پایان نامه ارشد رایگان درباره امام صادق، سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

زن و مرد جدايي و تفرقه مي‌انداختند». و در ادامه همين آيه مي فرمايد: «و يتعلمونَ ما يضرهم و لا ينفعهم»، «چيزهايي ياد مي‌گرفتند که مضر به حالشان بود» نافع نبود. پس اجمالاً از اين آيه تأثيراتي را مي‌توان براي سِحر پذيرفت امّا آيا اين تأثير رواني است يا جسماني؟ يا اعم از اين دو؟ آيه مطلق است؟99
« و اِثهُما اَکبَرُ مِن نفعهِما …»، «گناه و ضرر شراب خوردن و قماربازي از نفع آن دو برابر است» ولي درباره سِحر منفعت به کلي نفي شده است زيرا، کار بيهوده‌اي است که هيچ سودي برآن مترتب نيست.100
«وَ مِن شَرُّ النفاثاتِ في العُقَد وَ مِن شَرُّ حاسِدٍ اِذا حَسَدَ»
ترجمه: «و از شرّ آنها که با افسون در گره‌ها مي‌دمند و هر تصميمي راست مي‌کنند و از شرّ هر حسودي به هنگامي که حسدي ورزند به خدا پناه مي برم».101
در اينجا نوعي از سِحر و جادو مطرح است که با دميدن و خواندن اورادي مخصوص، تصميمي راست مي‌کردند و عقدي را خراب و بي اثر مي‌نمودند.

1-2-7-2 ساحري کردن از نظر قرآن کريم
در مجمع قرآن براي ساحر و عمليات سِحر هيچ گونه رستگاري و عاقبت بخيري نمي‌بيند در سوره طه مي فرمايد: «وَلا يفلِحُ السَّاحِرُ حَيثُ اَتي»، «فَالقِي السِحرهُ سُجَّداً قالوا آمَنَّا بِرَبِّ هارونَ و موسي» ترجمه اول: «ساحر هر کجا برود رستگار نخواهد شد». ترجمه دوم: «در پي اين نتيجه ساحران در برابر موسي بر زمين افتادند و در حال سجده بر حق، ايمان خويش را به پروردگار هارون و موسي اعلان داشتند».102
يک سوالي مطرح است: آيا تأثير سِحر فقط جنبه رواني دارد و يا اينکه اثر جسماني و خارجي هم ممکن است داشته باشد؟ در آيات بالا اشاره‌اي به آن نشده، لذا بعضي معتقدند اثر سِحر در جنبه‌هاي رواني است.103

