پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هویت ایرانی، فضای مجازی، فضای سایبر، کارکرد ارتباطی

دانلود پایان نامه ارشد

زمينه‌هاي مختلف به ويژه در زمينه سياست در وب سايت شبكه‌ي اجتماعي فيس‌بوك به خاطر فضاي آزادي است كه در فيس‌بوك و هم‌چنين در فضاي واقعي در روزهاي منتهي به پايان انتخابات در خيابان‌ها شكل گرفته بود، كه در نهايت منجر به خود اظهاري كاربران و آشكارا ابراز كردن علايق و عقايدشان شده‌است ( رجبي؛ 1389).
” بررسي نقش و تأثير فيس‌بوك بر شكل‌گيري شبكه‌هاي اجتماعي از ديدگاه متخصصان و كارشناسان امور رسانه ” عنوان پايان‌نامه‌اي است كه با هدف شناخت و توصيف شبكه‌هاي اجتماعي مجازي به عنوان يك كانال جديد ارتباطي، معرفي كاربردهاي آن و توصيف مدل ارتباطي كاربران ارائه شده‌است. توصيف وسعت تأثيرگذاري ساختار اين شبكه‌ها بر هنجارهاي رفتاري كاربران آن در فضاي واقعي،‌ هم‌چنين نقش و موقعيت رهبران فكري، گروه‌هاي نخستين و ثانويه در بستر شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بررسي شده‌است. اين پژوهش در پي بررسي ديدگاه بومي و مقايسه‌ي آن با ديدگاه صاحب‌نظران خارجي نسبت به تنوع كاركرد شبكه‌هاي اجتماعي مجازي در مناسبات اجتماعي، به رشته‌ي تحرير درآمده‌است (پوري؛ 1389).
” بررسی فرصت‌ها و چالش‌های موجود پیرامون وضعیت هویت ایرانی در فضای مجازی” نیز عنوان پايان‌نامه‌ي کارشناسی ارشد فرهاد مهدوی، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است که در بهمن ماه 89 دفاع شده‌است. این پژوهش با هدف شناسایی فرصت‌های پیرامون وضعیت هویت ایرانی در فضای مجازی، شناخت راه‌کارهای دفاع سایبری از هویت کشورمان صورت گرفته‌است که براساس نتایج حاصل از این پژوهش مشخص شده که بین فرصت‌های موجود در فضای سایبر و تقویت هویت ایرانی؛ بین چالش‌های هویت ایرانی و فضای سایبر و هم‌چنین بین فعالیت دولت و سازمان‌های غیر دولتی در فضای مجازی و تقویت هویت ایرانی رابطه وجود دارد.
ايمان اخي زاده دانشجوي كارشناسي ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از پايان نامه خود با عنوان ” بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تحولات سال ۸۸ “به راهنمايي دكتر حميد ضيائي پرور، در 30 شهريور 1390 دفاع كرده است كه امكان دسترسي به اين پايان نامه فراهم نشد.
2-2) مفاهيم نظري
گروهي از نظريه‌پردازان جديد مدعي ظهور و شكل گيري نوعي جديدي از جامعه‌اند كه با گذشته كاملاً متفاوت است. اين عده معتقدند ما اكنون در حال پشت سر گذاشتن ” عصر اول رسانه‌ها ” و شاهد ” عصر دوم رسانه‌ها ” هستيم ( پاستر؛ 1377: 74-75 ).
عصر دوم رسانه‌ها كه از ديدگاه نظريه‌پردازان با ظهور و شكل‌گيري نوع جديدي از جامعه همراه شده است، از طريق ادغام تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي ماهواره‌اي، با رايانه، تلويزيون و تلفن ظاهر شده است. در اثر چنين ادغامي، جانشين‌هاي تازه‌اي براي سيستم قبلي كه محدوديت‌هاي فني جدي داشت بوجود آمده و اين احتمال بسيار قوت مي‌گيرد كه نظامي مشترك از توليد‌كنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان بوجود آيد. از اين رو در اين رسانه‌هاي الكترونيكي عامل تازه‌اي باعث شده است كه وضع كاملاً متفاوتي در روابط قبلي و مرزهايي كه هريك از اين گروه‌ها (توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان) وجود داشت، پديدار شود. وضعيتي كه حتي قادر است سيستم گذشته را به طور كامل ساقط كند و از اعتبار بياندازد.
