پایان نامه ارشد رایگان درباره امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

به خدا سوگند آن زن درباره تو بهتر از من سخن گفت من به حضور خدا و حضور تو توبه مي كنم. امام توبه او را پذيرفت. 190
پ- مخدوم مدرن :
هيپنوتيزم يك نوع خدمت كِشي از روح انسان زنده است كه امروزه هفت گونه از آن رواج دارد. و همين طور خدمت كِشي از ارواح مردگان.
خوشبختانه ارواح مردگان كه زندگي مردم را دچار تشتّت و اضطراب هاي خطرناك بكند، ابزار نمي‌كنند كه نظام حقوقي جامعه بر هم بريزد و امور جامعه از كنترل خارج شود. زيرا مردگان كه حقيقت را دريافته‌اند و معني گناه و كهانت را فهميده‌اند، ‌از آن خودداري مي كنند، ‌اما درباره‌ي خدمت كشي از روح زنده‌ها، اختلاف است برخي از هيپنوتيست ها مدعي هستند كه هر سرّي را مي توانند افشا كنند، برخي ديگر منكر آن هستند به او مراجعه مي كردند، هر چيز كه برايشان مشتبه مي‌شود از او ‌مي‌پرسيدند، كاهن به آنان از حوادث آينده نيز خبر مي داد. كهانت صورت هاي گوناگون دارد از قبيل: تيزبيني، ذكاوت قلب، وسوسه نفس، حساسيت روح به همراه القاء قلب. زيرا آن چه در روي زمين رخ مي دهند شيطان ها پيشاپيش آن را مي دانند و به كاهن منتقل مي كنند كه چه چيزي در منازل يا اطراف اتفاق افتاد. امروزه نيز شياطين بر كاهنانشان اخبار مردن را از آن چه در بين خودشان با هم گفتگو مي‌كنند(قرار مدار مي گذارند) و يا كارهايي مي كنند مي رسانند. آن شياطين بر اين شياطين(كاهنان) هر آن چه را كه در شهر رخ مي دهد از سرقتي كه شده، قتلي كه واقع شده، غايب و گمشده‌اي كه گمشد خبر مي دهند . اما آنان (شياطين )مانند مردم گاهي خبر رسانيشان راست مي شود و گاهي دروغ . 191
تفسير حديث: نكات زيادي در اين حديث است، مهم تر از همه عبارت « ذكاء القلب»و«قظنه الروح» است كه به ما اعلام مي كند: هر تزكيه نفس و هر تصفيه نفس،‌ هر ذكاوت دل مثبت نيست. فريب بعضي از آنان را كه چنين شعارهايي را مي دهند، نخوريد. تزكيه نفس آري كه پيام ده‌ها آيه از قرآن است و بزرگان ما هميشه در صدد تزكيه نفس بوده اند و ما نيز بايد باشيم: اما بايد ميان دو نوع تزكيه روح و نفس، تشخيص داد بهترين معيار همين اخبار از غيب است. اگر تزكيه و تصفيه‌اي منجر به اخبار از غيب شود تزكيه و تصفيه ي شيطاني است نه رحماني و عين كهانت است .
انسان مي تواند به وسيله‌ي تصفيه‌ي نفس، به درجات بالايي از ايمان برسد و نيز مي تواند به وسيله‌ي آن به مقام كاهني برسد وبي دين شود و در اثر همان بي ديني اخبار در غيب كند، افعال شگفت از خود نشان دهد، از درون قلب ديگران خبر دهد. 192
ت- عيافه:
عيافت قسمتي از نوع اول كهانت يعني« رياضت و تصفيه‌ي نفس» است. فرد كاهن با تمرين ها و رياضت‌ها و تصيه‌ي نفس خود در محور خاص، مي تواند در بخشي از طبيعت سلطه پيدا كند مثلاً نفس خود را تنها درباره‌ي مرغان تصفيه مي كند و آن قدر به اين كار در ارتباط با مرغان و تمركز نفس بر روي مرغان ادامه مي دهد و به رياضت مي پردازد كه در تصميم هاي مرغان آزاد در هوا دخالت مي‌كند؛ كي پرواز كند، كجا بنشيند، كي صدايش را بلند كند به كدام سمت برود. عيافت در متون حديثي نيز آمده است.
