پایان نامه ارشد رایگان درباره افراد مبتلا، بیماری مزمن، بیماران مبتلا، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌تواند از دیابت پیشگیري کند یا آن را به تعویق بیندازد. دو شکل از پیش دیابت وجود دارد (اسنک و همکاران، 2006).

اختلال گلوکز ناشتا
فردي دچار قند خون ناشتاي غیر طبیعی است که قند ناشتاي خون او بین 100 تا 125 میلی گرم در دسی لیتر باشد. این میزان از میزان طبیعی بالاتر است ولی هنوز به سطحی که مطرح کننده دیابت باشد نرسیده است (گریجیس بی و همکارن،2002).

آزمایش تحمل گلوکز مختل
تست مختل تحمل گلوکز به معناي این است که میزان قند خون در طی انجام تست تحمل خوراکی گلوکز ازمیزان طبیعی بیشتر است اما آنقدر زیاد نیست که تشخیص دیابت داده شود. تحمل گلوکز مختل وقتی تشخیص داده مي‌شود که سطح گلوکز140 تا199 میلی گر م در دسی لیتر 2 ساعت بعد از آن است که فرد مایعی حاوی 75 میلی گرم گلوکز را بنوشد.(روبین، 2006)

آزمایش همو گلوبین C ,A
آزمایش همو گلوبین ای وان سی، یک آزمایش خون بسیار رایج مي‌باشد که برای غربالگری بیماران دیابتی کارآیی داشته و نشان مي‌دهد بیماران به چه میزان در کنترل بیماری دیابت موفق بوده اند.
آزمایش هموگلوبین ای وان سی(Hb A1C) نشانگر میزان گلوگز(قند) همراه با هموگلوبین موجود در خون و میانگین قند خون بیمار در 2 تا 3 ماه گذشته است. بنابراین در صورتی که میزان قند خون در 2 یا 3 ماه گذشته بالا باشد نتیجه این آزمایش نشان دهنده کنترل نامناسب قند خون و در نتیجه امکان بروز عوارض بیشتر دیابت مي‌باشد. به صورت درصد بیان مي‌شود نشان مي‌دهد که در طول 2-3ماه گذشته چند درصد از هموگلوبین خون که یکی از پروتئین‌های موجود در گلبولهای قرمز است با قندترکیب شده است هر چه این درصد بالاتر باشد بیانگر این است که مقدار قند خون طی 2-3 ماه پیش بالاتر از حد طبیعی بوده است این آزمایش وسیله بسیار خوبی برای تصمیم گیری در مورد موفقیت روش درمانی فعلی مي‌باشد. درواقع وقتی مي‌توان درمان یک دیابتی را موفق دانست که درصد هموگلوبین C,Aاو در حد قابل قبول باشد این حد قابل قبول مقدار همو گلوبین C ,Aزیر 8 و ترجیحا زیر7 درصد است.

شکل (2-2) آزمایش هموگلوبین

افراد در معرض ابتلا به دیابت
تمامی افراد بالای 40 سال در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع2 هستند و باید هر 3 سال یك‌بار تحت آزمایش قند خون قرار بگیرند. افراد دچار اضافه وزنی كه حداقل یكی از شریط زیر را داشته باشند نیز در معرض ابتلا به دیابت نوع2 هستند و انجام آزمایشات مكرر قند خون در آ‌ن‌ها باید در سنین زیر 40 سال یا با فواصل كوتاه‌تر (هر 2- 1 سال) انجام شود. این شریط عبارتند از: وجود سابقه ابتلا به دیابت در بستگان درجه اول، سابقه ابتلای فرد به دیابت پنهان (مرحله پیش از دیابت)، سابقه ابتلا به دیابت حاملگی، سابقه تولد نوزاد با وزن بیشتر از 4 كیلوگرم یا تولد نوزاد با ناهنجاري‌های مادرزادی، بالا بودن فشارخون، وجود اختلالات چربی خون، سابقه ابتلا به كیست‌های متعدد تخمدان و یا بیماري‌های قلبی- عروقی (تنگی رگ‌های قلب، انفاركتوس قلبی یا سكته مغزی) (قانعی،1390).

