پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جنس مخالف، حقوق جزا، مدارس دخترانه

دانلود پایان نامه ارشد

چران‌ها احساس خطر، تشويش و اضطرابي که همراه نظربازي است هيجان آور مي‌باشد. در اين مورد معمولاً فرد مبتلا به طور مخفيانه به چشم چراني پرداخته و اين شکل تماشاگري برايش لذت بخش است چنين منحرفاني اگر به طور آشکار در مکان‌هايي قرار گيرند که افراد در آنجا برهنه هستند يا خود را عريان در معرض ديد ديگران قرار مي‌دهند به لذت و تهييج جنسي نمي‌رسند.134
چشم چرانان معمولاً از ناتواني جنسي و انزال زودرس رنج مي‌برند. اما به ندرت داوطلب درمان خود مي‌شوند. آنها افرادي گوشه‌گير، خجول، انزواطلب، عاري از خشونت و نرم رفتار مي‌باشند و از نظر تعداد، بيشترين منحرفين را تشکيل مي‌دهند. اما به دليل خصايصي که در مورد آنان ذکر شد، کمتر مورد شکايت قرار مي‌گيرند. اين منحرفان اکثراً گوشه اي دنج و مناسب براي خود يافته و بدون جلب توجه به عمل انحرافي خود مشغول مي‌شوند. به اين ترتيب غير از مواردي اندک، ظاهراً چشم چرانان براي افراد جامعه ايجاد مزاحمت چنداني نمي‌کنند.135
گاهي منحرفان مذکور با پارک اتومبيل خود در کنار مدارس دخترانه، سينماها، نمايشگاه‌ها و مراکز خريد، به عنوان اينکه منتظر سرنشين خود هستند، ساعت‌هاي متمادي به چشم‌چراني مشغول مي‌شوند و اصرار آنان بر تداوم اين عمل در همان محل خاص به خصوص در کنار مدارس، موجب شک اولياء و مربيان شده و لذا با آنان برخورد مي‌شود. اين منحرفان اغلب هنگام نظربازي در پشت فرمان اتومبيل به خودارضايي مي‌پردازند.136 تعداد بسيار کمي از چشم چرانان بعد از عمل انحرافي خود به سوژه حمله و تجاوز کرده و يا دست به جنايت مي‌زنند. اما به طور کلي بايد گفت اين منحرفان چندان خطرناک نمي‌باشند.137
گفتار دوم: انحراف جنسي توام با تماس و رابطه
دسته‌اي از انحرافات جنسي توام باتماس و رابطه بوده ودرواقع اقتضاي انحراف ايجاب مي‌کند که منحرف جهت تداوم انحراف خود شرايط رافراهم ديده، آنگاه اقدام کندبراين اساس در اين گفتار مهمترين انحرافاتي که همراه با تماس ورابطه است بيان مي‌شود.
الف: بچه بازي
انحراف جنسي “بچه‌بازي” يا “پدوفيلي”138 جزء زشت‌ترين، فجيع‌ترين و جنجالي‌ترين مسايل مربوط به حقوق جزا به خصوص در جرايم عليه اطفال مي‌باشد. “پدوفيلي” از ريشه “پدوفيليا”139 در حقوق روم بوده و از دو کلمة “پدو”140 به معناي “بچه” و “فيليا”141 به معني “دوست داشتن” يا “عشق ورزيدن” تشکيل شده است پدوفيلي در اصطلاح حقوقي به سوءاستفاده جنسي از اطفال گفته مي‌شود و در حقوق جزاي بين الملل از اين انحراف به لذّتي که يک شخص بزرگسال از داشتن روابط جنسي با کودکان (اعم از دختر يا پسر) مي‌برد، تعبير گرديده است.142
