پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گردشگری فرهنگی، گردشگری روستایی، برنامه ریزی گردشگری، گردشگری ساحلی

دانلود پایان نامه ارشد

رودخانه ها و کرانه کوه ها ایجاد شده است . ( محلاتی ؛ 1380 )
این خودسبب شده است که هرمقصدی که موردتوجه گردشـــگران قرار گرفته ؛ از نظر محـیطی دچار تغییرات و گاهی چالش شود تغییرات محیطی ناشی از گردشگری میتواند پیامدهای منفی و مثبتی به همراه داشته باشد .
دربرنامه ریزی گردشگری ؛ضرورت ایجاد طرح ( خلق نقشـه هایی از ذهن برای رسیدن به آینده قابل پیــش بینی و به انجام رسیــدن این اعمال ذهنی است و برنامه ریزی پایداربرای جلوگیری ازاثرات مخرب فعالیــت های گردشــگری ( شهری و روستایی) به دلیل تجاری کردن مناظر و چــشم اندازهای طـــبیعی و جاذبه های انسانی وترس ازگذشته وعدم فهـم درست ازبرنامه ریزی ازیک طرف می باشدو دیگر اینکه اگر چه فعالیـتهای گردشـگری به اهداف و اثرات اقتصـــادی بهتر دستیابی پیدا کرده ؛ لذا آن اهداف باید برای رضـــــــایت مندی گردشگران وارتقاء کیـــفی رفاه و زندگی جوامع محلی ( ساکنین ) و بشری بکار گرفته شود .
به منظور تبیین برنامه ریزی گردشگری آن را به چهار گروه اصلی (گان9)
بخش تجارت؛ بخش عمومی؛ بخش غیر انتفاعی به عنوان برنامه ریزان و بخش مشاورین حرفه ای تقسیم میگردد .
2-5-انواع گردشگری
گردشگری داخلی : ساکنان یک کشو ر فقط داخل همان کشور سفر می کنند .
گردشگران خارجی : افرادی که ساکن یک کشور نیستند و به آن کشور مسافرت می کنند .
گردشگر خروجی : افراد ساکن یک کشور که به خارج از کشور مسافرت می کنند .
2-6- اشکال گردشگری
گردشگری اشکال مختلفی دارد و شناخت اشکال گردشگری برای برنامه‌ریزی در عرصه گردشگری اهمیــت اساسی دارد. چرا که که تقاضاهاوخدمات مورد نیاز گردشگران مختلف یکسان نیست ؛ برای مثال گردشگرانی که به قصـددیداراقوام ودوستان مـسافرت می‌کنند معمولاً به هتل و حتی رستوران بیــــرون ازمنزل نیازندارند ، ما از سایر امکانات و تســهیلات استفاده می‌کنند.
درمقابل، برای گردشگرانی که به قصدتجارت سفرمی‌کنــــــــند،ممکن است امکاناتی همــچون هتل و تسـهیلات اقامتی اهمیــت زیادی داشته با شدواز طرفی علاقه‌ای به بازارهای مــحلی نداشـــته باشند.همچــنین احتمال دارد گردشگر روستایی هیچ تمایلی به خدمات شهری نداشته باشد وتمام مدت ســــــفرخودرا در روستا اقامت نماید براین اساس تا کنون صاحبـنظران وسازمان‌های بین‌المللی باتوجه به معیارهای مختلف، دسته‌بندی‌های متعددی ازگردشگری ارائه کرده‌اند برای مثال می‌توان به (گردشــگری جایگزین)10 ( توریســم جمعی )11 اشاره کرد.