کنترل سخت‌گیرانه دیابت
کنترل سختگیرانه دیابت روشی است که در آن 5 پایه اصلی درمان دیابت یعنی آموزش، کنترل روزانه، تغذیه صحیح، فعالیت جسمانی و داروها به طور همزمان مورد استفاده قرار مي‌گیرد و لازمه آن مشارکت فعال فرد دیابتی در طرح درمانی ارائه شده توسط «تیم مراقبت از دیابت» شامل پزشک م عالج، پرستار آموزش دیده و متخصص تغذیه مي‌باشد. یکی از ملزومات این روش انجام آزمایشات مکرر قند خون در منزل و بکارگیري نتایج آن‌ها در تنظیم داروها و نحوه تغذیه و فعالیت بدنی مي‌باشد. با وجودي که روش کنترل سخت‌گیرانه دیابت ممکن است در ابتدا مشکل و پرهزینه به نظر برسد. ولی داراي نتایج بسیار عالی در زمینه بهبود کیفیت زندگی افراد دیابتی و پیشگیري از عوارض دیابت مي‌باشد. انجام تزریقات متعددانسولین (حداقل 4 بار در روز) یکی از روش‌هاي مشهور انسولین درمانی در کنترل سختگیرانه دیابت مخصوصا دیابت نوع1 است (گریجیس بی و همکارن،2002).

تأثیر روانشناختی بیماری مزمن
افراد مبتلا به دیابت، فرآیند روانشناختی معینی را تجربه مي‌کنند. مراحل این فرآیند به شرح زیر است: اولین مرحله ای که تجربه مي‌شود “شوک” است. مواجهه ی اولیه با بیماری، غالباً همراه با ناباوری است. در مرحله بعد “انکار” رخ مي‌دهد، فرد وجود بیماری را نمي‌پذیرد.
مرحله سوم “چانه زنی” است. در این مرحله بیمار قول مي‌دهد که اگر بیماری وجود نداشته باشد، همه کارها را خوب انجام بدهد. “خشم” از مراحلی است که تجربه آن به منظور پذیرش واقعیت در زندگی ضروری است. “افسردگی” از دیگر مراحل برخورد با بیماری است که به فرد اجازه فرآیند ترمیم را مي‌دهد. آخرین مرحله، “پذیرش” است. در این مرحله واقعیت وجود بیماری پذیرفته مي‌شود. درک این امر که بیماری مزمن به معنای انتهای زندگی نیست و تنها نیاز به تغییراتی در روش زندگی وجود دارد و امید به آنکه همیشه چیزهای جدیدی ساخته و معرفی مي‌شوند. توجه به این نکته که تمرکز بر امروز و توانمندی‌های فرد در آن علی رغم وجود شرایط مزمن مي‌تواند در مواجهه با بیماری کمک کننده باشد(اینترنت).
موارد نیاز به ارجاع بیمار مبتلا به دیابت برای دریافت خدمات بهداشت روان:
در موقعیت‌های زیر باید ارجاع بیمار به روان شناس یا متخصص اعصاب و روان را مد نظر قرار داد:
الف) در مواردی که بیماری دیابت برای اولین بار در کودک یا نوجوان تشخیص داده مي‌شود. در این موارد کودک و والدین از ارزیابی روانپزشکی سود مي‌برند.
ب) وقتی بیمار دو حمله یا تعداد بیشتری از حملات کاهش قند خون یا کتواسیدوز دیابتی بدون علت مشخص را تجربه مي‌کند.
ج) بیمارانی که به رغم داشتن آگاهی، از خود مراقبت به عمل نمي‌آورند.
ت) وقتی اختلال تغذیه ای در بیماران دیده مي‌شود.
ث) وقتی بیمار خود چنین در خواستی دارد(عسگری،1385).