بچه بازي نوعي اختلال رواني است که درنتيجة آن فرد مبتلا به جاي برقراري رابطة عادي جنسي با جنس مخالف، به سراغ دختران يا پسران کم سال و نوجوان رفته و ميل جنسي خود را با تماس با آنها ارضاء مي‌کند. اين انحراف بيشتر اختصاصي به مردان دارد که اگر با حالات رواني ديگر مثل “ساديسم” توأم شود، سبب ارتکاب جنايت‌هايي مي‌گردد.143 بنابراين بچه بازها ممکن است همجنس‌گرا يا غيرهمجنس‌گرا و ساديست يا مازوخيست باشند. بسياري از کودک آزاران به بچه‌بازي ساديستي مبتلا هستند.144 اما نکته مهم اين است که هنگامي مي‌توان از بچه‌بازي سخن گفت که فرد مبتلا، حداقل 16 سال يا بيشتر داشته و قرباني نيز حداکثر 13 ساله يا کمتر باشد.145
اکثريّت قريب به اتفاق بچه‌بازان را مردان تشکيل مي‌دهند که برخي از آنها به دختران و بعضي نيز به پسران گرايش دارند. البته تعداد اندکي نيز در عين حال کودکان دختر و پسر را هدف قرار مي‌دهند.146 در بين مردان مبتلا به بچه بازي، تعداد سالخوردگان و افراد مسن که قدرت و توانايي مقاربت را ندارند زياد است. پيرمردان و ناتوانان جنسي اغلب با مکيدن آلت تناسلي مردانه، ليسيدن مقعد، ليسيدن دستگاه تناسلي زنان، ديدن منظره ادرار کردن و يا چشيدن و بوييدن ادرار يا مدفوع فرد مورد علاقه، ارضاء جنسي مي‌شوند.147
البته پدوفيلي در جوانان نيز ديده مي‌شود، ولي اين افراد نيز به ناتواني جنسي دچار هستند. درواقع، از آنجايي که جوانان مذکور نمي‌توانند غريزه جنسي خود را از طريق عادي و مقاربت طبيعي ارضاء کنند به بچه‌بازي مبتلا مي‌شوند.148
بچه‌بازها در همه طبقات اجتماعي- اقتصادي يا گروه‌هاي سني و شغلي يافت مي‌شوند. آنها اغلب آموزگار، کشيش، مشاور، مربي، مأمور نظارت بر آزادي مشروط يا صاحبان مشاغل ديگري هستند که با کودکان تماس نزديک دارند. اين افراد از رابطه مذکور استفاده مي‌کنند تا از کودکان بخواهند که خواسته‌هاي جنسي آنان را پاسخ گويند. 70 تا 95 درصد قربانيان بچه بازها، آشنا يا اعضاي خانواده، آنها هستند. بسياري از مبتلايان به بچه بازي، مردان متأهلي مي‌باشند که خود صاحب فرزندند. اگرچه آنها خود را همجنس باز نمي‌دانند اما بيشتر قربانيان آنان پسر هستند.149
اکثر منحرفان بچه‌باز به اختلال عصبي دچار بوده و از نظر عاطفي ثبات ندارند.150 آنها از اشخاص بالغ مي‌ترسند و به همين دليل به بچه‌ها نزديک مي‌شوند، زيرا از اين طريق احساس قدرت جنسي و تفوّق به آنان دست داده و مي‌توانند خود را ارضاء کنند. بچه بازان به طور ناخودآگاه، هميشه احساس کودکان را داشته و از اين جهت، خود را با آنان همانند مي‌سازند. بيشتر اين منحرفان اشخاصي مطيع و انفعالي بوده و از لحاظ فکري معيوب مي‌باشند و يا به نوعي حالت عصبي دچار هستند.151 بچه بازها دائماً ترس از تحقير و طرد شدن به وسيله جنس مخالف را داشته و از نظر عاطفي نابالغ مانده‌اند. آنها براي شريک جنسي بودن، بچه‌ها را بي‌خطرتر و سالم‌تر مي‌دانند.152
