پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نمایندگی مجلس، اجتماعی و فرهنگی، شرایط آب و هوایی

دانلود پایان نامه ارشد

نزد مردان بلوچ از قرب و منزلت بالایی بر خوردار است چرا که در کارهای کشاورزی و دامداری و حتی جنگهای طایفه ای بازوی راست پدر به حساب می آید به همین دلایل گاهی افراد چند همسر اختیار می کنند تا تعداد فرزندان بیشتری داشته باشند تا علاوه بر این که کمک حال آنها در امر اقتصادی و معیشتی می باشد به عنوان حامی و نگهبان و کمک یار پدر خویش نیز باشند تا در هنگام درگیری ها نیز موثر باشند .
ارضای خواهشهای نفسانی از راه حلال برای کشیده نشدن به فساد اخلاقی :
شرایط محیطی و جغرافیایی استان یعنی آب و هوای گرم و نوع تغذیه مردمان این نواحی که بیشتر خرما و گوشت گوسفندوبز است باعث شده است که نیروی جنسی فراوانی داشته باشند و برای مهار چنین نیرویی و از آنجایی که زنان جوابگوی ارضای نیاز چنین مردانی نیستند و برای اینکه به کار خلاف و گناه کشیده نشوند همسردوم اختیار می کنند و معتقدند که مردمان فارس راهی میانرو بنام صیغه دارند و از آنجایی که ما چنین راهی نداریم پس برای پرهیز از گناه و فساد باید همسر دیگری بگیریم (محسن جمالزهی دهپابید خاش)
ام یحیی حمیدی صیانت از خون و آبروی مسلمانان رامطرح واذعان می دارد:« یعنی مرد اگر عاشق کسی شد و نتوانست آتش درون خود را کنترل کند از راه قانونی یعنی ازدواج مبادرت کند تا راههای گناه آلود دیگر.»
افزایش تعدادمسلمانان: مولوی ریگی یکی ازفواید چند زنی راافزایش تعدادمسلمانان دانست وچند زنی را درصورت رعایت عدالت درزمینه های مختلف جایز دانست.
4-6- عوامل منفی و سایر عوامل چند زنی مردان بلوچ شهرستان خاش
-7-4الف:تعصبات قومی و قبیله ای :
– جنگ و درگیری ها :
وجود طوایف بسیار زیاد در این شهرستان هر چند وقت یکبار زد و خورد هایی را بر سر منافع قومی و قبیله ای در میان آنها بوجود می آورد که از دیر باز تا کنون وجود داشته که منجربه جنگهای طایفه ای و درگیری های خونینی می شود که کاملا تا چندین سال و کشته شدن چندین نفر طول می کشد به عنوان مثال جنگ براهویی ها با شولی برها ، جنگ یاراحمدزهی ها با گمشادزهی ها که در حال حاضر در این شهرستان دیده می شود در چنین جنگهایی فرزندان ذکور خانواده و مردها معمولا در دگیری ها شرکت می کنند و حتی کشته می شوند برای اینکه جبران فرزندان از دست رفته شود و نیرو و پشتوانه خود را در برابر دشمنان بیشتر کنند مردان گرایش به گرفتن چند زن می کنند و آنرا نتنهابد نمی دانند بلکه پسندیده نیز می دانند(راشدکرد)
-بالا بردن آمار جمعیتی هر طایفه :
همان طور که بالا ذکر شد روسای طوایف برای اینکه آمار جمعیتی خود را بالا ببرند افراد طایفه خود را تشویق به آوردن فرزندان بیشتر می کنند تا علاوه بر اینکه در درگیری های طایفه ای برای طایفه مفید باشند .در ائتلافات قومی و قبیله ای مفید و موثر باشند به عنوان مثال زمانی که یک طایفه از فردی که کاندید نمایندگی مجلس یا شوراها می شود و با طوایف دیگر ائتلاف کند شخصی می تواند رای بیاورد که طوایف بیشتری با او ائتلاف کنند یا طایفه ای بزرگتر از او حمایت کند چنین موردی را هنگام نمایندگی مجلس مشاهده کردیم که نیمی از طوایف خاش از خدابخش کرد حمایت می کردند ولی از آنجایی که طایفه ریگی بزرگتر بود و وابستگان بیشتری داشت توانست پشنگ ریگی را با اقتدار به مجلس بفرستد
