پایان نامه ارشد رایگان درباره بسيار، مرتاضان، دراويش

دانلود پایان نامه ارشد

وارد كنند يا بلايي را بر سرش بياورد يا به واسطه‌ي اعمالي بين زن و شوهر جدايي بيندازد به واسطه دوستي با اجنه هم چنين مي توان به آنها دستور داد تا به واسطه‌ي جلب نظر آنها ديگر اجنه نيز از او اطاعت كنند. 206
مرحوم مجلسي مي گويد: بيشتر علما بر اين عقيده اند كه سِحر از خرافات است. اما اين كه چرا اثر مي كند و هيچ كس منكر اثر نيست در مقام توجيه اثر سِحر گفته اند: اگر مسحور بداند كه درباره‌ي او سِحر كرده اند توهم مسحور شدن باعث مي شود كه اثر سِحر در او ظاهر شود؛ مثل تلقين به مريض. اما اگر اصلاً نداند كه درباره ي او سِحر كرده اند در اين خصوص با آن كه هيچ يك از علما منكر اين نوع اثر نشده اند ولي هيچ گونه توجيهي براي آن ندارند، مگر آن كه بگوييم اين اعمال بر اثر استخدام جن و شيطان عليه شخص مسحور انجام مي شود. اما در خصوص دو نوع ديگر از سِحر( كهانت و شعبده) ظاهراً در حقيقت داشتن آن اتفاق نظر وجود دارد و كسي مدعي خرافات بودن آن نشده است، در خصوص چشم زخم نيز مرحوم مجلسي به نقل خطابي حديثي ذكر مي كند كه چشم زخم در نفوس انساني تأثير دارد . 207

2-5-1-2- تأثر اراده در خوارق عادات مرتاضان و دراويش
هر روز ماجراهايي درباره‌ي خارق العادات و كارهاي محير العقول مي شنويم و يا مي بينيم مخصوصاً در اين زمان كه وسايل ارتباط جمعي بسيار زياد شده است شايد تفكيك اين قبيل اوضاع و جريانات براي ما كاري سخت و دشوار باشد كه هر كدام در چه جايگاهي قرار دارد و اين نوع از كدام نوع خارق العاده محسوب مي شود. آري اين چنين است زيرا اين كار بسيار مشكل است و نياز به كارشناسان بسيار مجرب و ماهر و عالم دارد. پس جاي هيچ ترديد نيست كه برخلاف عادت جاريه افعالي خارق و يقين پيدا كرده ايم و بسيار كم هستند كساني كه از افعال خارق العاده چيزي يا كم يا زياد نديده باشند و نه شنيده باشند؛ پس تا اراده نباشد مرتاضان و دراويش در ايجاد خوارق العادات خود عاجز و ناتوان هستند البته اگر آنان براي كارهاي مناسب و شرعي از اراده، که اراده ي مؤثر نام دارد استفاده كنند مي توان گفت كارهاي آنها تابع اراده است چرا كه اراده تابع علم و ايمان قلبي است هر چه ايمان آدمي به تأثير اراده بيشتر شد اراده هم مؤثرتر مي شود. 208