ث- عرافه:
عرافت يعني« صورت بيني » چهره‌شناسي؛ ‌از آثاري كه در چهره هست به اموري پي بردن و نيز «سخن‌بيني» از سخنان كسي به اموري پي بردن است. 193
عرافي غير از آن صورت بيني و سخن شناسي است كه معمولاً حاكي از دروغگويي شخصي يا مجرم بودن او است. برداشت هاي معمولي كهانت نيست و مي تواند با شرايط خود مورد استفاده‌ي مثلاً قاضي قرار گيرد و به عنوان« قراين» قاضي را براي حساسيت بيشتري رهنمون شود گر چه هرگز دليل حكم نمي شود. 194
ج- شقاوه:
گرچه همه انواع كهانت، شقاوت است و هر كاهني هم در دنيا زندگي نكبت‌بار داشته و هم آخرتش نكبت است و هيچ كاهني سعادت نداشته از كاهنان هند و چين، كاهنان اروپا(امثال نوستر آداموس) كاهنان عرب جاهلي، مصري، فينيقي، انطاكي، آكدي، ثمودي(سومري)، ايران باستان، حتي آن كاهن دربار فتحعلي شاه كه كشته شدن فرمانده رولي در جبهه‌ي قفقاز را پيش‌گويي كرد و هم از وقوع آن خبر داد و هم از آوردن سر او شهر به شهر از قفقاز تا قزوين و تهران ساعت به ساعت خبر مي داد، ‌همه و همه نگون بخت‌هايي بوده‌اند در بالاترين حد نگون بختي و شقاوت.
چ- تنجيم:
نوع ديگر كهانت تنجيم است يعني پيش‌گويي هايي كه براساس حركات سيارات آسماني، انجام مي‌يابند، گاهي هم كاملاً صادق و صحيح در مي آيند.
اميرالمؤمنين(ع) به يك منجم مي‌فرمايد:« اِنّما المُنَجِمُ كالكاهن و الكافر في النّار. اما و الله ان بلغني انَّك تعمل بالنجوم لَاَخلَدُتك ابداً ما بقيتً»،«دقيقاً منجم مثل كاهن است و كاهن مثل كافر است و كافر در دوزخ است. اگر بشنوم كه به تنجيم مي پردازي تا آخر عمرت در زندان ابد زنداني مي كنم».
در همه متون فقهي نيز تنجيم تحريم شده است و اين يك فتواي اجماعي است.
مراد از تنجيم «كيهان شناسي» علمي نيست. قرآن بحث هاي فراواني اساسي و پايه اي در كيهان شناسي دارد. مراد غيب گويي براساس حركات اجرام آسماني است. 195

2-4-2-2- حكم كهانت از نظر فقهي
كهانت بنا به فتواي تمام علماء حرام است. از گناهان كبيره بوده كه موجب عذاب الهي مي باشد.