1-2-8- سِحر و پيامبران در قرآن
در آيات و سوره‌هاي زيادي موضوع سِحر و پيامبران را به صورت گوناگون مطرح کرده است به خصوص که داستان موسي (ع) و ساحران جالب توجه است و ديگر تهمت کافران به انبياء که شما يا ساحر هستيد و يا اينکه سِحر شده ايد.104
به جمع‌بندي آيات دقّت کنيد:
1- حضرت صالح (ع) در (سوره الشعراء- آيه 153) توضيح آيه: قوم حضرت صالح(ع) به ايشان تهمت زدند و گفتند: تو از سِحر شدگان هستي و ايشان را مورد اتهام قرار دادند.«قالوا انّما انتَ مِنَ المسِحرينَ»
2- حضرت شعيب (ع) در (سوره الشعراء- آيه 185) توضيح آيه: قوم حضرت شعيب به ايشان تهمت زدند و گفتند: تو از سِحر شدگان هستي. «قالوا انّما انتَ مِنَ المسحرينَ»
3- حضرت موسي (ع) در سوره‌ها و آيات زير آمده است بدين ترتيب:
1. اعراف (120،113،112،109،116،132)
2. يونس(80،79،81،77،76 )
3. الاسراء (101)
4. طه (70،69،66،63،57،73،71،58 )
5. الشعراء (37،46،41،38،40،34،35،49 )
6. النمل(13)
7. القصص(48،36)
8. غافر-المومن (24)
9. الزخروف (49)
10. الذاريات(39)105
4- حضرت سليمان (ع) در سوره بقره ايه 102 آمده است: توضيح آيه: يهود از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم مي خواندند، پيروي کردند- سليمان (ع)هرگز (دست به سِحر نيالود) و کافر نشد؛ ولي شياطين کفر ورزيدند و به مردم سِحر آموختند. «و نيز از يهود از آنچه بر دو فرشته بابل «هاروت و ماروت» نازل شد پيروي کردند».
5- حضرت عيسي (ع) در سوره ها و آيات زير بدين ترتيب آمده است:
1. المائده(110)توضيح آيه: هنگامي که کافران معجزات حضرت عيسي (ع) را ديدند گفتند اين اعمال (معجزات) همگي جادو هستند.
2. الصف (6)
6- حضرت رسول اکرم(ص) در سوره ها و آيات زير بدين ترتيب آمده است:
1.انعام(7) 2.يونس(2) 3. هود(7) 4. الحجر(15)
5. الاسراء(47) 6.الانبياء(3) 7. المومنون(89) 8.الفرقان(8)
9. السباء(43) 10.الصافات(15) 11 . ص (4) 12.الاحقاف(7)
13.الذاريات(52) 14. الطور(15) 15. القمر(2) 16. المدثر(24)
17.زخرف(30)
مجموعاً تمامي اين آيات درباره انکار کافران از معجزات پيامبران است که به ايشان (انبياي الهي) تهمت مي‌زدند و اعمال آنان را جادو مي‌شماردند و مي‌گفتند شما يا ساحر هستيد و يا اينکه سِحر شده‌ايد.

1-2-8-1- سِحر از ديدگاه روايات
از نظر اسلام در بسياري از مواري، سِحر باعث گمراه ساختن و تحريف حقايق و متزلزل ساختن پايه‌هاي اعتقادات افراد ساده ذهن مي شود. در احاديثي كه از پيشوايان بزرگ اسلام به ما رسيده است سِحر به شدت مذمت و از آن نهي شده است، ‌از جمله اين كه: حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: كسي كه سِحر را بياموزد كم يا زياد، كافر شده است،‌ و رابطه او با خداوند به كلي قطع مي شود. 106
از نظر اسلام انجام، تعليم و تعلم تكسب به سِحر، ممنوع و حرام و از گناهان كبيره است و در بعضي از روايات تعليم و تعلم سِحر را موجب كفر شمرده‌اند. 107
امام صادق (ع) فرمودندكه: « عقده و گره سِحر را باز كن ولي گره جادوگري مزن . تعليم سِحر براي باطل كردن آن جايز است و حرام نيست». 108
امير المؤمنين (ع) يادگيري كم يا زياد سِحر را معادل كفر و ارتداد و موجب قتل دانستند حتي در راه مبارزه با دشمن نيز كمك غير الهي را به شدت رد كردند». 109
روايات ديني ساحري را كفر، كفر به قرآن، شرك، دوري از رحمت الهي و دين اسلام، بي نيازي از بندگي الهي و مايه ورود به جهنم و ساحر را ملعون دانسته اند. 110
هم چنين امير المؤمنين (ع) مي فرمايند:«العينَ حقٌّ ‌و الدقي و السِّي حقٌّ‌ و الطيرهُ‌ لَيست بِحَقِّ» چشم‌زخم و طلسم و جادو و فال نيك زدن واقعيت دارد، اما فال بد زدن واقعيت ندارد. 111
امام صادق (ع)مي‌فرمايند:« اِن السِحر علي وجوهٍ ‌شيء؛ وَجهٌ منها منزله القلبِّ…» زنديقي از امام صادق(ع) پرسيد: منشاء جادو چيست و چگونه جادوگر مي‌تواند آن كارهاي شگفت‌آور را انجام دهد؟ حضرت فرمود: جادو گونه هاي مختلفي دارد:
گونه‌اي از آن به منزله طبابت است همان طور كه پزشكان براي هر بيماري و دردي، دارويي درست كرده اند، در علم سِحر نيز جادوگران براي هر صحتي، آفتي و براي هر عافيتي درد و رنجي و براي هر كاري چاره‌اي انديشيده اند.
گونه‌اي ديگر از آن چشم بندي، چالاكي، مهارت و تردستي است.
نوعي ديگر از آن اموري است كه جن‌گيرها از جنيان فرا مي‌گيرند. نزديك‌ترين عقيده درباره‌ي جادو به واقعيت آن است كه جادو به منزله طبابت است. 112
هم چنين در موارد ديگري اسلام يادگيري سِحر را جايز دانسته است از جمله:
1- فراگرفتن سِحر براي از بين بردن آثار سِحر از كساني كه از سِحر آسيب ديده‌اند.
2- براي باطل كردن ادعاي مدعيان دروغين نبوت .
3- ياد گرفتن آن به منظور از بين بردن سِحر ساحران .113

