پایان نامه ارشد رایگان درباره اموال غیر منقول، زین العابدین (ع)، رسول اکرم (ص)، امام سجاد (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

گیرنده قاتل نیست.195
3.3.5.5- حق امنیت جانی بعد از اعطاء امان به فرد برامام جایز است که ؛ بعد از استیلای بر اسیر و اسارتش ، به وی امان دهد196 .لذا بر این اساس امنیت جانی اسیر بعد از دادن امان به وی واجب است و قتل وی حرام است 197. در باب جواز امان براسیر می توانیم به روایت زیر استناد کنیم: رسول اکرم (ص) به زینب برای زوجش “أبی العاص بن ربیع”اجازه ی امان داد و نیز عمر به هرمزان198 بعد از اسارتش امان داد199 . اختلافی نیست؛در آن اگرکافر حربی قراردادی ببندد وبرای خودش امان بگیرد قبل از اینکه اسیر شود ،مبنی بر اینکه در دار الاسلام زندگی کند ولی شرط را نقض کند و به دار کیفر برود برای زندگی، امان نقض میشود .چنانچه کافر اسیر شود بعد از نقض امان امام مخیر است بین من فدا قتل واسترقاق وی.

3.3.6- حق هدایت و ارشاد (فرصت برای اسلام آوردن):

یکی از اهداف جنگ در اسلام هدایت و راهنمایی آنان از تاریکیهای جهان به سوی روشنایی ایمان است .از این رو جامعه اسلامی و رزمندگانی که اسیر در اختیار دارند ،باید در هدایت و ارشاد او بکوشند و آنها را به سوی دین الهی راهنمایی کنند . همین امر یکی از راههای آزادی به شمار می آید. لذا هدایت اسیر یک حق لازم الاجرا برای وی است و جزو وظایف واجب اسیر کننده است ،چه بسا به دلایلی اسیر هنوز با اسلام اشنا نشده باشد و با عرضه آن بر وی به اسلام روی آورد. لذا باید به او توضیح دهند که اسلام واقعی برایش اثرات دنیوی(از جمل : مشارکت در جهاد ، غنایم و زندگی آرام) و اثرات اخروی دارد (مثل:جنات دائم و نعمات جاودان ) و اگر ایمان نیاورد و خیانت کند به خداوند و رسولش ، اثرات بدی در دنیا (قتل ،اسارت و ذلت) و در آخرت (عذاب ألیم) دارد. پس باید با تبلیغ اثرات ایمان و عدم ایمان را توضیح دهد و دین را برایش روشن کند . “یا أیّها النبی قل لمن فی ایدیکم من الأسری إن یعلم الله فی قلوبکم خیراٌُ یؤتکم خیراٌ ممّا اُخذ منکم و یغفر لکم و الله علیمٌ حکیم ٌ200” . یعنی ای پیامبر به اسیرانی که در اختیار شمایند بگو اگر خدا خیری در دلهای شما بداند بهتراز مالی که در برابر آزادی شما از شما گرفته اند به شما می دهد وگناهانتان را می امرزد وخدا بسیار امرزنده و مهربان است . مقصود از خیر در این آیه در دلهای اسیران همان ایمان مخلصانه است . قرآن دستور می دهد تا به اسیران تفهیم شود که اگر این راه را انتخاب کنند به سعادت دنیا و زندگی نیکو و سعادت آخرت با نعمات بی زوال نایل می شوند واگر از این راه برتافتند و قصد خیانت کردند و خداوند مسلمین را بر آنها پیروز گردانید. در روایت چنین می خوانیم فإنّ النّاس لو علموا محاسن کلامنا لا تبعونا201 (اگر مردم با سخن نیکوی ما آشنا شدند از پیروی می کنند..) همچنین می توان به حدیثی از امام زین العابدین (ع) “ألأسیر أذا اسلم فقد حقن دمه و صار فیئا ” اسیر هنگامی که اسلام آورد خون خودش را حفظ کرده است و جزء اموال مسلمین قرار می گیرد . و نیز رسول خدا در این باره می فرمایند: من مأمور شده ام با مردم بجنگم تا به توحید اقرار کنند و لا اله الّا الله بگویند ، و هنگامی که این کلمه را گفتند جانها و اموالشان را از شمشیر من محافظت