پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تعدد زوجات، شهید مطهری، علمای دینی

دانلود پایان نامه ارشد

با دو یا چند همسر زندگی می کند. چند همسری (polygany) نامیده می شود. در اکثر جوامع بیشتر مردان عملاً بیش از یک همسر ندارند و تقریباً همه زنان با یک شوهر ازدواج می کنند. اما جوامعی هستند که در آنها چند همسری مجاز شمرده شده. بعنوان مثال ادیان ابراهیمی و آیین یهود و دین اسلام چند زنی را مجاز می دانند. همچنین جوامعی نیز هستند که چند همسری را نمی پسندند و تنها تک همسری را ایده آل می دانند. مانند جوامع مسیحی مذهب که تنها ازدواج یک مرد با یک زن را مشروع می دانند. شهید مطهری عوامل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی متعدد را در گسترش چند همسری بویژه در غالب چند زنی دخیل می داند. در نمونه گیری میان فرهنگی مرداک که در دهه 1950 در بیش از 1100 جامعه مختلف انجام داد مشخص کر که تنها 5/14 درصد از فرهنگ ها از جمله فرهنگ غربی رسماً تک همسری را پذیرفته اند و 8/84 درصد از جوامع چندزنی را تجویز و یا حتی تشویق هم می کردند و چند شوهری تنها در 6 درصد از فرهنگ ها پذیرفته شده بود.(بستان نجفی 1383: 55)
از نظر مردم شناسائی چون مورگان چند همسری به دوران خانواده پدر سالاری مربوط می شود یعنی زمانی که قدرت و ثروت نزد پدر و بعد از آن فرزندان ذکور ارشد او بودند و زنان از صحنه ی اجتماعی به دور بودند و مرد تمامی کارهای لازم را برای تامین معاش زنان و فرزندان خود انجام می داد و زنان عملا کاری بیرون از منزل انجام نمی دادند ودر تامین خرج و مخارج نقشی نداشتند چنین خانواده ای که پدر قدرت و ثروت را کاملا در اختیار داشت خود را صاحب اختیار اعضای خانواده نیز می دانست در نتیجه بعد از مدتی که مقام و ثروت بیشتری کسب می کرد همسران بیشتری را نیز اختیار می کرد و از انجایی که زنان همانند املاک شخصی او محسوب می شدند کسی جرات اعتراض نداشت و هر چند که می خواست همسر می گرفت. دورکهیم نیز چند همسری را درخانواده پدر سری می داند و معتقد است که این خانواده پدر محور است و در آن مرد بودن به خوی خود با سلسله امتیازاتی وابسته است و پدر رییس خانواده به حساب می آید و این سمت به فرزندان ارشد پسر انتقال می یابد و در این خانواده ها مرد چند همسر را نیز انتخاب می کند خانواده های بلوچ شهرستان خاش نیز از گذشته دور تا کنون نیز به صورت پدر سالاربوده است و پدر در راس امور خانواده قرار داشته و صاحب تمام مال و ثروت و قدرت خانواده و حتی صاحب اختیار تمامی اعضای خانواده بوده و هست به طوری که در امور ازدواج و سایر موضوعات هرآنچه پدر می گفت تمامی اعضا موظف و مکلف به اجرای آن بودند و حتی که چند همسری در میان اکثر مردان بلوچ این شهرستان شایع است همان موضوع پدر سالاری است . در قرون وسطی از جمله تبلیغاتی که به ضد اسلام می‏ کردند این بود که می ‏گفتند پیغمبر اسلام برای اولین بار رسم تعدد زوجات را در جهان اختراع کرد!! و مدعی بودند شالوده اسلام تعدد زوجات است و علت پیشرفت سریع اسلام در میان اقوام و ملل گوناگون اجازه تعدد زوجات است. و هم ادعا می‏ کردند که علت انحطاط مشرق زمین نیز تعدد زوجات است.ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن صفحه 61 می‏گوید: «علمای دینی در قرون وسطی چنین تصور می‏کردند که تعدد زوجات از ابتکارات پیغمبر اسلام است، در صورتی که چنین نیست و چنانکه دیدیم در اجتماعات ابتدایی جریان چند همسری بیشتر مطابق آن بوده است.عللی که سبب پیدایش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایی گشته فراوان است. به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگی مرد بیشتر در معرض خطر بود و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف می‏ شدند و فزونی عده زنان بر مردان سبب می‏شد که تعدد زوجات رواج پیدا کند(مجموعه‏ آثار استاد شهید مطهری، ج‏19، صفحه 303 الی 306 )
درحالی که طبق اظهارات آقای طباطبایی چندزن وخانواده های چند همسری قبل از اسلام درکشورهایی چون هند،چین،مصر وایران ودرکل کشورهای شرقی وحتی روم رواج داشته است.
