگويي و فال گيري براي مردم جذاب است؟‌
در اين مورد دلايل پيچيده‌ي رواني مطرح نيست، ‌زيرا انسان فطرتاً در جست و جوي ناشناخته‌هاست و توجه‌اش به آن‌ها جلب مي‌شود و دليل ساده ظاهري آن،‌ اين است كه آدم ها دوست دارند اگر اتفاق ناخوشايندي قرار است بيافتد زودتر از آن با خبر شوند اما اغلب اين جست و جو شكلي ناهنجار به خود مي گيرد و در لباس فال گيري بروز مي كند. 161

2-2- آيات قرآن در مورد پيشگويي
گرچه قرآن كتاب علوم نيست و به منظور مسايل علمي نيز نازل نشده است و منظور و هدف قرآن هدايت و رهبري جامعه بسوي سعادت دنيا و آخرت است ولي در عين حال قرآن در بسياري موارد از اين گونه مسايل در راه هدف خاص خود بهره برده است و از آنها به صورت نشانه‌هايي از قدرت لايزال الهي ياد كرده است. لذا در موارد متعددي، ‌اشاره به بسياري از اسرار خلقت نموده است. اين امر خود نشان دهنده آن است كه قرآن از سوي كسي نازل شده است كه احاطه كامل به اسرار طبيعت داشته است و او كسي نيست جز آفريننده طبيعت،‌ در زير سه مورد از اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره جادويي، جادوگري، ديگري Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مسجد الحرام، نزول قرآن