پایان نامه ارشد رایگان درباره اندازه اثر، قضا و قدر، سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

رواج داشته است. 48
سعادت آدمي در اين است كه دوستي‌ها و دشمني و نگراني‌ها و خوابيدن‌ها و بيداري‌ها، سفرها و حضرها براساس مصالح دنيوي و اخروي باشد اما در تاريخ ساحري خلاف است.
از طرفي در احضار روح و تسخير اجنه نوعي سلب اراده و اختيار و اجبار و اكراه در آنها و يا بر روح زن يا بچه‌اي است كه آنها(ارواح و اجنه) از طريق اين‌ها احضار مي‌شوند، وجود دارد كه اين تحصيل نوعي ضرر و اذيت است. 49

1-2-2-2- چگونگي تأثير سِحر
مرحوم مجلسي (ره) مي‌نويسد: ‌بر حسب اقسام گوناگون سِحر، چگونگي تأثير آن نيز فرق مي‌كند، پس آن قسم كه از قبيل شعبده است كيفيتش نيز روشن است و با حركات سريع دست از خطاي ديگران استفاده مي‌كنند و طرف مقابل، مثلاً آتشي را كه از دور مي‌چرخد به دايره‌اي آتشين مي‌بيند.
اما اين كه به وسيله‌ي جادو حبّ و بغض يا غم و ناراحتي در قلب كسي به وجود بيايد. ظاهر اين است كه خداوند همان گونه كه در ادويه، خواص دارويي قرار داده، در اعمال ساحر يا اورادش نيز اين خاصيت را نهاده است؛ همانند مستي در شراب يا تدخين در حشيش كه زايل كننده‌ي عقل است يا اين كه اجنه و شياطيني كه توسط ساحر به استخدام گرفته مي‌شوند موجب حبّ و بغض مي‌گردند. 50
در نتيجه بايد گفت: سِحر معناي وسيعي دارد كه همه آنچه در اينجا گفته شد و در سابق اشاره شد نيز در بر مي‌گيرد. اين نكته نيز به ثبوت رسيده كه نيروي ارداده‌ي انسان، قدرت فراواني دارد و هنگامي كه در پرتو رياضت‌هاي نفساني قوي‌تر شود، كارش به جايي مي‌رسد كه در موجودات محيط خود تاثير مي گذارد و رياضت‌هاي نامشروع نيروي شيطاني، و هر دو ممكن است منشأ خارق عادات گردد كه در اولي مثبت و سازنده است و در دومي مخرب است.51

1-2-3- استفاده از سِحر براي مبارزه با قرآن و پيامبران
پيروي خدا از آنِ حق‌پويان و پيروي هوا از آن باطل گرايان است. يهود باطل‌گرا به جاي پيروي از خداي موساي كليم تبعيت از هواي فرعون را انتخاب كردند و به جاي انديشه‌ي موسي (ع) پندار فرعوني را برگزيدند و براساس «لَعَلَنا نَتَبِع السِحره اِن كانوا هُم الغالبين»،«باشد كه ما هم اگر ساحران غالب شدند از سِحر فرعون پيروي كنيم» به پيروي ساحران پرداختند و در اين راه به سِحر عادي بسنده نكردند، بلكه از جادوگري سياسي و اجتماعي تبعيت مي‌كردند. نمونه اين مسئله در قرآن مجيد به خوبي در داستان موسي(ع) و فرعون ديده مي‌شود كه آنان تمام ساحران را از شهرهاي كشور مصر جمع ‌آوري كردند و مدت‌ها مقدمه چيني براي ارائه سِحر داشتند و نقشه‌ها ريختند و سرانجام در يك چشم برهم زدن در برابر اعجاز موسي همه نقش بر آب شدند.52

1-2-3-1- جادوگري از نظر تورات
سِحر و جادوگري از نظر كتاب‌هاي عهد قديم (تورات و كتاب‌هاي ملحق به آن) نيز ناروا و بسيار ناپسند است؛ زيرا در تورات مي‌خوانيم:« به صاحبان اجنه توجه مكنيد و جادوگران را متفحص نشويد تا از آنها پاك شويد و خداوند شما منم».53

