پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گردشگری ورزشی، جامعه شناسی، توسعه منطقه، نواحی روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

های حمل و نقل از اهميت بسياری برخوردار است. گردشگران گاهی برای رسيدن به مقصد و بازگشت از روش های ترکيبی حمل و نقل، نظير هوايی _ دريايی يا هوايی_ زمينی بهره می برند، همچنين معمولاً گردشگران مبادی ورودی خروجی مختلفی را در بازديد از يک مقصد انتخاب می کنند(داسول63،1997).

2-7-7-4 اطلاعات
اطلاعات عنصری است که اهميت روز افزون و نقش چشمگيری در صنعت گردشگری يافته است(گان، 2002). بدون شک مهم ترين عامل شتاب دهنده اين صنعت، کابرد فناوری اطلاعات در سيستم های توزيع گردشگری بوده است زيرا امکان دستيابی به اطلاعات به موقع در خصوص تسهيلات و اسکان در اماکن گردشگری در تمام مراحل توزيع و در مقطع زمانی را فراهم ساخته است، به ويژه زمانی که محصول مورد نظر فاسد شدنی و قابل استهلاک باشد، فناوری اطلاعات کمک مؤثری در اطلاع رسانی و توزيع محصول می کند. همچنين اين فناوری هزاران عرضه کننده در سراسر جهان را قادر ساخته است تا با نظام های ثبت نام رايانه ای مرتبط شوند(لومسدن64،1997). توجه به اينکه معمولاً گردشگر فقط مدت کوتاهی در يک محل اقامت باشد. به هر حال مسئوليت ها به هر طريقی که تقسيم شوند و شکل نهايی سازمان به هر روشی که انتخاب شود، دولت نقش تسهيل کننده در مديريت بخش گردشگری ايفا می کند و بايد ضمن ايجاد شرايط برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی و ديگر بخش های اقتصادی فعال در جامعه همچون بخش تعاونی در ايران، تلاش کند تا بهترين شيوه ايفای نقش خود را بيابد. البته عملکرد دولت ها در اين زمينه در کشورهای مختلف با توجه به نوع حکومت فرهنگ و شرايط حاکم بر جامعه متفاوت است. بنابراين نقش دولت در بخش گردشگری عمدتاً حفظ منابع عمومی شامل منابع و جاذبه های طبيعی، فرهنگی و تاريخی و ايجاد زير ساخت ها و همچنين تعيين سياست ها، خط مشي ها و تدوين مقررات و ارائه مشاوره های لازم برای توسعه متوازن اين صنعت است.
2-7-7-5 ورزش
فعالیت های بدنی رقابتی و غیر رقابتی ای که به صورت سازمان یافته انجام می گیرد و دلیل انجام آن نیز لذت بردن، کسب سلامتی و تندرستی و تمرین یا حتی ارتقای سطح اجرا تا حد عالی است.

2-7-7-5-1 گردشگری ورزشی
سفری است که به دلایل غیر تجاری به صورت رسمی یا غیر رسمی و بر پایه تفریح یا تماشای ورزش، تشویق ورزشکاران، حضور در رویدادهای ورزشی، به صورت کوتاه مدت یا تعریف شده در داخل یا خارج از کشور صورت می گیرد(مجتبوی،1387).
مسافرت به دلایل غیرتجاری برای مشاهده یا شرکت در فعالیت های ورزشی که دور از محل زندگی باشد(هیاهم و هینچ65،2002).
تفریحی که شامل فعالیت های ورزشی باشد، چه به عنوان تماشاگر و چه به عنوان شرکت کننده(وید و بول66،1997).
سفری بر پایه تفریح که افراد را به طور موقت از محل زندگی خود دور کرده و طی آن به بازی، تماشای ورزش و یا تحسین کردن جذابیت های همراه با این فعالیت ها می پردازند(گیبسون67،1999).
گردشگری ورزشی عبارت است از مسافرت با مقاصد غیرتجاری(تفریحی) یا تجاری (غیر تفریحی) برای مشاهده یا شرکت در فعالیت هایورزشی(دی کنوپ و استاندون68،1998).