کرده اند 202. در روایت تاریخ هم آمده است :از اسرای بدر ، عباس ،نوفل و عقیل مسلمان شدند . نیز روایت شده که روزی برای رسول (ص) اموالی آوردند . رسول (ص) به عباس فرمودند :عبایت را پهن کن و مقداری از این اموال را بگیر عباس اموال را گرفت ،آن حضرت فرمود:این همان چیزی است که خداوند فرمودند: ” یا أیّها النبی قل لمن فی ایدیکم من الأسری… “هم چنین از خود عباس نقل شده این آیه درباره من و یارانم نازل شده است. قابل ذ کر است ، مسلمان شدن اسیر ممکن است در یکی از سه حال زیر صورت گیرد : 1-اسلام اسیر قبل از دستگیری (و وقوع اسارت):اگر دشمن کافر قبل از اینکه اسیر شود و مسلمین بر او تسلط یابند ، مسلمان شده باشد استرقاق، فدیه گرفتن ومبادله او جایز نیست .،وفرقی نمیکند در حال امنیت، یا در حالی که در محاصره قرار گرفته است ویا حتی هنگام نزدیک بودن پیروزی مسلمین، ایمان آورد. این حکم اجماعی بوده ودر میان فقها کسی بر خلاف ان نظر نداده است زیرا خون اسیر با اسلام محترم است و از قتل آزاد می شود : “یا ایّها الّذین آمَنوا إذا ضربتم فی سَبیل الله فتبیّنوا وَ لا تقولوا لمن ألقی إلیکم السّلام َلست َمؤمناً تبتغون عرض الحیوة الدّنیا فعنداللهِ مغانمُ کثیرةٌ203” یعنی: ای اهل ایمان ! هنگامی که در راه خدا[برای نبرد با دشمن]سفر می کنید، [در مسیر سفر نسبت به شناخت مؤمن از کافر ] تحقیق و تفحص کنید و به کسی که نزد خدا شما اظهار اسلام می کند ، نگویید : مؤمن نیستی [تا] برای به دست آوردن کالای بی ارزش و ناپایدار زندگی او دنیا [او را بکشید ، اگر خواهان غنیمت هستید] پس برای شما نزد خداوند غنایم فراوانی هست “. همچنین اموال منقول وی از به غنیمت گرفته شدن محفوظ است ، ولی اموال غیر منقول وی جزء فی مسلمین است ؛ مثل:اراضی و عقارات(زمین ،آب ، درختان خرما و اسباب خانه) همانطور که فرزندان غیر بالغ او از اسارت و بردگی در امانند و به اسلام آنان به تبع وی حکم میشود 204در این جا به روایت زیر تمسک جسته اند:
در روایت حفص بن غیاث آمده است که: از أبا عبدالله(ع) پرسیدم از مردی که در دار الحرب اسلام آورده است .پس بعد از اسلام آوردن ،آن را برمسلمین آشکار کرد .پس ایشان فرمودند : اسلام او، اسلام خودش وفرزند کوچکش است ، آنها آزادند و فرزندان،کالاها و بردگانش از آن وی هستند؛ امّا فرزند بزرگ (بالغ) فیءمسلمین است، مگر اینکه از قبل اسلام آورده باشد. همچنین اموال غیر منقولش از جمله زمینها و … فیء مسلمین هستند.205 در سیره رسول (ص) نیز اسرایی را که ادعای مسلمانی می کردند، آزاد می نمودند . همچون نقل تاریخی ای که از امیر المؤمنین (ع) نقل است که در روز خندق ” فرات بن حیّان” را که جاسوس مشرکین بود. دستگیر کرده به حضور رسول (ص) آوردند آن حضرت دستور فتل اسیر را صادر کردند. مرد گفت :من مسلمانم. فرمودند: با برخی از از شما به جهت اسلامش مدارا کرده به ایمانش واگذار میکنم.206 در نقل تاریخی دیگر آمده است که : رسول (ص) سریّه ای را به سوی گروهی از اعراب فرستاد در نتیجه عده ای از آنان به اسارت در آمدند و برخی از آنها ادعای اسلام کردند. آن حضرت (به یکی از آنان) فرمودند:چه کسی به نفع تو شهادت می دهد ؟گفت :عباد شنیده است. رسول (ص)فرمودند:ای عباد آیا شنیده ای ؟عباد گفت: شنیدم که شهادت می داد به لفظ ،(أشهد أن لا إله إلاّ الله) رسول ایشان را آزادکردند.