هيثم از امام صادق(ع) پرسيد: نزد ما مردي است كه هر گاه كسي نزد او مي آيد و از مال دزديده شده يا چيز گم شده و مثل اين ها مي پرسد، او را خبر مي دهد، آيا جايز است از او بپرسيم؟ حضرت فرمود: رسول خدا فرمودند: كسي كه نزد ساحر يا كاهن يا دروغگويي برود، در حالي كه او را تصديق كننده باشد به تمام كتاب هاي آسماني كه خدا بر پيغمبرانش فرستاده است كافر شده است. 196
كهانت شبيه سِحر است و از نظر فقها حرام است. كهانت عملي است كه موجب اطاعت اجنه از كاهن به عبارت ديگر شخص كاهن اجنه را به خدمت مي‌گيرد با آن كه كهانت جادو نيست ولي شبيه جادو مي‌باشد. 197
امام حسين(ع) در اين رابطه مي فرمايند: كسي كه به كاهن مراجعه كند و او برايش كهانت كند، از دين محمد (ص) بري شده است. 198
كهانت اگر با دعا و افسون و طلسمي باشد سِحر است و حرام است. 199
امام صادق(ع)‌فرمودند: اگر كسي خودش از شياطين براي غيب گويي كمك بگيرد يا به كسي كه اين كار را انجام مي دهد مراجعه كند، از دين رسول خدا(ص) برائت جسته است. 200

2-5- كاهنان و خبر بعثت پيامبر
كاهنان عرب به وسيله‌ي اجنه‌اي كه در آسمان ها از فرشتگان استراق سمع اخبار مي كردند و ستارگان شهابي نيز در آن زمان از صعود آن ها جلوگيري نمي‌كردند، از اين جريان اطلاع يافته بودند و سال‌هاي زيادي بود كه زنان كاهنه و مردان كاهن از آمدن حضرت محمد(ص) خبر مي‌دادند ولي اعراب به اين اخبار اهميتي نمي دادند، تا هنگامي كه رسول خدا(ص) مبعوث شده، دانستند كه مقصود كاهنان آن حضرت بوده است. چون جنيان قرآن را شنيدند دانستند كه منع ايشان از شنيدن خبرهاي آسماني به همين جهت بوده كه وي با خبرهاي ديگر آسمان مشتبه نشود و حجت درباره‌ي اهل زمين تمام شود؛‌از اين رو ايمان آورده و تصديق كردند، پس از آن، اجنه به سوي قوم خويش رفتند و آنان را اندرز داده و گفتند:« اي قوم! ما كتابي را شنيديم كه پس از موسي نازل گشته و تصديق كننده تورات است». 201
عده اي آگاهي از غيب را ناشي از ايمان به خدا و لطف او جلوه مي دهند. برخي از كاهنان و كساني كه با شياطين ارتباط داشت و از قدرت آنها استفاده مي كردند، مشاور برخي از حاكمان زمان خود بوده‌اند مانند فرعون كه نسب موسي را به كمك كاهنان به دست آورد و حدود 20 هزار بچه را كشت تا بلكه موسي را بكشد و دوام پادشاهي خودش را تضمين كند امّا بر تقدير الهي فائق نيامد. هميشه اخباري از مراجعه انواع سياسيون به اين قبيل افراد وجود داشته است. 202

2-5-1- مرتاضان و دراويش كه هستند؟
همان طور كه گفته شد مرتاضان و دراويش افرادي هستند كه با اعتياد و تمرين، نيروي انجام اعمالي را يافته اند، مثلاً مي توانند زهر كشنده‌اي را بخورند بي آن كه آسيبي ببينند و به كارهايي كه آنان انجام مي‌دهند خوارق عادت مي گويند. آنان حتي مي توانند جن را به تسخير خود درآورند. 203
غير از اولياء الهي، افرادي ديگر هم مي‌توانند جنيان را تسخير نمايند. در كشور هندوستان افراد رياضت كشي وجود دارند به نام مرتاض كه آنان قدرت تسخير جن را دارند، ‌البته از اين تسخير براي رسيدن به ماديات و كسب شهرت استفاده مي كنند. شيخ رازاني در ترجمه تفسير مجمع البيان قضيه‌اي از تسخير جن مرتاضين را اين چنين نقل فرموده :
