پایان نامه ارشد رایگان درباره استان مازندران، دریای خزر، جامعه محلی، تقسیمات کشوری

دانلود پایان نامه ارشد

آبزیان تاثیر نامطلوب برجای گذارد بلکه کل حیات منطقه را بـا خطر جدی مواجه می نماید. ج) آلـودگـی صنعتی و معـدن: عمـده‌ترین واحـد آلـوده کننـده ایـن منطـقه شـرکت صنـایع چـوب وکـاغذ مازندران می باشدکـه سهم عظیمی درآلوده کـردن آب وهـوای منطقه دارد.
موقعیت جغرافیایی سد شهید رجایی (تنگه سلیمان): سد شهید رجایی(تنگه سلیمان) بـر روی رودخانه دودانگه از سرشاخه‌های رودخانه تجن مـازنـدران و در دامنه‌های شمالی سلسله جبـال البـرز و در محـل تنگه آهکـی موسوم به سلیمان تنگه در میان روستاهای افراچـال (دربالادست) و لولت(در پاین دست) احـداث شده و فاصله این محل از دهانه تجن در کناره دریای خزر 70 کیلومتر می باشد. شاخه دودانگه رودخانه تجن مازندران از ارتفاعات کوه‌های سیـاه کوه و تـروا سرچشمه گـرفته و پس از تلـاقی بـا تعدادی از شاخه‌ها فرعی به نام سفید رود، لنگر رود از جنوب شـرقی به شمال غربی جریان و در نهـایت پس از عـبور از محـل تنگه سلیمـان و پیـوستن شـاخه‌های فـرعی دیگر بـه نـام لاجیم و چهاردانگه به دریای مازندران در محل کـردخیل تخلیه می شود.
مشخصات فنی سد شهید رجایی: از نوع بتنی دو قوسی با ارتفاع 128 متر از کف پی، تاج سد 425 متر، عرض تاج سد 5 متر، پی سد 16 متر، حداکثر رقوم آب 473 متر. پیشرفت عملیات اجرایی سد شهید رجایی عملیات اجرایی این سد در تاریخ 12/6/1370 آغاز و در سال 12/6/1375 به اتمام رسید. با اجرای این سد آب زراعی 52 نفر درهکتار اراضی محدود طرح تامین 291 هزار هکتار بهبود و 19 هزار هکتار توسعه و تامین آب 4 هزار هکتار اراضی دشت ناز می شود و علاوه برآن تامین آب منابع در محدوده شهرستان ساری افزایش پتانسیل آب زیرزمینی، تامین قسمتی از آب شرب شهرستان ساری و تولید 5/13 مگاوات برق و کاهش سیلاب به منظور جلوگیری از خسارات سیل از دیگر اهداف اجرای سد مذکور می باشد. واحدهای عمرانی سد شهید رجایی اراضی زیر پوشش سد شهید رجایی حد فاصل سیاه رود در شرق می باشد که به علت شرایط خاص وبه منظور تسریع اجرای آن توسط پیمان کاران مختلف شبکه آبیاری و زهکشی به 4 واحـد عمرانی تقسیم گـردیده است. واحد عمرانی شماره 1 در سـال 1371 شروع و در سـال 1375 بـه اتمـام رسید. واحـد عمرانی شمـاره 2 و3 در سال 1372 شـروع و در سـال 1376 به اتمام رسید. واحد عمرانی شماره 4که سطحی معادل 16 هزار هکتار را در ساحل راست تجن تحـت پوشش قرارداد بـا مشارکت بـانک جهانی در نیمه اول 1374 اجـرا شد و در سال 1377 به اتمام رسید.

نقشه 3- 2: عکس ماهواره ای سد شهید رجایی، ماخذ: عکس‌های هوایی
3-5 موقعیت جغرافیایی شهرستان ساری
شهرستان ساری در ناحیه مرزکی استان مازندران بین 35 درجه و 58 دقیقه تا 36 درجه و 50 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 56 دقیقه تا 53 درجه و 59 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. این شهرستان از سمت شمال به دریای خزر و شهرستان میاندورود، جنوب به رشته کوه‌های البرز و استان سمنان، شرق به شهرستان میاندورود و از غرب به شهرستان‌های جویبار، قائم شهر و سوادکوه محدود می شود. شهرستان ساری با 3248/4 کیلومتر مربع وسعت حدود 13/7 درصد کل مساحت استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان دارای 4 نقطه شهری، 6 بخش و 15 دهستان می باشد. جمعیت شهرستان ساری بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 حدود 478370 نفره با 145410 خانوار بوده است که از کل جمعیت این شهرستان، 62/6 درصد شهری (299526 نفر) و و 37/4 درصد روستایی (178844 نفر) می باشند (سرشماری نفوس و مسکن، 1390).