استرس و دیابت
در ميان پژوهش‌هاي فراواني که در سال‌هاي اخير پيرامون سبب شناسي، سير، پيش آگهي و درمان ديابت انجام شده است، عوامل روان شناختي مورد توجه خاص قرار گرفته اند. از جمله عوامل روان شناختي که مورد توجه پژوهشگران اين حوزه قرار گرفته اند، مي توان به استرس (فشار روانی) اشاره کرد. استرس مي تواند باعث افزايش ميزان افسردگي، کاهش رضايت شغلي، نقص در ارتباطات فردي و حتي افکار خودکشي شود(وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1383).از طرفي ديابت، يك منبع استرس براي افراد مبتلا به اين بيماري است استرس ناشي از ديابت علاوه بر اثرات سوءجسمي، اثر منفي رواني نيز دارد. از عمده ترين اين اثرها مي توان به افسردگي اشاره نمود. رگنار(1385) معتقد است که به طور کلی به نظر مي‌رسد ابتلا به دیابت، منبع استرس، اضطراب و نگرانی زیادي براي این بیماران و خانواده‌هاي آنان به همراه دارد.
بخشی پور رودسري (1386) معتقد است که اضطراب و استرس از اختلال‌هاي شایع در بیماران دیابتی است.استرس، موضوع مهم امروز در فرهنگ کشورهاي پیشرفته و جوامع صنعتی است. فراگیر بودن آن از آن روست که مردم مي‌خواهند به گونه اي مؤثر با استرس برخورد کنند تا زندگی طبیعی و لذت بخشی داشته باشند.
گریکسبی و اندرسون (2002) عنوان نمودند افسردگی و اضطراب در بیماران دیابتی بسیار شایع است وشیوع افسردگی حدود 2 برابر جمعیت عادي است. اضطراب که همبودي بالایی با افسردگی دارد، از دیگرمشکلات روانشناختی شایع همراه دیابت است. در برخی پژوهش‌ها مشخص شده است که نشانه‌هاي ترس اضطراب و میزان شیوع اختلال‌هاي اضطرابی به خصوص اضطراب منتشر و هراس ساده در بیماران دیابتی، بیش از افراد عادی است.
افسردگي در بيماران مبتلا به ديابت مي تواند با بي اشتهايي، ايجاد بي نظمي در رژيم غذايي يا نپذيرفتن تزريق انسولين از طرف بيمار همراه شود و در نتيجه درمان و كنترل ديابت را دشوار سازد (مدهو وسریدهار، 2005). اين موضوع در يك چرخه ي معيوب، باعث تشديد مشكلات هيجاني فرد از جمله استرس، افسردگي و اضطراب مي شود. بيماري ديابت به عنوان يک بيماري مزمن که داراي عوارض زودرس و ديررس مي باشد، داراي اثرات رواني- اجتماعي مربوط به خود بوده (کوکس،1992به نقل ازجواهرزاده،1374) و مي تواند مشکلاتي را در سيستم شناختي بيماران به وجود آورد، به ويژه اگر همراه با اضطراب باشد. به نظر مي‌رسد که مشکلاتي را مي‌توان براي اين تداخل در نظر گرفت، مزمن بودن بيماري که به گونه‌اي اجتناب ناپذير با تغيير زندگي بيماران رابطه دارد. اين تغيير ممکن است شامل کنترل رژيم غذايي، گوش به زنگ بودن براي بازگشت نشانه‌ها، تغيير در فعاليت‌هاي روزمره يا به طور کلي محدوديت در شيوه زندگي شود. همچنين غيرقابل علاج بودن بيماري و احتمال بروز عوارض شديد و کوتاه شدن طول عمر مي‌تواند به عنوان عواملي به شمار رود که در سيستم شناختي آنان مشکلاتي را ايجاد نمايد و در نتيجه عواطف و هيجانات آنها دچار بي نظمي و اختلال شود بلاک برن(1387). رابطه بيماري ديابت با افسردگي، پژوهش حاضر نشان داد که ميزان افسردگي نيز در بيماران ديابتي بيشتر از افراد گروه كنترل است. به عبارتي بيماري ديابت مي‌تواند موجب افسردگي شود. افسردگي نيز يک واکنش شايع در بيماري‌های مزمن است، و در حدود يک سوم اين نوع بيماران بستري دست کم نشانه‌هاي متوسط افسردگي را گزارش مي‌کند.