یکی دیگر از پیشینه های چند زنی را می توان به آیه صریح قرآن در سوره نساءدانست که خداوند می فرماید دو ، سه و چهار زن اختیار کنید و همچنین اسلام نیز با توجه به این آیه آن را امری طبیعی و مسلم می داند و مردمان بلوچ شهرستان خاش نیز با الگوگیری از سنت پیامبر (ص) که بیش از ده زن داشتند و صحابه و آیه صریح قرآن به انجام چنین کارهایی مبادرت می ورزند . اجازه ای که خداوند متعال در سوره نساء به مردان برای گرفتن چند همسر داده است شاید لطفی به مردان و حتی زنان بوده باشد که بعدا توضیح داده می شود . پیامبران و ائمه نیز در زمانهای صدر اسلام مبادرت به گرفتن چند همسر می کردند به طوری که پیامبر و امام علی (ع) و سایر صحابه هر کدام چندین زن گرفته بودند و در طول تاریخ نیز همانطور که در آثار انسان شناسان و مردم شناسانی چون مالینو فسکی و بروان …دیده می شود در مناطق مختلف جهان مردان که قدرت مالی زیادی داشتند یا روسای قبیله چندین زن اختیارمی کردند پس به طور کلی پیشینه چند همسری در شهر خاش را می توان به دوران خانواده های پدر سالاری مربوط و همچنین به دین اسلام و اجازه کتبی که خداوند متعال در قرآن به مسلمانان داده است و پیروی از سنت و صحابه و استطاعت مالی و الگوگیری ازعلمای دینی و آبا واجداد شان دانست
2-23- تحقیقات داخلی:
-علامه طباطبایی درباره تعددزوجات تحقیقاتی داشته اند ومتعددی انجام دادن ومعتقدند که تعدد زوجات درگذشته درکشورهایی چون هند ،چین ،مصر ،ایران وحتی روم دیده می شد
– سمیه تکاسی در مورد تعدد زوجات در اسلام کتابی دارند که دراراک به چاپ رسیده است.