اينجاست حكايت بسياري در اين موضوع(تسخير جن) از موثقين شنيده‌ام از جمله آن حكايت‌ها داستاني است كه در ماه رجب سال 1398هجري قمري يكي از فضلا و نويسندگان گرامي حوزه علميه قم از مسافرت و مشاهداتش در هند برايم حكايت نمود. آن فاضل گرامي گفت: از جاهاي ديدني هند، شهر بنارس و رودخانه گنگ مي باشد كه تا حد پرستش مورد احترام هنديان است. در آنجا آدرس مرتاضين هند را پرسيدم كه مرا به مركز تجمع مرتاض‌ها راهنمايي نمودند به آن جا رفتم و پس از معرفي خودم به رئيس مرتاضين گفتم، من مسلمان و عالمي از ذريه پيغمبر اسلام(ص) هستم. به من اجازه داد تا به خانه مرتاض‌ها وارد شوم، پس از ورود به آن مكان، انواع رياضت‌هاي شاقه و بسيار سخت مرتاضين را ديدم، ‌به مربي و رئيس مرتاضين گفتم: آيا شما مي توانيد جنيان را تسخير كنيد؟ او خنديد و گفت: اين كار خيلي ساده است، گفتم: از اين شاگردان شما كسي هست كه بتواند اجنه را تسخير كند؟ گفت: آري آن شخص (اشاره به يك مرتاض كرد) مي تواند و آن كه نزديك او نشسته، جن اوست. با اجازه‌ي بزرگ مرتاضين نزد آن مرتاض رفتم و با دقت جن او را نگاه كردم و به چشم و پاي او بيشتر توجه كردم تا ببينم آيا چشم هاي دراز و پايش مثل حيوانات سم دارد؟‌زيرا مشهور است كه جنيان چشم عمودي و پايشان سم دارد. پس از شاهده‌ي جن ديدم كه بسيار بدقيافه و زشت است اما سم نداشت و چشمش هم دراز نبود . مشكوك شدم كه آيا واقعاً شخص، جن است يا هندويي بد قيافه مي باشد؟ ‌در اين فكر بودم كه مرتاض تسخيركننده گفت: مگر شما نمي‌گوييد: «جن به صورت هاي مختلف ظاهر مي‌شود مگر پيغمبران و امامان ». 204
يكي از اعمال مهم مرتاضان و دراويش تسخير اجنه و احضار ارواح در آنان است. البته تسخير جني كه اولياء دارند خدا دارند با تسخير جن توسط انسان هاي كافر و فاسق تفاوت بسياري دارد، زيرا اولياي الهي با انجام بعضي عبادات و خواندن ادعيه به آن مرحله مي رسند و تسخير آنان به اذن الله مي باشد مثل تسخير جن توسط حضرت سليمان. ولي فاسقان و ساحران از راه نيازها و قرباني هاي ناروا و هم چنين از طريق معصيت خداوند، توجه و علاقه‌ي شياطين و اجنه فاسق را به خود جلب مي كنند كه از جمله آن افراد مرتاض هاي هندي مي باشند البته انسان هاي عادي هم از راه هاي صحيح مي توانند به تسخير اجنه دست پيدا كنند. 205

2-5-1-1- سِحر با كمك اجنه و با تسخير جن
اجنه موجودات لطيفي هستند كه روي كره زمين زندگي مي كنند. آنان روح مجرد نيستند، بلكه چون از لطافت خاصي برخوردارند مي توانند خود را به هر شكلي درآورند. احضار اجنه براي كسي مقدور است كه اوراد خاصي را كه شامل صدا زدن و قسم دادن آنها با اسم است، بداند و آنها را مكرر بخواند و مجبورشوند در محلي كه شخص احضار كننده مي خواهد حاضر شوند. برخي از كساني كه مبادرت به احضار اجنه مي كنند اذعان مي دارند كه اجنه نيز مثل ما انسان ها ندگي اجتماعي دارند؛ مثلاً پادشاه و … فرماندار و اشتغال و مانند آن. ولي از جاهايي كه انسان زندگي مي كند فاصله مي گيرند. احضار آنها آسان و همانند تسخير حيوانات مشكل است و احتياج به رياضت و چله نشيني دارد. آنها قابل ديدن هستند و حتي مي توان از آنها عكس گرفت. داراي اديان مختلفي هستند، مثلاً بعضي از آنها شيعه‌اند، مؤمنان آنها را در انجام اعمال خلاف مثل جدايي انداختن بين زن و شوهر از مسخر خود اطاعت نمي‌كنند اما از اجنه‌ي كفار در هر امري ولو خلاف شرع مي توان استفاده كرد. در سِحر به كمك اجنه از آنها مي خواهند كه مثلاً به شخصي ضرري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره امام صادق، امام زمان (عج)، رسول خدا (ص) Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بسيار، مرتاضان، دراويش