تحقيقات در مورد بچه بازها نشان مي‌دهد که مردان مبتلا، غالباً افراد ضعيف و رشد نايافته‌اي هستند که از محدود کردن و کنترل ديگران لذت مي‌برند. آنها نياز قوي به آميزش جنسي فوري داشته و کنترل انگيزشي ضعيفي دارند. اين منحرفان تنها و منزوي بوده و کمبود عزّت نفس دارند و در روابط بزرگسالان ناموفق هستند. مزاحمين کودکان نسبت به آنهايي که مرتکب جرم جنسي عليه بزرگسالان مي‌شوند، بيشتر احتمال دارد که افسرده باشند. آنها پيشينه اي دارند که نشان مي‌دهد وابستگي اولية نامطمئني داشته و غالباً داراي زندگي خانوادگي کژرفتارانه بوده اند.153 معمولاً بچه بازها درصورت دستگيري، اتهامات خود را انکار مي‌کنند و علت اين امر را مي‌توان دو چيز دانست: اول- عدم پذيرش جرم به دليل فقدان اعتماد نسبت به ديگري در جريان مصاحبه يا بازجويي دوم- تفسير مجرم از سوءاستفاده جنسي و آسيب رساننده ندانستن عمل خود. بنابراين، بايد به متفاوت بودن معناي انکار در اين منحرفان توجه کرد، چرا که برخي از آنها به دليل احساس گناه با شرم به انکار مبادرت مي‌ورزند درحالي که برخي ديگر، وجود هر مسأله‌اي را منکر مي‌شوند.154
ب: حيوان دوستي
علاقة جنسي به حيوانات را “زوفيليا”155 و مقاربت با آنان را “زوراستي”156 و تمايلات ساديستي جنسي به حيوانات را “بستياليته” مي‌نامند.157 اين انحراف عبارت است از نزديکي با حيوانات، خواه از طرف مردها صورت گيرد و خواه از سوي زنها. درواقع، حيوان بازي به جاي اينکه با جنس مخالف غريزة جنسي خود را ارضاء کنند، به حيوانات متوسل مي‌شوند.158 بر اين اساس شخص منحرف، حيوان به خصوصي را به جاي جفت جنسي برمي‌گزيند و اگر ارضاي جنسي او منحصراً از اين راه حاصل شود، يک منحرف واقعي خواهد بود.159 عده اي معتقدند اگر حيوان بازي به صورت اتفاقي و موقتي باشد، نمي‌توان آن را انحراف قلمداد کرد ولي اگر با وجود دسترسي به جنس مخالف، فردي مرتکب اين عمل شود، مي‌توان او را منحرف ناميد. البته بايد دانست که وقتي شخصي، مدتي مرتکب عمل جنسي با حيوانات شد، مي‌توان او را منحرف ناميد. البته بايد دانست که وقتي شخصي، مدتي مرتکب عمل جنسي با حيوانات شد، خواه ناخواه اين عمل در زندگي جنسي او مؤثر افتاده و ممکن است او را از روش عادي جنسي کاملاً دور نمايد به طوري که ديگر قادر به عمل نزديکي با جنس مخالف نبوده و پس از ازدواج نتواند با همسرش توافق جنسي داشته باشد.160
حيوان بازي اکثراً در اثر محروميّت‌هاي جنسي به خصوص در پسران هنگام بلوغ و پس از آن صورت مي‌گيرد. همچنين دختراني که شوهر پيدا نمي‌کنند و رفته رفته با بي شوهري و تجرّد مواجه مي‌شوند، علاقة شگفتي به سگ و گربه پيدا مي‌کنند و اين علاقه گاهي چنان رنگ آتشين به خود مي‌گيرد که دختر بيچاره در مرگ سگ و گربة خود اشک ماتم مي‌ريزد.161
حيوان بازي ممکن است نتيجه عادت در اثر روابط قبلي با حيوانات باشد ولي در برخي موارد، نتيجة ترس و بي‌کفايتي در مقابل جنس مخالف است. انحراف مذکور گاهي اوقات با جنون همراه مي‌باشد.162
اکثر حيوان بازها به استمناء دچار بوده و اغلب با وجود داشتن همسر، باز هم به عمل انحرافي خود ادامه مي‌دهند يا با استمناء ترضيه خاطرجنسي خودرافراهم مي‌کنند. بنابراين، چون اين افراد با جنس مخالف توافق نداشته و به وسيلة آنها ارضاء نمي‌شوند، اغلب زندگي مجرد را بر زندگي همراه با تأهل ترجيح داده و تنها زندگي مي‌کنند.163
مبتلايان به حيوان بازي گاهي در ضمن عمل جنسي با حيوانات، آنها را مورد آزار و شکنجه قرار مي‌دهند و حتي ممکن است برخي از اين منحرفين که با “ساديسم” مبتلا هستند، حيوانات را در حين عمل جنسي خفه کرده يا به نوع ديگري بکشند.164