-پدر سالاری : پدر سالاری مفهومی است که بر سلطه مردان دلالت دارد. این مفهوم در نگاه وبر به سیستمی از قدرت اشاره دارد که وجه مشترک بین جوامع سنتی را تشکیل می دهد. در این جوامع در درون گروهی با عنوان خانوار که معمولأ بر پایه اقتصادی و خویشاوندی سازماندهی می شود، اقتدار از سوی فرد مشخصی که اصل مسلم وراثت او را تعیین می کند، اعمال می گردد. در اصطلاح وبر پدر که به ارباب در جامعه فئودالی اشاره دارد، قدرت خویش را هم نسبت به مردان و هم نسبت به زنان بکار می برد و به عنوان رئیس خانوار ، کنترل کامل فعالیت های اقتصادی و رفتار دیگر اعضا را در دست دارد. (بستان 1383: 151)
پدر سالاری در میان مردان بلوچ بسیار شایع و محرز است در خانواده های بلوچ همه کاره خانواده پدر و بعد از آن فرزندان پسر بزرگ هستند همین عامل باعث شده تا زنان از نقش و منزلت کمتری در خانواده بر خوردار باشند و حتی در مواردی که برای آنها تصمیم های تحمیلی نیز گرفته می شود دم نزنند در چنین خانواده هایی مردان راحت تر می توانند هر کاری را انجام دهند یعنی حتی می توانند چند زن نیز اختیار کنند و کسی حق اعتراض ندارد.
– خون و خو نخواهی :
گاهی بر اثر دگیری های قبیله ای افرادی کشته می شوند و طوایف برای جلوگیری از جنگهای بیشتر در نهایت صلح می کنند ولی زنی از طایفه قاتل به عنوان خون بها می گیرند و آنرا به هرکسی از فامیل که دوست داشته باشند می دهند حتی اگر طرف چوپانی باشد یا چندین زن داشته باشد یا پیرمرد باشند و زن مجبور است حرف نزند.
-8-4ب ) رسمهای غلط طایفه ای :
ازدواجهای تحمیلی : همانطور که از اسم آن پیداست ازدواجهای را شامل می شود که به زور به افرادتحمیل می شود .قواعد و سخت گیری های جامعه در مورد انتخاب همسر و ازدواج، ناشی از این است که ازدواج بیش از آن که یک انتخاب فردی برای برقراری یک رابطه شخصی و خصوصی و ارتباطات غریزی و طبیعی به شمار آید، موجب پیوند دو خانواده، خاندان،قوم،قبیله و فرهنگ است. که هر یک دارای منابع و منافع خاصی هستند و برای حفظ و گسترش آنها تلاش می کنند به همین جهت از ازدواج بعنوان وسیله ای برای تحکیم و افزایش منافع اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی استفاده می شود.بهمین دلیل نظارت و حساسیت بسیار شدیدی از جانب بزرگان بر این انتخاب به ظاهر فردی وجود دارد و دخالت های آنان تا خصوصی ترین لایه های این انتخاب نفوذ می کند اگرچه امروزه با فرد گرایی بیشتر افراد و جوامع ، ازادی بیشتری به شخص داده می شود اما این نظارت ها و دخالتها هنوز آنقدر قوی هستند که قابل چشم پوشی نیستند و فرد از جامعه و گروه خود تأثیر می پذیرد بویژه در جوامع سنتی در حال توسعه که فرهنگ و تفکر سنتی همچنان تفکر غالبی بد رفتار را تشکیل می دهد.(حسن حسینی،1386، 79)
همانطور که در بالا مطرح شد دخالت خانواده ها و بخصوص خانواده های بلوچ برای ازدواج فرزندان چنان زیاد و با سختگیری هست که گاهاً عروس و داماد تا یک شب مانده به عروسی یایک هفته مانده به عروسی همدیگر را می بینند. چنین افرادی بعد از ازدواج هم غالباً با یکدیگر تفاهم ندارند و ناسازگارند که منجر به چندزنی مردان می شود البته موارد بالا در گذشته از شدت بیشتری برخوردار بود.