2-6-1گردشگری تفرح و تفرج(تعطیلات )
درصنعت گردشگری مسافرت برای تفریح درکانون توجه است.درکشورهایامکان‌هایی که پذیرای گردشــگرند، کسانی مسافرتفریحی محسوب می‌شوندکه درمقصد به تفریح و تفرج می‌ پردازند،ازاماکن دیدنی باز دید می‌کنند، سوغات می‌خرند، عکس می‌گیرند و سرانجام اینکه برای دوره‌های کوتاه مدت در آن مکان‌ها اقامت می‌گزینــند. دراین نوع گردشگری،گردشگری ساحلی بسیارموردتوجه است وگردشگران به سواحل نقاط مخـــــــــــلف سفر می‌کنند. دراین نوع گردشـگری کشورهایی همچون اسـپانیا ، ایـتالیا ، ترکیه ، یونان ، آمریکا توانسته‌اندبیشترین جاذبه‌ها را فراهم آورند. بیشتر تلاش بازاریابها وپژوهشگران صرف درک این گروه می‌شود ومی‌کوشـــــــند تا چــنین گردشگری را میان گروه‌هایی ازافراد که از نظر اجتماعی، ترکیب جمعیــتی یا روان شناسی ویژگی‌های مشابه دارند،تقسیم کنند. باتوجه به اینکه ایران کشورگرمی است وهزاران کیلومترمرزآبی بادریای خزردرشمال و خلیج فارس و دریای عمان درجنوب دارددراین زمینه کشوری باتوانایی‌های بالقوه است، اما به دلایل قانونـی، عرفی و مذهبی تمایلی به رواج این نوع گردشگری وجود ندارد.(مقالات و دانستنیهای گردشگری )
2-6-2- گردشگری درمانی ( سلامت )
گروهی ازمسافران برای استفاده ازخدمات پزشکی به مکان‌هایی که تــســــــهیلات درمانی موردنظرشان وجود داشته باشد،سفرمی کنند می‌کنند، بنا براین چنین سفری شامل فعا لیــــت‌های گوناگونی می‌شود که با هدف تأمین بهداشـــت و سلامت فرد یا گردشــــگر انجام می‌شود مانند مراقبت یک مفهوم جدید است. (توریســـم سلامت12 ) بهـداشتی و گذراندن دوره نقاهت و بازپروری گردشــــگری سلامت در گرشگری بهداشتی( معالجه ، سلامت) معـــمولاًجریان جابجایی پیرامون به مرکزاست چرا که امکانات ویژۀ پزشــکی وبهداشتی را می‌طلبد که اغلب درکشورهای پیــــــــشرفته موجود است. در سـال‌های اخیر آمریکا، آلـمان، سوئیس، اسرائیل، مالزی همواره از کشـورهایی بوده‌اند که بیمـــاران زیادی به منـــظوردرمان به این کشورها سفر کرده‌اند. البته گاهی جهت درمان نیازمند یک محیط آرام، پاکــیزه و زیبا است که چه بسا جریان سفراز مرکز به پیرامون باشد . بالا رفتن سـطح دانش مردم دنیا و توجه بیشتر به بهداشت و سلامت موجب افزایش جذابیت این گونه سفرها شده است.» امروزه این نوع توریسم درکشورهایی همچون یونان ، صربستان بسیار موردتوجه بوده ورواج دارد. مردم برای درمان بیماری‌های تنفسی،اسـتخوان درد ، پوکی استخوان ، بیماری‌ های کلیدی، حساســـــیت و دیگر مشکلات سلامتی تمایل دارندبه چنین مناطقی مراجعه نمایند.درسال‌های اخیدرکنار تأکید بر گسترش گردشگری فرهنگی در ایران ،به این نوع گردشگری نیزدرقالب سخنرانی مسئولان مربوطه ونیزبرگزاری سمینارهایی داین زمینه تأکیدویژه شده اسـت ومتـولیان امرمعتقدندایران به دلیل برخورداری از طبیعت متنوع ، آرام و بکرمی‌تواند سهم بیشتری از گردشگرانی که با قصدمعالجه و تقویت سلامتی سفر می‌کنند را به خوداختصاص دهد.در ایران مکــــان‌های زیادی وجود دارد که گردشگران جهــت به دست آوردن آرامش، درمان نارسایی‌های پوستی به آنجا مراجــعه می‌کنند نظیر؛ کوهستان‌ها، دریاچه‌هایی همچون ارومیه ، چشمه‌های آب گرم معدنی نظیر سرعین، لاریـجان دارای توانایی‌های بالقوه‌ای دراین زمینه است اما با توجه به شرایط فعلی و محلی کشور به نظر نمی‌رسد به تنهایی بتوانند موجب جذب جهانگردان خارجی شوند.