از دیدگاه سلیه، استرس واکنش نامشخص بدن نسبت به توضیحات و خواسته‌هایی است که از یک شخص انتظار مي‌رود. به عبارت دیگر، استرس مجموعه تغییرات انطباقی است که بدن فرد برای کمک به اوجهت تطبیق خود با انواع موقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و محیطی ارائه می‌دهد (کوپر، راسل، کاسیس، گیورگ16، 1994). همچنین استرس به موقعیت درونی فرد اطلاق مي‌شود که تهدیدی را نسبت به وضعیت جسمی و یا آرامش روانی خوداحساس کرده باشد (قاسم‌زاده، 1376).
پاسخ بدن به استرس ممکن است به صورت جنگ یا گریز باشد و تکرار استرس مي‌تواند موجب نقص درپدیده تنظیمی هیپوتالاموس و کنترل موثر هورمونی از طریق بازخوردها ميسر شود این امر منجر به تغییرات عملکردی متعددی درسطوح مختلف سلولی، عضوی و سیستمی و در نهایت بیماری‌های گوناگون می شود.
هرگاه صحبت از استرس درانسان به میان می آید حتما باید توجه داشت که آنچه بیش از کیفیت استرس اهمیت دارد روشهای مقابله با آن است که از فردی به فرد دیگربسته به شرایط و ساختار روانشناختی انحصاریش متفاوت است. مفهوم مقابله به عنوان تلاشهای شناختی و رفتاری به منظور تسلط یافتن بر موقعیتهای تهدیدآمیز نظیر چالشهای ناشی از بیماری تعریف شده ست (تانکی، موسابک، 2008 و فیپس، 1373). مقابله اغلب به تلاش و کوشش‌هایی گفته می‌شودکه در جهت حل کردن مشکلات دربعضی موقعیت‌ها و برای سازش دادن فرد با گرفتاری‌ها و فشارهای وارده صورت می‌گیرد (بگران،ابراهیمی و سنایی، 1388). روش‌های مقابله‌ای به تلاشهای رفتاری در جهت اصلاح، به حداقل رساندن،کاهش دادن، تحمل کردن، تسلط یافتن بر صدمات داخلی و خارجی گفته مي‌شود (بیات، 1388). بیماری بحرانی است که روشهای مقابله ای رابه خطر مي‌اندازد. تمام بیماری‌های حاد و مزمن عملکرد اساسی فرد را درگیر کرده بنابراین شیوه‌های مقابله ای در فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد (فیتزگرالد، 2000؛ لیوز، 2005). بیماران مبتلابه بیماری‌های مزمن و خانواده‌های آنها نه تنها از جهت مراقبت جسمانی از بیماری و تغییرشیوه زندگی باید مهارت‌های خود را توسعه دهند،بلکه بایدبا پیامدهای روانی و اجتماعی ناشی ازبیماری نیزمقابله کنند (فینال و آندرسون، 2004). لازاروس و فولکمن دو شکل کلی از رویارویی را بیان نموده‌اند که شامل رویارویی مساله مدار وهیجان مدار می باشد. مقابله مساله مدار در حقیقت شامل تلاشهای هدفمند برای کنترل و تغییر منبع پریشانی می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ایماگوتراپی، رضایت زناشویی، منبع کنترل، کانون کنترل سلامت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره فشار روانی، افسردگی اساسی، افراد مبتلا، بیماران مبتلا