1-2-8-2- اسلام و علوم غريبه
قبل از اين كه به بيان ديني و غير ديني بودن اين علوم بپردازيم لازم است مختصري در مورد چيستي آنها توضيح دهيم :
علوم غريبه علومي است كه در دسترس كه افراد قرار نمي‌گيرد و حدود سي شاخه‌ي مختلف دارد كه برخي از آنها عبارتند از : علم رمل، جفر، اعداد و …
امّا پنچ علم كيميا، ليميا، هيميا، سيميا،‌ ريمیا در علوم غريبه به خمسه محتجبه معروف است ؛ يعني پنج علمي كه مخفي است و تمام آن، از اسرار است. 114
تعريف و توضيح هر كدام به بياني كه علامه طباطبايي در تفسير الميزان آورده است به اين شرح است؛
1- كيمياء:‌ كه به آن علم صناعت هم مي‌گويند؛ علمي است كه به وسيله آن مي‌توان بعضي فلزات و اجرام معدني را به چيز ديگر تبديل كرد. مثلاً به وسيله‌ي اين علم مي‌توان طلا و نقره را از فلزات جدا كرد يا سنگ را به طلا و … تبديل كرد.
2- سيميا: علمي است كه انسان به وسيله‌ي يادگيري آن قدرت براي انجام كارهاي خارق العاده پيدا مي‌كند. موضوع اين علم هماهنگ ساختن و مخلوط كردن قواي اراده هنگامي كه به ارواح قوي و عالي متصل شد، ‌بحث مي‌كند؛ مثلاً اگر اراده من با ارواحي كه موكل ستارگان است متصل شد، چه كارهايي مي‌توانم انجام دهم، يا اگر اداره من، به ارواحي كه موكل ستارگان است متصل شد، چه كارهايي مي توان انجام دهم، يا اگر اراده من، ‌به ارواحي كه موكل بر حوادث‌اند، متصل شد، و آنها را در اختيار خود گرفتم و يا اگر توانستم اجنه را تحت اختيار خود درآورم، ‌و از آنها كمك بگيرم،‌ چه كارهايي مي‌توانم انجام دهم. اين علم را، ‌علم تسخيرات هم مي‌گويند.
4- علم هيميا: كه در تركيب قواي عالم بالا، با عناصر عالم پايين، بحث مي‌كند، تا از اين راه به تأثيرهاي عجيبي دست يابد، و آن را علم طلسمات هم مي‌گويند،‌ چون ستارگان و اجرام آسماني با حوادث زمين ارتباط دارند، پس اگر آن شكل آسماني كه مناسب با مردن، يا زنده ماندن يك شخص است با شكل و صورت خود او تركيب كرد، كاري كه مي خواهيم، انجام مي‌شود. و اين معناي طلسم است؛ ‌اين علم در نزد علماي ما حرام است.
5- علم ريميا: علمي است كه از استخدام قواي مادي بحث مي‌كند تا به آثار عجيب آنها دست يابد، به طوري كه در حس بيينده اثرات عجيب و غيرمادي، درست مي‌شود و اين را شعبده هم مي‌گويند.
با توضيحي كه در مورد اين علوم داده مي‌شود كه اين علوم، ديني نيستند؛ زيرا در اين علوم از استخدام اجنه و طلسم و تسخير موجودات و دخالت در عالم بحث مي‌شود كه مورد تأييد نيست؛ البته كيمياء يك نوع مبحث ديگر است و ربطي به ديني و غيرديني بودن ندارد، ولي از شاخه‌هاي علوم غريبه است. 115