-مرتضی مطهری ، نظام حقوق زن در اسلام ، تهران،انتشارات صدرا، چاپ شصت و یکم ،خرداد91
-ام یحیی حمیدی در زاهدان نیز کتابهایی در این زمینه دارند به نامهای تعددزوجات دراسلام وتعددزوجات از دیدگاه زنان
-شریعتی علی(1377 ش) مجموعه آثار (21) زن،ج10،انتشارات چاپخش
– پایان نامه دکتری، ناهید دائمی،بررسی فراوانی تعلق به خانواده های چندهمسری در زنان مبتلا به پانیک(اختلال ترس) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،استاد راهنما:دکتر محسن کیانپور،1385،زاهدان
– ، وضعیت رفتاری کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده های چند همسری شهر سراوان ،مجاهد عزیز ا… و بیرشک، بهروز.مجله اندیشه و رفتار، سال نهم شماره3، زمشتان1382
– چندهمسری از نظر اسلام، جعفری محمد(1373) ، پایان نامه ارشد، دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی
– محمدی وشیخی، مطاله تطبیقی روابط خانوادگی از حیث محتواوشدت کشمکش در خانواده های چند زن وتک همسر شهر زاهدان،1385
– ومقالات زیر:
– مقاله پیامبر(ٌص)وتعددزوجات دراسلام،محمد باقرشریعتی سبزواری،نشریه معارف اسلامی
– تعددزوجات،ابراهیم عبدی پور،نشریه الله وحقوق،1387
– تعددزوجات،ابولفظل میرجانی،نشریه همشهری42
– تعدد زوجات ،طلاق وپیردختری،سه معضل اساسی در قطر،نشریه ندا24
– تعددزوجات درحقوق ایران ،علی اکبرخیاطی
– تعددزوجات وشرایط آن درلایحه حمایت خانواده،دکترنمیاءرستمی نشریه خانواده پژوهشی ،سال چهارم،1387
– تعددزوجات وهمسران پیامبر(ٌص)،اسفندیار سرور
– نفی تعددزوجات به معنی نفی حق برخی بانوان درداشتن همسر است،علی مطهری نشریه دارنامه
– یک رانت تاریخی به مردان،مجتبی جعفری آخا،نشریه پیام شمال شماره 7و8
– آیااجرای عدالت بین زنان ممکن است،بهمن کشاورز،نشریه شرق1389
– آیا چند همسری،هدی صالحی،نشریهستاره صبح شماره62
-ازفرهنگ چند همسری تاحقوق چند همسری،محمد جوادجاوید،نشریه زن درفرهنگ وهنر،شماره 1 ،1389
-بازتاب چند همسری درجامعه ،رضارمضان نرگسی ، نشریه جامعه شناسی وعلوم اجتماعی شماره 27سال1384
2-24- تحقیقات خارجی:
-عبداواحدوافی،علی،1960،بیت الطاعه وتعددزوجات والطلاق فی الاسلام،قاهر ه
-عبدالمحسن علی،ابوعبدالله،1997،تعددزوجات بین العلم والدین،بیروت

محمدحسن جمل ،ابراهیم،تعددزوجات فی الاسلام،بیروت
.
-محمد مدنی ،محمد،1378،رای جدید فی تعددزوجات،رساله اسلام
– – Hitchens ,R, Multiple marriage : A Study of poly gamy in light of the bible, doulos, elkton , mary land , 1997-17-19.

2-25- مبانی و چهارچوب نظری تحقیق :
تحقیق درباره تعدد زوجات و چند همسری در میان مردان بلوچ شهرستان خاش که بیشتر به صورت طایفه ای زندگی می کنند و چند همسری نیز در میان طوایف آنها کارکردهایی چون تحکیم روابط بین قبایل ،آشتی و پایان دادن به جنگهای قبیله ای و ایجاد دوستی و به فراموشی سپردن کینه ها و دشمنی ها ، نزدیک شدن سران طوایف به همدیگر، ایجاد نظم و همکاری و امنیت اجتماعی و …… می باشد تحقیقی است که در چهارچوب نظری آن از کارکرد گرایی استفاده شده است که علاوه بر توضیح این مکتب کارکرد گرایی به ارتباط آن با موضوع مورد تحقیق نیز پرداخته می شود ، در ابتدا اندیشه ی مالینوفسکی و بعد اندیشه ی پارسونز به میان خواهد آمد .