در جاي ديگر تورات آمده:« و كسي كه با صاحبان اجنه و جادوگران توجه مي‌نمايد تا آن كه از راه زنا پيروي ايشان نمايد روي عتاب خود را به سوي او گردانيده او را از ميان قومش منقطع خواهم ساخت». 54
در كتاب «قاموس كتاب مقدس» در اين باره آمده است:« و پر واضح است كه سِحر در شريعت موسي راه نداشت بلكه شريعت، ‌اشخاصي را كه از سِحر مشورت طلبي مي‌نمودند به شديدترين قصاص‌ها ممانعت مي‌نمود». ولي جالب اينجاست كه نويسنده «قاموس كتاب مقدس» اعتراف مي كند كه با وجود اين،‌ يهود سِحر و جادو را فرا گرفتند، ‌و برخلاف تورات به آن معتقد شدند،‌او در ادامه‌ي مطلب قبل مي‌نويسد:« لكن با وجود اين ها اين ماده در ميان قوم يهود داخل گرديد، قوم به آن معتقد شدند و در وقت حاجت بدان پناه بردند.55

1-2-3-2- تأثير تكويني سِحر به اذن خدا
ساحر با داشتن علم سِحر، از دايره قدرت الهي خارج نيست و بدون اراده خداوند قادر به انجام كاري نيست و به كسي نمي تواند ضرري برساند، طبق قول خداوند: «و ما هُم بِضاريِنَ بِهِ مِن اَحدٍ اِلاّ بِاذنِ الله»56،« و زيان نمي رساندند با سِحر به كسي جز به اراده خدا». اين آيه به اين معني نيست كه سِحر بي‌تأثير است و ساحر توان ضرر زدن به ديگري را ندارد و آسيب‌هايي را كه در پي سِحر حادث مي‌شود از باب صُدفه و اتفاق و برخورد با جهت ديگري از اسباب است چون كه برخي مفسران جمله مزبور را بدين معنا گرفته‌اند؛ زيرا اصل تأثير از ظهور آيه«ما يُفرِقُونَ بِهِ بَينَ المَرءِ و زوجِهِ» ،« پس از آنان آن چه را جدايي مي افكندند ميان مرد و زنش مي‌آموختند» فهميده مي‌شود اين دو آيه در مقام بيان دو چيز هستند: يكي اصل تأثير تكويني سِحر و ديگري عدم استقلال ذاتي آن بدين معنا كه تأثير سِحر از قانون سببيت خارج نيست و قانون سببيت از مقدرات الهي است.57
تأثير تكويني و خارجي سِحر بدين معنا نيست كه ساحر بر مقدرات الهي و قضا و قدر پيشي گرفته و در صنع الهي خللي ايجاد كرده و قوانين جاري در نظام هستي حاكم شده است بلكه علل او مانند ساير اعمال از قانون اسباب و مسببات جدا نيست، اسبابي كه سببيتش را از قضاي الهي گرفته است و اگر خدا بين سبب و مسببي حايل شود، مسبب سببيت خود را از دست مي دهد. 58
براي جلوگيري از تأثيرات سِحر قرائت قرآن كريم به خصوص سوره هاي كافرون، اخلاص، فلق و ناس بسيار مؤثر است. دعاهايي نيز در برخي از كتب دعا؛‌ مانند مفاتيح الجنان ذكر شده است.