1-2-9- حكم تعليم سِحر
از نظر اسلام، تعلّم و تكسب به سِحر ممنوع و حرام است. 116
هم چنين پرداختن به امور سِحري از نظر اسلام از گناهان كبيره است و در بعضي از روايات تعليم و تعلم سِحر را موجب كفر شمرده اند. 117
فقهاي اسلام به اتفاق مي‌فرمايند ياد گرفتن و انجام اعمال سِحر و جادوگري حرام است، امّا چنان چه ابطال سِحر در جهت يادگيري آن منحصر گردد تعلم آن اشكال ندارد، بلكه گاهي به عنوان واجب كفايي مي‌بايست عده‌اي سِحر را بياموزند اگر مدعي دروغ‌گويي خواست از اين طريق مردم را اغفال يا گمراه كند سِحر و جادوي او را ابطال نمايند و دروغ مدعي را فاش سازند.
امام صادق (ع)‌در مورد سِحر فرمودند: عقده‌ي سِحر را بگشا و گره جادوگري مزن از اين حديث متبركه استفاده مي شود كه براي گشودن گره سِحر، آموختن و عمل آن بي اشكال است. 118

1-2-9-1- سِحر از منظر فقه و حديث
از ديدگاه علم فقه، سِحر و جادوگري از شراب‌خواري و شراب‌فروشي و مانند آن بدتر است، ‌زيرا درباره‌ي شراب گرچه تعابيري هم چون «رجس» آمده و نوشيدن آن معصيت بزرگ محسوب مي شود، ولي به سود (مادي) اجمالي آن اشاره شده است. اگر چه تصريح شده كه گناه آن بيشتر از منفعت آن است. 119
و امّا درباره سِحر آمده است «وَ يتعلّمون ما يَضُرهُم و لا يَنفََعَهم… »،« و چيزي مي‌آموختند كه به مردم ضرر مي‌رساند و سودي نداشت…»، بنابراين چون نفع اندك هم از سِحر منتفي است،‌ از اين رو فساد و تباهي آن ملاك تام براي حرمت مي شود، ‌بر همين اساس ساحران از شراب خواران و شراب فروشان بدترند. سِحر كار شيطان است و بدين جهت به كار گرفتن آن كفر و موجب از دست رفتن ذخيره هاي آخرت است. 120
رسول خدا(ص) فرمودند:« مَن مَسي اِلي ساحرٍ او كاهنٍ يُصَدِّقُه بما يقولُ كَفَرَ بِما انزل اللهُ مِن كتابٍ» ، هر كس به سوي جادوگر يا كاهن يا دروغ گويي برود و گفتارش را تصديق كند به كتاب خدا كافر شده است. 121
باز پيامبر فرمودند: جادوگر مسلمان بايد به قتل برسد زيرا سِحر و جادو به شرك نزديك است. 122

1-2-9-2- حكم فقهي سِحر
شيخ انصاري (ره) در كتاب مكاسب گفته است كه هر چند ما مطمئن به اجماع علماء در اين خصوص نيستيم، ولي ادعاي ضروري دين از چيزهايي است كه مطمئن به حرمت اين عمل مي شويم و علما در همه‌‌ي اعصار بر حرمت جادو و جادوگري اتفاق داشته‌اند. 123

حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) فرمودند: هر كس چيزي از جادوگري را فرا گيرد به پايان زندگي رسيده است و حدّ وي كشتن است مگر آن كه توبه كند. 124

سِحر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سوره بقره، آخرالزمان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره جادويي، جادوگري، ديگري