تعاملي بودن15، جمع‌زدايي16، ناهمزماني17، تمركززدايي18، ظرفيت بيشتر19 و انعطاف پذيري20 از جمله مهم‌ترين ويژگي‌هاي وسايل ارتباطي همگاني در دوره‌ي كنوني به شمار مي‌آيند ( شكر خواه، ۱۳۸۲ ). اين ويژگي‌ها باعث شده‌اند كه افراد استفاده كننده از ابزارهاي نوين، توانايي بالايي در تحول و ايجاد اطلاعات داشته باشند و بدين‌ترتيب ابزارهاي ارتباطي از حالت يكسويه بودن خارج شده و بيشتر جنبه‌ي تعاملي به خود بگيرند. بنابراين مي‌توان گفت صرف‌نظر از تأثيرات منفي تكنولوژي بر زندگي افراد كه نمي‌توان از آن غافل ماند، نبايد موافق با منتقدان تكنولوژي از جمله متفكران مكتب فرانكفورت بود كه بيشتر بر جنبه‌هاي منفي تكنولوژي اصرار داشتند و از آن تحت عنوان ” صنعت فرهنگ ” ياد مي‌كردند. زيرا در عصر دوم رسانه‌ها ظاهراً تضاد انحصاري ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان پيام‌ها از بين مي‌رود و توليد نه تنها ديگر يك طرفه نخواهد بود، بلكه در انحصار گروهي خاص قرار نخواهد گرفت. آن هم به اين دليل است كه ساخت و ويژگي‌هاي وسايل نوين ارتباطي از بيشتر جوانب با ساخت وسايل ارتباطي پيشين متفاوت مي‌باشد. هرچند كه از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه تكنولوژي ارتباطي همچنان در اختيار عده‌ي معدودي است كه از اين طريق مي‌توانند بر جريان اطلاع‌رساني تأثيرگذار باشند.
1-2-2) اینترنت
براي تعريف شبكه‌هاي اجتماعي كه در اينجا منظور شبكه‌هاي اجتماعي مجازي است؛ ابتدا بايد به تعريف مفاهيم شبكه، و اينترنت پرداخت، چون از يك‌سو شبكه، نقش بنيادي در توصيف جامعه در عصر اطلاعات ايفا مي‌كند و از سوي ديگر، شبكه‌هاي اجتماعي مجازي، صورت‌هاي تكامل يافته‌ي اينترنت است كه از درون آن پديدار شده‌است. ” شبكه مجموعه‌اي از نقاط اتصال يا گره‌هاي به هم پيوسته است. نقطه اتصال يا گره، نقطه‌اي است كه در آن يك منحني خود را قطع مي‌كند. اين كه نقطه اتصال چه چيزي است مشخصاً به نوع شبكه‌هاي مورد نظر بستگي دارد. ” ( كاستلز؛ 1380: 544 ).
با توجه به تعاريف ارائه شده، اينترنت در بستر شبكه معنا و مفهوم مي‌يابد و نمي‌توان اين دو را به‌صورت مستقل و جداي از هم فرض و يا تصور كرد، چرا كه ارتباط بين مجموعه‌اي از كاربران را فراهم مي‌سازد و همين ويژگي جمع‌گرايي مي‌تواند نقطه آغاز ورود به شبكه‌هاي اجتماعي و تفكر در اين حوزه باشد.
شايد اينترنت بارزترين مثال از مفهوم دهكده‌ي جهاني باشد زيرا آن به كمك سه عنصر اساسي يعني اطلاعات، ارتباطات و فناوري به ابزار اطلاعاتي، ارتباطي و فرا مليتي تبديل شده است كه به زمان، مكان و گروه خاصي تعلق ندارد و هركسي در هر نقطه‌اي از جهان و در هر زماني مي‌تواند از اطلاعات آن بهره‌مند شود ( خواجوي؛ ١٣٨۴ ).