2-6-3- گردشگری فرهنگی
گردشگری فرهنگی ، بخش مهمی از تقاضــای جهانی گردشگری را تشکیل می‌دهد. طـــــــــبق آمار سازمان جـــهانی گردشگری ۳۷درصــد گردشگری بین‌المللی با انگیزه فرهنــگی انجام می‌شود و این تقاضا در حال افزایش است.
به عنوان عناصرگردشگری نوین،توجه سیاستـــــگزاران ومحققان(گردشگری و میراث13 ) رشدگردشگری فرهنگی وگردشگری میراث را در سراسردنیا به خود جلـب کرده است. « گردشگری فرهنــگی عبارت است از مســافرت افراد از محل سکونت خود به مکان‌ها یی که جا ذ به‌های فرهنگی دارند.این جابه جایی به قصد کسـب اطلاعات و تجارت برای ارضای نیازهای فرهنگی گردشگران انجام می‌شود.»(کاظمی ؛۱۳۸۵؛ ۱۵۴)
از جمله ویژگی‌های گردشگــران فرهنگی می‌توان به سطح بالای تحـصــیلات آنان، بالا بردن میـانـــــگین سنی آنان و شاغل بودن آنان اشاره کرد« گردشگری فرهنگی مایل به آشـنایی با فرهنـــگ منـاطق مختلف ، خواهان کاوش در چشم اندازهای ازقبیل موزه‌ها ، نمایشگاه‌ها ، ارکسترها ، نمایشنامه‌ها ، هنرهای دسـتی ، معــــماری ودرک آنها است؛ دراین نوع گردشگری به جذابیـت های فرهنگی جوامع انسانی توجه می‌شود. در ایران علاوه بر موارد فوق، آئیـــن‌های سنتی نظیر تعــزیه ، مراسم چهارشنبه سوری،جشن های مذهبی زرتشـتی و اسلامی، عزاداری‌ها مانند (محرم و صفر) نیز از جذابیت‌های فرهنگی می‌تواند تعریف شود.
2-6-4- گردشگری سیاسی
گردشگران این نوع توریسم برای مراسـم خاص سیاسی مانندتدفین سران سیاسی ویااجلاس های خاص سیاسی به کشوری دیگر سفر می کنند لاهه در هلند از مراکز این توریسم است .
گردشگری تجاری و بازرگانی 2-6-5-
درسفرهایی که باهدف بازرگانی و تــجارت انجام می‌شود، مــسافر در گردهمایی‌ها ، کنــفرانس‌ها ، نمایشگاه‌ها ، شوراها ، برنامه‌های مذهبی، تبلیغی وکارهای حرفه‌ای یاتخصــصی شرکت می‌کند.یکی ازمهم‌ترین پدیده‌های قابل مشاهده درسفرهای بازرگانی سـفرچند منظوره است؛ به این معنی که مســافر می‌تواند با یک سفر، چندین هدف را تأمین کند، برای مثال هنـگامی که فردی با هدف بازرگانی به همراه همــــسرش سفر می‌کند ، یا زمانی که تعطــیلات خانوادگی با مسافرت بازرگانی یا شرکت در سمینــار هم زمان شود ، نوعی مسافرت دومنظوره مشاهده می‌شود. »(کاظمی، ۱۳۸۵:۱۸۲) کشورهایی همچون آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلیس بیشــتـرین مسافران تجاری را به خود جلب می‌نمایند حتی درآمریکا ۲۵درصد مسافران را این نوع گردشگران تشکیل می ددهند.به دلیل وضعیت اقتصادی ایران و نیز اوضاع سیاسی سفرهای تجاری بیشتر از داخل به خارج از کشور می‌باشد
2-6-6- گردشگری ورزشی
شمار زیادی ازمیهــمانان کشورهای مختلف اشــخاصی‌اند که با قصــد ورزش و تمرین یا شرکت در مـسابقات ورزشی، تماشــای مسابقه تیم‌ها یابازیکنان موردعلاقه‌ شان، یا گذراندن اردوهای ورزشی به سفر رفته‌اند . ورزش