1-2-4- سِحر و جادو تا چه اندازه اثر یا صحت دارد؟
سؤال :
در آموزه‌هاي ديني ما سِحر و جادو تا چه اندازه صحت دارد؟ اگر توسط افراد مجرب انجام شود چطور؟ مثلاً بخت يا زبان كسي را مي‌بندند يا كارهايي از اين دست .
پاسخ:
سِحر يك علم است و اين مسئله براساس آيات قرآني صحت دارد آيات 102 و 103 سوره بقره به اين امر اشاره دارد كه در عصري كه سِحر رايج بوده است خدا دو ملك را به نام هاي هاروت و ماروت جهت تعليم ابطال سِحر ميان مردم فرستاد، بنابراين سِحر و جادو از اموري است كه واقعيت دارد البته يادگيري و ياد دادن آن حرام است.
شايان ذكر است: گر چه سِحر و جادو واقعيت دارد چنين نيست كه هر كس ادعا كند ادعاي او پذيرفته باشد. اكثر كساني كه به اين باور مي پردازند كلاهبرداراني هستند كه از اين طريق قصد اخاذي و پر كردن جيب خود را دارند. لذا همان گونه كه هر كسي نمي تواند ادعاي طبابت كند سِحر كردن نيز كار هر كس نيست ولي اگر بر فرض موردي پيدا شد كه سِحري در كار بود راه هايي براي بطلان آن وجود دارد:
1- استعاذه به خداوند و خواندن سوره هاي فلق و ناس.
2- خواندن و نوشتن آيات 75 تا 82 سوره يونس
3- دعا و تضرع به درگاه خداوند
4- درخواست دعا از اولياي واقعي خداوند .
در مورد دعانويسي اكثر دعانويس‌ها شياداني حرفه‌اي هستند. اگر كسي خواهان دعاست بايد با زبان خويش و با كمال توجه به مفاهيم و مضامين آن به درگاه خداوند دعا كند و از او حوائج خويش را طلب نمايد نه اين كه شيادي براي او چيزهايي بر روي كاغذ بنويسد.
به هر حال تشخيص اين كه سِحر شده است يا نه به آساني امكان ندارد و جز بعضي از علماء و بزرگان كه با اين علم آشنايي دارد هر كس نمي‌تواند خبر صحيحي در اين مورد بدهد و صرف مجرب بودن دليل صحت گفتار آنان نيست و نبايد گفتار چنين را به راحتي باور كرد.

1-2-4-1- مفهوم معجزه
«المعجزه اَنها امرخارق العاده،مقرون بالتحدي مَع عَدم معارضه»، مُعجزه کاري است برخلاف وضعيت عادي درراستاي ادعايي که پيامبران دارند بدون اينکه کسي بتواند با آن معارضه کند ياهمانند آن را انجام دهد».59
تعريف فوق، معجزات پيامبران و امامان معصوم را شامل مي‌گردد. گرچه ازتنوع بسيار زيادي برخوردار بوده و هماهنگ با عصر و زمان خويش انجام مي‌گرفته است. مانند تبديل شدن عصاي موسي به افعي و يد بيضاء و شکاف دريا60 و نيز زنده نمودن اموات و شفاي بيمارهاي صعب العلاج و… از جانب عيسي بن مريم (ع) و شق القمر و آوردن قرآن کريم و مشخص نمودن قبله در مسجد النبي در آن روز و … صدها و هزاران معجزه و سنگيني و اقتدار خويش را حفظ کردند و مي‌توان به جهان علم و انديشه امروز عرضه نمود و همان ادعاهايي را که از سوي پيامبران پاک الهي مطرح بوده بار ديگر مطرح کرد و به يقين براي هيچ کس ميدان مبارزه و معارضه‌اي باقي نخواهد ماند و هيچ ساحر و جادوگري نمي‌تواند همانند معجزات فوق را ارائه نمايد اما در رابطه با سِحر و جادو چنين نيست زيرا پيشرفت علم و دانش بجايي رسيده که امروز کمتر مي‌توان اسباب و علل برخي از آن را پنهان نگه داشت و مردم را اغفال کرد و از بي‌خبري آنان استفاده کلان نمود.61