هر چند كه با رشد تكنولوژي دستيابي كامل و مطلق نيز به تمامي اطلاعات براي همگان و به طور مطلق امكان‌پذير نيست، اما سطح و ميزان دسترسي به اطلاعات در اين فضا آن‌قدر زياد و وسيع است كه باز هم نمي‌توان از مفهوم دهكده‌ي جهاني براي اينترنت چشم‌پوشي كرد.
به طور كلي اتصال به اينترنت به‌ويژه در كشورهاي در حال رشد، همواره با بحث‌هايي پيرامون تهاجم فرهنگي از طريق اين رسانه همراه بوده‌است. عده‌اي عقيده دارند كه اتصال به اينترنت و در دسترس قرار دادن آن براي عموم مردم، مي‌تواند بر فرهنگ و ارزش‌هاي هر كشوري تأثيرات منفي داشته باشد، بسياري از كشورها بنا بر ارزش‌هاي ملي، مذهبي و فرهنگي، اينترنت را به صورت محتاطانه مورد استفاده قرار داده‌اند، زيرا از طريق اين رسانه تصاوير و اطلاعات غيراخلاقي و نظاير آن كه معيارهاي فرهنگي و سنتي را تضعيف مي‌كند، نيز قابل دسترسي است. در نقطه‌ي مقابل عده‌ي ديگري عقيده دارند كه اطلاعات با ارزشي از طريق اين رسانه‌ي جهاني قابل دسترسي است كه ناديده گرفتن آن‌ها به ضرر كشورهاست (كوشا: 1٣٨٠).
2-2-2) شبكه‌ي اجتماعي21
رسانه‎های اجتماعی بنا بر يک تعريف، رسانه‎هايی برای برقراری تعامل اجتماعی مبتنی بر وب هستند و راهی ارزان و قابل دسترس برای انتشار اطلاعات از سوی عموم کاربران‌. اين تعريف عام، بسياری از وب‌سايت‎های با کارکرد ارتباطی را در زمره‌ي رسانه‌هاي اجتماعی قرار داده است؛ فروم‎های اينترنتی، وبلاگ‎ها، شبکه‎های اجتماعی، ويكي‎ها و پادکست از اين قبيل هستند. اما يكي از پرکاربرترين انواع رسانه‎های اجتماعی را شبکه‎های اجتماعی تشکيل می‎دهند.
” از سال 1979 اولين فضای شبکه‎ای را تام تراسکات و جيم اليس از دانشگاه داک ايجاد كردند.” ( کاپلان و هنلين22،2010: 60 ). البته شبکه‎ای که آن‌ها ايجاد کردند با مفهومی که ما امروزه از رسانه‌ي اجتماعی درک می‌کنيم تفاوت‎هايی عمده دارد. رسانه‌ي اجتماعی در نزديكي هزاره‌ي جديد پا به عرصه وجود گذاشت ( کاپلان و هنلين ،2010 ). نويسندگان اين شبکه‌ي اجتماعی اوليه به صورت آنلاين اقدام به نوشتن مطالب خود در آن می‎کردند. اين دفتر خاطرات گروهي را تشکيل می‎داد. اصطلاح “وبلاگ” اولين بار در همان زمان و به صورت مختصرشده يعنی “بلاگ”، يک سال بعدتر استفاده شد، زماني كه يک بلاگر به شوخی اسم “وبلاگ را” به “وی بلاگ23″ تغيير داد. افزايش دسترسی به اينترنت پرسرعت محبوبيت اين مفهوم را در جهت ايجاد سايت‎های شبکه‌ي اجتماعی همچون مای اسپيس (2003) و فيس بوک (2004) اضافه کرد. اين رشد قدم به قدم اصطلاح رسانه‌ي اجتماعی را ابداع کرد و آن را به برجستگی امروزي‌اش رساند.” ( کاپلان و هنلين ؛ 2010: 60 ).