در حيوان بازي، مردان مبتلا ممکن است حيوانات مختلفي را براي اين منظور انتخاب نمايند. اما زنان حيوان باز، اغلب سگ را بر ساير حيوانات ترجيح مي‌دهند. بر اين اساس، برخي از خانم‌هايي که سگ‌هايشان را در تختخواب خود جاي مي‌دهند، اغلب به وسيلة اين حيوانات ارضاء مي‌شوند به اين ترتيب که سگ را عادت مي‌دهند تا اندام تناسلي آنان را بليسد و حتي گاهي درصدد مقاربت با اين حيوان برمي‌آيند.165
امروزه رابطة جنسي بعضي از زنان با حيوانات اهلي به ويژه سگ‌هاي درشت پيکر، در گوشه و کنار جهان کم نيست.166 از اين رو، گفته مي‌شود که ارتباط عاطفي با حيواناتي مانند سگ در حيوان بازي مؤثر است. البته انحراف در بين مردان بيش از زنان شايع مي‌باشد.167
اگرچه حيوان بازي بيشتر در بي‌سوادان، دهقانان و افرادي که با حيوانات سروکار دارند ديده مي‌شود اما در اشخاص تحصيل کرده و متشخّص نيز ممکن است مشاهده گردد.168 به هر حال امروزه اين انحراف در محيط شهرها به ندرت ديده مي‌شود ليکن در روستاها معمولاً چوپانان، کشاورزان، دامپروران و افرادي که در اثر عقدة حقارت يا اوضاع و احوال اجتماعي نمي‌توانند با جنس مخالف رابطة عادي جنسي داشته باشند و در عين حال دائماً با حيوانات در تماس هستند، براي ارضاء جنسي خود از حيواناتي نظير الاغ، گوساله، خوک، قاطر، سگ، بز، ميش، غاز، مرغابي و… استفاده مي‌کنند.169
نمونه‌هاي حيوان بازي فراوان است. “پروفسور ماسترس” آمريکايي در گزارشي ابراز کرده است: “مردي يک سگ دانمارکي داشت که با او حيوان بازي مي‌کرد. روزي درِ آپارتمانش باز ماند و سگ او بيرون رفت. مرد به جستجوي سگ پرداخت تا اينکه آن سگ را با سگ ديگري مشغول عمل جنسي ديد. درنتيجه هفت تيرش را درآورد و هر دو سگ را کشت و سپس درحالي که دچار افسردگي شديد بود، به پليس مراجعه کرده و ماجرا را مانند آنکه همسرش به وي خيانت کرده و او مجبور به کشتن او شده، حکايت کرد.”170
“پروفسور ايوان بلوخ” (محقق امور جنسي) مي‌نويسد که “در سال 1905 ميلادي، مردي زن خود را مجبور کرد که با سگي مقاربت کند. همچنين در سال 1944 يک نظامي انگليسي در آکسفورد به علت آميزش با يک مرغ از طرف دادگاه نظامي به 2 سال حبس با اعمال شاقه محکوم گشت.”171
در موردي ديگر، يک زن آمريکايي نوزادي با صورت و صدايي شبيه توله سگ و رفتاري کاملاً مغاير انسان به دنيا آورد. البته اين زن هرگز ازدواج نکرده بود ادعا مي‌کرد 9 ماه پيش يک بشقاب پرنده از آسمان آمده و وي را ربوده و پس از مدتي دوباره آزاد شده است. در همين حال، پزشکان متخصص معالج اين زن ابراز داشتند که يقيناً تولد اين نوزاد ناشي از آميزش سگ با انسان يا لقاح مصنوعي مي‌باشد. اين نوزاد هنگام تولد حدود 5/6 کيلوگرم وزن داشت.172
ج:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جنس مخالف، خارج از خانه، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه ارشد درمورد خاوران نامه، روم باستان، اخوان ثالث