2-7-7-5-2 گردشگران ورزشی
کسانی که برای مدت محدود(حداقل24 ساعت و حداکثر شش ماه) به محیط های خارج از محل زندگی دائمی خود سفر می کنند و انگیزه و هدف اصلی آنان مشارکت فعال یا غیرفعال در ورزش های رقابتی یا تفریحی یا حتی حضور در رویدادهای ورزشی به منظور لذت بردن و تشویق نمودن ورزشکاران است (مجتبوی،1387).
بازدید کننده موقتی که حداقل 24 ساعت در محل اقامت می کند و هدف اصلی او شرکت در یک رویداد ورزشی باشد، ئ درعین حال جذابیت های ثانویه ای نیز وجود داشته باشد(نوگُوا69،1996).
افراد یا گروه هایی که به صورت فعال و غیرفعال در حین مسافرت یا اقامت در مکانی غیر از مکان زندگی خود به ورزش های رقابتی و تفریحی می پردازند(ورزش انگیزه اصلی از مسافرت است)(گامن و رابینسون70،1997).

2-7-7-5-3 مشارکت گردشگری و ورزش
واژه گردشگری ورزشی از آن رو ابداع شده است که استفاده از ورزش را به عنوان تلاش گردشگری بهتر تفهیم کند. در طی دهه 90 میلادی رشد فلسفی و اقتصادی ای به وجود آمده است که به چنین واقعیت چشم گیری منتهی می شود.
پدیده گردشگری ورزشی از طریق رویدادهای ورزشی بزرگ مقیاس و جهانی، همانند بازی های المپیک و مسابقات قهرمانی جهان در معرض تماشا قرار داده شده، مطرح شده و به بازار عرضه شده است(مجتبوی،1387).
2-7-7-5-4 انواع گردشگری ورزشی
گردشگری ورزشی سه نوع است و سه رفتار عمده را در بر می گیرد:
1- شرکت کردن (گردشگری ورزشی فعال)
2- تماشا کردن (گردشگری ورزشی رویداد)
3- بازدیدکردن از جذابیت های مشهور و مربوط به ورزش، مثل بازدید از شخصیت های ورزشی،موزه های ورزشی، ورزشگاه های مهم و غیره (گردشگری خاطرات ورزشی)(گیبسون،1999).

متغییرهای موثر بر جذب گردشگران ورزشی
عوامل متغیر منفی و مثبت گوناگونی در جذب گردشگران ورزشی دخالت دارند که در زیر، به اختصار بیان می شوند:
عوامل متغیر منفی
برخوردهای غیر مودبانه
در نظر نگرفتن زمان
مراسم درازمدت
کمبود یا نقص اطلاعات برای ارائه به گردشگران
نداشتن دسترسی به امکانات بهداشتی
عدم ارائه خدمات مناسب از سوی هتل ها و مراکز اقامتی
نداشتن تبلیغات صحیح و مانند اینها.
عوامل متغیر مثبت
فرآهم آوردن انگیزه
ایجاد امنیت و ایمنی
میزبانی مناسب و مشارکت مردمی
نحوه ارائه خدمات مناسب به خانواده ها و شخصیت های مهم (مجتبوی،1387: 43).