“فرنداستر، فيس‌بوك و ماي ا‎سپيس سه شبکه‌ي اجتماعی کليدی هستند که چشم‌انداز تجارت، فرهنگ و پژوهش را شکل داده‌اند.” ( بويد24؛ 2007: 4 ). فيس‌بوک، کار خود را از يک جمعيت ويژه آغاز کرد. فيس‌بوک به عنوان شبکه‌ي اجتماعي مخصوص هاروارد در اوايل 2004 شروع به کار کرد. کاربران با پيوستن به آن از يک آدرس پست الکترونيک با پسوند Harvard.edu برخوردار می‎شدند. فيس‌بوک در حمايت از دانشگاه‎های ديگر، همزمان با نياز به ارائه ايميل آدرس دانشگاهی مرتبط با آن مؤسسات سبب می‎شد دريافت کاربران از آن به عنوان يک جماعت صميمی و خصوصی باشد ( بويد؛ 2007: 7 ).

3-2-2) فیس‌بوک
با شروع سپتامبر 2005، فيس‌بوک در ميان دانش‌آموزان دبيرستان‎ها، حرفه‎ای‎های درون شبکه‎های سازمانی و در نهايت همه‌ي كاربران اينترنت، توسعه‌ي همگاني يافت. باز کردن عضويت به اين معنی نبود که کاربران جديد می‎توانستند به راحتی به شبکه‎های بسته دسترسی داشته باشند، با اين حال دسترسی به شبکه‌ي دبيرستان به درخواست عضويت نياز داشت. تنظيم دسترسی به پروفايل و امکان شخصی‌سازی آن، اضافه کردن کاربردهايی به پروفايل از جمله امکانات فيس‌بوک است.
کاربران فيس‌بوک به طور ميانگين مسن‌تر از ساير شبکه‌های اجتماعی هستند. کاربران اين شبکة ‌اجتماعی، 40% متأهل، 80% سفيدپوست ‌و 6% بازنشسته ‌هستند و در اين زمينه‌ها از ساير شبکه‌های اجتماعی آمار بالاتری دارند. کاربران فيس‌بوک از نظر بيشترين ميانگين درآمد ساليانه با 61 هزار دلار در رده‌ي دوم قرار می‌گيرند. ‌‌فيس‌بوکی‌ها به طور ميانگين هر کدام با 121 نفر در صفحات‌شان به‌عنوان دوست در تماس هستند. برای فيس‌بوکی‌ها علاقه‌ي مشترک عمده‌ای ديده نمی‌شود و حوزه‌ي علايق کاربران اين سايت بسيار متنوع است. دليل اين پراکندگی علايق، تعداد بسيار زياد کاربران اين شبکه‌ي اجتماعی با ويژگی‌های متفاوت است که بيشترين تعداد در بين سايت‌های مشابه است. کاربران فيس‌بوک هم‌چنين نسبت به اين سايت بسيار وفادار هستند (گل‌زردي, 1388).
بر اساس آمار، سه چهارم از كودكان اروپا در شبكه‌هاي اجتماعي عضو هستند و اين در حالي است كه يك نفر از هر پنج نفر آنها داراي سن زير 13 سال است، كه اين موضوع محدوديت‌هاي سني فيس‌بوك را نقض كرده است. نظرسنجي جديدي كه از سوي كميسيون اروپا انجام شده نشان مي‌دهد كه 77 درصد از كودكان 13 تا 16 ساله و 38 درصد از كودكان 9 تا 12 ساله در اروپا در شبكه‌هاي اجتماعي عضو هستند. نتيجه‌ي اين نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه يك چهارم از آن‌ها پروفايل خود را در معرض ديد عموم قرار داده‌اند، بدين معنا كه هر فردي مي‌تواند به اطلاعات آن‌ها دسترسي داشته باشد كه همين امر آن‌ها را در خطر سوء استفاده از سوي برخي افراد قرار داده است. يكي از مقامات كميسيون اروپا كه مسؤول امور اينترنتي در اين كميسيون است، از شركت‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي خواست تا پروفايل كودكان را تنها در دسترس افراد تأييد شده قرار دهند و اين پروفايل‌ها را در موتورهاي جست‌وجوگر ناپديد كنند. اما موضوع قابل توجه اين است كه تعداد پروفايل‌هاي نوجوانان 13 تا 16 ساله در شبكه‌هاي اجتماعي در غرب اروپا بسيار زياد است، به طور مثال هلند

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع امر به معروف، تلفن همراه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حریم خصوصی، عناصر فرهنگی، رشد شرکت