نقشه 3- 3: نقشه تقسیمات کشوری استان مازندران، 1391

نقشه 3- 4: نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان ساری، استان مازندران
3-5-1 موقعیت جغرافیایی روستای افراچال
روستای افراچال در استان مازندران، 35 کیلومتری جنوب غربی شهرستان ساری، بخش کلیجان رستاق، دهستان تنگه سلیمان با مختصات، 36 درجه و 14 دقیقه و 6 ثانیه شمالی و 53 درجه و 14 دقیقه و 32 ثانیه شرقی قرار دارد..جمعیت این طبق آخرین سرشماری دارای 9 خانوار و 31 نفر جمعیت ثابت (سرشماری نفوس و مسکن استان مازندران، 1390) و 500 نفر و 100 خانوار (گزارش غیررسمی ادارت محلی) می باشد.

نقشه 3- 5: نقشه موقعیت جغرافیایی روستای افراچال

نقشه 3- 6 : نقشه راه‌های روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی

نقشه 3- 7: نقشه ماهواره ای روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی

نقشه 3- 8: نقشه ترکیبی ماهواره ای و راه‌های روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی

3-6 اطلاعات روستای افراچال
3-6-1 وجه تسمیه نام روستا
این روستا كه در دامنه رشته كوه البرز واقع شده است به علت وجود درختان فراوان افرا و آب زیاد به این نام معروف شد. چون در این منطقه مراتع وعلفزار فراوان وجود داشت و دامداران در فصل پاییز وزمستان دامهای خود را به این محل می آوردند (آب ودرخت زیاد) به این نام مشهور شد. چون نسبت به روستای پركوه كه در ارتفاع بسیار زیاد واقع است این محل پایین تر بود و درخت افرا در اینجا زیاد است ا فراچال نامیده شد. در حال حاضر اگر مردم اجازه دهند كه درختان محل بصورت خودرو رشد كنند و آنها را قطع نكنند یكی از درختانی كه بسیار زیاد ؛دراین محل رشد ونمو می كند افرا می باشد می توان نتیجه گرفت كه وجه تسمیه افراچال با درخت افرا مناسبت دارد.البته موارد دیگری هم ذكر شده است كه در این مجال نمیگنجد.
3-6-2 مردم روستا
میگویند مردم این محل در اصل از اهالی پركوه هستند كه برای كار كشاورزی در شالیزار این منطقه به این روستا می آمدند و چون فاصله ی این محل تا شالیزار كم بود وآنها ناچار بودند روزهای زیادی در این زمینه كار كنند لذا به مرور زمان در همین محل ساكن شدند و در فصل تابستان كه هوای پركوه بسیار خنك بود به آنجا می رفتند ؛.البته قرابت ونزدیكی كه اكنون در بین مردم پركوه و افراچال وجود دارد موید این مطلب است.البته عده ای از مردم هم كه از شهرهای دیگر به اینجا آمدند و آب فراوان و زمینهای حاصلخیز آن را مشاهده كردند در همین جا مقیم شدند.
این محل و زمینهای اطراف در گذشته در اختیار اربابی به نام سرهنگ میرفخرایی بود؛ او كه یك نیروی نظامی در دوره قاجار بود بر خلاف مالكان دیگر نسبت به رعیت خود بسیار رئوف و مهربان بود و در راه پیشرفت كشاورزی و وضع زندگی مردم محل توجه خاص داشت به همین دلیل است كه بعد از سالیان دراز كه از آن دوران می گذرد مردم هنوز از او به نیكی یاد می كنند اگر چه با اصل ارباب و رعیتی مخالف اند.
در سال ۱۳۴۵ اولین معلم به این روستا آمد كه رفاكار نام داشت.بعد از او سپاهیان دانش آمدند كه برای با سواد كردن دانش آموزان محل زحمات فراوانی كشیدند از جمله:محمد ابوذری از شهر میانه.ومحمودفروزان فر از شهر مراغه در سال ۱۳۵۸ در سمت شمال از طرف جهاد سازندگی مدرسه ای با همكاری مردم محل ساخته شد كه سالیانی چند دانش آموزان در آن درس خواندند ولی در حال حاضر به علت مهاجرت مردم به شهر و نداشتن دانش آموز از طرف آموزش و پرورش دودانگه به خانه معلم تبدیل شده است واز امكانات رفاهی خوبی هم برخوردار است.در این محل با توجه به جمعیت كم حدود ۵۰۰ نفر ۷دكتر وچندین مهندس وبیش از بیست معلم با مدارك لیسانس و فوق لیسانس وجود دارند و سطح علمی مردم محل به لطف خدا بسیار بالا است.
3-6-3 محصولات كشاورزی
در این محل انواع محصول كشاورزی از جمله گندم، جو،سیب زمینی،لوبیا آفتابگردان،كلزا،و…. كشت می شود بخاطر وجود خاك مناسب درختان سیاه ریشه از جمله :سیب،هلو،گیلاس،انجیر و….در این محل می رویند بخصوص انجیر كه در منطقه دودانگه بی نظیر است.
3-6-4 سد شهید رجایی
این سد بر روی رودخانه تجن بسته شده است حدود ۱۲۵ متر ارتفاع دارد و یكی از مناظر دیدنی شهر ساری می باشد كه دارای اسكله تفریحی وقایق سواری و مجتمع تفریحی می باشد.در حال حاضر جاده ساری به دودانگه از این روستا میگذرد وحتی اگر از از ماشین پیاده نشوید می توانید تمام مناظر زیبای سد واطراف آن رامشاهده كنید.
3-7 معیشت محلی روستای افراچال ساری
3-7-1 معیشت جامعه محلی
شغل اصلی مردم روستا کشاورزی و دامداری میباشد که جدیدا بهزنبورداری و باغداری نیز روی آوردهاند.
کشاورزی آنها شامل کشت گندم،حبوبات، سبزیجات،سویا و دانه‌های روغنی می باشد.
گله داری در چند خانوار به چشم می خورد و در کل 150 گاو و 500 گوسفند در روستا موجود است که علاوه بر استفاده لبنیات از آنها، پشم چینی هم میکنند که در قدیم برای فرش بافی و گلیم و جاجیم استفاده می کردند اما متاسفانه امروزه مرسوم نیست و فقط پشم آنها به فروش می رسد.
زمین‌ها شیب دار است و تراکتور و کمباین به سختی وارد زمین می شود و بیشتر شخم‌ها دستی انجام می شود و باغداری اکثرا شامل درختان میوه است مانند 1- گردو (نیاز به آب ندارد، حشره ندارد،مقرون به صرفه است). 2- سیب سفید و سبز و قرمز (مشکل آن این است که حشره زیاد دارد) 3- انار شیرین 4- هلو و..
هر خانه این روستا حیاطی به متراژ 1000 تا 2000 متر دارد که خانمها علاوه بر خانه داری معمولا به کشت سبزیجات، لوبیا سبز، نخود فرنگی و پیاز در حیاط منزل مشغولند و کارهای باغداری اصلی را آقایان انجام می دهند.
در سالیان قبل شالیزار هم در آنجا وجود داشته که اکثرا زمین‌های مسطح کنار سد بوده است اما پس از یک دوره بارندگی سیل آسا، شالیزارها به زیر آب رفتند که خود یکی از عوامل مهاجرت شالیداران به روستاهای دیگر بود.
3-7-2 مشکلات مطرح شده توسط مردم روستا
1) نبود آب شرب: با توجه به اقلیم مناسب منطقه و همجواری با سد سلیمان تنگه، متاسفانه آب شرب ندارند و آب رسانی با تانکر انجام می گیرد که جدیدا صحبت‌هایی از طرف مسئولین جهت لوله کشی آب انجام شده است.
2) اوقات فراغت جوانان: با این که جوانان این منطقه از نظر سطح علمی و ورزشی در سطح خیلی خوبی هستند و در چند رشته ورزشی مدال آوردند اما امکانات ورزشی مناسبی در آنجا موجود نیست و بسیاری از جوانان به شهرها مهاجرت کرده اند.
3) دولت تسهیلاتی جهت خرید کود و سم در اختیار کشاورزان و باغداران آن منطقه قرار نداده است.
4) با توجه به این که منطقه جنگلی و کوهستانی است گراز و خرس وجود دارد و نگهداری زمین چه جانی و چه مالی هزینه بر است و دخل و خرج آنان با هم همخوانی ندارد و همین امر نیز باعث مهاجرت شده است و اکثراً افراد مسن و یا جوانانی که به زادگاه و یا خانواده حس مسئولیت داشتند در آنجا ساکن هستند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل

4-1 مقدمه
روند نگارش اين پايان نامه بر دو بخش مشتمل مي باشد: بخش نظري و بخش عملي. در بخش نظري، با استفاده از منابع اطلاعاتي همچون کتاب‌ها، پايان نامه‌ها، مقالات منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي يا ارائه شده در همايش‌ها و کنفرانس‌ها، منابع اطلاعاتي موجود در گزارش‌ها، بولتن‌ها، طرح‌ها و غيره و همچنين اطلاعات لازم در درگاه‌هاي اينترنتي در دو قسمت فارسي و انگليسي استفاده کرديم که بخشي از اطلاعات لازم در فصل دوم ارائه شد. بخش دوم روش شناسي پايان نامه با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری داده‌های مستخرج از سه پرسش نامه “جامعه محلی”، “گردشگران” و “مسئولین و دست اندرکاران محلی” در محیط نرم افزاری SPSS 22 انجام شد که بعد از خروجی توصیفی از آمارهای منتخب، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.
4-2 روش نمونهگیری
در صورتي كه تحقيق ما شامل ادعايي در مورد پارامتر ميانگين باشد برای تعیین حجم نمونه ساده ترين روش استفاده از فرمول كوكران مي باشد. در صورتي كه ادعاي ما در مورد پارامتر ميانگين بوده و مقياس داده‌هاي ما نيز به صورت رتبه اي ( مثل طيف ليكرت باشد ) بايد براي تعيين حجم نمونه از دو فرمول زير استفاده كرد.
اگر حجم جامعه مشخص نباشد (جامعه نامحدود باشد)، خواهیم داشت :

وقتی که حجم جامعه مشخص نباشد.
= n حجم نمونه
= Z مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 96/1 می باشد.
= P مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره استان مازندران، کتابخانه ملی، میانگین دما، بخش کشاورزی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه نرخ شکست محصول، بهبود مستمر