2-8 پیشینه تحقیق :
2-8-1 مطالعات انجام شده در سطح پایان نامه های دانشگاهی:
– مرتضی ذره پرورتالی، بررسی جامعه شناختی صنعت توریسم و نقش آن در مبادلات فرهنگی،(ارشد جامعه شناسی) دکتر باقر سارخوخانی (راهنما)، دکتر محمد رسول گلشن فومنی (مشاور) 1378-1379 پژوهش فوق در خصوص توریسم بین المللی و تاثیرات آن در بحث مبادلات فرهنگی و گفتگوی تمدن ها توریسم برون مرزی مطرح شده است و نقش ایران و جهانگردانی که به ایران سفر داشته اند به خوبی سنجیده شده است.
– معصومه سلمانی حاجی آقا، بررسی صنعت جهانگردی در ایجاد فرصت اشتغال و جلب جهانگردان به ایران (ارشد جامعه شناسی) دکتر محمد رسول گلشن فومنی (راهنما)، دکتر سید محمد فرشباف ثقفی (مشاور) 1378- 1379 تحقیق فوق در خصوص چگونگی ایجاد فرصت های شغلی از طریق صنعت جهانگردی در راه کاهش یا بهبود وضعیت بیکاری در بین جوانان و چگونگی روز جهانگردی در برقراری روابط بین المللی و استحکام بخشیدن به صلح جهانی و نیز نقش جهانگردی در تحکیم گفتگوی تمدن ها و این که آیا توریسم به عنوان یک ابزار فرهنگی برای ایجاد تفاهم بین ملت ها می باشد،بررسی گردیده است.
– مروتی شریف آبادی و همکاران(۱۳۸۸) طی پژوهشی با عنوان ارائه مدل توسعه گردشگری سلامت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری در استان یزد اظهار داشتند در میان حوزه های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت به دلیل قابلیت و مزیت های رقابتی از توجه زیادی برخوردار شده است.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل به روز بودن اطلاعات کادر بیمارستان و مرتبط بودن تخصص پزشکان با وظایف آن ها، اساسی ترین عوامل در مدل توسعه گردشگری سلامت می باشند و باید در وهله اول بر آن ها تاکید شود .
– عابسي و همکاران (1392) طی پژوهشی با عنوان بررسي کارايي نسبي مديريت گردشگري استان هاي کشور دربرنامه سوم و چهارم توسعه اظهار داشتند براي ايجاد توسعه پايدار و مناسب در صنعت گردشگري، وجود يک مديريت توانا و منسجم و هماهنگي بين بخش دولتي و بخش خصوصي بسيار حائز اهميت مي باشد.اين پژوهش با هدف محاسبه و مقايسه کارايي استان ها در برنامه سوم و چهارم، طي سال هاي 79 تا 83 و 84 تا 87 انجام گرفته است. نتايج، نشان از رتبه اول استان تهران طي دو برنامه دارد. همچنين اختلاف بيشترين و کمترين کارايي در طول دو برنامه کاهش يافته که نشان از نزديک شدن استان ها در طول اين دوره دارد. بيشترين افزايش و کاهش مقدار کارايي به ترتيب مربوط به استان هاي سمنان و تهران مي باشد.در انتها بايد گفت ضعف در زيرساخت هاي گردشگري بيشتر از ضعف در خروجي هاي هر استان است.
– فرجی سبکبار و همکاران (۱۳۹۳)طی پژوهشی با عنوان شناسایی و تحلیل فضایی بسترهای مناسب فرصت های کارآفرینی در گردشگری نواحی روستایی مطالعه موردی نواحی روستایی شهرستان ورزقان اظهار داشتند یکی از شناخته شده ترین راهبردهای توسعه روستایی، گردشگری و فرصت های مربوط به آن در زمینه کارآفرینی است.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در نواحی روستایی شهرستان ورزقان فرصت های مناسبی برای کارآفرینی در بخش گردشگری وجود دارد
– مهديان بروجني و همکاران (1393) طی پژوهشی با عنوان واکاوي موانع و چالش هاي توسعه گردشگري روستايي در منطقه دنا؛ ديدگاه جامعه ميزبان اظهار داشتند گام نخست در توسعه گردشگري روستايي، شناسايي موانع و چالش هاي آن است.بنابراين تحقیق، براي توسعه گردشگري روستايي در منطقه دنا توصيه مي گردد در بعد سازماني، ايستگاه ها يا واحدهاي خصوصي گردشگري در روستاهاي هدف ايجاد گردد، تا ضمن راهنمايي، به سازماندهي، اطلاع رساني و نصب و تجهيز تابلوهاي راهنما همت گمارند. در بعد اجتماعي نيز با برگزاري کارگاه هاي آموزشي و جشنواره هاي گردشگري جامعه ميزبان را آماده پذيرش گردشگران نمايند. فزون بر آن، در جهت توسعه زيرساخت هاي گردشگري در منطقه دنا از سياست هاي حمايتي و تشويقي بهره گيري شود. بر همين اساس، خدمات رساني بهينه در زمينه امور زيربنايي نظير راه هاي ارتباطي، آب، برق و تاسيسات ورزشي و بهداشتي نيز مي تواند موثر واقع شود.
– مریم دلیری همپا، بررسی تاثیر امنیت بر صنعت جهانگردی ایران با تکیه بر جامعه شناسی جهانگردی (ارشد جامعه شناسی)، دکتر اقبالی (راهنما)، دکتر آشفته تهرانی (مشاور) 1381 در این پژوهش شناسایی علل ایجاد احساس نا امنی در نزد جهانگردان،تفکیک علت ها واقعی از برداشت های فرهنگی گردشگران نسبت به امنیت و در نهایت ارائه راهکارهای مناسب به دولت و نهادهای ذیربط جهت کاهش این مشکل ارائه گردیده است.
– علی داوطلب،تاثیر کلیسای طاطائوس (قره کلیسا) در جذب توریسم در آذربایجان غربی (ارشد جامعه شناسی) دکتر اقبالی (راهنما) دکتر کلانتری (مشاور) 1381، در تحقیق فوق صعی شده است از نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدهای منطقه آذربایجان غربی شناخته شود و تاثیرات گسترش توریسم در توسعه منطقه بررسی گردد، به تعیین جایگاه فعلی صنعت توریسم و نقش آن در توسعه منطقه پرداخته شود و در نهایت ارائه الگویی بهینه به عنوان استراتژی های جدید توسعه منطقه ای تدوین گردد.
– روح ا… زاده اندواری، گردشگری روستایی و آثار اقتصادی و اجتماعی آن بر توسعه منطقه ای مطالعه موردی آب گرم لاریجان آمل
– نوشین زارعی تاثیرات روانی بر توسعه صنعت توریسم در استان های بوشهر و فارس (مطالعه موردی گردشگران خارجی)- ارشد مدیریت بازرگانی

