پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عالم مثال، تاریخ فلسفه، علوم انسانی، ایران باستان

دانلود پایان نامه ارشد

البته در عالم مثالی نیز حرکت و تغییر وجود دارد و حتی تغیر و تبدلات عناصر و مرکبات به یکدیگر نیز در عالم مثال نمونه دارند. 5. به عبارت دیگر مثل افلاطونی نور محض مجرد ابدی است در صورتی که در عالم مثال بعضی صور مثالی بوده یعنی آن صوری که اشقیاء را رنج و عذاب می‌دهد و شهود آن صور نفس را در رنج و الم می‌افکند و بعضی صور نورانی‌اند و آن صوری هستند که سعیدان از آن متنعم شده و صوری جمیله و شریفه می‌باشند.
شارحان سهروردی، عالم مقدار را بر هشت قسم می‌دانند که هفت اقلیم آن مقادیر حسی است و اقلیم هشتم یا عالم مثل معلقه عالم مقادیر مثالی است. اقلیم هشتم یا عالم نفس در نزد علمای اشراقی همان ارض ملکوت یا جغرافیای قدسی است که در متون زرتشتی نیز به چشم می‌خورد. جابلقا، جابلسا و هورقلیا هر سه مربوط به عالم مثالند با این تفاوت که هورقلیا در افلاک عالم مثال و جابلقا و جابلسا در عناصر عالم مثال قرار دارند. برخی مراد از جابلقا که شهر مشرقی است را برزخی می‌دانند که در جانب ارواح واقع است و مابین غیب و شهادت است که همان غیب امکانی است. و مراد از جابرسا یا شهر مغربی را برزخی می‌دانند که ارواح بعد از غروب از افق ابدان به آنجا منتقل می‌شوند که غیب محالی است. از جمله شهرهای عالم مثال “هورقلیا” است که از دو شهر فوق بزرگتر است.