2- بعد از اسارت و در بحبوحه جنگ اسلام آورد ودر همان حال اظهار اسلام نماید ، بدون هیج اختلافی از کشته شدن نجات یافته؛به دلیل فرموده رسول (ص ):” اُ مرت أن اُقاتل النّاس حتّی یقولوا لا إله الّا الله فإذا قالوها عصموا منی دماءهم207″، [من مأمور شده ام با مردم بجنگم تا به توحید اقرار کنند و لا اله الّا الله بگویند ، و هنگامی که این کلمه را گفتند جانها و اموالشان را از شمشیر من محافظت کرده اند] . بی شک آزادی با منّ جایز است. امام سجاد (ع) می فرمایند: “ألأسیر أذا اسلم فقد حقن دمه و صار فیئا” ، ” اسیر هنگامی که اسلام آورد خون خودش را حفظ کرده است و جزء اموال مسلمین قرار می گیرد . 208″ در نقل تاریخی آمده است:رسول (ص) اسیری را که مسلمان شده بود با دو نفر از مسلمین که به اسارت دشمن در آمده بودند مبادله کرد 209. اما در باب فدیه و استرقاق از آنجا که دلایل قطعی ندارند احتیاط کرده و در باب این گونه اسیران که اسلام آورده اند به همان مورد “منتّ” اکتفا می شود. و از استرقاق و فداء در باب وی جاری نمیشود210. 3- اگر اسیری بعد از حصول پیروزی و پایان جنگ دستگیر شده مسلمانشود در اینجا دو حالت پیش می آید: الف)اسلام وی پس از صدور حکم حاکم است : هر حکمی که در حق وی صادر شده است نافذ است، مگر قتل زیرا با اسلام خونش هدر است. لذا اگرحکم به اسارت وی و فرزندانش و گرفتن اموال و…. باشد انجام میشود. ب)قبل از حکم امام اسلام آورده است : مخیر است که او را بدون عوض آزاد کند یا فد یه بگیرد و او را ازاد نماید یا به عنوان برده در اختیار مسلمین قرار دهد .لذا اگر قبل از حکم حاکم اسلام آوردند ؛ اموالشان مصون است و خونشان و فرزندانشان از به غنیمت رفتن و قتل و اسارت در امانند، زیرا آنان اسلام آورده اند و آزادند، پس به بردگی هم گرفته نمی شوند
3.3.6.1احکام متفرق اسلام اسیر: الف)اگر بنده فرد کافری پیش از صاحب و مولای خود اسلام آورد از بردگی آزاد می شود و اگر پس از او اسلام آورد ، وی بر بردگیش باقی است .
ب)اگر طفلی اسیر شود و والدینش در دار الکفر باشند، از والدینش تبعیت نمی شود، بلکه از اسیر کنننده در اسلام پیروی می شود. همین حکم در باب طفلی که یکی از والدینش بمیرند، نیز داده میشود،بر طبق قول رسول اکرم «كلّ مولود يولد على الفطرة، و إنّما أبواه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه211» یعنی هر مولودی که متولد میشود ،بر فطزش هست و فقط پدران و مادرانشان یهودی ،مسیحی و مجوس میباشند، این دلیلی است بر اینکه اگر والدینش هر دو یا یکی ار آنها بمیرد بر اسلام طفل حکم می شود.
ج) اگر زنی که کافر حربی است از مرد مسلمانی به وطیء مباحی بادار شود، خود زن به بردگی گرفته می شود ،ولی فرزندش آزاد است زیرا پدرش مسلمان آزاد بوده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رسول اکرم (ص)، امام سجاد، امام سجاد (ع)، امام علی (ع) Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رسول اکرم (ص)، اموال غیر منقول، فسخ نکاح، امام علی (ع)