2-8-2 مقالات انجام شده داخلی
– چالش های صنعت توریسم در ایران و راهکارهای بهبود و توسعه آن،،دکتر مجمود مهدی نژاد (عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان)، محسن سقایی (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری)، دوره سیزدهم. شماره پنجاه و یکم ص 53، نشریه سپهر
یکی از مسائلی که این پژوهش بررسی می کند این است که چرا به توریسم صنعت اطلاق می شود؟ از تنگناها و مشکلات توسعه توریسم کشور را نمی توان تنها ناشی از نارسائی های موجود در سیستم سازمانی، تشکیلاتی و ارگان متولی آن دانست. بلکه مشکل اساسی این صنعت در ایران عدم تطابق فرهنگی جامعه اسلامی ایران با پاره ای از کشورهای جهان می باشد. از موانع خارجی که نام می برد:
1- عدم تطابق و هماهنگی فرهنگ جهانگردان برخی از کشورهای خارجی با فرهنگ اسلامی در روابط و برخوردهای اجتماعی
2- هجوم تبلیغات استکبار جهانی در جهت مخدوش کردن چهره واقعی انقلاب اسلامی و ایجاد مشکلات سیاسی-اجتماعی در سطح بین المللی جهت به انزوا کشیدن جمهوری اسلامی ایران.
3- تحلیل نادرست بسیاری از جهانگردان خارجی درباره ایران که بر اساس انعکاس غیر منصفانه وقایع ایران در محافل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مقصد گردشگری، مدیریت بحران، روابط اجتماعی، انتقال اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنعت گردشگری، تغییرات آب و هوایی، حمل و نقل، توسعه گردشگری