1-2-4-2- تمايز بين معجزه وسِحر از ديدگاه قرآن کريم
کارهاي ساحران، غالباً که از طريق تمرين‌هاي شاق و تمرکز نيروهاي روحي وجسمي انجام مي‌گيرد را نيز مي‌توان نوعي سِحر شمرد؛ هر چند گاهي آن را خارق عادتي در برابر سِحر قرار مي دهند. به هر حال انجام اين امور از سوي بعضي از انسان ها غيرقابل انکار است. مهم آن است که ويژگي‌هاي معجزات و سِحر و خارق عادات مرتاضان را در نظر بگيريم تا تفاوت آن با معجزات انبياء کاملاً روشن شود در اينجا به چند تفاوت روشن برخورد مي کنيم:
1- معجزات متکي به نيروي الهي است درحالي که سِحر و خارق عادت ساحران و مرتاضان از نيروي بشري سرچشمه مي‌گيرد؛ لذا معجزات بسيار عظيم و نامحدود است درحالي که سِحر و خارق عادت مرتاضان محدود مي‌باشد.به تعبير ديگر آنها فقط کارهايي را انجام مي‌دهند که تمرين کرده‌اند و براي انجام آن آمادگي دارند؛ اما هر کاري که به آنها پيشنهاد شود انجام مي دهند؛ و تاکنون ديده نشده است که مرتاض يا ساحر بگويد: من آماده‌ام که هرچه بخواهيد انجام دهم، چرا که هر کدام در رشته‌اي تمرين و آگاهي دارند.62
2- معجزات چون از سوي خداست نياز به تعليم خاصي ندارد درحالي که سِحر و رياضت هاي ساحران هميشه مسبوق به يک رشته تعليم و تمرين‌هاي مستمر است به گونه‌اي که اگر شاگرد به خوبي تعليمات استاد را فرا نگرفته باشد ممکن است در مجلسي که در حضور مردم تشکيل مي‌شود به خوبي از عهده‌ي آن بر نيايد و رسوا شود. به تعبير ديگر معجزات الهي در هر لحظه‌اي و بدون هيچ سابقه‌اي ممکن است انجام گيرد در حالي که خارق عادات بشري اموري هستند که به طور دفعي و ناگهاني انجام پذير نيستند. در داستان فرعون و موسي(ع) نيز به اين مسأله اشاره شده که فرعون ساحران را متهم مي‌کند که موسي (ع) و او اسرار سِحر را به شما داده است.
«اِنَّهُ لَکبيرُ کمُ الَّذي عَلّمَکُمُ السِحر »؛« مسلماً او بزرگ شماست که به شما سِحر آموخته است »63

3- طريق ديگر براي شناخت معجزات الهي از خارق عادات بشري، مقايسه حال آورندگان اين دو است. آورندگان معجزه از سوي خدا مأموريت هدايت مردم را دارند لذا اوصافي متناسب آن را دارند؛ در حالي که ساحران و کاهنان و مرتاضان و… نه مأمور هدايتند و نه چنين اهدافي را دنبال مي کنند و هدف آنها معمولاً يکي از امور سه گانه‌ي زير است:
الف- اغفال مردم ساده لوح.
ب- کسب شهرت در ميان توده‌ي عوام .
ج- کسب درآمد مادي از طريق سرگرم ساختن مردم.
هنگامي که اين دو گروه (پيامبران وساحران و مانند آنها) وارد ميدان مي‌شوند هرگز نمي‌توانند براي مدت طولاني معنويات و اهداف خود را مکتوم دارند؛ چنان که ساحران فرعوني قبل از آن که وارد ميدان شوند از فرعون درخواست اجر و پاداشي مهم کردند، و او هم وعده اجر مهمي داد:« قالوا اِنَّ لَنا لاجراً اِن کُنا نحنُ الغالِبينَ- قالَ نَعَم و اِنَّکُم لَمِنَ المُقَرَّبينَ»،«آنها به فرعون گفتند اگر ما غالب آييم براي ما اجر و مزد شايان خواهد بود- فرعون پاسخ داد بلي علاوه بر آن نزد من از مقربان خواهيد گشت.64
و موسي فرمود:« و ما اَسئَلَکُم عَلَيهِ مِن اَجرٍ»، «من براي اين دعوت هيچ پاداشي از شما نمي‌طلبم» اين تعبير در چندين آيه قرآن مجيد درباره چندين پيامبر آمده است.65
اصولاً همين که مي‌بينيم ساحران در خدمت فرعون ظالم و مستکبر هستند، براي شناخت «سِحر» از «معجزه»

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سوره بقره Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سوره بقره