-ناف برید (ناف بری)
این رسم در اکثر طوایف ایران مشاهده می شود یعنی زمانی که دختری در طایفه بدنیا می آید مردی که فرزند پسری داشته باشد و از فامیلهای خانواده دختر کوچولو باشد می گوید این دختر شما ناف برید پسر ما باشد یعنی از الان به عنوان نامزد پسر ماباشد در میان قبایل این پسر موظف است وقتی بزرگ شد حتماً آن دختر را بگیرد و اگر نگیردجنگ ودرگیری پیش می آیدوبعد ازازدواج نیزگاهاً سر آن دختر به خاطر عدم تفاهم زن می گیرد که منجر به چند زنی می شود .
-رسم عقد پسر عمو و دختر عمو در آسمانها بسته است :
این رسم و سنت قبیله ای در سایر طوایف ایرانی نیز دیده می شود و در گذشته بیشتر رایج بود در میان این مردمان نیز رواج دارد و از آنجایی که این ازدواجها منجر به پیدایش فرزندان مریض و به قول مردم منطقه ( خونی ) یا همان تالاسمی می شود مرد در مواردی برسر دختر عموی خود هووی می آورد .
-ازدواج و تصمیم گیری پدر ومادر و بزرگان برای فرزندان:
این رسوم نیز در میان طوایف ایران و بخصوص طوایف این منطقه که مرد سالاری آنها بسیار شایع تر است دیده می شود یعنی ریش سفیدان و بزرگان و پدر و مادر پسر و دختر همسر آنها را انتخاب می کنند که دختران بیشتر از این رسمها رنج می برند در گذشته حتی دختر شب ازدواج یا یک شب مانده به ازدواج همسر خود را می دید در چنین مواردی ممکن است دختر سرناسازگاری بزند و مشکلاتی را بوجود بیاورد و خود مرد او نیز به علت عدم تفاهم و مشکلاتی که با زن خود دارد و حتی برای تنبیه او زنی دیگر بگیرد (شهنوازی بنگاه دار)

-ازدواج در سنین پایین :
در میان طوایف بلوچ در سنین پایین رسم است و پدران دوست دارند فرزندان خود را در سنین سیزده سالگی به بعد داماد کنند من خودم در منطقه چاه شماره 9 گوهر کوه دانش آموز ی از طایفه قلندرزهی داشتم که سال دوم راهنمایی بود و پدرش او را داماد کرده بود و چون علت را از او پرسیدم گفت می خواهم زودتر پدر بزرگ شوم یا دانش آموزانی دارم که در سال سوم راهنمایی یا اول راهنمایی یا اول دبیرستان داماد شده اند ازدواج در سنین پایین عواقبی دارد که یکی از آنها همان تعداد زوجات است .