منابع و مآخذ
قرآن کریم
ابراهیمی دینانی، غلامحسین، (1364)،شعاع اندیشه و شهود در فلسفه‌ی سهروردی، تهران: انتشارات حکمت.
ابن سینا، ابوعلی، (1404ق)، الشفا، (الهیات)، تصحیح: سعیدزائد، قم: کتابخانه‌ی ایه‌الله مرعشی نجفی.
ابن‌سینا، ابوعلی، (1363)، الشفاء (الهیات)، تهران: انتشارات ناصرخسرو.
ابوریان، محمدعلی، (1372)،مبانی فلسفه اشراق از دیدگاه سهروردی، ترجمه محمد علی شیخ، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
احسائی، احمدبن زین‌الدین، (1386)،شرح حکمه‌العرشیه، کرمان: سعادت.
ارسطو. (1367)،مابعدالطبیعه(متافیزیک)، ترجمه: شرف‌الدین خراسانی. تهران: انتشارات حکمت.
َاصفی، اصفه، (1370)، مبانی فلسفه آشنایی با فلسفه‌ی جهان از زمان های قدیم تا امروز، تهران: انتشارات آگاه.
افلاطون، (1351)،تیمائوس، ترجمه: محمد حسن لطفی، دوره آثار افلاطون. تهران: انتشارات خوارزمی.
____، (1353)،جمهوری، ترجمه: محمد حسن لطفی، دوره آثار افلاطون. تهران: انتشارات خوشه.
____، (1380)،دوره آثار افلاطون، ترجمه: محمد حسن لطفی. تهران: انتشارات خوارزمی.
____، (1380)، مهمانی، ترجمه: محمدحسن لطفی، دوره آثار افلاطون، تهران: انتشارات خوارزمی.
امام، سید محمد کاظم، (1353)، فلسفه در ایران باستان مبانی حکمه الاشراق شرح حال سهروردی، انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی.
امین رضوی، مهدی، (1382)،سهروردی و مکتب اشراق، ترجمه: مجدالدین کیوانی، تهران: نشر مرکز.
امید، مسعود، (1382)، نامه‌ی سهروردی مجموعه مقالات، به کوشش: محمدخانی،علی اصغر، سیدعرب، حسن، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات.
برت، ادوین آرتور، (1369)،مبادی مابعد‌الطبیعی علوم نوین، ترجمه‌: عبدالکریم سروش، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
بورمان، کارل، (1375)،افلاطون، ترجمه: محمد حسن لطفی، تهران: انتشارات بنیان‌گذار فرهنگ امروز.
بهار، مهرداد، (1362)،پژوهشی در اساطیر ایران (پاره‌ی نخست)، تهران: انتشارات توس.
بریه، امیل، (1373)،تاریخ فلسفه، ترجمه: علی‌مراد داودی، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
پانوسی، استفان، (1398ه ق)،تأثیر فرهنگ و جهان‌بینی ایرانی بر افلاطون، تهران: انجمن فلسفه.
پاپاس، نیکلاس،(1389)،راهنمای جمهور افلاطون، ترجمه: بهزاد سبزی، تهران: انتشارات حکمت.
جوادی آملی، عبدالله، (1382)، فلسفه‌صدرا، ترجمه: شهرام پازوکی، تهران: انتشارات حقیقت.
حدادعادل، غلامعلی، (1390)، دانشنامه جهان اسلام،تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی
حنالافاخوری؛ جلیل‌الجر، (1377)،تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
حسن‌زاده آملی، حسن، (1382)،دو رساله مُثُل و مثال، قم: انتشارات نثر طوبی،
دانش‌پژوه، محمدتقی، (1365)،دیباچه‌ی نزهه‌الارواح شهرزوری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
دهخدا، علی‌اکبر، (1377)،لغت‌نامه، تهران: دانشگاه تهران.
دوانی، محمدبن اسعد، (1411)، ثلاث رسائل، ترجمه: احمد تویسرکانی، مشهد.
ذبیحی، محمد، (1386)، فلسفه مشاء با تکیه بر اهم آراء ابن‌سینا، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.
ذهنی تهرانی، سیدمحمدجواد، (1369)،فصول‌الحکمه، شرح فارسی به منظومه، قم: انتشارات حاذق.
رضی، هاشم، (1379)،سیر تطبیقی فلسفه و حکمت و عرفان در ایران باستان، تهران: انتشارات بهجت.
______، (1344)،زرتشت و تعالیم او، (بی‌جا).
راسل، برتراند، (1373)،تاریخ فلسفه غرب، ترجمه: نجف دریابندری، تهران: انتشارات پرواز.
سهروردی، شهاب‌الدین، (1357)، حکمه‌الاشراق، ترجمه و شرح: سیدجعفرسجادی، تهران: مؤسسه‌ی انشارات دانشگاه تهران.
___________، (1315)، حکمه‌الاشراق، چاپ سنگی.
___________، (1356)، سه رساله، (الالواح العمادیه، کلمه‌التصوف و اللمحات)، تصحیح و مقدمه: نجفقلی حبیبی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: مؤسسه انتشارات الاسلامی لاهور.
___________، (1380)، مجموعه مصنفات، تصحیح هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج1و2.
__________، (1375)، مجموعه مصنفات، ج1و2 تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
شایگان، داریوش، (1371)،آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، ترجمه: باقر پرهام، تهران: انتشارات آگاه.
شیرازی، صدرالدین محمد، (1383)،الشواهد الربوبیه، تهران: انتشارات سروش.
______________، (1360)، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، تعلیق و تصحیح و مقدمه: سید جلال الدین آشتیانی، مرکز نشر دانشگاهی
_____________، (1410ه ق)،الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، سفرسوم ج2/3 بیروت، دار احیاء التراث العربی، تهران: انتشارات مولی.
شیرازی، صدرالمتألهین، (1378)،اسفار، ترجمه: محمدخواجوی، سفر اول (از خلق به حق)، تهران: انتشارات مولی.
شیرازی، قطب‌الدین، (1383)،شرح حکمه‌الاشراق، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
شهرزوری، شمس‌الدین محمد، (1372)، شرح حکمه‌الاشراق، تصحیح وتحقیق و مقدمه: حسین ضیایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع خواجه نظام الملک، فرهنگ و تمدن Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات مالی، منابع فارسی