برای عده‌ای ازمسافران جنبۀ تفریحی و تفننی دارد . مثل کسانی که به دلیل علاقه به موج‌ سواری ، قایــقرانی ، کوهنوردی واسکی بازی ویا تماشای مسابقات ورزشی به شوری سفرمی‌کنندو برای عده‌ای جنبه حرفه‌ای دارد . مثل تیم ‌ها یا بازیکنانی که برای برگزاری یک مسابقه ورزشی یا گذراندن ارودوی تـمرینی عازم کــشورهای دیگر می‌شوند.گردشگران ورزشی علاوه برورزش اقدام به بازدیدازاماکن دیگر ویااحیـاناًخرید نیز می‌نمایند.در ایران تقریباً هیـچ مسابقه مهم ورزشی بعد از سال ۱۹۷۹ برگزار نشـده است در حالیکه درسا ل‌های پیش از این تاریخ ایران مـیزبان برگزاری بازی‌های آسیایی در سال ۱۹۷۴، جام فوتبـــــال ملت‌های آسیا بوده است. دراین زمینــه سه علت عمده می‌توان متصوربود:
الف) عدم وجود تأسیسات ورزشی استاندارد به اندازه کافی،
ب) تصور ناامن بودن ایران برای برگزاری مسابقات مهم،
ج) عدم وجود خدمات مطلوب (نظیر خدمات حمل و نقل، اقامتگاه ) .(مقالات و دانستنیهای گردشگری )
یا توریسم مزرعه گردشگری روستایی 2-6-7-
درگردشگری روستـایی منابع فرهنگی ، طبیعی و تاریـخی نواحی روستایی به عنوان کالای فرهــنگی گردشـگری قابل عرضه‌اند.
گردشگری روستایی موجب رشد اقتصادی،ایجاد تنوع و ثبات در اشتــغال، پویایی تجارت و صنــایع، گسترش فرصت ‌هایی برای رشد درآمد به صورت فعالیـــت‌های چند گانه ، ایــــجاد بازارهای جدید برای محـــــصولات کشـاورزی و گـــسترش مبنای یک اقتــصاد منطقه‌ای می شود.14(شارپلی , ۲۰۰۲, ۳۳۲)
یکی از مهم‌ ترین ویژگی‌های اقتصاد گردشگری روستایی رغبت‌بخش خصـــوصی و سرمایه‌گذاری به علـــت کوچــک بودن و تنوع و ساده بودن طرح ها است (پاپلی ؛1385؛208)15
در سال‌های اخیر با توجه به گسترش زندگی شهرنشینی و ماشینی، بسیاری از مردم تمـــــایل دارند به محــــیط ‌های آرام با زندگی سنـــتی سفر کنند، در واقع این نوع گردشــــگری شـــــباهتی هم به گردشـــگری بومی دارد علی‌الخصـوص در اروپاو آمریکای شمالی مردم به این نوع گردشگری تمایل دارند. مردم به نواحی کشـاورزی ، دامداری می‌روندومدتی را در آنجا اقامت می‌کنندو ازنزدیک شــاهد نحوۀ زندگی روستایی هستند.درایران اگر شرایط و امکانات آن فراهم شود گردشگری روستایی می‌توانـــــد از جمــله موارد مهم درآمدزای جهانگردی به حساب آید. ایران دارای روستاهای بکروســــــــنتی است که برخی از آنها با معماری خاصی که دارند می‌توانند شهرت جهانی کسب کنند نظیر ماسوله در گیلان، ابیانه در کاشان ، زیارت در گرگان
2-6-8- گردشگری نوستالژیک
به افرادی که مدتــــــی دریــــک مکان بوده وبعداز چـــند سال برای بازدید ازآن محل برگردند می گویند . مثلا مسـافرتی که یک نفردرزمان پیری به محل تحصیل یا محل سربازی خود می کند .

2-6-9- اکو توریسم یا بوم گردی
گردش در طبیعـت بدون لطـمه زدن به آن – اکو توریــسم بیشترین درصدرشد توریــسم را بعهده دارد .50% صنعت توریســم را اکو توریسم تشکیل می دهد .
گردشگری مذهبی 2- 6- 10-
این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنایع دستی، اوقات فراغت، حمل و نقل، جنگ جهانی دوم Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گردشگری مجازی، ایدئولوژی، گردشگری ایران، پتانسیل تجاری