پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نفت و گاز، جذب سرمایه گذاری، قانون اساسی، درآمدهای نفتی

دانلود پایان نامه ارشد

اغلب آنها خارج از کنترل تولید کنندگان نفت است که همین امر باعث شده که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی مانند ایران با نوسانات قیمت نفت تحت تاثیر قرار گیرد. اما میزان صادرات نفت بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان اوپک که ایران نیز یکی از اعضاء آن است، تعیین می‌شود. از طرفی ظرفیت تولید از جمله عموامل مهم تعیین کننده سهمیه تولید در سازمان اوپک می‌باشد.
به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که کشور درآتی وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی جهت رفع نیازهای مالی سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و تداوم رشد اقتصادی کشور خواهد داشت، لذا افزایش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز جهت افزایش تولید و صادرات نفت و گاز اجتناب ناپذیر است.296
شایان ذکر است که یکی از مهم ترین مسائلی که در توسعه مطرح میباشد در صنعت نفت ایران می‌باشد. زیرا در صورت عدم بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور و مخصوصاً نفت و گاز مشترک با قطر، کویت و عربستان باعث عقب ماندگی کشور و پیشرفت کشورهای اطراف می‌گردد. و بهره بردای و توسعه نیز نیاز به داشتن سرمایه داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی در سطح گسترده است. ولی این سرمایه گذاری خارجی با توجه به قوانین اساسی و مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی سخت شده است. بنابراین باید راهکاری پیدا کرد که هم جذب سرمایه گذاری خارجی بالا برود و هم ممانعت قانونی نداشته باشیم.297
به نظر می‌رسد علاوه بر جذب سرمایه گذاری خارجی ما می‌توانیم از طریق اوراق مشارکت و فروش اوراق قرضه ارزی ایران در بازارهای جهانی نیز به تامین منابع مالی خود در توسعه میادین مشترک نفت و گاز بپردازیم که البته برای انتشار اوراق مشارکت سرمایه گذاری در طرح‌‌های نفت وگاز، ایجاد یک شرکت سهامی لازم است که طی شدن این مراحی نیز با قانون اساسی و قانون نفت مغایرت دارد.
گفتاراول: چالش‌‌های سرمایه گذاری کلان اقتصادی
البته در بحث سرمایه گذاری خارجی ما نیز دارای چالش‌‌های حقوقی و اقتصادی هستیم که موارد ذیل از جمله آنها می‌باشد:
*مقررات متنوع و پراکنده در مسیر جذب و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی.
*نداشتن مقررات جامع و کامل سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت.
*تغییر و تحول مداوم قوانین و مقررات.
*مقررات نامفهوم و غیر شفاف مثل مقررات مالیاتی، و هزینه‌‌های تامین رفاه اجتماعی
*ریسک‌‌های سیاسی در معاملات بین‌المللی، ریسک فنی و ریسک‌‌های حوادث غیر مترقبه همچون سیل و زلزله.
*همچنین ما دارای محدودیت‌‌های قانونی نیز در این زمینه هستیم مثل محدودیت‌‌های اصول 44 و 81 قانون اساسی و قوانین عادی مقتبس از آن اصول مقابل سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد.
معایب:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع کشورهای عضو اوپک، حق مالکیت، درآمد سرانه، مصرف کننده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، جان دیوئی، رشته تحصیلی