2-5-2- انواع افعال و اعمال خارق العاده مرتاضان و دراويش
افعالي كه مستند بر اسباب عادي مي باشند حال با ما سبب آن اسباب را هنوز نشناخته ايم و بدين جهت پوشيده از حس ما است و يا اين كه اصلاً براي ما شناخت آن اسباب غير مقدور است :
1- اعتياد و تمرين
بسياري از كارهاي خارق العاده از كساني سر مي زند كه يا اعتياد و تمرين نيروي انجام آن را يافته اند، مثلاً مي توانند زهر كشنده اي را بخورند و يا بار سنگين و خارج از طاقت يك انسان عادي را بردارند و يا امثال اين گونه خوارق عادت.
2- استفاده از اسباب مخفي
بسياري ديگر از اعمال خارق العاده كارهايي است كه اسبابي طبيعي و پنهان از حس و درك مردم متكي است و خلاصه صاحب عمل به اسبابي دست مي زند كه ديگران آن اسباب را نشناخته اند مانند كسي كه داخل آتش مي شود و نمي سوزد به خاطر آن كه دارويي به خودش ماليده است و يا نامه‌اي مي‌نويسد به وسيله آب پياز كه غير خودش كسي خطوط آن را نمي‌بيند، چون وقتي با آب پياز بنويسد جز در هنگام برخورد آن با آتش خطوطش ظاهر نمي شود.
3- سرعت حركات
بسياري ديگر از اين گونه كارها به وسيله سرعت حركت انجام مي پذيرد سرعتي كه بيننده آن را تشخيص ندهد و چنين بپندارد كه عمل نامبرده بدون هيچ سببي طبيعي اين طور خارق العاده انجام يافته مانند كارهايي كه شعبده بازان انجام مي دهند. البته اين قسم براي خودش راه ها و روش‌هاي بسيار زيادي دارد كه هر كدام نتايج خودش را به همراه مي‌آورد و ديگر اين كه به بركت علم و دانش و صنعت و تكنيك بسياري از خواص كشف گرديده و الان از صورت خارق العاده در پيش مردم خارج گشته و به صورت اصول مسلم علمي درآمده است، ولي بايد توجه كرد كه خود پيشرفت علوم نيز در اين زمان نقش بسيار مهمي در بعضي از اعمال خارق العاده ايفاء مي كند و باعث شده است اين قبيل كارها به صورت استاندارد با آموزش ها و تمرينات بسيار كلاسيك انجام بگيرد، و حتي در اين گونه موارد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي نيز در سطوح جهان تأسيس شده است و روي اين قبيل مسائل تحقيقات زيادي انجام مي دهند. 209

2-5-2-1- وجود افعال خارق العاده اي كه مستند به اسباب طبيعي و عادي نيستند.
در اين ميان افعال خارق العاده ديگري است كه مستند به هيچ سبب از اسباب طبيعي و عادي نيست و مانند خبر دادن از غيب و مخصوصاً آن چه مربوط به آينده است و نيز مانند ايجاد محبت و دشمني و گشودن گره‌ها، گره زدن گشوده‌ها، ‌خواب كردن و يا بيمار كردن، خواب بندي(كه امروزه در علم هيپنوتيزم از آن استفاده مي شود)، احضار و حركت كردن اشياء با اراده و از قبيل كارهايي كه مرتاض ها انجام ميدهند، و به هيچ وجه قابل انكار هم نيست يا خود ما بعضي از آنها را ديده ايم و يا برايمان آن قدر نقل كرده‌اند كه ديگر قابل انكار نيست.
در همين عصر حاضر از اين مرتاضان هندي، ايراني و غربي جماعتي هستند كه انواعي از اين گونه كارها هر چند سبب مادي و طبيعي ندارند و لكن اگر به طور كامل در طريقه انجام رياضت هايي كه قدرت بر اين خوارق را به آدمي مي‌دهد دقت و تأمل كنيم و نيز تجارب علني و اراده اين گونه افراد را در نظر بگيريم، برايمان معلوم مي شود كه اين گونه كارها با همه اختلافي كه در نوع آنها است مستند ثبوت اراده و شدت ايمان به تأثير اراده است. 210
افرادي داراي نفوس قوي مي توانند ديگران را سِحر كنند؛ بعضي با رياضت هاي غير شرعي چنان قدرت روحي پيدا مي كنند كه به صرف اراده مي توانند كارهاي خارق العاده انجام دهند؛ مثل باز داشتن قطار از حركت، خوردن ميخ، مدت‌هاي طولاني بدون آب و غذا زندگي كردن و احضار ارواح. 211
تمامي اموري كه گفته شد مرتاضان و دراويش انجام مي‌دهند؛ همه معلول اراده و مشيت آنهاست و در اراده هم شعور است، پس شعور انساني در جميع حوادثي كه مربوط به اوست و اموري كه انسان به آن تماس دارد دخيل و مؤثر است در اول مطالب بخش از اراده‌ي مؤثر سخن گفته شد كه اگر مرتاضان و دراويش بخواهند گم شده‌اي را بيابند اين كار آنان حرام نيست و جايز مي‌باشد زيرا در آن از اراده مؤثر كمك گرفته شده است. 212

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره امام صادق Next Entries منبع تحقیق درمورد توزیع فراوانی، سطح تحصیلات، آنومی اجتماعی