-درون همسری :
یکی از عواملی که در چند همسری مردان بلوچ شهرستان خاش موثر است درون همسری آنها است طوایف و قبایل بلوچ معمولا به افراد غیر از خود دختر نمی دهند تا زمانهای گذشته حتی دختران خود را کمتر به طوایف بلوچ دیگر می دادند ولی در کل آنها به افرادی غیر از بلوچ زن نمی دهند شاید از آنها زن بگیرند ولی دختر به غیر بلوچ وبخصوص به فارسی جماعت که آنها را قجر می گویند نمی دهند همین عوامل و عواملی چون جنگهای قبیله ای و شیوه انواع مریضی ها که باعث مرگ و میر مردان می شد و وجود دختران بیشتر نسبت به مردان باعث شد تا آنها برای حمایت از آن زنان حتی چند تا از آنها را به همسری انتخاب کنند ولی امروزه دید آنها نسبت به اقوام دیگر بهتر شده و حتی امکان دارد که به انها نیز زن بدهند و دید سنتی خود را بهتر کرده اند.
-چشم وهمچشمی:
گاهاًاتفاق می افتد که فردی هرچند ازنظراقتصادی وضع خوبی نداشته، اما چون برادر یاپسرعموی اوزن دوم گرفته برای اینکه نشان دهد که از انها کمتر نیست باصرف هزینه های زیاد وقرض وبه قول ماوام کردن زن دوم گرفته است.(شهنوازی)
-قسم خوردن مردان بر اثر دعوا با زن خود : گاهی بر اثر درگیری لفظی با زن خود مرد قسم می خورد که بر سر او زن بگیرد و بعد از مدتی چنین کاری را انجام می دهد بنده برادرم زن سوم خود را اینگونه اختیار کرد .
در گیری با خانواده زن اول : گاهی در ازدواجهای زن به زن اگر داماد یکی از طرفین سر خواهر دیگری همسری بگیرد او نیز برای تلافی سر خواهر او که همسرش است زنی دیگر می گیرد(ایوب سهرابزهی معلم) .

-9-4ج:سایر موارد
غرایز جنسی و شهوات :یکی از مهمترین عوامل که در چند زنی بودن مردان بلوچ خاش بسیار تاثیر دارد همان غرایز جنسی و شهوات و هوا و هوس است همانطور که قبلا گفتم شرایط آب و هوایی و نوع تغذیه این این مردم طوری است که قدرت جنسی بالایی دارند پس اکثر ازدواجهای دوم آنها به خاطر امیال نفسانی نیز هست که گاهی به خاطر کم توجهی زنان اول صورت می گیرد یعنی زنان اول بعد از اینکه صاحب بچه شوند برای شوهر شان وقت کمتری می گذارند و آنطوریی که باید برای همسرشان دلبری نمی کنند و در خانه نیز زمانی که در کنار شوهرشان هستند لباس مناسب برای شوهرشان نمی پوشند و با همان لباس رسمی هستند و برای شوهرشان کمتر خودشان را آرایش می کنند در نتیجه همین عوامل دست به دست می دهند و مردان هم که احتیاج به محبت و تمکین دارند مخفیانه به دنبال گرفتن زن دوم می افتند و بعد از مدتی آنرا علنی می کنند (عده ای ازچندزنه های بنگاه دار).
دستیابی به موقعیت اجتماعی و اقتصادی بهتر :
گاهی مردان برای دستیابی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهتر با دخترانی از خانواده های ثروتمند ازدواج می کنند (هر چند که زن اول نیز داشته باشند) تا بواسطه آنها موقعیت بهتری پیدا کنند .(قلندرزهی،بهورز)
بالانشان داده پرستیژخود:
گروهی تازه به دوران رسیده نیزهستند که برای اینکه مال وثروت خود رابه رخ دیگران بکشند وثروت ودارایی خود رازیاد نشان دهند وبرای خود وخانواده خودموقعیت وکلاسی بوجود بیاورند ماشین های گران قیمت سوار می شوند وسه ،چهار زن می گیرند،وفکر می کنند با چند زن گرفتن ازمقام وپایگاه اجتماعی بالایی برخوردارمی شوند.
الگوگیری ازعالمان دینی ومولوی ها:یکی دیگر عواملی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تعدد زوجات، حقوق بشر، بی سرپرست Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تعدد زوجات، بی سرپرست، زمان پیامبر