مالینوفسکی در برسی واقعیتهای اجتماعی در مقایسه سیستم های گوناگون با توجه به کارکرد هر کدام از آنها به بررسی پرداخت او از انواع سیستم های زیستی ، روان شناختی ، اجتماعی و نمادی یاد کرده است و مالینوفسکی در بررسی سیستم ها به چند نکته اساسی که هر کدام در شکل دهی کارکرد گرایی ساختی موثر بوده اند توجه کرد . چرا که :
الف ) هر سیستم می تواند بطور مستقل مطالعه شود و در این مطالعه به لحاظ تفاوت در ماهیت هر سیستم باید از دانش خاصی بهره جست ، ب ) درهر سیستم باید به کار کرد آن توجه کرد و ج ) به رابطه بین سیستم ها در مقایسه با علوم دیگر ؛ که همان مطالعه کارکرد هاست باید مورد توجه قرار گیرد . از نظر مالینوفسکی سیستم ها می توانند بر اساس نیازهایشان تعبیر و تفسیر شوند . زیرا هر سیستم دارای کارکرد یا کارکردهای خاصی است که آنها را ازدیگرسیستم ها متمایز می سازند ( تقی آزاد ارمکی 30:1381)
با توجه گفته ی مالینوفسکی می توان چنین برداشت کرد که تعدد زوجات وچند همسری نیز در قبایل به عنوان یک سیستم اجتماعی از طریق گرفتن دختر فلان رییس قبیله هر چند که زن نیز داشته باشد باعث تحکیم سیستم خویشاوندی و ایجاد نظم و جلوگیری از زد و خوردهای احتمالی در آینده می شود .همچنین کارکردهای دیگری چون :استفاده ازنیروی کار زن ،بالا بردن آمارجمعیتی خود،بالا نشان دادن پایگاه وموقعیت اجتماعی خوددر جامعه و…دارد
کارکرد گرایی پارسونز
پاسونز بر اثر آشنایی با آرای مالینوفسکی و زمینه علمی زیست شناختی و آشنایی بابحث اقتصادی از نیازهای انسانی – اجتماعی متوجه مطالعه سازمان اجتماعی و فرهنگی و نحوه پیدایش و حیات آن گردید .
عمده ترین عناصر و ویژگی های نظریه کارکردی پارسونز عبارتند از :
1- نظریه کنش اداری که شامل:
الف ) کنشگر ب ) هدف و غایت ج ) کنشگر در دستیابی به هدف در مقابل ابزار بسیاری قرار گرفته است .
د ) کنشگر در مقابل شرایط متنوعی از قبیل زیستی و محیطی قرار دارد که محدودیتهایی را برای او ایجاد می کند .
ه ) رفتار کنشگر به واسطه ارزشها ، نرم ها ، و دیگر باور ها در انتخاب هدف و ابزار شکل داده می شود.
و ) تصور ذهنی کنشگر او را در انتخاب ابزار جهت دستیابی به هدف هدایت می کند.

2- موقعیت فردی در سیستم اجتماعی :
سیستم اجتماعی با دو عنصر تخصیص (ALLOCATION) و انسجام ( INTEGRATION) به جریانهای تخصیص امکانات و پاداشها مرتبط است . تخصیص با تولید و ابزار مرتبط است در حالی که انسجام با اهدف همراه است و راه عمده انجام کنترل اجتماعی از طریق مبادله چون پول ، قدرت و پاداش است .
3-انواع کارکردها :
تالکوت پارسونز در کتاب سیستم اجتماعی (1951 ) متمایل به تحلیل کارکردی شد و چهار نوع کارکرد در جامعه در سطوح گوناگون مطرح کردکه از نظر او حیات هر سیستم بستگی به وجود چهار نوع کارکرد دارد که عبارتند از :سازگاری ، دستیابی به هدف ، انسجام و پایداری
4- چهارنوع خرده سیستم
پارسونز چهارنوع خرده سیستم مرتبط با یکدیگر را مطرح کرد که عبارتنداز : 1- سیستم زیستی که کارکرد سازگاری و تطابق دارد 2- سیستم شخصیتی که کارکرد دستیابی به هدف دارد 3

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جامعه شناسی، محل سکونت، روابط جنسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تعدد زوجات، مشاهده مشارکتی، آداب و رسوم